Kultuur ja meelelahutus

Ava kõik vastused

Erinevatele vanuserühmadele kehtivad järgmised reeglid:

Meelelahutusasutustes käimine (nt kino, teater), toitlustusasutustes kohapeal söömine, erinevatel üritustel osalemine jms kontrollitud tegevustest osavõtmine:

Nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud:

 • Piirangud puuduvad: COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitada vaja ei ole

Vanus 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 (kaasa arvatud):

 • Kontrollitud tegevustes saavad osaleda vaktsineeritud, vaktsineerituga võrdsustatud (st haiguse läbi põdenud ja vaktsineeritud) või COVID-19 haiguse läbi põdenud lapsed ning noored
 • Osaleda saab ka negatiivse testitulemusega: tõendina sobivad enne tegevuses osalemist nii tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi enne tehtud PCR, kuni 48 tundi enne tehtud antigeen-RTD test kui ka üldapteegis enesetestimiseks mõeldud kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend.

Vanus 18+

 • Kontrollitud tegevustes osalemiseks peavad täisealised olema vaktsineeritud, vaktsineerituga võrdsustatud või COVID-19 haiguse läbi põdenud
 • Negatiivsest testitulemusest osalemiseks ei piisa.

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus- ja õpe, spordivõistlustel osalemine ning õppekava täitmise raames toimuvad muuseumi- ja näituseasutuste külastused:

Nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud:

 • Piirangud puuduvad: COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitada vaja ei ole

Vanus vanus 12 aastat ja kolm kuud kuni 18 (kaasa arvatud) ja 2021/2022 õppeaastal 19-aastaseks saavad noored:

 • Ei pea esitama COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust, kui nad õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja neil ei esine haigusnähte.

Näiteks 17-aastane kooliõpilane saab seega osaleda ilma piiranguteta tantsutrennis ja käia klassiekskursioonil muuseumis, kuid kino või restorani külastuseks peab ta esitama kas kehtiva COVIDi tõendi või nõuetekohase negatiivse testitulemuse tõendi. 18- või 19-aastane õpilane saab aga osaleda jalgpallitrennis tõendit või testi negatiivset tulemust esitamata, kuid kino või restorani saab ta külastada üksnes kehtiva COVIDi tõendiga (negatiivne testitulemus tõendina ei piisa).

Viimati uuendatud: 15.11.2021 13:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVIDi tõend on kohustuslik (alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud)

Kinos, teatris, kontserdil (k.a. kirikukontserdid) ja mujal meelelahutusasutustes tuleb kõigil alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud esitada kehtiv COVIDi tõend, et nad on kas

 • viimase aasta jooksul läbinud vaktsineerimiskuuri (või läbinud vaktsineerimiskuuri ja saanud täiendava doosi)
 • COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).

Noored vanusevahemikus 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 (kaasa arvatud) saavad meelelahutusest osa ka tõendiga, et nad on teinud tervishoiuteenuse osutaja juures testi, mille tulemus on negatiivne. Sobivad nii tervishoiuteenuse juures kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtest. Täiskasvanutel negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa.

Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, saab ta kinos, teatris ja kontserdil käia asjaolu kinnitava arstitõendiga.

Lapsed, kes on nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea.

Korraldajatel on kohustus kontrollida tõendite kehtivust koos isikut tõendava dokumendiga. COVIDi tõendit tuleb kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks eraürituse või firma jõulupeo tarbeks teatri-, kinosaali või konverentsiruumi rentimisel.

Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

COVIDi tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

Hajutatus

Siseruumides on oluline lisaks COVIDi tõendite kontrollimisele tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhistele.

Osalejate piirarv

Üritustel ja tegevustes saab sisetingimustes osaleda kuni 1000 ja õues kuni 2000 inimest.

Kaitsemask on kohustuslik

Kaitsemaski kandmine on avalikes siseruumides kohustuslik. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel maski kanda, peab ta vastunäidustuse kohta esitama arsti tõendi.

