Dokumendid, tõendid ja load

Ava kõik vastused

Palun ära tule. Võimaluse korral taotle dokumenti iseteeninduses ja tule dokumendile järele siis, kui haigusnähte enam pole. Dokumente hoitakse teeninduses kuus kuud.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses saad maski juhul, kui Sul on haigusnähud. Siiski palume, et jätaksid haigusnähtude korral teenindussaali tulemata, et hoida nii enda kui ka teiste tervist.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Saad küll, kuid volitust ei saa teha tagantjärele. Volituse saad teha üksnes sel ajal, kui taotled dokumente Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses või välisesinduses.

Dokumendile järele tulles peab volitatud isikul kaasas olema:

  • tema enda kehtiv isikut tõendav dokument, mis on väljastatud Eestis;
  • Sinu vana dokument, kui see veel kehtib.

Viimati uuendatud: 16.05.2020 10:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Passi esmakordsel taotlemisel tuleb minna Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse ning esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pea. Dokumendifoto saad teha ise kodus või fotograafi juures. Täpsemad nõuded ja juhised leiad aadressilt https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Et muuta dokumendi väljastamise kohta, esita Politsei- ja Piirivalveametile vabas vormis taotlus e-posti aadressil ppa@politsei.ee ning tasu internetipangas riigilõiv 10 eurot. Dokumendi tellimisel välisesindusse lisandub 20 eurot. Juhised leiad aadressilt https://www.politsei.ee/et/juhend/riigiloivud/internetipangas.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:20

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei, Politsei- ja Piirivalveamet ei saada Eestis dokumente posti teel.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:19

Kas said vastuse oma küsimusele?

Dokumente hoitakse teeninduses kuus kuud.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, Eesti Vabariigi välisesindused (saatkonnad) on avatud, kuid nad võivad vajaduse korral muuta või piirata lahtiolekuaegu. Konsulaarvastuvõtuaegu tasub kontrollida Välisministeeriumi kodulehelt https://vm.ee/et/riigid/eesti-saatkonnad.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna telefoninumber on +372 637 7440 ja e-posti aadress konsul@mfa.ee.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates esmaspäevast 28. detsembrist sulgeb Transpordiamet (1. jaanuaril 2021 ühendati Veeteede Amet, Lennuamet ja Maanteeamet Transpordiametiks) koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt Jõhvi teenindusbüroo ning teisi büroosid saab külastada ainult broneeringu alusel. Jõhvi büroosse tellitud dokumentide väljastamiseks tuleb helistada büroo uksel olevale telefonile. Sõidueksamite vastuvõtmine jätkub kokkulepitud graafiku alusel.

Võimalusel tuleks kasutada transpordiameti e-teenindust, kus saab teha enamikke pakutavaid teenuseid, näiteks vahetada juhiluba, osta ja müüa sõidukeid, dokumendid tellida postiga koju ning registreerimismärgid pakiautomaati.

Kui Sulle hädavajalikku teenust aga ei ole võimalik saada e-teenusena, broneeri Transpordiameti büroosse aeg.

Nii õppesõidu läbiviimine kui riiklike teooria- ja sõidueksamite läbiviimine on lubatud. Tuleb kasutusele võtta ennetusmeetmeid (mask, desinfitseerimisvahendid) ning juhendaja peab võimaldama 2+2 reegli järgimist seal, kus võimalik. Auto ei ole siseruum.

Kehtestatud meetmeid vaatab Transpordiamet pidevalt üle ja teavitab edasisest tegevusest. Soovitame värsket infot jälgida Transpordiameti kodulehelt.

Viimati uuendatud: 06.01.2021 14:14

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei saa. Kuna eriolukord Eestis on lõppenud, on taastunud tavapärane dokumentide väljastuskord. Lisateavet Eesti passi taotlemiseks välismaal saad Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt.

Viimati uuendatud: 27.08.2020 12:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Võta ühendust asukohariigi saatkonnaga, et saada tagasipöördumisluba.

Välisesindused ei väljasta välismaalase passi ega määratlemata kodakondsusega inimeste elamisloakaarte. Ka ei saada Politsei- ja Piirivalveamet neid dokumente välisesindustesse.

Tähelepanu! Reisidokument on pass. Ainult elamisloakaardist piiri ületamiseks ei piisa. Kui elamisloakaart kehtib, aga pass kaotab kehtivuse, siis tuleb samuti välisesindusse pöörduda.

Viimati uuendatud: 14.04.2020 19:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei. Inimesele antakse mõistlik aeg uue töökoha otsimiseks ja dokumentatsiooni korda ajamiseks.

Viimati uuendatud: 14.09.2020 09:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Traktori, liikurmasina, nende haagiste (edaspidi masin) puhul on lisaks võimalik kutsuda Transpordiameti (1. jaanuaril 2021 ühendati Veeteede Amet, Lennuamet ja Maanteeamet Transpordiametiks) spetsialist masinat kontrollima masina asukohta. Avaldus spetsialisti väljakutse kohta tuleb saata  e-postiga info@mnt.ee, märkides e-kirja teemaks masinale lähim büroo (nt Tartu) ja kirje „Avaldus spetsialisti väljakutseks“. Teenindusbüroo informeerib klienti täpsest ajast, millal teenust osutatakse. Kui spetsialist saabub, pea meeles:

  • Masin peab olema õues ligipääsetavas kohas.  
  • Masina tehasetähis (kerel või raamil) tuleb eelnevalt puhastada ja see peab olema loetav.   
  • Originaaldokumendid tuleb masinas asetada kontrollijale kättesaadavasse kohta.  
  • Kontrollija ja masina juures pole vajadust olla. Kui soovite jälgida masina kontrollimist, siis distantsi hoida inimeste vahel 

Viimati uuendatud: 05.01.2021 09:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.