Toidupoed, kaubanduskeskused, söögikohad

Ava kõik vastused

Jah, pead. Piirangud kehtivad asukohast tulenevalt, sõltumata sellest, kas tegemist on eraüritusega või tavalise restorani külastusega.

Toidukohas kehtivad järgmised piirangud ka siis, kui terve restoran, kohvik, baar või muu toidukoht on välja renditud vaid ühele seltskonnale:

 • kellajaline piirang: tegevuse eest vastutaval isikul on kohustus tagada, et külastajad ei viibi toitlustusettevõtte müügi- või teenindusalal ajavahemikus kella 23.00 kuni 06.00
 • COVIDi tõend: kõik külalised alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud peavad osalemiseks esitama koos isikut tõendava dokumendiga kehtiva COVIDi tõendi, et nad on kas vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul haiguse läbi põdenud. Kuni 17-aastased (kaasa arvatud) saavad peol osaleda ka tervishoiutöötaja juures tehtud negatiivse testitulemusega. Sobivad nii kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üdapteegis tehtud kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend. Alla 12 aasta ja kolme kuu vanused tõendeid ega negatiivset testitulemust esitama ei pea.
 • maskikandmine: avalikes siseruumides peavad kõik 12-aastased ja vanemad külastajad kandma maski, välja arvatud tegevustes, kus see ei ole võimalik (nt süües-juues)
 • hajutatus ja desovahendite olemasolu

Sarnast lähenemist tuleb kasutada ka eraürituste tarbeks näiteks teatri-, kinosaali, konverentsiruumi rentimise puhul.

Kui toitlustusettevõte teostab cateringi eraruumides või toob toidu näiteks ettevõtte töötajatele kontorisse, siis ei ole tõendite kontrollimine kohustuslik.

Viimati uuendatud: 18.11.2021 12:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Erinevatele vanuserühmadele kehtivad järgmised reeglid:

Meelelahutusasutustes käimine (nt kino, teater), toitlustusasutustes kohapeal söömine, erinevatel üritustel osalemine jms kontrollitud tegevustest osavõtmine:

Nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud:

 • Piirangud puuduvad: COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitada vaja ei ole

Vanus 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 (kaasa arvatud):

 • Kontrollitud tegevustes saavad osaleda vaktsineeritud, vaktsineerituga võrdsustatud (st haiguse läbi põdenud ja vaktsineeritud) või COVID-19 haiguse läbi põdenud lapsed ning noored
 • Osaleda saab ka negatiivse testitulemusega: tõendina sobivad enne tegevuses osalemist nii tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi enne tehtud PCR, kuni 48 tundi enne tehtud antigeen-RTD test kui ka üldapteegis enesetestimiseks mõeldud kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend.

Vanus 18+

 • Kontrollitud tegevustes osalemiseks peavad täisealised olema vaktsineeritud, vaktsineerituga võrdsustatud või COVID-19 haiguse läbi põdenud
 • Negatiivsest testitulemusest osalemiseks ei piisa.

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus- ja õpe, spordivõistlustel osalemine ning õppekava täitmise raames toimuvad muuseumi- ja näituseasutuste külastused:

Nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud:

 • Piirangud puuduvad: COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitada vaja ei ole

Vanus vanus 12 aastat ja kolm kuud kuni 18 (kaasa arvatud) ja 2021/2022 õppeaastal 19-aastaseks saavad noored:

 • Ei pea esitama COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust, kui nad õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja neil ei esine haigusnähte.

Näiteks 17-aastane kooliõpilane saab seega osaleda ilma piiranguteta tantsutrennis ja käia klassiekskursioonil muuseumis, kuid kino või restorani külastuseks peab ta esitama kas kehtiva COVIDi tõendi või nõuetekohase negatiivse testitulemuse tõendi. 18- või 19-aastane õpilane saab aga osaleda jalgpallitrennis tõendit või testi negatiivset tulemust esitamata, kuid kino või restorani saab ta külastada üksnes kehtiva COVIDi tõendiga (negatiivne testitulemus tõendina ei piisa).

