Peod, üritused ja muud tähistamised

Ava kõik vastused

COVIDi tõendite kontrollimise nõue sõltub, kas üritus a) on tegevus, kus COVIDi tõend on kohustuslik või b) toimub asukohas, kus COVIDi tõend on kohustuslik (vt korralduse 305 punkt 10).

Seega, kui korraldatakse näiteks ettevõtte jõulupidu kui eraüritus restoranis, muuseumis, teatris või kinosaalis ehk kohas, mis on nimetatud punktis 10 kui kontrollikohustusega asukoht, on tegevuse eest vastaval isikul kohustus kontrollida COVID tõendit. Samuti kehtib nõue ka näiteks pulmade korral, kui need toimuvad restoranis, teatris või sarnases asukohas, kus kontrollitakse COVIDi tõendeid.

Samas on oluline on märkida, et toitlustusettevõtte puhul kehtib tõendi kontrollimise nõue just selle püsivas majandustegevuse asukohas, aga mitte juhul, kui tehakse cateringi muul alal, kus COVIDi tõend ei ole kohustuslik: näiteks pakutaksecateringi ettevõtte kontoriruumides, teenindussalongis või inimese kodus.

Eraürituse puhul ei ole COVIDi tõendi kontrollimise nõuet, kui see toimub näiteks isiku kodus või ettevõtte mitteavalikes ruumides - ehk ruumides, mis ei ole nimetatud punktis 10.

Samuti on kohustus kontrollida COVID tõendit, kui korraldatakse avalikku üritust, kontserti, konverentsi ja muid punktis 10 nimetatud tegevusi. Seejuures kehtib COVID tõendi nõue sõltumata sellest, kas tegemist on eelregistreerimise või kutsetega üritusega või mitte.

COVID tõendit ei kontrollita piiramata territooriumiga väliüritustel ning tegevustel, mis ei ole nimetatud punktis 10.

Viimati uuendatud: 12.12.2021 13:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sõltub ürituse toimumise kohast.

 • Kui eraüritus toimub avalikus siseruumis või asukohas, kus ka muidu on COVIDi tõend kohustuslik (nt restoranis, teatris, muuseumis jne), tuleb kontrollida tõendeid ning kinni pidada ka teistest asukohas kehtivatest nõuetest (nt tegevuskellaaja piirang). Nõudeid tuleb jägida ka siis, kui eraürituseks reserveeritakse terve toitlustus- või meelelahutusasutus.
 • Kui eraüritus toimub avalikus siseruumis, kus ei ole nõutud COVIDi tõendit (nt poeruum, teenindussalong vms), rakenduvad üldised avaliku siseruumi meetmed ehk maskikandmise, desinfitseerimise ning hajutatuse nõue.
 • Kui eraüritus toimub asukohas, mis ei ole avalik siseruum (kodu, suvila, ettevõtte tööruumid, laohoone vms), siis ei rakendu ühedki korralduses nimetatud nõuded ning nakkusohutuse tagamine on isikute enda vastutus. Näiteks, kui inimene korraldab kontserdi sõpruskonnale oma hoovis ja piletiraha ei küsi, siis on tegemist eraüritusega ning ei pea kontrollima ka tõendeid. Eraürituseks saab samuti lugeda ettevõtte töötajate ühisürituse, peo või muu sarnase sündmuse.

Eraüritusega on tegemist, kui seda korraldab füüsiline isik, see on suunatud määratletud isikute ringile ja puudub tuluteenimise eesmärk.

Viimati uuendatud: 12.12.2021 12:50

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jurist selgitab: avalik siseruum on korralduse 305 mõttes ruum, mis on antud määratlemata isikute ringile kasutamiseks või on määratlemata isikute ringi kasutuses või milles võib viibida määratlemata isikute ring. Seejuures ei ole avaliku siseruumi puhul määravaks, kas igal ajahetkel pääseb sinna määratlemata isikute ring, vaid see, kas selle kasutamine üleüldiselt on avatud piiritlemata isikute ringile, kas siis tasuta, piletiga või ruumi rentides.

Seega kuuluvad avaliku siseruumi alla kõik pinnad, mida ka majandustegevuse käigus välja renditakse või kasutamiseks antakse.

Avalikeks siseruumideks on korralduse mõttes näiteks:

 • riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused
 • haiglad, perearstikeskused, apteegid,
 • kauplused ja turud
 • ühissõidukid ja sõidujagamisteenust osutavad sõidukid
 • bussijaama või rongijaama ootesaalid
 • pühakojad ja muud usulisteks toiminguteks kasutatavad ruumid
 • rahvamajad, kultuurikeskused
 • renditavad peo-, kontserdi- ja teatrisaalid
 • kunstigaleriid, muuseumid, näitusesaalid
 • mängutoad ja meelelahutusteenuse osutaja ruumid
 • muud taolised ruumid, mida on võimalik inimestel vabalt välja rentida või broneerida ürituste või tegevuste läbiviimiseks

Nendes ruumides tuleb täita hajutatuse, maskikandmise ja desinfitseerimise kohustust. Lisaks, kui ruumides viiakse läbi korralduse punktis 10 märgitud tegevust või üritust (nt teatrietendus, kontsert, võistlus või osutatakse muud meelelahutusteenust), siis rakendub ka COVIDi tõendi kontrollimise nõue.

Nimetatud määratlus lähtub korralduse eesmärgist rakendada ettevaatusmeetmeid olukordades, kus kontaktid toimuvad ja seega on potentsiaal viiruse levikuks. Ka olukorras, kui on tegemist kindla grupiga, on olemas võimalus, et nakkus nende hulgas levib. Sellest tulenevalt on oluline ka sellistel koosviibimistel korraldusega ettenähtud meetmeid rakendada.

Oluline on mh eristada, et eraüritus ja avalik ruum ei ole üksteist välistavad või vastandavad tingimused. Kui eraüritus toimub avalikus siseruumis, rakenduvad avaliku siseruumi nõuded.

Viimati uuendatud: 12.12.2021 12:44

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.