Perekondlikud sündmused

Ava kõik vastused

Jah, pulmasid tohib korraldada, kui jälgitakse kehtivaid kontrollmeetmeid.

Kaitsemask

Kaitsemask on avalikes siseruumides toimuvatel üritustel kohustuslik, välja arvatud tegevustes, kus see ei ole võimalik (nt söömisel-joomisel või kokkupuutel veega).

Hajutatus

Avalikes siseruumides ja õuetegevustes tuleb tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Viimati uuendatud: 15.03.2022 22:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Matuste ja peiede korraldamine ei ole keelatud.

Külalised peavad avalikes siseruumides kandma maski. Samuti tuleb sisetingimustes tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Viimati uuendatud: 14.03.2022 23:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Koroonaviiruse tõttu surnu lähedased ja leinajad ei tohi surnukeha puudutada. Lubatud on nii matmine kui ka tuhastamine. Nakkusohutuse seisukohast on eelistatum tuhastamine, kuid kindlasti ei ole see kohustuslik ja sõltub lähedaste soovist.

Avatud kirstuga matus on lubatud tingimusel, et leinajad surnukehaga kokku ei puutu. Matusetalitusel leinajate ohutuse tagamine on matusekorraldaja kohustus.

Ärasaatmisel oleks soovitav lähtuda inimeste hulga puhul minimaalsuse põhimõttest, et vähendada nakkusohtu. Lisaks tuleb hoiduda kogunemisest siseruumides ja võimalusel pidada matusetseremoonia otse kalmistul.

Terviseamet on andnud välja juhised COVID-19 nakkusega või nakkuskahtlusega surnute käitlemiseks nii haiglates kui matusebüroodes (juhised matusebüroodele).

Erimeetmed puudutavad surnukeha säilitamist, kremeerimist ja matmiseks ettevalmistamist. Võimalusel tuleb minimeerida surnukehaga otsest kontakti nõudvaid protseduure ja järgida ettevaatusabinõusid, kasutades spetsiaalseid isikukaitsevahendeid.

Viimati uuendatud: 25.01.2021 14:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsemask

Kõik üle 12-aastased osalejad peavad kandma maski. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse edasikandumist tõhusalt.

Hajutatus

Avalikes siseruumides on oluline tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhistele.

Viimati uuendatud: 14.03.2022 23:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID-19 positiivsele kehtib eneseisolatsiooni aeg 10 päeva. Loodetavasti saab lähedase surnukeha hoida kas haigla või matusebüroo külmakambris kuni COVID-19 haige patsiendi isolatsiooniaja lõpuni. Siiski, kui tekivad probleemid, soovitame abi saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Viimati uuendatud: 30.09.2021 14:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.