Viimati uuendatud: 15.11.2021 13:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Toitlustusettevõtetes kehtivad järgmised reeglid:

COVIDi tõend on kohustuslik (alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud)

Restoranis, kohvikus, baaris ja muudes toitlustuskohtades kohapeal söömiseks-joomiseks tuleb kõigil, kes on vanemad kui 12-aastat ja kolm kuud esitada kehtiv COVIDi tõend, et nad on kas

 • viimase aasta jooksul läbinud vaktsineerimiskuuri (või läbinud vaktsineerimiskuuri ja saanud täiendava doosi)
 • COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).

Noored vanuses 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 aastat (kaasa arvatud) saavad kohapeal einestada ka tõendiga, et nad on teinud tervishoiuteenuse osutaja juures testi, mille tulemus on negatiivne. Sobivad nii kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend. Täiskasvanutel negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa.

Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, saab ta toitlustuskohas kohapeal tarbida asjaolu kinnitava arstitõendiga.

Nooremad kui 12-aastat ja kolm kuud COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea.

Korraldajatel on kohustus kontrollida tõendite kehtivust koos isikut tõendava dokumendiga. QR-koodiga tõendeid tuleb kontrollida digitaalselt, et veenduda nende ehtsuses. Kohapeal tarbimine on lubatud üksnes juhul, kui on tagatud COVIDi tõendite kontrollimine - seda ka toitlustuskoha rentimisel nt sünnipäevaks, firmapeoks või muuks eraürituseks.

Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

COVIDi tõendit ei ole vaja esitada, kui siseneda toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu kaasaostmiseks või kullerteenuse osutamiseks, kuid siis tuleb kanda kaitsemaski. Kui inimene keeldub kaitsemaski kandmisest, on teenusepakkujal või kauplejal õigus teda mitte müügi- või teenindusalale lubada.

Kaitsemask

Avalikus siseruumis tuleb kanda kaitsemaski, välja arvatud tegevustes, kus see ei ole võimalik (näiteks restoranis süües-juues). Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab tõhusalt koroonaviiruse delta tüve edasikandumist. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel maski kanda, peab ta vastunäidustuse kohta esitama arsti tõendi.

Hajutatus

Toidukohtade sisetingimustes tuleb tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Uksed suletakse hiljemalt kell 23:00, kuni 06:00 lubatud vaid toidu kaasamüük

Toitlustuskohtade (sh restoranid, kohvikud, pubid, baarid) avalikes siseruumides kehtib liikumispiirang kell 23.00-06.00. Öisel ajal on lubatud siseneda vaid toidu kaasaostmiseks või kullerteenuse osutamiseks. Tegevuse eest vastutav isik peab tagama, et alates 23:00 kuni 06:00 viibivad pikemalt ruumis ainult tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.

Piirangu eesmärk on võimaldada ettevõtetel jätkata tegutsemist, kuid vältida inimeste koondumist õhtusel ajal siseruumides ja vähendada selliste inimeste vahelisi kontakte, kes üksteisega iga päev ei suhtle.

Nõuded töötajatele

Käituda tuleb vastavalt tööandja riskianalüüsi tulemustele. Töösuhetes on tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVIDi tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsemask

Avalikes siseruumides, sh juuksuri- ja ilusalongide teenindusalal, tuleb kanda kaitsemaski. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Maski peavad kandma kõik üle 12-aastased ning iluteenindajal on õigus maskita inimesi oma müügi- või teenindusalale mitte lubada. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel maski kanda, peab vastunäidustuse kohta esitama tõendi, mille on väljastanud tervishoiuteenuse osutaja.

Maski kandmine on üldjuhul iga inimese enda vastutus, kuid kaubanduses, teeninduses ja teistes avalikes kontrollimata siseruumides peavad maskikandmise kohustuse täitmist jälgima ka teenusepakkujad.

