Avalik kord, kohtute ja vanglate töö, päästekorraldus

Ava kõik vastused

Ei saa.

Tahtevastane ravi on nimetatud juba täna kehtivas seaduses, kuid ainult erandlikel juhtudel kohtu loal. Seadus näeb ette väga kindlad piirid, millal mingit meedet saab inimese suhtes kohaldada ja seda on seni kasutatud ainult tuberkuloosihaigete ravil.

Iga meetme kohaldamisel hinnatakse selle proportsionaalsust, otstarbekohasust, eesmärgipärasust. Vastavalt täna kehtivale korrakaitseseadusele saab eluruumi siseneda ainult teatud kriteeriumide esinemisel (üldjuhul kõrgendatud ohu korral ja kui kellegi elu ja tervis on tema abitust seisundist tulenevalt ohus). Eluruumi sisenemine on äärmuslik meede ning eluruumi läbivaatust saab teha ainult halduskohtu eelneval loal.

Viimati uuendatud: 21.04.2021 22:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kohus lähtub töökorralduses sellest, et kohtusse tulla oleks ohutu.

Kohtusaalis kehtib hajutatuse reegel, kohustus on kasutada isikukaitsevahendeid ja haigena peab püsima kodus.

Kui menetlusosaline on haigestunud, annab ta sellest teada ja siis on kohtuniku otsustada, kuidas edasi toimetatakse.

Viimati uuendatud: 16.03.2021 13:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tulenevalt koroonaviiruse leviku kõrgest riskitasemest kehtivad vanglates kokkusaamistele tulijatele rangemad nõuded.

Klaasiga eraldatud lühiajalisele kokkusaamisele saab tulla külastaja, kes on:

 • COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud;
 • viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud;
 • või kes on kuni 72 tundi enne kokkusaamist andnud negatiivse koroonaviiruse testitulemuse, mis on tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt.

Erinevalt klaasiga eraldatud kokkusaamisest puutuvad ilma klaasita ning pikaajalistel kokkusaamistel vang ja külastaja füüsiliselt kokku, mistõttu on nakkuse leviku oht vanglas kõrgem. Sellest tulenevalt võimaldatakse klaasita ning pikaajalisele kokkusaamistele tulla külastajal, kes on:

 • COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud;
 • viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud;
 • või kes esitab vanglale arstitõendi selle kohta, et vaktsineerimine ei ole tervise tõttu talle lubatud. Sellisel juhul peab külastaja esitama lisaks tõendi negatiivse koroonaviiruse testitulemuse kohta, mis on tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt kuni 72 tundi enne kokkusaamist.

Kokkusaamisele tulles tuleb külastajal enda nakkusohutuse tõestamiseks esitada vanglale digitaalne või prinditud tõend kas vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Alla 12-aastased lapsed tõendit esitama ei pea.

Kinnipeetavate lähedased saavad kokkusaamistele registreerumise kohta infot küsida:

 • Tallinna vanglas telefonil 612 7539
 • Tartu vanglas telefonil 750 0839
 • Viru vanglas telefonil 663 7900

Vangis viibiva lähedase kohta teabe saamiseks palume saata küsimus digiallkirjastatud vormis vastava vangla aadressile:

 • Tallinna vangla: talv.info@just.ee
 • Tartu vangla: tartu.vangla@just.ee
 • Viru vangla: viruv.info@just.ee

Lähedastele jagatakse infot tingimusel, et vang on andnud selleks oma nõusoleku. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.

Vaata lisaks ka www.vangla.ee.

Viimati uuendatud: 30.08.2021 14:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, politsei tuleb appi, kui ohus on teie elu, tervis või vara. Hädaabinumbri kaudu politseiväljakutset tehes mainige, et teie või teie lähedane on nakatunud koroonaviirusega, siis teab politsei sellega väljakutsele reageerides arvestada.

Viimati uuendatud: 30.04.2020 17:39

Kas said vastuse oma küsimusele?

Politseinikele on tagatud vajalikud isikukaitsevahendid: kummikindad ja kaitsemaskid, samuti desinfitseerimisvahendid. Kui politseinik puutub kokku haigusnähtudega inimesega, antakse sellele inimesele kaitsemask, et vältida nakkuse levikut.

Viimati uuendatud: 01.04.2020 18:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui olete väga raskelt haigestunud, andke häirekeskusele telefonil 112 kindlasti sellest teada. Lisaks päästjatele saadetakse teile appi ka kiirabi. Abi tagame kindlasti kõikidele abivajajatele.

Viimati uuendatud: 09.02.2021 10:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Igas päästeautos on kaitsemaskid, kummikindad ja desinfitseerimisvahendid. Ühtlasi puhastatakse sõidukeid ja päästevarustust regulaarselt. Kõikidele päästjatele on antud ka juhised, kuidas nakkusohtu vältida, kuidas sündmuskohal käituda ning milliseid vahendeid kasutada.

Viimati uuendatud: 27.08.2020 12:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kodunõustamisel jälgitakse kõiki hügieenireegleid ja distantsihoidmist, ühtlasi on inimesel alati õigus kodunõustamisest keelduda.

Viimati uuendatud: 02.02.2021 13:44

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.