Sotsiaalkaitse, toetused, hoolekanne, ohvriabi

Ava kõik vastused

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud järgmised meetmed: elektri võrgutasu ja gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele.

Infot energiakulu hüvitamise kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt, kus on üleval nii taotlustingimused, kohalike omavalitsuste vastavad kontaktid kui ka vastused korduma kippuvatele küsimustele (sh eraldi juhend korteriühistutele). Ka on soovijatel võimalik hüvitise kalkulaatorist kontrollida, kas tema perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla.

Viimati uuendatud: 12.01.2022 10:57

Kas said vastuse oma küsimusele?

Hooldekodu peab tagama, et haigestunud ja terved inimesed kokku ei puutuks. Selleks tuleb hooldekodudes koroonaviiruse diagnoosi ja haigusnähtudega hoolealused tervetest eraldada. Kui hooldekodus on haigestunuid, on hoolealuste liikumine tubade ja osakondade vahel keelatud. Piiranguid tuleb hoolealustele selgitada ja vajadusel üle korrata.

Hea tervise juures olevad hooldekodu elanikud peavad saama õues käia. Kindlasti ei ole õige inimesi lukustada kinnistesse ruumidesse vaid tuleb hooldekodude elanikele neile arusaadavalt selgitada, vajadusel meelde tuletades, miks ei tohi karantiiniajal harjumuspäraselt ringi liikuda.

Viimati uuendatud: 16.03.2021 12:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

 • Ole enda ja oma lähedaste vastu lahke! Arvesta, et uute oludega kohanemine võib olla kõigile pingeline.
 • Loo päevaplaan, millega tagad piisava une, tervisliku eluviisi, tööaja ja puhkehetked.
 • Oleme üksteisele toeks! Helista iga päev paarile sõbrale ja lähedasele ning uuri, kuidas neil läheb.
 • Kui Sul on vaimse tervise mure, räägi sellest kellelegi, keda usaldad.
 • Kui võtad ravimeid, mis Su vaimset tervist toetavad, siis kindlasti jätka nende võtmist.
 • Laste ja noorukitega seotud muredega toetab lasteabitelefon 116 111 ja www.lasteabi.ee.
 • Psühholoogilist esmaabi saad üleriigiliselt kriisitelefonilt 1247 . Abi osutamiseks tehakse koostööd sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006 spetsialistidega. Telefonilt saad nõu, kuidas kriisis enda ja teiste vaimset tervist hoida. Samuti on oodatud inimeste kõned, kes on mures oma lähedaste pärast ning soovivad arutada, kuidas pakkuda neile paremat emotsionaalset tuge. Helistama on oodatud kõik, sealhulgas eesliinil viirusega võitlevad arstid, õed, politseinikud, päästjad, õpetajad jne, et toetada nende töövõime säilimist ja ennetada nende läbipõlemist. Inimesi nõustatakse ööpäev läbi eesti, vene ja inglise keeles. Neid inimesi, kes ei soovi või ei saa helistada, nõustatakse ka veebivestluse teel aadressil www.palunabi.ee.
 • Hingehoidu saab hingehoiutelefonilt 116 123. Helistama on oodatud kõik sõltumata religioonist ja maailmavaatest, et saada tuge haigustest, õnnetustest või elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi leevendamiseks ja turvatunde loomiseks.
 • Peaasi.ee lehel pakutakse ka veebipõhist vaimse tervise nõustamist.
 • Saad pöörduda ka oma perearsti poole, kes saab Sind vajadusel suunata õige spetsialisti juurde.
 • Vajadusel võta ühendust psühholoogi või psühhiaatriga.

Viimati uuendatud: 09.10.2020 17:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, taotlusi on võimalik esitada e-kirja teel või tuua paberil taotlus kohaliku omavalitsuse postkasti. Sotsiaaltöötajaga saab nõu pidada telefoni teel. Erandkorras võib dokumente esitada ka tagantjärele.

Viimati uuendatud: 17.02.2021 11:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

 • Palu abi lähedastelt, tuttavatelt või naabritelt.
 • Üksikule inimesele on abiks kohalikud omavalitsused, kes aitavad korraldada toidu ja ravimite toimetamise abivajajani (vaata ülevaadet võimalikest sotsiaalteenustest: eesti.ee).
 • Eakaid ja riskirühma kuuluvaid inimesi saavad toidu ja ravimite kättetoimetamisel jm igapäevatoimingutes abistada eri keskkondades tegutsevad vabatahtlikud (vaata nt Helpific.com või ka osad kohalikud kogukonnaseltsid.

Viimati uuendatud: 12.10.2021 12:50

Kas said vastuse oma küsimusele?

Esmalt tuleks ühendust võtta kohaliku omavalitsusega, kes aitab korraldada toidu ja ravimite toimetamise kõigi abivajajateni. Kohalike omavalitsuste kontaktid leiad valla- või linnavalitsuste kodulehekülgedel.

