Toidupoed, kaubanduskeskused, söögikohad

Ava kõik vastused

Toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel peavad kõik kliendid või osalejad alates 18. eluaastast esitama COVID tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse. Kohapeal tarbimine on lubatud üksnes juhul, kui on tagatud COVID-19 tõendite kontrollimine - seda ka toitlustuskoha rentimisel nt sünnipäevaks, firmapeoks või muuks eraürituseks.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Toidukohtade sisetingimustes tuleb samuti tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

COVID tõendit pole vaja esitada, kui siseneda toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu kaasaostmiseks või kullerteenuse osutamiseks, kuid siis tuleb kanda maski.

Erandinda ei pea COVID tõendeid kontrollima ka toitlustuskohas toimuval peielaual. Kõikide ohutusmeetmete rakendamine on aga tungivalt soovituslik, et üritust ei jääks meenutama raske viirus.

Viimati uuendatud: 06.09.2021 13:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ka lennujaama toitlustuskohtades kehtivad toitlustusasutustele seatud piirangud. Hajutamist tuleb korraldada mõistlikkuse ja võimaluste piirides.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah ikka tohib, kuid kinni tuleb pidada toitlustusettevõtetele kehtestatud piirangutest: kohapeal söömisel-joomisel peavad kõik kliendid või osalejad alates 18. eluaastast esitama COVID tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse. Kohapeal tarbimine on lubatud üksnes juhul, kui on tagatud COVID-19 tõendite kontrollimine.

Samas pole COVID tõendit vaja esitada, kui siseneda toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu kaasaostmiseks või kullerteenuse osutamisel (sh toidu tuppa tellimine), kuid siis tuleb kanda maski.

Toidukohtade isetingimustes tuleb samuti tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:24

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, peab kontrollima, sest konverentsisaalides kehtib tõendi esitamise kohustus ja see kohustus laieneb ettevõtte tegevuskohas ka eraüritustele.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 10:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Majutusteenuse osutamisel COVID tõendit kontrollima ei pea.

Küll aga tuleb isikute nakkusohutust kontrollida tegevustes, mis korralduses nimetatud, nt toitlustus, spaa, veekeskuse. Samuti, kui hotell või puhkekeskus pakub ruume konverentside, seminaride korraldamiseks ja meelelahutuse korraldamiseks, tuleb neil üritustel osalemise eelselt korraldada COVID-19 tõendite kontrollimine.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, tõendit ei pea küsima, kui tegemist on piiramata alaga, mis asub avalikus ruumis, näiteks ühe linnaasumi tänavatel.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 11:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID nakkusohu suhtes kontrollimata avalikes siseruumides (st ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit) tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Näiteks tuleb maske kanda poodides, apteekides, telekommunikatsiooni ettevõtte või panga teenindussaalides, postkontorites, raamatukogudes, aga ka politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti või haigekassa teenindussaalides ning mujal.

Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

Kauplustes peavad olema kättesaadavad desinfitseerimisvahendid ning Terviseameti juhiseid järgides tagatud desinfitseerimisnõuete täitmine, samuti tuleb järgida inimeste hajutamise nõuet.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 09:25

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei saa, tegemist on samal ajal nii poe kui kohvikuga. See tähendab, et toidu kaasaostmisel ja kullerteenuse osutamisel on kohustuslik maski kandmine, kohapeal toitlustamisel tuleb aga kontrollida kliendi nakkusohutust (COVID tõendit).

Viimati uuendatud: 26.08.2021 15:14

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kauplustes tõendit kontrollima ei pea, küll aga tuleb järgida teisi kaubandusasutustele kehtivaid nõudeid sõltumata klientide arvust.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 15:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Maski kandmine või suu ja nina katmine on kliendi kohustus. Ettevõtjal on kohustus rakendada tegevusi, mis on suunatud korralduse täitmise tagamiseks (et oleks tagatud hajutatus ja kaupluses on olemas desovahendid).

Viimati uuendatud: 26.08.2021 11:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

NETS § 24 p 2 kohaselt peab tööandja tagama nakkusohutusnõuete täitmise töökohal ja TTOS § 13 lg 1 p 11 kohaselt andma töötajale isikukaitsevahendid ning p 12 kohaselt kontrollima töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist. Seega tuleb tööandjal tagada enda töötajatele ka mask, kui tööandja riskianalüüs seda ette näeb.

Kui töötaja ei täida parasjagu tööülesandeid, vaid kliendina osaleb Vabariigi Valitsuse korralduses nimetatud tegevuses, on tema kui kliendi kohustus kanda maski.

Lisaks näeb töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 14 lg 1 p 4 ette, et töötaja kohustus on kasutada nõuetekohaselt väljastatud isikukaitsevahendeid ja kui ta seda kohustust rikub, siis ta vastutab tööandja ees. Tööandja võib talle teha hoiatuse töökohustuste rikkumise eest. Töölepingus võib tööandja töötajaga kokku leppida TTOS nõuete rikkumise eest leppetrahvi (TTOS § 14.1).

