Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Liiklus ja sõidukid

Ava kõik vastused

Piirangute leevendamisega lubab valitsuskomisjon autokoolidel jätkata mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi alates 5. maist.

Sõidutunni läbiviimisel peab jälgima, et:

 • õpetajal ega õpilasel ei tohi olla haigussümptomeid;
 • autos peab olema käte desinfitseerimise vahend;
 • õpetaja ning õpilane peavad enne sõidu alustamist ja pärast sõidu lõpetamist käsi pesema või desinfitseerima;
 • pärast iga sõidutundi puhastab õpetaja auto rooli, käigukangi, käsipiduri jm pinnad;
 • soovi korral kannavad õpilane ja õpetaja kaitsemaski või visiiri.

Seoses autokoolide sõidutundide jätkumisega otsustas Maanteeamet alates 7. maist jätkata riiklike sõidueksamite vastuvõtmisega. Sõidukijuhtide koolituse piirangu üle teevad järelevalvet Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Viimati uuendatud: 09.05.2020 11:35

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kohapeal teenindamiseks on avatud Tallinna, Saue, Jõhvi, Pärnu, Tartu ja Viljandi teenindussaal. Teenindame eelbroneeringu alusel. Uksel kontrollitakse, kas Sul on aeg olemas. Kohapeal aega broneerida ei saa.

Kõige parem oleks, kui eelistaksid kontaktivabu või minimaalse kontaktiga teenuseid – osutame neid kõigis büroodes. Töötasime taolised teenused välja just eriolukorra ajaks, et vältida nakkusohtu.

Kui Sulle hädavajalikku teenust aga ei ole võimalik saada e-teenusena, broneeri Maanteeameti büroosse aeg.

Eksamitest võetame praegu vastu üksnes

 • A-kategooria sõidueksameid (registeerimine autokoolis, alates maikuust ka e-teeninduses);
 • teooriaeksameid (registreerimine e-teeninduses).

Kehtestatud meetmeid vaatab Maanteeamet pidevalt üle ja teavitab edasisest tegevusest. Soovitame värsket infot jälgida Maanteameti kodulehelt.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 21:15

Kas said vastuse oma küsimusele?

Maanteeameti teenindusbürood osutavad vaid hädavajalikke teenuseid. Palun kasuta toimingute tegemiseks e-teenindust ja telli dokumendid endale postiga koju. Registreerimismärgid palun telli pakiautomaati.

Kui mingil põhjusel oled dokumendid siiski tellinud Maanteeameti teenindusbüroodesse, saadab Maanteamet need Sulle posti teel. Palun saada e-posti aadressile info@mnt.ee avaldus ja märgi sinna aadress, kuhu Sinu dokument tuleb saata.

Erandiks on digimeeriku kaardid, mis edastatakse tellijale ning mille täpsem üleandmine lepitakse iga kord eraldi kokku.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 14:42

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, tehnoülevaatuspunktid on avatud. Paljud neist rakendavad klientidega suhtlemisel ohutus- ja piiravaid meetmeid. Loodame Sinu mõistvale suhtumisele!

Viimati uuendatud: 01.04.2020 16:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sõidukeid on võimalik arvele võtta. Vajalikud toimingud tehakse Maanteeameti e-teeninduse kaudu või muul viisil elektrooniliselt ning dokumendid ja registreerimismärgid väljastatakse üldjuhul ilma otsese kontaktita kokkuleppel Maanteeameti teenindusbürooga.

Juhendi, kuidas seda teha, leiad siit.

Viimati uuendatud: 06.04.2020 19:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Registreerimismärgi vahetust ei ole Maanteeameti teenindusbüroos praegu võimalik ette võtta. Kõigi hoiul olevate registreerimismärkide hoiustamisaega, mille säilitustähtaja lõpp on järgneva kolme kuu jooksul, on pikendatud kolme kuu võrra. Näiteks, kui säilitustähtaeg oleks lõppenud 27. märtsil 2020, pikenes tähtaeg automaatselt 27. juunini 2020.

Viimati uuendatud: 04.04.2020 13:32

Kas said vastuse oma küsimusele?

Praeguses olukorras on võimalik kutsuda Maanteeameti spetsialist masinat kontrollima nii:

 • Traktor, liikurmasin, nende haagise (edaspidi masin) dokumentide koopiad saata elektrooniliselt ette koos väljakutse avaldusega ja riigilõivu tasumise tõendiga. Avalduse leiad siit: "Avaldus spetsialisti väljakutseks (PDF)".
 • Avaldus tuleb saata e-postiga info@mnt.ee, märkides e-kirja teemaks masinale lähim büroo (nt Tartu) ja kirje „Avaldus spetsialisti väljakutseks“.
 • Teenindusbüroo informeerib klienti täpsest ajast, millal teenust osutatakse.
 • Kui spetsialist saabub, pea meeles:
 • Masin peab olema õues ligipääsetavas kohas.
 • Masina tehasetähis (kerel või raamil) tuleb eelnevalt puhastada ja see peab olema loetav.
 • Masina uksed tuleb 1 tund enne kontrollija tulekut avada tuulutamiseks.
 • Originaaldokumendid tuleb masinas asetada kontrollijale kättesaadavasse kohta.
 • Kontrollija ja masina läheduses isikuid ei tohi olla. Distants peab olema vähemalt 5 meetrit.
 • Vajadusel suheldakse telefoni teel.
  Masina registreerimistunnistusele ja registreerimismärkidele kättesaamise aja lepib kontrollija kokku taotlejaga.

Viimati uuendatud: 12.05.2020 23:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Rattasõit on tõesti mõistlik valik. Näiteks Vilniuse linn palus Boltil elektritõukerataste laenutamist koguni kavandatust varem alustada, sest ühissõidukitega sõitjate arv on vähenenud.

Viiruse levikut aitavad vältida ettevaatusabinõud:

 • nii jalg- kui ka tõukerattalaenutuse pakkujad peavad rattaid regulaarselt desinfitseerima,
 • sõitja peab pärast laenutatud jalg- või tõukerattasõitu korralikult käsi pesema.

Viimati uuendatud: 02.04.2020 17:44

Kas said vastuse oma küsimusele?

Nagu mujal, tuleb ka autoga sõites lähtuda samamoodi üldistest juhistest, mille kohaselt ei viibi koos rohkem kui 2 inimest ja hoitakse piisavalt vahet. Mõistagi kehtib ka siin erand perekondadele.

Viimati uuendatud: 05.04.2020 15:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Praeguse regulatsiooni järgi on esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu kindlasti vajalik läbida lõppastme koolitus. Esmane juhiluba, mille kehtivuse lõpu kuupäev on eriolukorra ajal või 30 päeva jooksul pärast eriolukorra lõppemist, kehtib edasi eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppemist.

Viimati uuendatud: 08.05.2020 11:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.