Dokumendid, tõendid ja load

Ava kõik vastused

Transpordiameti teenindusbürood jätkavad piiratud teenindamisega ning eksameid võetakse vastu kasutades ennetusmeetmeid.

Võimalusel tuleks kasutada transpordiameti e-teenindust, kus saab teha enamikke pakutavaid teenuseid, näiteks vahetada juhiluba, osta ja müüa sõidukeid, dokumendid tellida postiga koju ning registreerimismärgid pakiautomaati.

Kui Sulle hädavajalikku teenust aga ei ole võimalik saada e-teenusena, broneeri Transpordiameti büroosse aeg.

Nii õppesõidu läbiviimine kui riiklike teooria- ja sõidueksamite läbiviimine on lubatud. Tuleb kasutusele võtta ennetusmeetmeid (mask, desinfitseerimisvahendid) ning juhendaja peab võimaldama 2+2 reegli järgimist seal, kus võimalik. Auto ei ole siseruum.

Kehtestatud meetmeid vaatab Transpordiamet pidevalt üle ja teavitab edasisest tegevusest. Soovitame värsket infot jälgida Transpordiameti kodulehelt.

Viimati uuendatud: 22.03.2021 11:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Palun ära tule. Võimaluse korral taotle dokumenti iseteeninduses ja tule dokumendile järele siis, kui haigusnähte enam pole. Dokumente hoitakse teeninduses kuus kuud.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Saad küll, kuid volitust ei saa teha tagantjärele. Volituse saad teha üksnes sel ajal, kui taotled dokumente Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses või välisesinduses.

Dokumendile järele tulles peab volitatud isikul kaasas olema:

  • tema enda kehtiv isikut tõendav dokument, mis on väljastatud Eestis;
  • Sinu vana dokument, kui see veel kehtib.

Viimati uuendatud: 16.05.2020 10:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Passi esmakordsel taotlemisel tuleb minna Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse ning esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pea. Dokumendifoto saad teha ise kodus või fotograafi juures. Täpsemad nõuded ja juhised leiad aadressilt https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Et muuta dokumendi väljastamise kohta, esita Politsei- ja Piirivalveametile vabas vormis taotlus e-posti aadressil ppa@politsei.ee ning tasu internetipangas riigilõiv 10 eurot. Dokumendi tellimisel välisesindusse lisandub 20 eurot. Juhised leiad aadressilt https://www.politsei.ee/et/juhend/riigiloivud/internetipangas.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:20

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei, Politsei- ja Piirivalveamet ei saada Eestis dokumente posti teel.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:19

Kas said vastuse oma küsimusele?

Dokumente hoitakse teeninduses kuus kuud.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, Eesti Vabariigi välisesindused (saatkonnad) on avatud, kuid nad võivad vajaduse korral muuta või piirata lahtiolekuaegu. Konsulaarvastuvõtuaegu tasub kontrollida Välisministeeriumi kodulehelt https://vm.ee/et/riigid/eesti-saatkonnad.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna telefoninumber on +372 637 7440 ja e-posti aadress konsul@mfa.ee.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei saa. Kuna eriolukord Eestis on lõppenud, on taastunud tavapärane dokumentide väljastuskord. Lisateavet Eesti passi taotlemiseks välismaal saad Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt.

Viimati uuendatud: 27.08.2020 12:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei saa. Kuna eriolukord Eestis on lõppenud, on taastunud tavapärane dokumentide väljastuskord. Lisateavet Eesti passi taotlemiseks välismaal saad Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt.

Viimati uuendatud: 27.08.2020 12:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.