Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Politsei, avalik kord ja päästekorraldus

Ava kõik vastused

Me peame kõik koos viiruse levikut tõkestama.

Hoiame üksteist ja kui oleme haiged, siis püsime kodus ja ei lähe välja haigust levitama.

Kui meie lähikonnas on keegi haige, kes ei ravi end kodus püsides, siis juhime tema tähelepanu sellele, et meil kõigil on ühine vastutus viiruse levikut tõkestada.

Südametunnistus on parim sunnimeede.

Koduspüsimise kohustuse eiramise korral on ette nähtud sunniraha 2000 eurot.

Politsei loodab, et Eestisse välismaalt naasnud inimesed mõistavad koduspüsimise kohustust ning käituvad vastutustundlikult.

Politsei ja Piirivalveamet saab teha selle kohustuse tagamiseks pistelisi kontrolle, võttes inimesega otse ühendust. Samuti saab Politsei ja Piirivalveamet nõude täitmist kontrollida näiteks liiklusjärelevalve käigus.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 15:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Inimene, kellel on kohustus püsida kodus, ei tohi puutuda kokku teiste inimestega. Seepärast ei peaks ta jalutama rahvarohkel terviserajal.

Avalikes kohtades ja siseruumides (välja arvatud kodus) tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikud kohad on mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad jms. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest.

Piirang ei kehti peredele ja avalike ülesannete täitjatele.

Viimati uuendatud: 05.04.2020 14:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõik politseijaoskonnad on avatud vastavalt oma lahtiolekuaegadele, mida saab vaadata PPA kodulehelt: https://www.politsei.ee/et/asukohad/politseijaoskonnad.

Viimati uuendatud: 11.04.2020 12:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, politsei tuleb appi, kui ohus on teie elu, tervis või vara. Hädaabinumbri kaudu politseiväljakutset tehes mainige, et teie või teie lähedane on nakatunud koroonaviirusega, siis teab politsei sellega väljakutsele reageerides arvestada.

Viimati uuendatud: 30.04.2020 17:39

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, on karistatav. Karistusseadustiku (KarS § 262 lg 1) ja korrakaitseseaduse (KorS § 55 lg 1 p 2) koosmõjul võib teadliku valeinfo levitamise eest karistada kas rahatrahvi või arestiga. Karistusseadustik keelab rikkuda avalikku korda. Avaliku korra rikkumisena käsitletakse muu hulgas hirmutamist ja ähvardamist. Teadlik valeinfo levitamine on üks hirmutamise ja ähvardamise viise ning selletõttu karistatav avaliku korra rikkumisena. Loe lähemalt ka õigusteadlase Jaan Ginteri artiklit ajalehes Postimees.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 15:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kellaajalisi liikumispiiranguid ei ole kehtestatud. Avalikes kohtades ja siseruumides (välja arvatud kodus) tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikud kohad on mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad jms. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni 2 inimest. Piirang ei kehti peredele ja avalike ülesannete täitjatele.

Tervislik jalutuskäik tuleb alati kasuks, kui järgida mõistlikku vahemaad teiste inimestega ja pidada kinni hügieeninõuetest.

Viimati uuendatud: 01.04.2020 18:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Terviseamet koos politseiga keskendub avalikkuses eestkätt inimeste teavitamisele. Tervisekontrolle tänaval ei tehta. Samas võib tekkida olukordi, kus on vaja haigusnähtudega inimest aidata ja sealhulgas talle kiirabi kutsuda, sellisel juhul minnakse inimesele ikkagi appi.

Viimati uuendatud: 30.04.2020 17:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui politsei peaks kohale tulema, siis helista numbrile 112. Kui rikkumine toimus juba varem või toimub tulevikus ehk soovid edasi anda info, mis ei vaja kohest reageerimist, siis võta ühendust selle piirkonna politseinikuga, kus sündmus toimus või toimub. Kontaktid on leitavad politsei veebilehel.