Uksed peab külastajatele sulgema hiljemalt kell 23:00

Üritused ja tegevused peavad lõppema hiljemalt kell 23.00. Tegevuse eest vastutav isik peab tagama, et öisel ajal (23:00 kuni 06:00) on asutus külastajatele suletud ning siseruumis viibivad vajadusel ainult tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.

Piirangu eesmärk on võimaldada ettevõtetel jätkata tegutsemist, kuid vältida inimeste koondumist siseruumidesse õhtusel ajal ja vähendada kontakte inimeste vahel, kes üksteisega iga päev ei suhtle.

Nõuded meelelahutusasutuse töötajatele

Käituda tuleb vastavalt tööandja riskianalüüsi tulemustele. Töösuhetes on tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVIDi tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks konkreetse tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs.

Viimati uuendatud: 15.11.2021 12:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Hajutatus ei ole 2+2 reegel, vaid suunis hoida avalikus siseruumis üksteisega turvalist distantsi. Avalikuks siseruumiks loetakse ruume, kuhu saab siseneda igaüks (sealhulgas ka ühistransport).

Avalikus siseruumis võivad isikud koos viibida ja liikuda hajutatult. Piirang ei kehti perekondadele või juhtudel, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Tegevuse eest vastutav isik (s.o. kaupleja, teenusepakkuja, ürituse korraldaja, toitlustusettevõte jne) tagab, et alal või ruumis ei viibiks ebamõistlikult palju inimesi. Täpset vahemaad valitsuse korraldusega kehtestatud ei ole - hajutatuse tagamine tähendab, et isikute grupid (nt perekonnad) või üksikisikud ei viibiks üksteisele liiga lähedal ning vahetus kontaktis.

Lähikontaktid inimeste vahel, kes tavaliselt koos ei viibi, suurendavad nakkuse leviku võimalust.

Viimati uuendatud: 25.10.2021 16:32

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVIDi tõend

Meelelahutusasutustes tuleb kõigil alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud esitada kehtiv COVIDi tõend, et nad on kas

 • viimase aasta jooksul läbinud vaktsineerimiskuuri (või läbinud vaktsineerimiskuuri ja saanud täiendava doosi)
 • COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).

Lapsed ja noored vanuses 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 (kaasa arvatud) saavad näituseid uudistada ka tõendiga, et nad on teinud tervishoiuteenuse osutaja juures testi, mille tulemus on negatiivne. Sobivad nii kuni 72 tundi varem tehtud PCR, 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtest. Täiskasvanutel negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa.

Alla 12 aasta ja kolme kuu vanused COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea.

Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, saab ta muuseumis käia ka asjaolu kinnitava tõendiga, mille on väljastanud arst.

Erand koolilastele: kuni 18-aastased (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad noored COVIDi tõendit või negatiivset testitulemust esitama ei pea, kui nad külastavad muuseumi või näituseasutust õppekava raames ja selles osalevad ainult ühe klassi või rühma õpilased.

Asutustel on kohustus kontrollida tõendite kehtivust koos isikuttõendava dokumendiga. COVIDi tõendit tuleb kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks eraürituse või firma jõulupeo tarbeks muuseumi- või näitusesaali rentimisel.

Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

Hajutatus

Avalikes siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite kontrollimisele tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhistele.

Osalejate piirarv

Üritustel ja tegevustes saab sisetingimustes osaleda kuni 1000 ja õues kuni 2000 inimest.

Kaitsemask on kohustuslik

Kaitsemaski kandmine on avalikes siseruumides kohustuslik, välja arvatud tegevustes, kus see ei ole võimalik, näiteks vahetul sportimisel ja veega kokkupuutel, samuti restoranis süües. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel maski kanda, peab ta vastunäidustuse kohta esitama arsti tõendi.

