Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Kaitsevägi/Kaitseliit

Ava kõik vastused

Väeosadesse saab pakke saata posti teel. Pakile tuleb kirjutada ajateenija nimi ja allüksus (pataljon). Et pakkide kättetoimetamine võib aega võtta, ei tasu pakiga saata kiiresti riknevaid tooteid. Tallinnas paiknevatesse väeosadesse (merevägi, staabi- ja sidepataljon, vahipataljon) võib paki tuua ka väeosa pääslasse. Seal on loodud turvalised võimalused paki vastuvõtmiseks.

Aadressid, kuhu pakid saata

  • Taara sõjaväelinnak: Kose tee 3a, 65603 Võru, Võru maakond
  • Tapa sõjaväelinnak: Loode 35, 45106 Tapa, Lääne-Viru maakond
  • Paldiski sõjaväelinnak: Rae põik 1, 76806 Paldiski, Harju maakond
  • Jõhvi sõjaväelinnak: Pargi 55, 41537 Jõhvi, Ida-Viru maakond
  • Staabi- ja sidepataljon: Ämari alevik, Lääne-Harju vald, 76102, Harju maakond
  • Miinisadam (merevägi ja vahipataljon): Tööstuse 54a, 10416 Tallinn

Viimati uuendatud: 04.07.2022 17:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsevägi jätkab rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemist seni kehtivatel põhimõtetel. Muudatusi tehakse vastavalt sellele, kuidas olukord muutub, et tagada oma üksuste tervis ja turvalisus.

Koroonaviiruse leviku tõttu suletud lennujaamade või tühistatud tsiviilennufirmade tõttu võib pikeneda välisoperatsioonidel teenivate kaitseväelaste teenistusaeg kuni kaks kuud või kuni taastub lennuliiklus.

Viimati uuendatud: 04.07.2022 17:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sõjalistele operatsioonidele siirduvad kaitseväelased on vaktsineeritud COVID-19 vastu. Samuti rakendavad sõjaliste operatsioonide juhtstaabid rakendavad mitmesuguseid muid piiranguid seoses üksuste tegevuste ja ülesannetega operatsioonil, et isikkoosseisu turvalisus oleks tagatud ja koroonasse nakatumine välistatud.

Lisaks üldtuntud hügieeninõuete rakendamisele piiratakse vajadusel täiendavalt inimeste liikumist, samuti kokkupuuteid tsiviilelanikega.

Viimati uuendatud: 04.07.2022 17:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõigile sõjalisel operatsioonil haigestunutele on tagatud igakülgne arstiabi vastavalt seni toiminud korraldusele. Kaitseväel on olemas võimekus kõik haigestunud või meditsiiniabi vajavad kaitseväelased erakorraliselt koju transportida.

Viimati uuendatud: 04.07.2022 17:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Pandeemia ning sellega kaasnenud liikumispiirangute tõttu võib üksuste operatsioonipiirkonnas viibimise ajavahemik pikeneda. Muudatusi tehakse vastavalt vajadusele ja sellele, kuidas olukord muutub.

Viimati uuendatud: 04.07.2022 17:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Haigestunud ajateenija isoleeritakse teistest kuni ravi lõpuni.

Ajateenijad ja tegevväelased, kes on potentsiaalselt koroonahaigega kokku puutunud, jäävad aktiivsest väljaõppe tegevusest kõrvale kaheks nädalaks. Sel ajal tuuakse sõdurile termosega väeosa sööklast toitu ja jäetakse talle ukse taha. Tühjad termosed desinfitseeritakse. Nii väljaõppelt eraldatud kui ka väeosades väljaloata sõduritega saab ühendust mobiilile helistades. Samuti on võimalik saata pakk linnakusse, kas posti teel või jättes oma paki väeosa pääslasse.

Viimati uuendatud: 18.01.2022 10:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ajateenijatele väljalubade andmist või piiramist puhkuseni jäänud aja jooksul otsustab iga üksuse ülem. Otsustamisel lähtuvad ülemad viiruse leviku tõkestamise meetmetest konkreetses üksuses.

Vaktsineerimisest loobunud ajateenijate puhul on väljalubade andmine piiratud maksimaalselt ühele korrale kuus, et vähendada võimalike kontaktide arvu ja viiruse levitamise võimalust. Samuti kohustab mittevaktsineerimine end teistest tihedamalt COVID-19 vastu testima.

Mida rohkem on kaitseväes vaktsineerituid, seda väiksem on viiruse leviku võimalus ning see on parimaks võimaluseks juba harjumuspäraseks saanud elukorralduse juurde naasmiseks, mille osaks on ka väljalubade andmine ning näiteks külastuspäevade korraldamine.