Viimati uuendatud: 05.04.2020 17:19

Kas said vastuse oma küsimusele?

Soovitame olla valvsad ja kahtlaste pakkumistega mitte kaasa minna. Kui kelmust pole veel toime pandud, saatke teavitus asjaolude kohta aadressil info@politsei.ee. Kui kelmus on juba toimunud, tuleb politseile teha avaldus https://www2.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot.

Viimati uuendatud: 25.03.2020 00:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lastel on õigus õues käia, kui tervis on korras. Avalikes kohtades ja siseruumides (välja arvatud kodus) tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet, välja arvatud juhul, kui seda pole võimalik tagada. Avalikud kohad on mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad jms. Avalikus kohas võib koos viibida kuni 2 inimest. Piirang ei kehti peredele ja avalike ülesannete täitjatele.

Kui politsei märkab koosviibimisi või kampades olemist, võib ta need laste ohutuse huvides laiali ajada ja lapsed koju suunata.

Viimati uuendatud: 11.04.2020 13:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Parim abi korrakaitseasutustele ja kõigile teistele on see, kui väldite asjatut liikumist rahvarohketes kohtades, järgite hügieeninõudeid ning jagate ka oma lähedastele asjakohast infot. Kui siiski on soov vabatahtlikuna panustada korrakaitsesse ning teie ja lähedaste terviseseisund seda lubab (keegi ei ole nakatunud ega viimase kahe nädala jooksul välisriike külastanud), siis on abipolitseinikuks astumise kohta täpsem info veebilehel https://www.abipolitseinik.ee.

Kes ei soovi abipolitseinikuks hakata, aga soovivad teistlaadi abi pakkuda, registreeritakse prefektuuride koordinaatorite poolt. Kui PPA-l tekib vajadus neid kaasata, siis võetakse abipakkujaga ühendust. Selleks pannakse üles teadaanne Vabatahtlike Värava veebilehele https://www.vabatahtlikud.ee.

Viimati uuendatud: 01.04.2020 18:41

Kas said vastuse oma küsimusele?

Haigestunud või haiguskahtlusega politseiametnikud jäävad kohe töölt kõrvale.

Viimati uuendatud: 01.04.2020 18:36

Kas said vastuse oma küsimusele?

Terviseametil ei ole praegu kavas kodukülastusi. Samuti peab iga ametiisik nõudmisel näitama oma töötõendit. Kahtluse korral soovitame helistada häirekeskusesse numbril 112 või häirekeskuse infotelefonil 1247.

Viimati uuendatud: 01.04.2020 18:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Politseinikele on tagatud vajalikud isikukaitsevahendid: kummikindad ja kaitsemaskid, samuti desinfitseerimisvahendid. Kui politseinik puutub kokku haigusnähtudega inimesega, antakse sellele inimesele kaitsemask, et vältida nakkuse levikut.

Viimati uuendatud: 01.04.2020 18:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Igal inimesel, kes on kokku puutunud nakatunuga või külastanud viimastel nädalatel välisriike, tuleb jälgida eeskätt ISE oma tervist ning konsulteerida haigusnähtude ilmnedes viivitamata oma perearstiga. Kõrvalistel inimestel on keerukas või lausa võimatu seda linnapildis hinnata. Seetõttu tasub hoiduda ennatlikest hinnangutest teiste terviseseisundile. Kui märkate tänaval abivajajat, kelle tervis või elu on ohus ja kes vajab kohe meedikute abi, teatage sellest häirekeskusele numbril 112.

Viimati uuendatud: 01.04.2020 18:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Politsei jätkab praegu kõiki oma töid turvalisuse tagamisel, sealhulgas liiklusjärelevalvet.

