Kultuur ja meelelahutus

Ava kõik vastused

Raamatukogu teenindus alates 11.03.2021-25.04.2021:

Raamatukogu siseruumides on lubatud:

  • hädavajadusel individuaalne lugemissaalide külastamine (soovitatavalt eelregistreerimisega);
  • individuaalse külastuse puhul tuleb järgida 2 + 2 reegli täitmist ja maksimaalset ruumi täituvust 25%, st ühe paari kohta 20 m2;
  • piirang ei kehti koos liikuvale ja viibivale perekonnale ja puudega isikutele või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada;
  • ette tellitud väljaannete laenutus ja tagastamine;
  • väljaannete kontaktivaba laenutus ja tagastus;
  • internetiarvuti kasutamine (soovitatavalt eelregistreerimisega);
  • lubatud on veebiteenuste osutamine;
  • lubatud on päringutele veebis, e-posti ja telefoni teel vastamine.

Välilugemisaalid üksnes individuaalseks huvitegevuseks 2 + 2 reegli järgi ja arvestusega, et piiratud ala täituvus ei tohi olla rohkem kui 25%. Koos võivad viibida ja liikuda üks osaleja ja üks juhendaja ning teiste rühmadega kokku ei puututa. Teiste individuaaltegevuse rühmadega hoitakse vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti perekondadele, erivajadustega inimestele

Raamatukogu peab nii siseruumide kui ka välistingimustes külastuse puhul tagama maskide kandmise kohustuse, desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. Lisaks tuleb ühiskasutatavad asjad pärast iga kasutuskorda desinfitseerida.

Viimati uuendatud: 01.04.2021 11:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

11.03.2021-25.04.2021 on avalikud üritused (sh kinoseansid, kontserdid, teatrietendused ja konverentsid) siseruumides ja välistingimustes keelatud.

Viimati uuendatud: 01.04.2021 11:19

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kuni 25. aprillini peavad kõik avalikud siseruumid olema külastajate jaoks suletud. See puudutab nii teatreid, kinosid, muuseume, näitusasutusi, konverentse, kuid ka laste mängutube, keegli- ja piljardisaale, ööklubisid, kasiinosid jne.

Piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid konverentse, kontserte või teatrietendusi, kus osalevad üksnes esinejad ja vajalik personal.

Kõikides avalikes siseruumides on keelatud eratellimusel ürituste korraldamine.

Viimati uuendatud: 01.04.2021 11:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 03. märtsist 2021. a kuni 25. aprillini 2021. a peavad laste mängutoad olema suletud. Piirangut ei kohaldata korraldaja või teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes.

Viimati uuendatud: 01.04.2021 11:08

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tegemist ei ole avaliku üritusega. Kuid mõni aktsiaselts võib olla väga suure aktsionäride ringiga ning seetõttu kohale tuua väga suure hulga inimesi. Füüsiliselt tuleks koguneda üksnes hädavajalikul juhtumil ning võimalusel eelistada elektroonilist üldkoosolekut või oodata koosoleku korraldamisega. Kui füüsiline kogunemine on vältimatu, siis tuleks üritusel kasutusele võtta kõik ohutusabinõud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Viimati uuendatud: 18.03.2021 08:50

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.