Lisaks pakuvad toidu ja ravimite kättetoimetamisel abi vabatahtlikud. Veebist leiab näiteks tugikeskkonna Helpific aadressil www.helpific.com. Helpificu veebipõhise tugikeskkonna vabatahtlikud pakuvad eakatele ja riskirühma kuuluvatele inimestele abi toidu ja ravimite kojutoomisel. Samuti pakuvad vabatahtlikud abi igapäevatoimingutes, majapidamistöödel, arsti juurde ja taastusravisse minekul jne.

Kui vajad abi, siis:

 • helista Helpificu tugiliinile numbril 5660 4642 ja anna teada oma abisoovist. Toidu kojutoimetamise soovi korral koosta nimekiri soovitud toiduainetest ja anna see teada tugiliinil koos oma kontaktandmetega
 • või sisene Helpificu tugikeskkonda aadressil www.helpific.com, täida oma profiil ja kirjuta oma abisoov.

Viimati uuendatud: 03.03.2021 14:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui kellelgi hooldekodus tekivad koroonaviirusega sarnased sümptomid, isoleeritakse ta koheselt ning korraldatakse testimine. Haigestunu lähedastega võetakse ühendust.

Kõik, kes haigestunuga olid kokku puutunud isoleeritakse samuti 14 päevaks ning jälgitakse nende tervislikku seisundit teraselt. Kui haigestunuga puutus kokku töötaja, kes ei kasutanud isikukaitsevahendeid, siis saadetakse ta koju.

Sisuliselt jagatakse hooldekodu kaheks osaks:

 • ühes osas on koroonaviiruse sümptomitega või positiivse testitulemusega inimesed;
 • teises osas on ilma sümptomiteta või negatiivse testitulemusega inimesed

Ka personal nende osade vahel liikuda ei saa, samuti ei tohi keegi „tervete“ poolelt külastada isolatsioonis olevaid kaaslasi.

Võimalusel saab iga haige oma toa koos raadio ja televiisoriga, et isolatsioonis aega sisustada. Kui haigus kulgeb kergelt, saab selle läbi põdeda hooldekodus ka juhul, kui koroonatest on positiivne. Tervislikku seisundit jälgitakse pidevalt ning kui seisund peaks halvenema, kutsutakse kiirabi.

Ruumid, kus nakkuskahtlusega haigestunud viibis, desinfitseeritakse. Kõik töötajad kasutavad näomaski, kaitsekitlit ja kindaid.

Viimati uuendatud: 17.02.2021 12:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, eriolukorras jätkub ohvriabi töötajate ja naiste tugikeskuste töötajate tugi inimestele, kes on sattunud kuriteo, hooletuse või halva kohtlemise või füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Just eriolukorrast tulenev sotsiaalne isolatsioon ning vähesed kontaktid sugulaste ja sõpradega panevad proovile inimsuhted ja on oht perevägivalla sagenemiseks.

 • Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töötajate poole saab pöörduda telefoni, Skype videokõnede ja e-mailide teel. Kontaktid leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
 • Samuti võivad nii abivajajad kui ka abistajad helistada 24/7 ohvriabi kriisitelefonile 116006. Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud ööpäevaringselt. Helistaja võibhttps://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et soovi korral jääda anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles. Ohvriabi kriisitelefonile võivad helistada ja psühhosotsiaalse kriisiabi nõu küsida ka kõik spetsialistid.
 • Naiste tugikeskused on kõikides maakondades ja jätkavad vägivallas kannatanute abistamist ka eriolukorras. Naiste tugikeskused jälgivad töös Terviseameti nõudeid ja on valmis nõustamiseks ka telefoni teel. Naiste tugikeskuste kontaktid leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ja helistades ohvriabi kriisitelefonile 116006.

Viimati uuendatud: 17.02.2021 12:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõigi lastega seotud küsimuste ja murede korral saab kiiret nõu ja abi lasteabi telefonilt 116111 või www.lasteabi.ee.

Kui Sinu pere või laps vajab abi või toetavaid teenuseid, võta ühendust kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga, kelle kontaktid leiad oma linna või valla veebilehelt või üldinfotelefonilt. Eriolukorrast sõltumata jätkub lastekaitsetöö ning lastele ja peredele vajalike teenuste korraldamine.

Lastekaitsetöötajad saavad olla perele abiks juhul, kui:

 • laps keeldub õppimast või koostööst vanematega;
 • laps on murelik või depressiivne ja vanem ei oska aidata;
 • peresuhted on läinud keeruliseks;
 • suhted kooliga on keerulised;
 • lapsevanem vajab tuge vanemlikes oskustes;
 • lapsel on erivajadus;
 • pere vajab majanduslikku tuge;
 • pere vajab mis tahes muud nõu või abi.

Ka eriolukorra ajal võib lastekaitsetöötaja teha kodukülastusi, kui see on lapse heaolu tagamiseks vältimatult vajalik.

Viimati uuendatud: 17.02.2021 12:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kuna tegemist ei ole avaliku üritusega ega ka huvihariduse alla mineva tegevusega, siis eneseabi gruppide tegevust reguleeritud ei ole. Siiski soovitame järgida usaldusmeetmeid: maski kandmine siseruumides, 2+2 reegli järgimine, desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Viimati uuendatud: 22.02.2021 09:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.