Uksed suletakse külastajatele hiljemalt kell 23:00 (piirang ei kehti ajutiselt 31.12.2021 - 02.01.2022 hommikuni)

Üritused ja tegevused peavad lõppema hiljemalt kell 23.00. Tegevuse eest vastutav isik peab tagama, et öisel ajal (23:00 kuni 06:00) on asutuse avalikud siseruumid külastajatele suletud ning kohapeal viibivad vajadusel ainult tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.

Piirangu eesmärk on võimaldada näituseasutustel jätkata tegutsemist, kuid vältida inimeste koondumist siseruumidesse õhtusel ajal ja vähendada kontakte inimeste vahel, kes üksteisega iga päev ei suhtle.

Nõuded muuseumide ja näitusasutuse töötajatele

Käituda tuleb vastavalt tööandja riskianalüüsi tulemustele. Töösuhetes on töötajate tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVIDi tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks konkreetse tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs.

Ühetaolised reeglid kehtivad muuseumides ja näituseasutustes, üritustel (sealhulgas teatretendus, kinoseanss, kontsert, konverents jne) ning meelelahutusteenuste osutamisel.

Viimati uuendatud: 22.12.2021 15:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVIDi tõend on kohustuslik (alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud)

Meelelahutusasutustes tuleb kõigil alates vanusest 12-aastat ja kolm kuud esitada kehtiv COVIDi tõend, et nad on kas

 • viimase aasta jooksul läbinud vaktsineerimiskuuri (või läbinud vaktsineerimiskuuri ja saanud täiendava doosi)
 • COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).

Noored vanuses 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 aastat (kaasa arvatud) saavad meelelahutusest osa ka tõendiga, et nad on teinud tervishoiuteenuse osutaja juures testi, mille tulemus on negatiivne. Sobivad nii kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend. Täiskasvanutel negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa.

Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, saab ta meelelahutusasutustes käia ka asjaolu kinnitava tõendiga, mille on väljastanud arst.

Nooremad kui 12-aastat ja kolm kuud COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea.

Korraldajatel on kohustus kontrollida tõendite kehtivust koos isikuttõendava dokumendiga. COVIDi tõendit tuleb kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks eraürituse või firma jõulupeo tarbeks teatri-, kinosaali või muu meelelahutusasutuse rentimisel.

Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

Hajutatus

Avalikes siseruumides on oluline lisaks COVIDi tõendite kontrollimisele tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhistele.

Osalejate piirarv

Üritustel ja tegevustes saab sisetingimustes osaleda kuni 1000 ja õues kuni 2000 inimest.

Kaitsemask on kohustuslik

Kaitsemaski kandmine on avalikes siseruumides kohustuslik, välja arvatud tegevustes, kus see ei ole võimalik, näiteks vahetul sportimisel ja veega kokkupuutel, samuti restoranis süües. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel maski kanda, peab ta vastunäidustuse kohta esitama arsti tõendi.

Uksed suletakse külastajatele hiljemalt kell 23:00 (piirang ei kehti ajutiselt 31.12.2021 - 02.01.2022 hommikuni)

Üritused ja tegevused peavad lõppema hiljemalt kell 23.00. Tegevuse eest vastutav isik peab tagama, et öisel ajal (23:00 kuni 06:00) on asutuse avalikud siseruumid külastajatele suletud ning kohapeal viibivad vajadusel ainult tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.

Piirangu eesmärk on võimaldada ettevõtetel jätkata tegutsemist, kuid vältida inimeste koondumist siseruumidesse õhtusel ajal ja vähendada kontakte inimeste vahel, kes üksteisega iga päev ei suhtle.

Nõuded meelelahutusasutuse töötajatele

Käituda tuleb vastavalt tööandja riskianalüüsi tulemustele. Töösuhetes on töötajate tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVIDi tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks konkreetse tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs.

Ühetaolised reeglid kehtivad saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel (sealhulgas teater, kino, kontsert, etendus, konverents); meelelahutusteenustel.