Hajutatus

Juuksuri- ja ilusalongide avalikes siseruumides tuleb tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

COVIDi tõend

COVIDi tõendit juuksuri- ja ilusalongides esitama ei pea, välja arvatud juhul, kui ruumis toimub korraldatud üritus, kus tõendite kontroll on kohustuslik.

Nõuded juuksuri ja ilusalongide töötajatele

Töösuhetes on töötajate tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVIDi tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs - ka sellisel juhul, kui juuksuril on oma ettevõte ning ta on salongis rentnik. Ehk käituda tuleb vastavalt ettevõtte riskianalüüsile.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kohapeal söömiseks-joomiseks tuleb kõigil alates vanusest 12-aastast ja kolm kuud esitada kehtiv COVIDi tõend, et nad on kas

 • viimase aasta jooksul läbinud vaktsineerimiskuuri (või läbinud vaktsineerimiskuuri ja saanud täiendava doosi)
 • COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).

Noored vanuses 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 aastat (kaasa arvatud) saavad kohapeal einestada ka tõendiga, et nad on teinud tervishoiuteenuse osutaja juures testi, mille tulemus on negatiivne. Sobivad nii kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend. Täiskasvanutel negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa.

Kui inimese ei saa tervislikel põhjustel vaktsineerida, saab ta kohapeal einestada vastava arstitõendi alusel. Nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea. Kohapeal tarbimine on lubatud üksnes juhul, kui on tagatud tõendite kontrollimine koos isikut tõendava dokumendiga.

COVIDi tõendit pole vaja esitada, kui siseneda toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu kaasaostmiseks või kullerteenuse osutamisel (sh toidu tuppa tellimine), kuid siis tuleb kanda kaitsemaski. Kui inimene keeldub kaitsemaski kandmisest, on teenusepakkujal õigus teda mitte müügi- või teenindusalale lubada.

Toidukohtade sisetingimustes tuleb tagada inimeste hajutatus, desovahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Toitlustuskohtade (sh restoranid, kohvikud, pubid, baarid) avalikes siseruumides kehib liikumispiirang kell 23.00-06.00. Öisel ajal on lubatud siseneda vaid toidu kaasaostmiseks või kullerteenuse osutamiseks.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Rahvusvahelise lennujaama julgestusalal või rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal (pärast pardakontrolli) asuvates toitlustuskohtades ei ole vaja küsida COVIDi tõendit, ka ei tule külastajatele ajavahemikus 23:00-06:00 uksi sulgeda.

Küll aga peavad lennujaamas ja sadamas asuvad restoranid, baarid ja kohvikud tagama mõistlikkuse piires inimeste hajutamise, desovahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmise vastavalt Terviseameti juhistele. Maskikandmine on avalikes siseruumides kohustuslik, välja arvatud tegevustes, kus see ei ole võimalik (nt süües-juues).

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, peab kontrollima, sest konverentsisaalides kehtib tõendi esitamise kohustus ja see kohustus laieneb ettevõtte tegevuskohas ka eraüritustele.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 10:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Majutusteenuse osutamisel ja hotelli või hosteli üldalal COVID tõendit kontrollima ei pea.

Küll aga tuleb isikute nakkusohutust kontrollida erinevatel üritustel (nt seminarid, konverentsid) ning avalikes ruumides, mis korralduses nimetatud, nt hotelli või hosteli restoranis (sh hommikusöögi pakkumisel), spaas, veekeskuses, spordiklubis või muus meelelahutuskohas.

Avalikes siseruumides on kaitsemask kohustuslik.

Nõuded töötajatele

Töösuhetes on tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVID tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs.