Koroonaviirusesse nakatunud, karantiinis ja isolatsioonis olevad ajateenijad saavad minna puhkusele vastavalt meditsiiniteenistuse otsustele, kui nad on tunnistatud terveks või kui neil ei ole kindla aja jooksul ilmnenud haigusnähte, sest kaitsevägi ei saada ühiskonda inimesi, kes võivad oma lähikondseid nakatada. Haigestunud, isolatsiooni või karantiinis viibinud ajateenijate saamata jäänud puhkusepäevad kompenseeritakse hiljem.

Puhkuselt saabumisel teeb kaitsevägi koroonaviiruse testi vaktsineerimata ajateenijatele ja ka neile, kel esinevad haigussümptomid. Vajadusel rakendatakse ajateenijatele isolatsiooni, mille raames kogu üksus osaleb väljaõppes teistest isoleeritult. Samuti võidakse üksustes korraldada ajateenijate saabumine hajutatult, et vältida suure hulga ajateenijate omavahelist kontakti.

Viimati uuendatud: 18.01.2022 11:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Üheks olulisemaks meetmeks haigestumise ennetamisel on COVID-19 vastu vaktsineerimine, mida teenistusse saabunud ja seda soovinud ajateenijatele võimaldati ning võimaldatakse ka edaspidi. On rakendatud distantsi hoidmine, maskide kandmine, isikukaitse- ja hügieenivahendite kasutamine. Ajateenijate väljaõppes on üksuste vahelised kontaktid viidud minimaalseks. Haigestunutega kokku puutunud ajateenijad jätkavad teenistust isolatsioonis.

Viimati uuendatud: 18.01.2022 11:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Arstlikku komisjoni kutsutakse kutsealused kindlaks kellaajaks. Kõikidele tagatakse isikukaitsevahendid ning käte desinfitseerimise võimalus. Pindasid puhastatakse regulaarselt.

Enne arstlikku komisjoni ava kindlasti oma e-terviseandmed kaitseväeteenistuse veebis www.kaitsevaeteenistus.ee või patsiendiportaalis www.digilugu.ee ning sisesta kaitseväeteenistuse veebi www.kaitsevaeteenistus.ee enda kontonumber, soovi korral ka usuline veendumus.

Viimati uuendatud: 04.07.2022 17:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõik välismaalt saabujad jäävad kontrollperioodiks võimalusel kodutööle. Samuti suunatakse võimalusel ennetava meetmena kodutööle kaitseväelased, kes on välismaal kokku puutunud inimestega, kes võivad olla potentsiaalsed viirusekandjad.

Struktuuriüksuste ülemad on kohustatud tegema iga Eesti-sisese ürituse asjus otsuse ürituse toimumise või ärajätmise kohta. Kui üritusele on kutsutud osalejaid väljastpoolt kaitseväge, on üksuse ülemal õigus need tühistada või kasutada kaugtöövahendeid. Avalikud üritused kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega.

Haigusnähtudega teenistujatel tuleb jääda kaugtööle.

Kaitseväe juhatajal on sõltuvalt olukorrast õigus seada kaitseväelastele liikumispiiranguid ning väeosade ülemate pädevuses on väljaloale lubamine.

Viimati uuendatud: 18.01.2022 11:14

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ettevaatusabinõuna rakendatakse kaitseväes karantiini ja isolatsiooni.

  • Karantiini – teistest eraldatud ruumidesse – paigutatakse haigestunud teenistujad.
  • Isolatsiooni rakendatakse teenistujatele, kel ei ole haigusnähte, kuid kelle puhul on kahtlus, et nad on võinud viirusekandjaga kokku puutuda.

Viimati uuendatud: 18.01.2022 11:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitseväes kehtivad vaktsineerimisele samad põhimõtted nagu ülejäänud Eestis: vaktsineerimist alustati meditsiinitöötajatest ning kaitseväe igapäevase toimimise seisukohast olulistest üksustest. Vaktsiinid on parim võimalus koroonaviiruse seljatamiseks ja tavapärase elukorralduse juurde naasmiseks ning Kaitsevägi julgustab oma inimesi ennast kindlasti vaktsineerima. Kaitsevägi peab normaalseks, et lähtuvalt meie tegevuse eesmärgist – hoida riigi kaitsevõimet – on meie töötajad ja teenistujad läbi vaktsineerimise valmis ennast, oma kaaslasi ja oma lähedasi kaitsma.

Viimati uuendatud: 18.01.2022 11:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsevägi on kasutusele võtnud läbimõeldud ja tõhusad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks ning jälgib tähelepanelikult ajateenijate ja tegevväelaste tervislikku olukorda. Õppustel kehtivad ennekõike üldised isikliku ja kollektiivse hügieeni hoidmise reeglid nagu kätepesu, distantsi hoidmine, vajadusel isikukaitsevahendite kasutamine. Samuti kasutatakse kiirtestimist ja kaitsemaske, et vältida COVID-positiivsete sattumine õppusele.

Viimati uuendatud: 18.01.2022 11:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.