Lisaks loetletud tegevustele loetakse meelelahutusteenuseks parvsaunu, peobusse või teisi vaba aja ning meelelahutusega seotud tegevusi. Kuivõrd osaliselt on meelelahutusteenused kaetud kinodele, muusikaüritustele, teatritele kehtestatud meetmete ja piirangutega, siis täiendavalt loetakse meelelahutuseks hasartmängude korraldamist, lõbustusparke (sh mängutoad) ja mängusaale.

Viimati uuendatud: 22.12.2021 15:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, kui saun renditakse välja eraürituseks, tuleb seal kontrollida ka COVID tõendeid.

Viimati uuendatud: 29.10.2021 16:50

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsemask on kohustuslik

Raamatukogudes ja teistes avalikes siseruumides tuleb kanda kaitsemaski. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt.

Maski peavad kandma kõik üle 12-aastased ning teenusepakkujal on õigus maskita inimesi oma teenindusalale mitte lubada. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel maski kanda, peab ta vastunäidustuse kohta esitama tõendi, mille on väljastanud tervishoiuteenuse osutaja.

Maski kandmine on üldjuhul iga inimese enda vastutus, kuid kaubanduses, teeninduses ja teistes avalikes siseruumides peavad maskikandmise kohustuse täitmist jälgima ka teenusepakkujad ja kauplejad.

Hajutatus

Avalikes siseruumides tuleb tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhistele.

Uksed suletakse külastajatele hiljemalt kell 23:00 (piirang ei kehti ajutiselt 31.12.2021 - 02.01.2022 hommikuni)

Üritused ja tegevused peavad lõppema hiljemalt kell 23.00. Tegevuse eest vastutav isik peab tagama, et öisel ajal (23:00 kuni 06:00) on asutuse avalikud siseruumid külastajatele suletud ning kohapeal viibivad vajadusel ainult tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.

Nõuded raamatukogude töötajatele

Käituda tuleb vastavalt tööandja riskianalüüsi tulemustele. Töösuhetes on töötaja tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVID tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks konkreetse tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs.

Viimati uuendatud: 22.12.2021 15:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsemask

Kõik üle 12-aastased osalejad peavad kandma maski. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse edasikandumist tõhusalt.

Hajutatus

Avalikes siseruumides on oluline tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhistele.

Arvuline piirang

Avalikke jumalateenistusi ja usulisi talitusi pühakodades tohib läbi viia arvestusega, et kui kõikidelt COVID tõendeid ei kontrollita, siis siseruumides tohib neist osa võtta kuni 50 inimest (välitingimustes 100) või tuleb arvestada kuni 50 protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

COVID tõend

COVID tõendeid jumalateenistusest osavõtjad esitama ei pea. Erand ei laiene kirikukontsertidele, millele kehtivad üldised avalike ürituste läbiviimise nõuded.

Uksed suletakse külastajatele hiljemalt kell 23:00 (piirang ei kehti ajutiselt 31.12.2021 - 02.01.2022 hommikuni)

Üritused ja tegevused (nt kirikus toimuvad kontserdid) peavad lõppema hiljemalt kell 23.00. Tegevuse eest vastutav isik peab tagama, et öisel ajal (23:00 kuni 06:00) on asutuse avalikud siseruumid külastajatele suletud ning kohapeal viibivad vajadusel ainult tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.

Viimati uuendatud: 20.12.2021 14:35

Kas said vastuse oma küsimusele?

QR-koodiga COVIDi tõendeid tuleb kontrollida digitaalselt, et veenduda nende ehtsuses ja kehtivuses. Veebileht kontroll.digilugu.ee võimaldab kontrollida tõendi vastavust hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Kontrollijale kuvatakse kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tõendi tehniline viga, tõend ei kehti).