Viimati uuendatud: 29.10.2021 16:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, tõendit ei pea küsima, kui tegemist on piiramata alaga, mis asub avalikus ruumis, näiteks ühe linnaasumi tänavatel.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 11:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsemask on kohustuslik

Avalikes siseruumides (sh poed, kaubanduskeskused, teenindussaalid) tuleb kanda maski. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt. Maski pea kandma alla 12-aastased lapsed. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel maski kanda, peab ta vastunäidustuse kohta esitama arsti tõendi.

Kauplejal on õigus maskita inimesi oma müügi- või teenindusalale mitte lubada.

Maski kandmine on üldjuhul iga inimese enda vastutus, kuid kaubanduses, teeninduses ja teistes avalikes kontrollimata siseruumides peavad maskikandmise kohustuse täitmist jälgima ka teenusepakkujad ja kauplejad.

Hajutatus

Kaupluste avalikes siseruumides tuleb tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

COVID tõendid

COVID tõendit kaupluses või poes esitama ei pea, välja arvatud samal territooriumil paiknevates kohtades, kus nakkusohutuse kontroll on nõutud (nt kaubanduskeskuses asuvates kinodes, restoranides, spordiklubides, mängutubades jne).

Nõuded töötajatele

Käituda tuleb vastavalt tööandja riskianalüüsi tulemustele. Töösuhetes on tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVID tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs.

Kauplused ja teenindused võivad olla avatud ka öisel ajal (23:00-06:00)

Avalike siseruumide liikumispiirang ei kehti kaupluste müügisaalidele ja teenusepakkujate teenindusalale.

Viimati uuendatud: 01.11.2021 11:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei saa, tegemist on samal ajal nii poe kui kohvikuga. See tähendab, et toidu kaasaostmisel ja kullerteenuse osutamisel on kohustuslik maski kandmine, kohapeal toitlustamisel tuleb aga kontrollida kliendi COVID tõendit.

Viimati uuendatud: 29.10.2021 16:24

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kauplustes tõendit kontrollima ei pea, küll aga tuleb järgida teiste kaubandusasutustele kehtivate meetmete täitmist sõltumata klientide arvust (nt kaitsemaskide kandmine kaupluse külastajatel, hajutatus, desovahendite olemasolu, desinfitseerimisnõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhisele).

Viimati uuendatud: 22.10.2021 13:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, kauplejad peavad oma territooriumil tagama klientide maskikandmise ja hajutatuse, lisaks ka desovahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmise vastavalt Terviseameti juhistele.

Maski kandmine on üldjuhul iga inimese enda vastutus, kuid kaubanduses, teeninduses ja teistes avalikes kontrollimata siseruumides peavad maskikandmise kohustuse täitmist jälgima ka teenusepakkujad ja kauplejad. See tähendab, et ilma maskita inimesi kaupleja oma müügi- või teenindusaladele lubada ei tohi.

Mida maskide kandmise puhul silmas pidada?

 • Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt.
 • Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed.
 • Inimesed, kellele maski kandmine on tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peavad asjaolu kohta esitama tõendi, mille on väljastanud tervishoiuteenuse osutaja.
 • Valitsuse korraldus ei reguleeri töötajatele maskikandmiskohustust: töösuhetes on tööl käimise ja isikukaitsevahendite kasutamise nõuete (sh maskikandmine) aluseks töökeskkonna riskianalüüs. Kui maski kandmine on analüüsis ette nähtud, tuleb kanda maski; kui viiruse leviku riskid on maandatud teiste ohutusmeetemetega, tuleb järgida neid.

Viiruse leviku tõkestamiseks peab kaupleja või teenusepakkuja oma territooriumi avalikes siseruumides tagama inimeste hajutatuse. Piirang ei kehti koos liikuvatele perekondadele või juhul, kui hajutatust ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Viimati uuendatud: 25.10.2021 11:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Inimesed, kellele maski kandmine on tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peavad asjaolu kohta esitama tõendi, mille on väljastanud tervishoiuteenuse osutaja.

