Kasutustingimused

Veebilehel olevad küsimused-vastused on koostanud Eesti Vabariigi ametkonnad ning need annavad ametlikku teavet. Käesolevat veebilehte haldab valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Kasutamisel palun viidata lehele kriis.ee või valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Veebilehe külastamine ja selle kaudu edastatud pöördumised

Üldjuhul töötleb Riigikantselei veebilehe külastajate andmeid isikustamata kujul, välja arvatud juhul, kui veebilehe külastaja on ise oma andmed andnud.

Riigikantselei kogub oma avalike veebikeskkondade puhul automaatselt teatavat infot, mis salvestatakse logifailides. See info võib sisaldada IP-aadressi, üldist asukohta, kus külastaja arvuti või seade on internetiühenduses, kellaaega, kasutatava veebilehitseja tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot, sh lehekülgede külastamise ajalugu. Riigikantselei kasutab seda teavet, et paremini hallata veebilehekülgi. Samuti võib olla vaja kasutada külastaja IP-aadressi serveris probleemide väljaselgitamiseks, veebilehe haldamiseks, trendide analüüsimiseks ja lehe külastajate tegevusest ülevaate saamiseks.

Jälgitavuse ja isikupärastamise jaoks kogutavad andmed (küpsised)

Veebikeskkonnas on kasutusel nn küpsised (ing.k. cookies), mis on vajalikud teatud otsuste tegemiseks. Näiteks määrata, kas kasutaja eelistab veebilehte lugeda eesti, vene või inglise keeles ning kas kuvada kasutajale veebilehe mobiiliversioon või mitte.

Antud veebilehel kasutatakse ettevõtte Google Inc. pakutavat veebianalüüsi teenust Google Analytics, mis aitab koguda infot selle kohta, kuidas külastajad veebilehte kasutavad. Seda infot tarvitab Riigikantselei vaid eesmärgil muuta lehekülje struktuur võimalikult kasutajasõbralikuks ning pakkuda infot paremini ja kergemini leitavalt.

Google Analyticsi küpsised koguvad muu hulgas järgmisi andmeid: IP-aadress; veebilehe külastajate arv; pöördumise lähtekoht (riik); leheküljed, mida külastajad vaatavad; ning aeg, kui kaua keegi on ühel või teisel leheküljel. Teave antud veebilehe kasutamise kohta edastatakse Google’i serverisse ja salvestatakse seal. Google’i privaatsusreeglitega saab tutvuda aadressil https://policies.google.com/privacy.

Kui te ei soovi, et küpsiseid teie arvutisse salvestataks, siis võite oma veebilehitsejas küpsised välja lülitada. Ka sellisel juhul on külastajal veebilehel juurdepääs kogu teabele ja kõigile ressurssidele.

Kui te ei soovi, et eespool nimetatud andmed edastatakse Google Analyticsile, on võimalik see keelata. Selleks tuleb installeerida veebilehitsejale vastav lisavahend, ms on kättesaadav aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sotsiaalmeedia kanalite (Facebook ja Twitter) lingid

Riigikantselei kasutab teabe edastamisel ka sotsiaalmeedia kanaleid (Facebook ja Twitter ) kooskõlas vastavate teenusepakkujate privaatsussätetega. Need teenusepakkujad koguvad, kasutavad ja säilitavad kasutajate isikuandmeid ning arvuti seadistusi, lähtudes oma privaatsussätetest.

Riigikantselei kasutab antud veebilehel sotsiaalmeediavõrgustiku Facebook ja Twitter linke. Kui antud veebilehte külastades vajutada vastaval lingil, siis luuakse ühendus Facebooki või Twitteriga. Kui olete sel ajal Facebooki või Twitterisse sisse loginud, saab vastav teenusepakkuja seostada külastuse lingil vajutanu kontoga. Ühtlasi nõustutakse sel juhul Facebookile või Twitterile oma andmete edastamisega ja salvestamisega. Et sellist andmete kogumist vältida, tuleb enne Riigikantselei veebilehel asuva Facebooki või Twitteri lingi kasutamist end vastavast sotsiaalmeedia kanalist välja logida või lingile mitte vajutada.