Kontrollirakendus näitab, kas:

 • vaktsineerimiskuur on lõpetatud (1/1st, 2/2st jne)
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 päeva
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta
 • negatiivse tulemusega PCR testiproov on võetud viimase 72 tunni sees
 • negatiivse tulemusega kiirtesti proov on võetud viimase 48 tunni sees
 • positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11 päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva (ehk kas isik on COVID-19 viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud)

Detailse juhise tõendi kontrollimiseks leiab veebilehelt tehik.ee.

Kontrollitud tegevustes (nt meelelahutus, kino, teater, restoranides ja kohvikutes kohapeal söömine, üritustel osalemine jne) osalemiseks tuleb üldjuhul kehtiv COVIDi tõend esitada kõigil alates vanusest 12-aastat ja kolm kuud. Noored vanuses 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 aastat (kaasa arvatud) saavad tegevustes osaleda ka tõendiga, et nad on teinud tervishoiuteenuse osutaja juures testi, mille tulemus on negatiivne. Sobivad nii kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend. Täiskasvanutel (18+) negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa. Nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida ehk tal esineb vastunäidustus vaktsineerimisele (nt tal on anafülaksia ehk tugev allergiline reaktsioon mõnele vaktsiini koostisainele, varem esinenud kapillaaride lekke sündroom vms), on tegevustes osalemiseks võimalik kasutada arsti tõendit. COVID-19 vaktsineerimise vastunäidustuse tuvastab arst ja dokumenteerib rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni (RHK-10) koodiga, mille alusel saab ta väljastada paberil tõendi.

Tuleb tähele panna, et mainitud arstitõend alusel saab kontrollitud tegevustes osaleda vaid siseriiklikult, välisriigis tuleb lähtuda sealsetest piirangutest ja nõuetest. Tungivalt on inimestel, kes ei saa end meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida soovitatav tegevustes osalemisel kasutada nakkusohu vähendamiseks ka isikukaitsevahendeid, näiteks FFP2 või FFP3 respiraatorit.

Viimati uuendatud: 25.10.2021 13:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Puuetega isikute erandid on kehtestatud sportimisel, treenimisel, huvihariduses- ja tegevuses ning täiendõppes või täienduskoolitusel. Samuti spordivõistlustel ja -üritustel osalemisel.

Kui tegevuse eest vastutav isik näiteks koolitab puuetega isikuid, siis on tal valida, kas ta kontrollib kõikide isikute tõendeid (sealhulgas puuetega isikud) ning seejärel on osalejad maskikandmisest vabastatud.

Teine võimalus on üksnes puuetega isikute grupi puhul tõendeid mitte kontrollida ning seejärel on maski kandmine kohustuslik isegi juhul, kui kümnest isikust viiel on tõend olemas. Igal juhul tuleks enne teenuse osutamist otsustada, millist lähenemist kasutada.

Maskikandmise kohustus ei kehti alla 12-aastastele lastele ja inimestele, kellel maski kandmine ei ole võimalik tervislikel põhjustel (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate tõttu) või muid olulisi põhjuseid arvestades mõistlik, näiteks erivajaduse või puude tõttu. Samas peaks isik kaaluma, kas nt tulenevalt tervislikest põhjustest on välistatud kõik suu ja nina katmisviisid või oleks siiski võimalik vähendada nakkusohtu mõne sobiva alternatiiviga.

Maski ei pea kandma erivajadustega inimesed, nt kui psüühikahäire või füüsilise kõrvalekalde tõttu ei ole inimesel võimalik nõuetekohaselt maski kanda või endale ise maski ette panna ja eest ära võtta. Maski ei pea kandma ka vaegkuuljast inimese saatja või isik, kes suhtleb inimesega, kellel on suhtlemiseks vajalik lugeda huultelt, lugeda näoilmeid, kes vajab selget kõnet jmt, kui maski kandmine seda raskendab.

Kui puudega ülalkirjeldatud tervislikke kaebusi ei esine, siis peaks ta tegevuses osalemiseks maski kandma.