Maski kandmine on üldjuhul iga inimese enda vastutus, kuid kaubanduses, teeninduses ja teistes avalikes kontrollimata siseruumides peavad maskikandmise kohustuse täitmist jälgima ka teenusepakkujad ja kauplejad. See tähendab, et ilma maskita inimesi kaupleja oma müügi- või teenindusaladele lubada ei tohi. Kaitsemaski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed.

Lisaks tuleb silmas pidada, et maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. See on vajalik selleks, et tõhusamalt saavutada maskikandmise eesmärk, milleks on koroonaviiruse leviku tõkestamine ning seeläbi inimeste elu ja tervise kaitsmine.

Valitsuse korraldus ei reguleeri kaupluse või teensuepakkuja töötajatele maskikandmiskohustust: töösuhetes on tööl käimise ja isikukaitsevahendite kasutamise nõuete (sh maskikandmine) aluseks töökeskkonna riskianalüüsis kehtestatud ennetusmeetmed.

Viimati uuendatud: 25.10.2021 11:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui tegemist ei ole avaliku ruumiga, siis maskikandmise kohustus kaubanduse tagaruumidesse ei laiene. Maski kandmise kohustus laieneb ka teenusepakkujatele, kui nende tööandja riskianalüüsis on vastav kohustus ette nähtud.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 22:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Töötajate maskikandmise nõude puhul on aluseks töötervishoiu ja tööohutuse regulatsioon. Töösuhetes põhinevad tööl käimise ja isikukaitsevahendite (nt maski) kasutamise nõuded töökeskkonna riskianalüüsil.

Tööandja ülesanne on hinnata töökeskkonnas esinevaid riske (sh viiruse levikuga seotud riske), nende mõju töötaja tervisele ning vastavalt analüüsi tulemustele võtta kasutusele meetmed riskide maandamiseks.

Ennetusmeetmetena võib tööandja riskianalüüsis ette näha näiteks töötajate vaktsineerimise, kui see on vajalik tööülesannete ohutuks täitmiseks. Võimalik on kasutada ka teisi asjakohaseid meetmeid, näiteks kohustus kasutada isikukaitsevahendeid (sh mask, kaitseklaas), testimine, töö ümberkorraldamine jne.

Viimati uuendatud: 24.10.2021 21:07

Kas said vastuse oma küsimusele?

Käituda tuleb vastavalt tööandja riskianalüüsile.

Kui tööandja on riskianalüüsis jõudnud tulemuseni, et viiruse levikuga seonduvad ohud on piisavalt maandatud teiste isikukaitsevahendite kasutamisega nagu näiteks visiir või kaitseklaas, ei pea töötaja kandma kaitsemaski.

Kui riskianalüüsis on tuvastatud, et tööülesannete ohutuks täitmiseks on vajalik kanda kaitsemaski, on töötajal kohutus kanda maski.

Tööandja ülesanne on hinnata töökeskkonnas esinevaid riske (sh viiruse levikuga seotud riske), nende mõju töötaja tervisele ning vastavalt analüüsi tulemustele võtta kasutusele meetmed riskide maandamiseks. Kui see on vajalik tööülesannete ohutuks täitmiseks, võib tööandja ennetusmeetmetena lisaks isikukaitsevahendite kasutamisele riskianalüüsis ette näha näiteks ka töötajate vaktsineerimise, regulaarse testimise, töö ümberkorraldamise jne.

Rohkem infot töökeskkonnas riskide maandamisest COVID-19 pandeemia ajal leiab Tööelu portaalist.

Viimati uuendatud: 22.10.2021 22:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, võib. Tööandjal on töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenev kohustus koostada töökeskkonna riskianalüüs, hinnata bioloogilisest ohutegurist tulenevaid riske töötajate tervisele ning kavandada vastavad meetmed riskide maandamiseks. Tööandja võib tulenevalt töökeskkonnas läbiviidud analüüsi tulemusest kehtestada riskianalüüsis, et teatud ametikohal töötamiseks on kohustuslik vaktsineerida, esitada tõend COVID-19 läbipõdemise kohta, teha COVID-19 test või kasutada erinevaid isikukaitsevahendeid (mask, kaitseklaas jne). Neid meetmeid võib rakendada alternatiivsena või korraga (nt vaktsineerimine/ mask).

