Kultuur ja meelelahutus

Ava kõik vastused

Hajutatus ei ole 2+2 reegel, vaid suunis hoida üksteisega turvalist distantsi. Hajutatuse tagamine tähendab, et tagada tuleb, et isikute grupid või üksikisikud ei viibiks üksteisele liiga lähedal ning vahetus kontaktis

Viimati uuendatud: 26.08.2021 11:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sellist tõendit täna ei ole. Kui inimene ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida, siis COVID tõendi esitamise kohustusest tal vabastust ei ole, sel juhul tuleb tõendada oma nakkusohutust testimisega.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 10:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kinos, teatris, kontserdil (k.a. kirikukontserdid) tuleb kõigil osalejatel, inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Nakkusohutust tuleb tõendada ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks eraürituste tarbeks teatri-, kinosaali või konverentsiruumi rentimise puhul.

Asutustel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite või testide kontrollimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid vastavalt Terviseameti juhistele.

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, saab sisetingimustes seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele: sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel (sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel.

Viimati uuendatud: 28.08.2021 21:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel tuleb kõigil osalejatel, inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Nakkusohutust tuleb tõendada ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks näitusesaali või konverentsiruumi rentimisel eraürituse tarbeks.

Asutustel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite või testide kontrollimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid vastavalt Terviseameti juhistele.

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, saab sisetingimustes seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele: sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel (sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Meelelahutusasutustes tuleb kõigil osalejatel, inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Nakkusohutust tuleb tõendada ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks teatrisaali või konverentsiruumi rentimisel eraürituse tarbeks.

Asutustel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite või testide kontrollimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid vastavalt Terviseameti juhistele.

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, saab sisetingimustes seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele: sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel (sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel.

Lisaks loetletud tegevustele loetakse meelelahutusteenuseks parvsaunu, peobusse või teisi vaba aja ning meelelahutusega seotud tegevusi. Kuivõrd osaliselt on meelelahutusteenused kaetud kinodele, muusikaüritustele, teatritele kehtestatud meetmete ja piirangutega, siis täiendavalt loetakse meelelahutuseks hasartmängude korraldamist, lõbustusparke või mängusaale.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:40

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, kui saun renditakse välja eraürituseks, laieneb ka sellele COVID tõendite kontrollimise kohustus.

Saunadele, spaadele, veekeskustele ja ujulatele laieneb isiku nakkusohtuse kontrollimise kohustus, mis kehtib ettevõtte tegevuskohas ka eraüritustele.

Viimati uuendatud: 27.08.2021 14:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID nakkusohu suhtes kontrollimata avalikes siseruumides (ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit) tuleb kanda maske või katta nina ja suu. Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.

Maskikandmise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Digitaalseid EL COVID tõendeid saab kontrollida veebilehel kontroll.digilugu.ee.

Veebileht võimaldab kontrollida tõendi ehtsust ning vastavust hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Kontrollijale kuvatakse kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tõendi tehniline viga, tõend ei kehti).

Kontrollirakendus näitab, kas:

 • vaktsineerimiskuur on lõpetatud (1/1st, 2/2st jne)
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 päeva
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta
 • negatiivse tulemusega PCR testiproov on võetud viimase 72 tunni sees
 • negatiivse tulemusega kiirtesti proov on võetud viimase 48 tunni sees
 • positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11 päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva

Detailse juhise tõendi kontrollimiseks leiab veebilehelt tehik.ee.