Viimati uuendatud: 26.10.2021 13:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaktsineerimata saab üritusel osaleda ainult juhul, kui inimene

 • on noorem kui 12 aastat ja kolm kuud
 • on vanusevahemikus 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 aastat (kaasa arvatud) ja tal on ette näidata kas tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD või üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tõend negatiivse tulemuse kohta.
 • on COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitavast positiivsest PCR testist ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva)
 • ei saa tervislikel põhjustel end vaktsineerida ning ta esitab asjaolu kinnitava tõendi, mille on väljastanud arst.

Negatiivne testitulemus ei ole täiskasvanutel (18+) tõendina piisav. Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Üritusel osalemiseks peab olema vaktsineerimiskuur lõpetatud ja peale viimast süsti saavutatud maksimaalne kaitse.

Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi.

Kui inimene on haiguse läbi põdenud ning on vaktsineeritud ühe doosiga, lähtutakse maksimaalse kaitse saabumise puhul eespool nimetatud tähtaegadest. Kolmanda (nn tõhustus- või lisadoos) süsti puhul hakkab tõend kehtima kohe.

Viimati uuendatud: 01.11.2021 14:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Haiguse läbipõdemine on nakkusohutuse tõestamiseks piisav, kui positiivse testitulemuse (PCR test) saamisest on möödas vähem kui 180 päeva. See tähendab, et COVID-19 läbipõdemistõend kehtib kuus kuud.

Kui läbipõdemistõend hakkab aeguma, tuleks end vaktsineerida: Teadusnõukoja liikme ja Tartu ülikooli matemaatilise statistika professori Krista Fischeri juuli ja augusti nakatumisnäitajate põhjal tehtud arvutuste kohaselt on neil, kes on haiguse läbi põdenud ja end seejärel vaktsineerinud, 20 korda väiksem tõenäosus uuesti nakatuda.

Koroonahaiguse läbipõdenuid soovitatakse vaktsineerida ühe doosiga kuuendal kuul pärast tervenemist. Seejärel saab vaktsineerimiskuuri lugeda lõpetatuks ning maksimaalse kaitse saavutamisel hakkab kehtima vaktsineerimistõend. Maksimaalse kaitse saavutamine on vaktsiiniti erinev: Pfizer-BioNTech Comirnaty 7 päeva peale teist doosi, Spikevax (Moderna) 14 päeva peale teist doosi, Vaxzevria (AstraZeneca) 15 päeva peale teist doosi ja Janssen (Johnson & Johnson) 14 päeva peale ühte doosi.

Tasub silmas pidada, et digitaalsetel COVID tõenditel ei muutu staatus automaatselt, vaid tõendid tuleb uuesti luua, kui tervishoiuteenuse osutaja on patsiendiportaali digilugu.ee sisestanud uue info. Juhul, kui loodud COVID tõendil oleva info osas on küsimusi, saab abi Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoe telefonilt +372 794 3943 (7.00-22.00) või elektronposti aadressilt abi@tehik.ee.

Viimati uuendatud: 27.10.2021 15:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Digitõenditega on võrdsustatud selle väljatrükk, nn kollane vaktsineerimispass ja ka välismaal väljastatud tõendid.

Viimati uuendatud: 22.10.2021 17:08

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, sobib küll.

Kollase immuniseerimispassi väljastab inimese soovi korral perearst või mõni teine vaktsineerimist läbi viiv tervishoiutöötaja. Kui inimesel on immuniseerimispass juba olemas ja ta soovib sellega hiljem oma vaktsineeritust tõendada, peaks ta võtma selle vaktsineerimisele kaasa. Siis saab vaktsineerimise läbiviija teha passi vastava sissekande. Samuti saavad immuniseerimispassiga enda vaktsineeritust tõendada inimesed, kes on vaktsineeritud välismaal.

Passi kantakse muu hulgas haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number ning manustatud annuste arv, samuti immuniseerija nimi ja muud andmed.

