Kultuur ja meelelahutus

Ava kõik vastused

Jah, ürituse korraldaja peab tagama testi tegemise enne üritust. Küll aga võib ürituse korraldaja võimaldada kiirtesti tegemist kuni 24h enne ürituse algust, nt kui üritus algab hommikul vara, siis võib korraldaja avada testimispunkti ka eelmisel õhtul, et vähendada koormust ja ajakulu ürituse alguse hommikul. Kodus ise kiirtesti tegemisest ei piisa, kuna digitõendeid väljastatakse esialgu vaid PCR testitulemuse pealt, kuid töötame selle nimel, et tulevikus väljastada tõendeid ka antigeeni kiirtestide pealt.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pea. Juhul kui inimesel on olemas digitõend, mis tõendab tema vaktsineeritust, läbipõdemist või viimase 72 h jooksul tehtud negatiivse PCR testi olemasolu, siis piisab sellest ning kiirtesti tegema ei pea.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Digitõenditega on võrdsustatud selle väljatrükk, kohapeal negatiivse tulemusega kiirtesti tegemine ja ka välismaal väljastatud tõendid.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestis on see periood vaktsiiniti erinev. Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Kui turule tuleb uusi COVID-19 vaktsiine, siis nende puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja juhistest maksimaalse kaitse saabumise kohta. Kui isik on haiguse läbi põdenud ning on vaktsineeritud ühe doosiga, lähtutakse maksimaalse kaitse saabumise puhul eespool nimetatud tähtaegadest.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:20

Kas said vastuse oma küsimusele?

Oluline on aru saada, et tegemist on kolme erineva tõendiga – immuniseerimise tõend, testitõend ja läbipõdemise tõend. Eesti arstide ja teadlaste nõukogu on teadusandmete põhjal teinud soovituse vaktsineerida läbipõdenuid kuus kuud pärast läbipõdemist ühe doosiga. Ehk senikaua kehtib läbipõdemise tõend ning hiljem kehtib immuniseerimise tõend.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:19

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ürituse korraldaja võib ise otsustada, kas tõendit kontrollib turvafirma või piletimüüjad vms.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Antigeeni kiirtesti tegemist peab võimaldama ettevõtja või ürituse korraldaja, kuid testi eest maksmise üle otsustab ettevõtja. Antigeeni kiirtesti tegemine võib osalejale tähendada üritusel osalemisel või teenuse kasutamisel lisatasu kiirtesti tegemise kulu võrra, aga selle võib ürituse korraldaja arvestada ka nt juba piletihinna sisse või pakkuda pileti ostmisega kaasneva hüvena.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:35

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alla 12. aastastelt lastelt digitaalset COVID-tõendit ei küsita ja testi ei pea tegema, alates 12. eluaastast tuleb üritusel kohapeal teha antigeeni kiirtest. Seda juhul, kui laps ei ole haigust viimase 6 kuu jooksul läbipõdenud või ta pole vaktsineeritud. Kui on, siis alaealiste puhul saab lapsevanem patsiendiportaalis (www.digilugu.ee) talle vastava tõendi testitulemuse või läbipõdemise tõendamiseks tellida.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Kui turule tuleb uusi COVID-19 vaktsiine, siis nende puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja juhistest maksimaalse kaitse saabumise kohta. Kui inimene on haiguse läbi põdenud ning on vaktsineeritud ühe doosiga, lähtutakse maksimaalse kaitse saabumise puhul eespool nimetatud tähtaegadest.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah. Suurüritustel tohivad lisaks vaktsineeritutele osaleda inimesed, kes on COVID-19 läbi põdenud (viimase 6 kuu jooksul), kes on COVID-19 läbi põdenud ja saanud 1 doosi vaktsiini, kellele on 72h jooksul tehtud negatiivne PCR-test või kes on sündmusel kohapeal teinud negatiivse antigeeni kiirtesti.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, kui inimesel pole digitõendit või ta ei soovi seda kasutada, peab korraldaja tagama kohapeal võimaluse teha antigeeni kiirtest. Kui testi tulemus on negatiivne, saab inimene üritusel osaleda.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Üritust terviseametiga kooskõlastama ei pea, küll aga annavad nad kindlasti nõu ja juhiseid, kuidas seda läbi viia ja ohutust tagada.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi. Korraldaja peab kontrollima tõendit või kiirtesti kohapeal ning tuvastama esitaja isikusamasuse. Kontrollida tuleb kõiki pealtvaatajaid, aga ka korraldamisega seotud inimesi, sealhulgas tehnilist meeskonda, toitlustajaid ja esinejaid. Kontrollimata inimesi ei tohi üritusele lubada.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Regulatsiooni ei rakendata avalikus linnaruumis toimuvatele üritustele, nt Vanalinna päevad ja muud tänavatel, parkides jne toimuvad üritused, kus inimesed liiguvad ühest tegevuskohast teise ning ei ole piiratud ala ürituse toimumiseks.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID-19 tõendiga on inimesel võimalik näidata, et ta on terve ega ohusta kedagi enda ümber. Seda tänu varasemale läbipõdemisele, negatiivsele testitulemusele või vaktsiinile. Mida rohkem on digitõendi kasutajaid, seda rohkem saab sündmustest ohutult osa võtta ka veel ülejäänud inimesi. Seega pakub see ettevõtjatele ja klientidele suuremat vabadust ja võimaldab tegevusi ja teenuseid pakkuda suuremale hulgale inimestele ja seda uut nakatumislainet vältides.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 14. juunist võib korraldada üldistest nõuetest suurema osalejate arvuga üritusi, kui neil osalevad üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed.

