Perekondlikud sündmused

Ava kõik vastused

Jah, pulmasid tohib korraldada, kui jälgitakse kehtivaid kontrollmeetmeid.

COVIDi tõend

Kui pulmad toimuvad restoranis, teatris või muus sarnases avalikus kohas, tuleb kõikidel alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud esitada kehtiv COVIDi tõend, et nad on kas läbinud vaktsineerimiskuuri või haiguse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud. Alaealised (kuni 17 kaasa arvatud) saavad osaleda ka negatiivse testitulemusega. Sobivad nii kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend. Täiskasvanutel (18+) negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa.

Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel end vaktsineerida, saab ta osaleda asjaolu kinnitava tõendiga, mille väljastab arst. Nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud COVIDi tõendit esitama ei pea.

Negatiivne testitulemus ei ole täiskasvanutel tõendina piisav. Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

Kui eraisik peab oma isiklikku tähtpäeva oma elukohas ning tellib sinna toidu või muu meelelahutuse, siis ei ole tegemist avaliku üritusega ning sellisel juhul piirangud ei kohaldu, kuid kõikide ohutusmeetmete rakendamine on tungivalt soovituslik, sest nendel üritustel kogunevad isikud, kes üldjuhul igapäevaselt ei lävi ning võivad seega nakkust levitada.

Vastutus pulmakorraldamise teenuse õiguspärasuse eest lasub teenuse osutajal ja tellijal.

Kaitsemask

Kaitsemask on avalikes siseruumides toimuvatel üritustel kohustuslik, välja arvatud tegevustes, kus see ei ole võimalik (nt söömisel-joomisel või kokkupuutel veega).

Osalejate piirarv

Üritustel ja tegevustes saab sisetingimustes osaleda kuni 1000 ja õues kuni 2000 inimest.

Avalikes siseruumides toimuv üritus peab lõppema hiljemalt kell 23:00

Üritused ja tegevused peavad lõppema hiljemalt kell 23.00. Tegevuse eest vastutav isik peab tagama, et öisel ajal (23:00 kuni 06:00) on asutuse (sh restoran, teatrisaal jne) avalikud siseruumid külastajatele suletud ning kohapeal viibivad vajadusel ainult tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Matuste korraldamine ei ole keelatud, kuid iga ürituse elemendi puhul tuleb jälgida, et need oleksid kehtivate piirangutega kooskõlas.

Kui toitlustusteenust osutatakse seoses matusetalitusega, mis ei ole avalik, siis kohapeal söömiseks COVIDi tõendeid kontrollima ei pea, küll aga on kõikide ohutusmeetmete rakendamine rangelt soovituslik.

Kui COVIDi tõendeid ei kontrollita, peavad külalised siseruumides kandma maski. Samuti tuleb sisetingimustes tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Koroonaviiruse tõttu surnu lähedased ja leinajad ei tohi surnukeha puudutada. Lubatud on nii matmine kui ka tuhastamine. Nakkusohutuse seisukohast on eelistatum tuhastamine, kuid kindlasti ei ole see kohustuslik ja sõltub lähedaste soovist.

Avatud kirstuga matus on lubatud tingimusel, et leinajad surnukehaga kokku ei puutu. Matusetalitusel leinajate ohutuse tagamine on matusekorraldaja kohustus.

Ärasaatmisel oleks soovitav lähtuda inimeste hulga puhul minimaalsuse põhimõttest, et vähendada nakkusohtu. Lisaks tuleb hoiduda kogunemisest siseruumides ja võimalusel pidada matusetseremoonia otse kalmistul.

Terviseamet on andnud välja juhised COVID-19 nakkusega või nakkuskahtlusega surnute käitlemiseks nii haiglates kui matusebüroodes (juhised matusebüroodele).

Erimeetmed puudutavad surnukeha säilitamist, kremeerimist ja matmiseks ettevalmistamist. Võimalusel tuleb minimeerida surnukehaga otsest kontakti nõudvaid protseduure ja järgida ettevaatusabinõusid, kasutades spetsiaalseid isikukaitsevahendeid.

Viimati uuendatud: 25.01.2021 14:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsemask

Kõik üle 12-aastased osalejad peavad kandma maski. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt.

Hajutatus

Avalikes siseruumides on oluline tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhistele.

Arvuline piirang

Avalikke jumalateenistusi ja usulisi talitusi pühakodades tohib läbi viia arvestusega, et kui kõikidelt COVID tõendeid ei kontrollita, siis siseruumides tohib neist osa võtta kuni 50 inimest (välitingimustes 100) või tuleb arvestada kuni 50 protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

COVID tõend

COVID tõendeid jumalateenistusest osavõtjad esitama ei pea. Erand ei laiene kirikukontsertidele, millele kehtivad üldised avalike ürituste läbiviimise nõuded.

Uksed suletakse külastajatele hiljemalt kell 23:00

Üritused ja tegevused (nt kirikus toimuvad kontserdid) peavad lõppema hiljemalt kell 23.00. Tegevuse eest vastutav isik peab tagama, et öisel ajal (23:00 kuni 06:00) on asutuse avalikud siseruumid külastajatele suletud ning kohapeal viibivad vajadusel ainult tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.

Viimati uuendatud: 01.11.2021 13:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID-19 positiivsele kehtib eneseisolatsiooni aeg 10 päeva. Loodetavasti saab lähedase surnukeha hoida kas haigla või matusebüroo külmakambris kuni COVID-19 haige patsiendi isolatsiooniaja lõpuni. Siiski, kui tekivad probleemid, soovitame abi saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Viimati uuendatud: 30.09.2021 14:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.