Viimati uuendatud: 06.08.2021 15:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

 • Kui korraldaja leiab, et tõendite kontrollimine on liiga keerukas või kulukas ja otsustab seetõttu ürituse ära jätta, peab ta pileti ostnutele raha tagasi maksma.
 • Kui üritus toimub, aga osaleja ei soovi või ei suuda asjakohast COVID tõendit esitada koos isikut tõendava dokumendiga, ei ole tal üldjuhul õigust raha tagasi saada.

Viimati uuendatud: 31.10.2021 11:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sõltub ürituse toimumiskohast.

Kui füüsiline isik korraldab tegevuse oma koduhoovis ja piletiraha ei küsi või tellib ettevõte töötajatele toitlustuse kontorisse, siis on tegemist eraüritusega ning COVIDi tõendeid kontrollima ei pea.

Kui aga eraürituse jaoks reserveeritakse restoran, meelelahutusasutus (nt teater, kinosaal või ka saun) või mõni muu avalik ruum, tuleb kõigil alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud kontrollida COVIDi tõendeid koos isikut tõendava dokumendiga. Negatiivne testitulemus ei ole täiskasvanutel (18+) tõendina piisav.

Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:57

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestis on see periood vaktsiiniti erinev. Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Kui turule tuleb uusi COVID-19 vaktsiine, siis nende puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja juhistest maksimaalse kaitse saabumise kohta. Kui isik on haiguse läbi põdenud ning on vaktsineeritud ühe doosiga, lähtutakse maksimaalse kaitse saabumise puhul eespool nimetatud tähtaegadest.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:20

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVIDi tõendit ei pea kontrollima piiramata territooriumiga väliüritustel, näiteks sündmused, mis toimuvad ühes linna asumis, tänavatel või metsas, kus inimesed on pidevas liikumises ning ei ole võimalik määratleda kindla koha ja osalejatega üritust või tegevust.

Samas, kui ürituse üks osa toimub piiramata alal ning sama ürituse teine osa toimub konkreetses asukohas ehk piiritletud alal, kus toimub piletite kontroll, stardikoridor, toitlustamine, kontsert, kogunemine või muu sarnane tegevus, tuleb viimasel osalemiseks esitada kehtiv COVIDi tõend koos isikut tõendava dokumendiga.

Erandiks on ka välistingimustes piiramata alal korraldatud avalikud koosolekud ning piiratud tingimustes ka siseruumis toimuvad avalikud koosolekud. Tähele tuleb panna, et avalik koosolek on selles kontekstis inimeste koosolemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ürituse korraldaja või tegevuse eest vastutaja võib ise otsustada, kes tõendit kontrollib, nt turvafirma, piletimüüjad, valvurid vms.

Viimati uuendatud: 22.10.2021 23:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVIDi tõend on kohustuslik alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud

Noored alates vanusest 12-aastast ja kolm kuud peavad esitama tõendi, et nad on kas:

 • läbinud vaktsineerimiskuuri, saanud täiendava doosi või haiguse läbi põdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini mitte rohkem kui aasta tagasi
 • COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva)
 • kuni 17-aastased (kaasa arvatud) saavad üritusel osaleda ka negatiivse testitulemusega. Sobivad nii tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD test kui ka apteegis tehtud kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend. Täiskasvanutel (18-aastased ja vanemad) negatiivsest testitulemusest osalemiseks ei piisa.

Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel vaktsineerida, saab ta üritusel osaleda ka vastava arstitõendi alusel.

Nooremad kui 12-aastat ja kolm kuud COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea.

Üritusele tuleb minna tervena. Haigena, haigustunnustega või ka lihtsustatud karantiinis olles peab jääma koju.

