Elamisload, viisad, relvaload

Ava kõik vastused

Võta ühendust asukohariigi saatkonnaga, et saada tagasipöördumisluba.

Välisesindused ei väljasta välismaalase passi ega määratlemata kodakondsusega inimeste elamisloakaarte. Ka ei saada Politsei- ja Piirivalveamet neid dokumente välisesindustesse.

Tähelepanu! Reisidokument on pass. Ainult elamisloakaardist piiri ületamiseks ei piisa. Kui elamisloakaart kehtib, aga pass kaotab kehtivuse, siis tuleb samuti välisesindusse pöörduda.

Viimati uuendatud: 14.04.2020 19:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei. Inimesele antakse mõistlik aeg uue töökoha otsimiseks ja dokumentatsiooni korda ajamiseks.

Viimati uuendatud: 14.09.2020 09:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.