Viimati uuendatud: 25.03.2020 01:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Avaliku koosoleku või üritusena käsitletakse inimeste koosviibimisi avalikus kohas sõltumata inimeste arvust. Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 21:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kuni 1. juunini on ühtlustatud alkoholi müügitingimused sarnaseks toidupoodidega, mis tähendab, et näiteks restoranides, kõrtsides, baarides ja teistes toitlustus- ning majutusasutustes ei ole võimalik öösel ja hommikul ehk alates kella 22-st kuni kella 10-ni alkoholi osta.

Viimati uuendatud: 21.05.2020 18:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Piirang aitab ära hoida võimalikke alkoholi tarbimisega liialdamise juhtusid nagu näiteks tervisekahjude põhjustamist, erinevate süütegude toimepanemist, teistele või riigi varale kahju tekitamist ja joobes juhtimisega seonduvate liiklusõnnetuste toimepanemist. Loodame, et alkoholist tingitud väljakutsete arv politseile ja kiirabile antud piiranguga langeb või vähemalt püsib stabiilsena. Siis saab rohkem ressurssi suunata koroonaviirusest tingitud olukordade lahendamisele.

Viimati uuendatud: 25.03.2020 00:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei, piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatavate vee- või õhusõidukite pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvale müügikohale.

Viimati uuendatud: 24.03.2020 23:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui olete väga raskelt haigestunud, andke häirekeskusele telefonil 112 kindlasti sellest teada. Lisaks päästjatele saadetakse teile appi ka kiirabi. Abi tagame kindlasti kõikidele abivajajatele.

Viimati uuendatud: 24.03.2020 23:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Praegu on parim abi päästjatele see, kui väldite asjatut liikumist rahvarohketes kohtades, järgite hügieeninõudeid ja koduseid tuleohutusnõudeid ning jagate ka oma lähedastele asjakohast infot. Vabatahtliku päästega liitumise kohta saab lugeda rohkem Päästeameti kodulehelt https://www.rescue.ee.

Viimati uuendatud: 24.03.2020 23:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui päästja on haigestunud või nakkusohuga, jääb ta kohe koju. Samuti jäävad koju päästjad, kes võivad olla kokku puutunud nakatunuga.

Viimati uuendatud: 13.04.2020 15:14

Kas said vastuse oma küsimusele?

Igas päästeautos on kaitsemaskid, kummikindad ja desinfitseerimisvahendid. Ühtlasi puhastatakse sõidukeid ja päästevarustust igapäevaselt. Kõikidele päästjatele on antud ka juhised, kuidas nakkusohtu vältida, kuidas sündmuskohal käituda ning milliseid vahendeid kasutada.

Viimati uuendatud: 24.03.2020 23:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

Päästeamet ei ole teinud päästetöös muudatusi ning päästetööd jätkuvad. Alati reageeritakse väljakutsetele, kui vahetus ohus võib olla inimeste elu, tervis ja vara.

Viiruse leviku piiramiseks peatas Päästeamet ajutiselt kodunõustamised ja ohutusjärelevalve inspektorite vastuvõtud. Alates 18. maist jätkuvad ohutusjärelevalve kontrolli teenused ja vähendatud mahus kodunõustamised. See tähendab, et kodunõustamisi tehakse vaid seal, kus see on hädavajalik, ning kindlasti ei lähe me riskirühma kuuluva inimese juurde. Kemikaali- ja tuleohutusjärelevalve kontrollidega jätkatakse kus vaja, välja arvatud neis hoonetes, mis on viiruse leviku takistamiseks suletud. Edasi liigub ka projekt „Kodud tuleohutuks“ – õigupoolest on projektiga kogu aeg tööd tehtud, kuid nüüd saab minna edasi kodudes tehtavate tööde juurde.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 10:35

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eriolukorra ajaks olid kodunõustamised peatatud, alates 18. maist jätkab Päästeamet kodunõustamistega vähendatud mahus. Kodunõustamisel jälgitakse kõiki hügieenireegleid ja distantsihoidmist, ühtlasi on inimesel alati õigus kodunõustamisest keelduda.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 10:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vabatahtlike päästjate väljaõpe ja varustus erineb kutseliste päästjate väljaõppest ja varustusest. Väljakutse puhul saadetakse päästesündmusele just selle sündmuse lahendamiseks vajalike oskuste ja varustusega päästjad, olgu nad siis kutselised, vabatahtlikud või hoopis kutselistest ja vabatahtlikest koosnev päästemeeskond.

