Perekondlikud sündmused

Ava kõik vastused

Pulmade korraldamine ei ole keelatud, kuid iga pulmapeo elemendi puhul tuleb jälgida, et need oleksid kehtivate piirangutega kooskõlas.

Kui pulmad toimuvad toitlustuskohas või muus sarnases kohas, millele on kehtestatud piirangud, tuleb alates 18. eluuastast kõikidel osalejatel esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Kontrolli teostab nt restoran või muu isik, kes antud juhul vastutab majandustegevuse ja igapäevase korralduse ning tegevuse juhtimise eest kohas, kus toimub pidu.

Kui eraisik peab oma isiklikku tähtpäeva oma elukohas ning tellib sinna toidu või muu meelelahutuse, siis ei ole tegemist avaliku üritusega ning sellisel juhul piirangud ei kohaldu, kuid kõikide ohutusmeetmete rakendamine on tungivalt soovituslik, sest nendel üritustel kogunevad isikud, kes üldjuhul igapäevaselt ei lävi ning võivad nakkust levitada.

Oluline on, et suursündmust ei jääks meenutama negatiivsed mälestused.

Vastutus pulmakorraldamise teenuse õiguspärasuse eest lasub teenuse osutajal ja tellijal.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:32

Kas said vastuse oma küsimusele?

Matuste korraldamine ei ole keelatud, kuid iga ürituse elemendi puhul tuleb jälgida, et need oleksid kehtivate piirangutega kooskõlas.

Kui peale matuseid toimub peielaud toitlustuskohas, siis kohapeal söömiseks COVID tõendeid kontrollima ei pea, küll aga on kõikide ohutusmeetmete rakendamine on tungivalt soovituslik. Kui COVID tõendeid ei kontrollita, peavad külalised siseruumides kandma maski või katma nina ja suu. Samuti tuleb sisetingimustes tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Viimati uuendatud: 28.08.2021 21:20

Kas said vastuse oma küsimusele?

Koroonaviiruse tõttu surnu lähedased ja leinajad ei tohi surnukeha puudutada. Lubatud on nii matmine kui ka tuhastamine. Nakkusohutuse seisukohast on eelistatum tuhastamine, kuid kindlasti ei ole see kohustuslik ja sõltub lähedaste soovist.

Avatud kirstuga matus on lubatud tingimusel, et leinajad surnukehaga kokku ei puutu. Matusetalitusel leinajate ohutuse tagamine on matusekorraldaja kohustus.

Ärasaatmisel oleks soovitav lähtuda inimeste hulga puhul minimaalsuse põhimõttest, et vähendada nakkusohtu. Lisaks tuleb hoiduda kogunemisest siseruumides ja võimalusel pidada matusetseremoonia otse kalmistul.

Terviseamet on andnud välja juhised COVID-19 nakkusega või nakkuskahtlusega surnute käitlemiseks nii haiglates kui matusebüroodes (juhised matusebüroodele).

Erimeetmed puudutavad surnukeha säilitamist, kremeerimist ja matmiseks ettevalmistamist. Võimalusel tuleb minimeerida surnukehaga otsest kontakti nõudvaid protseduure ja järgida ettevaatusabinõusid, kasutades spetsiaalseid isikukaitsevahendeid.

Viimati uuendatud: 25.01.2021 14:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Avalikke jumalateenistusi ja usulisi talitusi tohib läbi viia arvestusega, et pühakodades tohib neist osa võtta kuni 50 inimest (välitingimustes 100) või tuleb arvestada kuni 50 protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Nakkusohutuse kontrolli jumalateenistusest osavõtjate hulgas tegema ei pea, kuid siseruumides tuleb osavõtjate arvust sõltumata kanda maski või katta nina ja suu, liikumisel ja ruumis paiknemisel arvestada hajutatust, pühakoda peab täitma desinfitseerimisnõudeid ja muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Erand ei laiene kirikukontsertidele, millele kehtivad üldised ürituste läbiviimise nõuded. See tähendab, et kõikidel osalejatel tuleb alates 18. eluaastast kontrollida COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Covid-19 positiivsele kehtib eneseisolatsiooni aeg 10 päeva. Loodetavasti saab lähedase surnukeha hoida kas haigla või matusebüroo külmakambris kuni COVID-19 haige patsiendi isolatsiooniaja lõpuni. Siiski, kui tekivad probleemid, soovitame abi saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Viimati uuendatud: 18.01.2021 15:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.