Toidupoed, kaubanduskeskused, söögikohad

Ava kõik vastused

Toitlustusettevõtetes kehtivad järgmised soovitused:

Kaitsemask

Avalikus siseruumis on maski kandmine soovituslik. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab tõhusalt koroonaviiruse uute tüvede edasikandumist.

Desinfitseeri käsi ja hoia distantsi

Desinfitseeri regulaarselt käsi ja hoia võimalusel distantsi rahvarohketes ruumides, kus on koos palju inimesi, kes tavaliselt omavahel kokku ei puutu.

Nõuded töötajatele

Käituda tuleb vastavalt tööandja riskianalüüsi tulemustele. Töösuhetes on tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVIDi tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs.

Viimati uuendatud: 03.04.2022 12:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, pead.

Piirangud (hajutatus, maskikandmine jne) kehtivad asukohast tulenevalt, sõltumata sellest, kas tegemist on eraüritusega või tavalise restorani külastusega. Sarnast lähenemist tuleb kasutada ka eraürituste tarbeks näiteks teatri-, kinosaali, konverentsiruumi rentimise puhul.

Viimati uuendatud: 14.03.2022 22:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsemask on soovituslik

Rahvarohketes siseruumides on soovituslik kanda maski, eriti riskirühmadel. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse edasikandumist tõhusalt.

Hajutatus

Hoia võimalusel mõistlikku distantsi ning pese või desinfitseeri regulaarselt käsi.

Nõuded juuksuri ja ilusalongide töötajatele

Töösuhetes on töötajate tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVIDi tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs - ka sellisel juhul, kui juuksuril on oma ettevõte ning ta on salongis rentnik. Ehk käituda tuleb vastavalt ettevõtte riskianalüüsile.

Viimati uuendatud: 05.04.2022 10:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, tohib.

Toidukohtade sisetingimustes tuleb tagada inimeste hajutatus, desovahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Viimati uuendatud: 14.03.2022 22:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsemask on soovituslik

Rahvarohketes siseruumides on soovituslik kanda maski, eriti riskirühmadel. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse edasikandumist tõhusalt.

Hajutatus

Hoia võimalusel mõistlikku distantsi ning pese või desinfitseeri regulaarselt käsi.

Nõuded töötajatele

Töösuhetes on tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVID tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs.

Viimati uuendatud: 05.04.2022 10:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kauplustes ja kaubanduspindadel jälgi koroonaviiruse leviku piiramiseks järgmisi soovitusi:

Kaitsemask on soovituslik

Avalikus siseruumis on maski kandmine soovituslik. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab tõhusalt koroonaviiruse uute tüvede edasikandumist.

Desinfitseeri käsi ja hoia distantsi

Desinfitseeri regulaarselt käsi ja hoia võimalusel distantsi rahvarohketes ruumides, kus on koos palju inimesi, kes tavaliselt omavahel kokku ei puutu.

Nõuded töötajatele

Käituda tuleb vastavalt tööandja riskianalüüsi tulemustele. Töösuhetes on tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVID tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs.

Viimati uuendatud: 03.04.2022 12:07

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei, nii maski kandmine, mõistliku distantsi hoidmine kui ka regulaarne kätepesu või desinfitseerimine on soovitus.

Viimati uuendatud: 05.04.2022 10:36

Kas said vastuse oma küsimusele?

Inimesed, kellele maski kandmine on tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peavad asjaolu kohta esitama tõendi, mille on väljastanud tervishoiuteenuse osutaja.

Maski kandmine on üldjuhul iga inimese enda vastutus, kuid kaubanduses, teeninduses ja teistes avalikes kontrollimata siseruumides peavad maskikandmise kohustuse täitmist jälgima ka teenusepakkujad ja kauplejad. See tähendab, et ilma maskita inimesi kaupleja oma müügi- või teenindusaladele lubada ei tohi. Kaitsemaski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed.

Lisaks tuleb silmas pidada, et maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. See on vajalik selleks, et tõhusamalt saavutada maskikandmise eesmärk, milleks on koroonaviiruse leviku tõkestamine ning seeläbi inimeste elu ja tervise kaitsmine.

Valitsuse korraldus ei reguleeri kaupluse või teenusepakkuja töötajatele maskikandmiskohustust: töösuhetes on tööl käimise ja isikukaitsevahendite kasutamise nõuete (sh maskikandmine) aluseks töökeskkonna riskianalüüsis kehtestatud ennetusmeetmed.

Viimati uuendatud: 14.03.2022 22:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui tegemist ei ole avaliku ruumiga, siis maskikandmise kohustus kaubanduse tagaruumidesse ei laiene. Maski kandmise kohustus laieneb ka teenusepakkujatele, kui nende tööandja riskianalüüsis on vastav kohustus ette nähtud.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 22:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Töötajate maskikandmise nõude puhul on aluseks töötervishoiu ja tööohutuse regulatsioon. Töösuhetes põhinevad tööl käimise ja isikukaitsevahendite (nt maski) kasutamise nõuded töökeskkonna riskianalüüsil.

Tööandja ülesanne on hinnata töökeskkonnas esinevaid riske (sh viiruse levikuga seotud riske), nende mõju töötaja tervisele ning vastavalt analüüsi tulemustele võtta kasutusele meetmed riskide maandamiseks.