Viimati uuendatud: 26.08.2021 21:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Inimesed ei pea tõendama meditsiinilist näidustust või muud erivajadust, muu hulgas seda, et maski ei ole võimalik kanda, eraldiseisva tõendiga. Piisavaks loetakse isikute ütlusi selle kohta, et neil esinevad vastunäidustused maskikandmisele. Maski mittekandmist peab põhjendama klient ning vajadusel hindab keerulisemates olukordades Terviseamet, kaasates Politsei- ja Piirivalveameti.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 10:32

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui tegemist ei ole avaliku ruumiga, siis maskikandmise kohustus kaubanduse tagaruumidesse ei laiene. Maski kandmise kohustus laieneb ka teenusepakkujatele, kui nende tööandja riskianalüüsis on vastav kohustus ette nähtud.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 22:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Töötajate maskikandmise nõude puhul on aluseks töötervishoiu ja tööohutuse regulatsioon. Töökeskkonna riskianalüüsis tuleb ette näha võimalikud meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Tööandja peaks kaaluma muuhulgas järgmisi meetmeid: vaktsineerimine, nakkusohutuse tõendamine, töötajate testimine, töö ümberkorraldamine, isikukaitsevahendite kasutamine (nt mask, kaitseklaas jms).

Viimati uuendatud: 02.09.2021 12:19

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud maski kandmise või teiste isikukaitsevahendite kasutamise, siis on töötajal kohustus neid kasutada.

Viimati uuendatud: 02.09.2021 12:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, võib. Tööandjal on töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenev kohustus koostada töökeskkonna riskianalüüs, hinnata bioloogilisest ohutegurist tulenevaid riske töötajate tervisele ning kavandada vastavad meetmed riskide maandamiseks. Tööandja võib tulenevalt töökeskkonnas läbiviidud analüüsi tulemusest kehtestada riskianalüüsis, et teatud ametikohal töötamiseks on kohustuslik vaktsineerida, esitada tõend COVID-19 läbipõdemise kohta, teha COVID-19 test või kasutada erinevaid isikukaitsevahendeid (mask, kaitseklaas jne). Neid meetmeid võib rakendada alternatiivsena või korraga (nt vaktsineerimine/ mask).

Meie kõigi huvides on, et ühiskond jääks võimalikult avatuks, seetõttu on vajalik kasutusele võtta kõik võimalikud abinõud, et see saaks ka edaspidi nii jääda.

Viimati uuendatud: 02.09.2021 12:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Uued visuaalid on 26.08.2021 seisuga koostamisel ja peatselt saadaval.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 11:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Teavituse ülesannet ei ole õigusaktiga kehtestatud. Seni on see toimunud riigi ja kaupleja ühise koostööna.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 11:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, tõepoolest võiks maksta

  • eelkõige viipemaksega (ajutiselt on selle limiit 50 eurot) või
  • pangakaardiga tavalisel moel.

Kui võimalik, ära sularaha kasuta.

Kui oled siiski sunnitud sularahas tasuma, jälgi hoolega kätehügieeni.

Viimati uuendatud: 03.05.2021 13:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Nii nagu teistes ühiskondlikes transpordivahendites, tuleb ka parvlaevadel kanda maski. Lisaks tuleb siseriiklike parvlaevade toitlustuskohtades tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Hajutatus ei ole 2+2 reegel, vaid suunis hoida üksteisega turvalist distantsi. Hajutatuse tagamine tähendab, et tagada tuleb, et isikute grupid või üksikisikud ei viibiks üksteisele liiga lähedal ning vahetus kontaktis

Viimati uuendatud: 26.08.2021 11:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, sobib küll.

Kollase immuniseerimispassi väljastab inimese soovi korral perearst või mõni teine vaktsineerimist läbi viiv tervishoiutöötaja. Kui inimesel on immuniseerimispass juba olemas ja ta soovib sellega hiljem oma vaktsineeritust tõendada, peaks ta võtma selle vaktsineerimisele kaasa. Siis saab vaktsineerimise läbiviija teha passi vastava sissekande. Samuti saavad immuniseerimispassiga enda vaktsineeritust tõendada inimesed, kes on vaktsineeritud välismaal.

Passi kantakse muu hulgas haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number ning manustatud annuste arv, samuti immuniseerija nimi ja muud andmed.

Viimati uuendatud: 06.08.2021 15:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõigi korrakaitseorganite tegevuse peale saab esitada vaide või vaidlustada kohtus. Alati saab nii ettevõtja kui ka eraisik ennetavalt pöörduda küsimuste või täpsustuste puhul kriis.ee infotelefonile 1247 või kirjutada kontaktidele covid19@mkm.ee.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 12:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.