Viimati uuendatud: 07.09.2021 21:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida ehk tal esineb vastunäidustus vaktsineerimisele (nt tal on anafülaksia ehk tugev allergiline reaktsioon mõnele vaktsiini koostisainele, varem esinenud kapillaaride lekke sündroom vms), on tegevustes osalemiseks võimalik kasutada negatiivse testitulemuse tõendit. COVID-19 vaktsineerimise vastunäidustuse dokumenteerib pere- või raviv eriarst selleks ettenähtud rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni (RHK-10) koodiga ning see on aluseks tasuta testimiseks perearsti või perearsti nõuandeliini (1220 või +372 634 6630) kaudu saatekirja alusel tervishoiuteenuse osutaja juures. Kui testimine on korraldatud muul viisil kui tervishoiuteenuse osutaja juures, siis on testimine tasuline.
 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel ei testida ega vaktsineerida, saab pere- või raviv eriarst väljastada paberil tõendi, mis on aluseks tegevustes osalemiseks. Tuleb tähele panna, et tõend on kehtiv siseriiklikult ning välisriigis tuleb lähtuda sealsetest piirangutest ja nõuetest. Isikutel, kel esineb väga haruldane (ja arsti poolt tõendatud) kombineeritud vastunäidustus nii testimisele kui vaktsineerimisele, on tungivalt soovitatav tegevustes osalemisel kasutada nakkusohu vähendamiseks isikukaitsevahendeid, näiteks FFP2 või FFP3 respiraatorit.
 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel testida (nt tal on spetsiifiline näotrauma), siis on võimalik vaktsineerida ning tegevustes osaleda COVID immuniseerimistõendiga (kas paberil immuniseerimispass või digitõend).

Viimati uuendatud: 20.09.2021 10:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Puuetega isikute erandid on kehtestatud sportimisel, treenimisel, huvihariduses- ja tegevuses ning täiendõppes või täienduskoolitusel. Samuti spordivõistlustel- ja üritustel osalemisel.

Kui tegevuse eest vastutav isik näiteks koolitab puuetega isikuid, siis on tal valida, kas ta kontrollib kõikide isikute tõendeid (sealhulgas puuetega isikud) ning seejärel on osalejad maski kandmisest vabastatud.

Teine võimalus on üksnes puuetega isikute grupi puhul tõendeid mitte kontrollida ning seejärel on maski kandmine kohustuslik isegi juhul, kui kümnest isikust viiel on tõend olemas. Igal juhul tuleks enne teenuse osutamist otsustada, millist lähenemist kasutada.

Maski kandmise või suu ja nina katmise kohustus ei kehti alla 12-aastastele lastele ja inimestele, kellel maski kandmine ei ole võimalik tervislikel põhjustel (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate tõttu) või muid olulisi põhjuseid arvestades mõistlik, näiteks erivajaduse või puude tõttu. Samas peaks isik kaaluma, kas nt tulenevalt tervislikest põhjustest on välistatud kõik suu ja nina katmisviisid või oleks siiski võimalik vähendada nakkusohtu mõne sobiva alternatiiviga (nt kanda visiiri).

Maski ei pea kandma erivajadustega inimesed, nt kui psüühikahäire või füüsilise kõrvalekalde tõttu ei ole inimesel võimalik nõuetekohaselt maski kanda või endale ise maski ette panna ja eest ära võtta. Maski ei pea kandma ka vaegkuuljast inimese saatja või isik, kes suhtleb inimesega, kellel on suhtlemiseks vajalik lugeda huultelt, lugeda näoilmeid, kes vajab selget kõnet jmt, kui maski kandmine seda raskendab.

Kui puudega ülalkirjeldatud tervislikke kaebusi ei esine, siis peaks ta tegevuses osalemiseks maski kandma.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 15:07

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah. Suurüritustel tohivad lisaks vaktsineeritutele osaleda inimesed, kes on COVID-19 läbi põdenud (viimase 6 kuu jooksul) või negatiivse testitulemusega inimesed. Üritusel või tegevuses osalemiseks saab kuni 48 tundi varem teha antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi. Testimise peab läbi viima tervishoiuteenuse osutaja. Samuti saab enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2-antigeen-RTD testi Terviseameti juhiste kohaselt teha üldapteegi tegevusloa omaja juures kuni 48 tundi enne tegevuses või üritusel osalemist.