Viimati uuendatud: 25.03.2020 00:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lõunanaabrite päästjad võivad meile endiselt vajadusel appi sõita. Seda eeldusel, et neil endil piisavalt vaba ressurssi on.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 18:19

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ettevõtjal on kohustus jälgida, et ei töötajatel ega ka klientidel poleks haigusnähtusid.

Haigusnähtudega inimese teenindamisest võib keelduda ja paluda tal lahkuda.

Kui ta keeldub lahkumast, tuleb kutsuda turvatöötaja või politsei.

Viimati uuendatud: 13.04.2020 12:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Politsei- ja Piirivalveameti eesliinitöötajad kasutavad maske, kindaid ja desinfitseerimisvahendeid. Kõiki loetletud vahendeid jagub neile piisavalt.

Viimati uuendatud: 01.04.2020 11:15

Kas said vastuse oma küsimusele?

Rahatrahv on karistus inimese poolt toime pandud väärteo eest. Väärtegude (ja ka kuritegude) eest on ette nähtud karistused selleks, et mõjutada süüdlast edaspidi hoiduma süütegude toimepanemisest ja kaitsta õiguskorda ka üldiselt – selles nähakse seega ühiskondliku hukkamõistu väljendust. Väärteo ja selle eest määratava rahatrahvi suuruse sätestab seadus. Kui näiteks juht on kiirust ületanud, võib teda karistada toime pandud väärteo eest rahatrahviga. See on ette nähtud liiklusseaduses.

Sunniraha aga ei loeta karistuseks, vaid selle eesmärk on mõjutada inimest talle pandud kohustust täitma. Riikliku järelevalve puhul on tavapärane, et inimesele pannakse ettekirjutusega peale kohustus viia oma tegevus õigusaktidest tulenevate nõuetega kooskõlla (näiteks nõutakse vales kohas ladustatud vanade rehvide minema viimist). Ettekirjutuses nähakse ette ka tähtaeg ning tihti lisatakse ka hoiatus – kui määratud tähtajaks ettekirjutust ei täideta, siis on ametiasutusel õigus kohaldada sunniraha. Sunniraha täpne suurus tuleb selles ettekirjutuses kindlaks määrata. Inimesel (või ettevõtjal) on seega võimalus etteantud tähtaja jooksul kohustus täita – sel juhul sunniraha sisse ei nõuta. Selles väljendubki sunniraha mittekaristuslik iseloom.

Enne sunniraha sissenõudmist tuleb läbi viia järelkontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ettekirjutus on täidetud. Kui ei ole, siis peavad ametnikud välja selgitama, mis asjaoludel ettekirjutust ei ole (kas üldse või osaliselt) täidetud. Inimeselt küsitakse üldjuhul tema seisukohti ja põhjendusi. Neid arvesse võttes on ametnikel õigus ettekirjutuses sisalduvat sunniraha määra ka vähendada ja sisse nõuda esialgsest sunnirahast väiksem summa. Summat suurendada ei tohi.

Näiteks on nähtud ette sunniraha 2000 eurot selle eest, kui inimene, kellele on kehtestatud liikumispiirang, eirab koduspüsimise kohustust. Ettevõtjale on võimalik määrata sunniraha kuni 9600 eurot. Mõlema näite puhul antakse kõigepealt hoiatus või väljastatakse ettekirjutus ning teatud aeg reeglite täitmiseks. Sunniraha nõutakse sisse vaid siis, kui inimene või ettevõte oma kohustust jätkuvalt ei täida.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 16:19

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.