Erand: 12 aasta ja kolme kuu kuni 18 aasta vanused (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad lapsed ja noored ei pea COVIDi tõendit esitama huvihariduses ja -tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes, sportimisel, treenimisel ega spordivõistlustel võistlemisel tingimusel, et neil esine haigusnähte ning nad õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, kuna nad saavad osaleda oma koolides mitu korda nädalas toimuvatel sõeltestimistel. Ka ei pea nad esitama tõendit ega negatiivset testitulemust, kui nad külastavad muuseumi või näituseasutust õppekava raames ja selles osalevad ainult ühe klassi või rühma õpilased.

Kaitsemask on kohustuslik

12-aastastel lastel ja vanematel tuleb avalikes siseruumides kanda kaitsemaski, välja arvatud juhul, kui tegevus seda ei võimalda (nt vahetul sportimisel, kokkupuutel veega, süües-juues jne). Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab tõhusalt koroonaviiruse delta tüve edasikandumist. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:42

Kas said vastuse oma küsimusele?

Üritust terviseametiga kooskõlastama ei pea, küll aga annavad nad kindlasti nõu ja juhiseid, kuidas seda läbi viia ja ohutust tagada.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVIDi tõend on kohustuslik (alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud)

Enne ürituse või tegevuse algust peavad kõik alates vanusest 12 aastast ja kolm kuud esitama kehtiva COVIDi tõendi. Üritusel saavad osaleda inimesed, kes

 • on viimase aasta jooksul läbinud vaktsineerimiskuuri (või läbinud vaktsineerimiskuuri ja saanud täiendava doosi)
 • on COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).
 • ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida, kui nad esitavad asjaolu kinnitava tõendi, mille on väljastanud arst.

Noored vanuses 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 aastat (kaasa arvatud) saavad üritusel osaleda ka tõendiga, et nad on teinud tervishoiuteenuse osutaja juures testi, mille tulemus on negatiivne. Sobivad nii kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend. Täiskasvanutel (18+) negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVIDi tõendite kehtivust koos tõendi esitaja isikut tõendava dokumendiga. QR-koodiga tõendeid tuleb kontrollida digitaalselt, et veenduda nende ehtsuses.

Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

Kaitsemask on kohustuslik

12-aastastel lastel ja vanematel tuleb avalikes siseruumides (sealhulgas ruumid, kus kontrollitakse COVID tõendit, nt meelelahutuskohad, üritused, kinod, teatrid) kanda kaitsemaski. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab tõhusalt koroonaviiruse delta tüve edasikandumist. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel maski kanda, peab vastunäidustuse kohta esitama tõendi, mille on väljastanud tervishoiuteenuse osutaja.

Maski kandmine on üldjuhul iga inimese enda vastutus, kuid avalikes siseruumides peavad maskikandmise kohustuse täitmist jälgima ka tegevuse eest vastutavad isikud.

Osalejate piirarv

Üritustel ja tegevustes saab sisetingimustes osaleda kuni 1000 ja õues kuni 2000 inimest.

Üritused peavad lõppema hiljemalt kell 23:00 (piirang ei kehti ajutiselt 31.12.2021 - 02.01.2022 hommikuni)

Avalike ürituste toimumise kohtadele (sh meelelahutuskohad, kinod, teatrid) kehtib lahtiolekuaja piirang kell 23.00-06.00. Tegevuse eest vastutav isik peab tagama, et alates 23:00 kuni 06:00 viibivad ruumis ainult tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.

Nõuded töötajatele

Töösuhetes on töötajate tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVIDi tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs. Näiteks maskikandmise kohustusest on töötajad vabastatud, kui tööandja on konkreetse töökeskkonna riskianalüüsis näinud ette muul viisil koroonaviiruse leviku tõkestamise.

Viimati uuendatud: 22.12.2021 15:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõigi korrakaitseorganite tegevuse peale saab esitada vaide või vaidlustada kohtus. Alati saab nii ettevõtja kui ka eraisik ennetavalt pöörduda küsimuste või täpsustuste puhul riigiinfo telefonile 1247 või kirjutada kontaktidele covid19@mkm.ee.

Viimati uuendatud: 22.10.2021 14:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.