Üritusel või tegevuses osalemiseks peab testitulemus olema negatiivne.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Kui turule tuleb uusi COVID-19 vaktsiine, siis nende puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja juhistest maksimaalse kaitse saabumise kohta. Kui inimene on haiguse läbi põdenud ning on vaktsineeritud ühe doosiga, lähtutakse maksimaalse kaitse saabumise puhul eespool nimetatud tähtaegadest.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tegemist on kolme erineva COVID-19 tõendiga: vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend.

 • Läbipõdemistõend on nakkusohutuse tõestamisel piisav, kui positiivse testitulemuse (PCR test) saamisest on möödas vähem kui 180 päeva.
 • COVID-19 haiguse läbipõdenuid on soovituslik vaktsineerida ühe doosiga kuuendal kuul pärast tervenemist. Seejärel saab vaktsineerimiskuuri lugeda lõpetatuks ning maksimaalse kaitse saavutamisel hakkab kehtima vaktsineerimistõend. Maksimaalse kaitse saavutamine on vaktsiiniti erinev: Pfizer-BioNTech Comirnaty 7 päeva peale teist doosi, Spikevax (Moderna) 14 päeva peale teist doosi, Vaxzevria (AstraZeneca) 15 päeva peale teist doosi ja Jannsen (Johnson & Johnson) 14 päeva peale ühte doosi.
 • Kui läbipõdemistõend on aegunud, vaktsineerimistõend ei ole veel kehtiv või inimene ei ole vaktsineeritud, saab oma nakkusohutust tõendada negatiivse testitulemusega.

Viimati uuendatud: 27.08.2021 14:24

Kas said vastuse oma küsimusele?

Digitõenditega on võrdsustatud selle väljatrükk, kohapeal negatiivse tulemusega kiirtesti tegemine ja ka välismaal väljastatud tõendid.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, kui inimesel pole digitõendit või ta ei soovi seda kasutada, saab nakkusohutust tõendada ka testiga. Kui testi tulemus on negatiivne, saab inimene üritusel osaleda.

Korraldaja võib terviseameti juhiseid järgides pakkuda kiirtesti tegemise võimalust kohapeal, kuid kui ta seda ei tee, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja või üldapteegi tegevusloa omaja juures ise korraldama.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:20

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, sobib küll.

Kollase immuniseerimispassi väljastab inimese soovi korral perearst või mõni teine vaktsineerimist läbi viiv tervishoiutöötaja. Kui inimesel on immuniseerimispass juba olemas ja ta soovib sellega hiljem oma vaktsineeritust tõendada, peaks ta võtma selle vaktsineerimisele kaasa. Siis saab vaktsineerimise läbiviija teha passi vastava sissekande. Samuti saavad immuniseerimispassiga enda vaktsineeritust tõendada inimesed, kes on vaktsineeritud välismaal.

Passi kantakse muu hulgas haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number ning manustatud annuste arv, samuti immuniseerija nimi ja muud andmed.

Viimati uuendatud: 06.08.2021 15:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pea, kui inimesel on olemas tõend, et ta on kas:

 • vaktsineeritud: vaktsineerimiskuur on lõpetatud (1/1 või 2/2 doosi) ning saavutatud on täiskaitse (vaktsiiniti erinev: Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria ja Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi.)
 • haiguse läbipõdenud ning positiivse PCR testitulemuse saamisest ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva
 • teinud viimase 72 h jooksul negatiivse PCR testi või kuni 48 tundi varem negatiivse antigeeni kiirtesti.

Viimati uuendatud: 09.09.2021 14:07

Kas said vastuse oma küsimusele?

Arvestama peab järgnevaga:

Kiirtestid kehtivusega 48h:

 • Kasutatakse EL-s tunnustatud professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirteste
 • Viib läbi tervishoiuteenuse osutaja üldjuhul oma meditsiinikeskustes, eraldi testimispuntides (nt Confido 17 kohta üle-Eesti; Corrigo Ida-Virumaal)
 • Testi tulemused kantakse tervise infosüsteemi
 • Isik saab tõendi negatiivse tulemuse tõendamiseks
 • Teenuse eest tasub isik ise

Kiirtestid kehtivusega vaid konkreetsel sündmusel, teenuse osutamisel kohapeal

 • Kasutatakse EL-s tunnustatud antigeeni kiirteste
 • Testi viib läbi külastaja ise sündmusele või teenuse tarbimisele saabudes kohapeal
 • Testi tegemist juhendab vaktsineeritud tegevuse eest vastutav isik, võimalus palgata ka tervishoiuteenuse osutaja
 • Ettevõtja võib võtta teenuse eest tasu

Kui testi tulemus on positiivne või ebaselge - peab jääma isolatsiooni ja võtma ühendust oma perearstiga, et kinnitada diagnoos PCR testiga.