Meie kõigi huvides on, et ühiskond jääks võimalikult avatuks, seetõttu on vajalik kasutusele võtta kõik võimalikud abinõud, et see saaks ka edaspidi nii jääda.

Viimati uuendatud: 02.09.2021 12:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Teavituse ülesannet ei ole õigusaktiga kehtestatud. Seni on see toimunud riigi ja kaupleja ühise koostööna.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 11:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, tõepoolest võiks maksta

 • eelkõige viipemaksega (ajutiselt on selle limiit 50 eurot) või
 • pangakaardiga tavalisel moel.

Kui võimalik, ära sularaha kasuta.

Kui oled siiski sunnitud sularahas tasuma, jälgi hoolega kätehügieeni.

Viimati uuendatud: 29.10.2021 16:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Nii nagu teistes ühiskondlikes transpordivahendites, tuleb ka siseriiklikel parvlaevadel kanda maski (välja arvatud tegevustes, kus see ei ole võimalik, näiteks restoranis süües). Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed. Inimesed, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peavad kontrollijale esitama vastava tõendi.

Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt.

Lisaks tuleb siseriiklike parvlaevade toitlustuskohtades tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. COVIDi tõendeid siseriiklikel parvlaevadel esitama ei pea ning kellaajalisi piiranguid tegevusele seatud ei ole.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:40

Kas said vastuse oma küsimusele?

Hajutatus ei ole 2+2 reegel, vaid suunis hoida avalikus siseruumis üksteisega turvalist distantsi. Avalikuks siseruumiks loetakse ruume, kuhu saab siseneda igaüks (sealhulgas ka ühistransport).

Avalikus siseruumis võivad isikud koos viibida ja liikuda hajutatult. Piirang ei kehti perekondadele või juhtudel, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Tegevuse eest vastutav isik (s.o. kaupleja, teenusepakkuja, ürituse korraldaja, toitlustusettevõte jne) tagab, et alal või ruumis ei viibiks ebamõistlikult palju inimesi. Täpset vahemaad valitsuse korraldusega kehtestatud ei ole - hajutatuse tagamine tähendab, et isikute grupid (nt perekonnad) või üksikisikud ei viibiks üksteisele liiga lähedal ning vahetus kontaktis.

Lähikontaktid inimeste vahel, kes tavaliselt koos ei viibi, suurendavad nakkuse leviku võimalust.

Viimati uuendatud: 25.10.2021 16:32

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, sobib küll.

Kollase immuniseerimispassi väljastab inimese soovi korral perearst või mõni teine vaktsineerimist läbi viiv tervishoiutöötaja. Kui inimesel on immuniseerimispass juba olemas ja ta soovib sellega hiljem oma vaktsineeritust tõendada, peaks ta võtma selle vaktsineerimisele kaasa. Siis saab vaktsineerimise läbiviija teha passi vastava sissekande. Samuti saavad immuniseerimispassiga enda vaktsineeritust tõendada inimesed, kes on vaktsineeritud välismaal.

Passi kantakse muu hulgas haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number ning manustatud annuste arv, samuti immuniseerija nimi ja muud andmed.

Viimati uuendatud: 06.08.2021 15:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõigi korrakaitseorganite tegevuse peale saab esitada vaide või vaidlustada kohtus. Alati saab nii ettevõtja kui ka eraisik ennetavalt pöörduda küsimuste või täpsustuste puhul riigiinfo telefonile 1247 või kirjutada kontaktidele covid19@mkm.ee.

Viimati uuendatud: 22.10.2021 14:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.