Kui kehtivate piirmäärade järgi on sisetingimustes lubatud kuni 600 ja välitingimustes kuni 1000 inimesega üritused, siis kõigi osalejate nakkusohutuse tagamisel võib alates 14. juunist sisetingimustes korraldatavates tegevustes osaleda päevas kuni 3000 ning välitingimustes kuni 9000 inimest.

Osalema pääsevad:

  • inimesed, kes on teinud kuni 24 tundi enne ürituse algust antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi ning saanud negatiivse tulemuse;
  • inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri ja kel on viimasest süstist olenevalt tootjast möödas 7-15 päeva, et oleks saavutatud maksimaalne kaitse;
  • inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini;
  • inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist;
  • inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud mitte rohkem, kui kuus kuud tagasi, ja pole veel saanud üht vaktsiinidoosi.

Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi. Korraldaja peab kontrollima kohapeal nii tõendi kui ka kiir- või PCR-testi ehtsust ja kehtivust ning tuvastama esitaja isikusamasuse.

Kontrollimata inimesi ei tohi üritusele lubada.

Viimati uuendatud: 01.06.2021 13:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 11. juunist tohib näitusasutuste/muuseumide siseruumides viibida kuni 600 inimest. Arvestada tuleb 50-protsendilise täitumuse nõudega ühe ruumi kohta. Muuseumide ja näitusasutuste külastajatele ettenähtud välialadel on lubatud kuni 50-protsendiline täitumus.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 11:15

Kas said vastuse oma küsimusele?

Raamatukogud tohivad jätkata teenuse osutamist eeldusel, et on tagatud ruumitäituvuse nõue maksimaalselt 25%. Järgida tuleb ka kõiki teisi koroonaviiruse leviku tõrje reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.

Alates 3. maist taastub siseruumide lugemissaalides avariiulite ja eelregistreerimiseta internetiarvutite kasutamise võimalus ning kohapeal väljaannete laenutus ja tagastus. Kehtima jääb ruumi täituvuse nõudena kõikide siseruumide puhul täituvus kuni 25% ja 2+2 nõue.

Raamatukogude näitusesaalid saab avada, kuid täituvus nagu kõigis teisteski raamatukogu ruumides 25% ja 2+2 reegliga.

Rühmaviisilised tegevused raamatukogudes on lubatud üksnes nende õpilaste ja laste puhul, kes on lubatud kontaktõppesse (1.-4. klass) või käivad lasteias samas rühmas ning külastavad raamatukogu huvitegevuse ja huvihariduse raames. Muudatused tulevad ka välitingimuste huvitegevuste osas.

Samas statsionaarse istekohaga ja statsionaarse istekohata avalikud koosolekud, avalikud üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid või muu meelelahutusteenuse osutamine sisetingimustes ei ole raamatukogudes lubatud ka pärast 3. maid.

Viimati uuendatud: 23.04.2021 13:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 11. juunist tohib siseruumis kinoseansil, teatrietendusel ja kontserdil osaleda kuni 600 inimest. Arvestada tuleb 50-protsendilise täitumuse nõudega ühe ruumi kohta. Piiratud alaga välitingimustes tohib osa võtta kuni 1000 inimest.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 17:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 11. juunist tohib meelelahutusasutuste siseruumides viibida kuni 600 inimest. Arvestada tuleb 50-protsendilise täitumuse nõudega ühe ruumi kohta. Piiratud alaga välitingimustes tohib viibida kuni 1000 inimest.

Viimati uuendatud: 11.06.2021 11:37

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.