Täpsem info Terviseameti juhend kiirtestide tegemiseks.

Viimati uuendatud: 27.08.2021 12:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 09. 08 peab osaleja ise tõendama enda nakkusohutust, esitades tõendi vaktsineerimise, Covid-19 läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta.

Kui korraldaja leiab, et tõendite kontrollimine on liiga keerukas või kulukas ja otsustab seetõttu ürituse ära jätta, peab ta pileti ostnutele raha tagasi maksma.

Kui üritus toimub, aga osaleja ei soovi või ei suuda asjakohaselt nakkusohutust tõendada, ei ole tal üldjuhul õigust raha tagasi saada.

Korraldaja võib soovi korral organiseerida ise külastajatele mõistlikel tingimustel testimise.

Viimati uuendatud: 05.08.2021 16:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust ei pea esialgu tõendama alla 18-aastased inimesed.

Ürituse korraldaja ei pea võimaldama antigeeni kiirtesti kohapeal, aga võib endiselt terviseameti juhiseid järgides kiirtesti tegemise võimalust pakkuda, kuid kui ta seda ei tee, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja või üldapteegi loa omaja juures ise korraldama.

Testidest on lubatud nii kuni 72 h jooksul tehtud PCR test kui ka kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtest.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:25

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sõltub firma suvepäevade toimumiskohast. Kui näiteks reserveeritakse toitlustusasutus (või mõni muu meelelahutusteenust pakkuv asutus) eraürituse pidamiseks, siis on tõendite kontrollimine vajalik ettevõtja poolt. Sarnast lähenemist tuleb kasutada ka eraürituste tarbeks näiteks teatri-, kinosaali või konverentsiruumi rentimise puhul. Kui aga füüsiline isik korraldab tegevuse oma koduhoovis ja piletiraha ei küsi või tellib ettevõte töötajatele toitlustuse kontorisse, siis on tegemist eraüritusega ning ei pea kontrollima ka tõendeid.

Testidest on lubatud nii kuni 72 h jooksul tehtud PCR test, kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtest kui ka SARS-CoV-2 antigeen-RTD test tegevuse asukohas Terviseameti juhiste kohaselt. Oluline on, et suursündmust ei jääks meenutama negatiivsed mälestused.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ürituse korraldaja ei pea võimaldama antigeeni kiirtesti teha vahetult enne ürituse toimumist. Korraldaja võib küll endiselt terviseameti juhiseid järgides kiirtesti tegemise võimalust pakkuda, kuid kui ta seda ei tee, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja juures ise korraldama. Samuti saab üldapteegi tegevusloa omaja juures vastavalt Terviseameti juhistele teha enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi.

Kodus ise kiirtesti tegemisest ei piisa, kuna digitõendeid väljastatakse esialgu vaid PCR testitulemuse pealt, kuid töötame selle nimel, et tulevikus väljastada tõendeid ka antigeeni kiirtestide pealt.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestis on see periood vaktsiiniti erinev. Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Kui turule tuleb uusi COVID-19 vaktsiine, siis nende puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja juhistest maksimaalse kaitse saabumise kohta. Kui isik on haiguse läbi põdenud ning on vaktsineeritud ühe doosiga, lähtutakse maksimaalse kaitse saabumise puhul eespool nimetatud tähtaegadest.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:20

Kas said vastuse oma küsimusele?