Ennetusmeetmetena võib tööandja riskianalüüsis ette näha näiteks töötajate vaktsineerimise, kui see on vajalik tööülesannete ohutuks täitmiseks. Võimalik on kasutada ka teisi asjakohaseid meetmeid, näiteks kohustus kasutada isikukaitsevahendeid (sh mask, kaitseklaas), testimine, töö ümberkorraldamine jne.

Viimati uuendatud: 24.10.2021 21:07

Kas said vastuse oma küsimusele?

Käituda tuleb vastavalt tööandja riskianalüüsile.

Kui tööandja on riskianalüüsis jõudnud tulemuseni, et viiruse levikuga seonduvad ohud on piisavalt maandatud teiste isikukaitsevahendite kasutamisega nagu näiteks visiir või kaitseklaas, ei pea töötaja kandma kaitsemaski.

Kui riskianalüüsis on tuvastatud, et tööülesannete ohutuks täitmiseks on vajalik kanda kaitsemaski, on töötajal kohutus kanda maski.

Tööandja ülesanne on hinnata töökeskkonnas esinevaid riske (sh viiruse levikuga seotud riske), nende mõju töötaja tervisele ning vastavalt analüüsi tulemustele võtta kasutusele meetmed riskide maandamiseks. Kui see on vajalik tööülesannete ohutuks täitmiseks, võib tööandja ennetusmeetmetena lisaks isikukaitsevahendite kasutamisele riskianalüüsis ette näha näiteks ka töötajate vaktsineerimise, regulaarse testimise, töö ümberkorraldamise jne.

Rohkem infot töökeskkonnas riskide maandamisest COVID-19 pandeemia ajal leiab Tööelu portaalist.

Viimati uuendatud: 22.10.2021 22:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, võib. Tööandjal on töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenev kohustus koostada töökeskkonna riskianalüüs, hinnata bioloogilisest ohutegurist tulenevaid riske töötajate tervisele ning kavandada vastavad meetmed riskide maandamiseks. Tööandja võib tulenevalt töökeskkonnas läbiviidud analüüsi tulemusest kehtestada riskianalüüsis, et teatud ametikohal töötamiseks on kohustuslik vaktsineerida, esitada tõend COVID-19 läbipõdemise kohta, teha COVID-19 test või kasutada erinevaid isikukaitsevahendeid (mask, kaitseklaas jne). Neid meetmeid võib rakendada alternatiivsena või korraga (nt vaktsineerimine/ mask).

Meie kõigi huvides on, et ühiskond jääks võimalikult avatuks, seetõttu on vajalik kasutusele võtta kõik võimalikud abinõud, et see saaks ka edaspidi nii jääda.

Viimati uuendatud: 02.09.2021 12:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Teavituse ülesannet ei ole õigusaktiga kehtestatud. Seni on see toimunud riigi ja kaupleja ühise koostööna.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 11:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, tõepoolest võiks maksta

  • eelkõige viipemaksega (ajutiselt on selle limiit 50 eurot) või
  • pangakaardiga tavalisel moel.

Kui võimalik, ära sularaha kasuta.

Kui oled siiski sunnitud sularahas tasuma, jälgi hoolega kätehügieeni.

Viimati uuendatud: 29.10.2021 16:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Nii nagu teistes ühiskondlikes transpordivahendites, tuleb ka siseriiklikel parvlaevadel kanda maski (välja arvatud tegevustes, kus see ei ole võimalik, näiteks restoranis süües). Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed. Inimesed, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peavad kontrollijale esitama vastava tõendi.

Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt.

Lisaks tuleb siseriiklike parvlaevade toitlustuskohtades tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Viimati uuendatud: 14.03.2022 23:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Hajutatus ei ole 2+2 reegel, vaid suunis hoida avalikus siseruumis või õues toimuval tegevusel üksteisega turvalist distantsi. Avalikuks siseruumiks loetakse ruume, kuhu saab siseneda igaüks (sealhulgas ka ühistransport).

Piirang ei kehti perekondadele või juhtudel, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Tegevuse eest vastutav isik (s.o. kaupleja, teenusepakkuja, ürituse korraldaja, toitlustusettevõte jne) tagab, et alal või ruumis ei viibiks ebamõistlikult palju inimesi. Täpset vahemaad valitsuse korraldusega kehtestatud ei ole - hajutatuse tagamine tähendab, et isikute grupid (nt perekonnad) või üksikisikud ei viibiks üksteisele liiga lähedal ning vahetus kontaktis.

Lähikontaktid inimeste vahel, kes tavaliselt koos ei viibi, suurendavad nakkuse leviku võimalust.

Viimati uuendatud: 12.02.2022 12:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, sobib küll.

Kollase immuniseerimispassi väljastab inimese soovi korral perearst või mõni teine vaktsineerimist läbi viiv tervishoiutöötaja. Kui inimesel on immuniseerimispass juba olemas ja ta soovib sellega hiljem oma vaktsineeritust tõendada, peaks ta võtma selle vaktsineerimisele kaasa. Siis saab vaktsineerimise läbiviija teha passi vastava sissekande. Samuti saavad immuniseerimispassiga enda vaktsineeritust tõendada inimesed, kes on vaktsineeritud välismaal.

Passi kantakse muu hulgas haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number ning manustatud annuste arv, samuti immuniseerija nimi ja muud andmed.

Viimati uuendatud: 06.08.2021 15:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.