Regulatsiooni ei rakendata COVID tõendit piiramata territooriumiga väliüritustel, näiteks sündmused, mis toimuvad ühes linna asumis, tänavatel või metsas, kus inimesed on pidevas liikumises ning ei ole võimalik määratleda kindla koha ja osalejatega üritust või tegevust. Samas, kui ürituse üks osa toimub piiramata alal ning sama ürituse teine osa toimub konkreetses asukohas ehk piiritletud alal, kus toimub piletite kontroll, toitlustamine, kontsert, kogunemine või muu sarnane tegevus, siis viimasele rakendatakse COVID-19 tõendite kontrollimise nõuet.

Samuti võimaldab erand korraldada avalikke koosolekuid välistingimustes avalikuks kasutamiseks mõeldud ühiskondlikus ruumis.

Ürituse korraldaja ei pea võimaldama antigeeni kiirtesti kohapeal, aga võib endiselt terviseameti juhiseid järgides kiirtesti tegemise võimalust pakkuda, kuid kui ta seda ei tee, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja või üldapteegi loa omaja juures ise korraldama.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:37

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ürituse korraldaja võib ise otsustada, kas tõendit kontrollib turvafirma või piletimüüjad vms.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ürituse korraldaja ei pea, aga võib võib Terviseameti juhiseid järgides kiirtesti tegemise võimalust kohapeal pakkuda, kuid testi eest maksmise üle otsustab ettevõtja.

Antigeeni kiirtesti tegemine võib osalejale tähendada üritusel osalemisel või teenuse kasutamisel lisatasu kiirtesti tegemise kulu võrra, aga selle võib ürituse korraldaja arvestada ka nt juba piletihinna sisse või pakkuda pileti ostmisega kaasneva hüvena.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust ei pea esialgu tõendama alla 18-aastased inimesed. Kui vaktsineerituse hõlmatus alla 18-aastaste hulgas suureneb ja noortel on olnud võimalus saada ka teine vaktsiinidoos, vaadatakse vanusepiir üle.

Viimati uuendatud: 03.08.2021 11:07

Kas said vastuse oma küsimusele?

Üritust terviseametiga kooskõlastama ei pea, küll aga annavad nad kindlasti nõu ja juhiseid, kuidas seda läbi viia ja ohutust tagada.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Enne ürituse või tegevuse algust peavad alates esimesest osalejast kõik üle 18-aastased haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud, samuti kas PCR või antigeeni kiirtesti teinud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.

Korraldaja peab kontrollima COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Samuti võib korraldaja Terviseameti juhiseid jälgides pakkuda kiirtesti tegemist võimalust kohapeal, kuid kui ta seda ei tee, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja või üldapteegi tegevusloa omaja juures ise korraldama.

Viimati uuendatud: 09.09.2021 11:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID-19 tõendiga on inimesel võimalik näidata, et ta on terve ega ohusta kedagi enda ümber. Seda tänu varasemale läbipõdemisele, negatiivsele testitulemusele või vaktsiinile. Mida rohkem on digitõendi kasutajaid, seda rohkem saab sündmustest ohutult osa võtta ka veel ülejäänud inimesi. Seega pakub see ettevõtjatele ja klientidele suuremat vabadust ja võimaldab tegevusi ja teenuseid pakkuda suuremale hulgale inimestele ja seda uut nakatumislainet vältides.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõigi korrakaitseorganite tegevuse peale saab esitada vaide või vaidlustada kohtus. Alati saab nii ettevõtja kui ka eraisik ennetavalt pöörduda küsimuste või täpsustuste puhul kriis.ee infotelefonile 1247 või kirjutada kontaktidele covid19@mkm.ee.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 12:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosoleku erand avalikes siseruumides on lubatud selleks, et tagada põhiseaduslike õiguste teostamine väga piiratud tingimustes.

Ilma COVID-19 tõendita saab sisetingimustes avalikke koosolekuid pidada, kui on tagatud, et osalejaid ei ole rohkem kui 50 ning täidetakse maski kandmise, hajutatuse ja desinfitseerimise nõudeid..

Viimati uuendatud: 26.08.2021 12:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.