Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Vaktsineerimistõend

Ava kõik vastused

COVID-19 vaktsineerimistõend võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel tõendada oma vaktsineeritust. Tõendil on kirjas inimese isikuandmed, tõendi number, vaktsineerimise aeg ja koht, preparaat, millega vaktsineeriti, selle tootja, ning ka see, kas vaktsineerimine on lõpetatud või pooleli. Samuti ka tõendi väljaandja andmed. Tõendil on QR-kood, mis aitab kontrollimisel teada saada kõik vajalikud andmed ja tõendi õigsuse. Tõend väljastatakse kolmes keeles (eesti, inglise, vene).

Igaüks saab oma vaktsineerimistõendi luua patsiendiportaalis www.digilugu.ee ning selle sealt siis ka alla laadida oma arvutisse või mobiiliseadmesse. Patsiendiportaalist saadav vaktsineerimistõend on tasuta.

Viimati uuendatud: 28.04.2021 10:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID-19 vaktsineerimistõendit saab kasutada oma vaktsineerituse tõestamiseks ning see võib olla aluseks teatud riikide kehtestatud piirangutest vabanemiseks.

Viimati uuendatud: 25.04.2021 12:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei kinnita. Vaktsineerimistõend kinnitab, et vaktsineerimine on tehtud.

Viimati uuendatud: 21.04.2021 22:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Peale vaktsineerimist, edastab tervishoiuteenuse osutaja tervise infosüsteemi immuniseerimise teatise, mille alusel ning vaktsineeritud isiku algatusel ja soovil loob tervise infosüsteem tõendi (PDF kuva sisaldab nii andmestikku kui ka QR koodi), millega on võimalik kinnitada, et tõendil olevad andmed pärinevad riiklikust andmekogust ja on usaldusväärsed. Selleks kasutab tervise infosüsteem riigis keskset e-ajatempli teenust, mida vahendab Riigi Infosüsteemi Amet.

Viimati uuendatud: 20.04.2021 09:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, seaduslik esindaja saab vaktsineerimistõendi luua esindatavale ning patsiendiportaali täieõiguslikud esindajad saavad luua vaktsineerimistõendi eestkostetavale.

Logides sisse patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saate vasakul üleval halli kuva taustal vahetada rolle, valides sealt sobiva rolli saab esindatavale vaktsineerimistõendi luua.

Viimati uuendatud: 25.04.2021 12:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaktsineerimistõendi saate luua ja alla laadida kohe pärast seda kui vaktsineerija on vastava informatsiooni tervise infosüsteemi kandnud. Andmed vaktsineerimise kohta peab tervishoiuteenuse osutaja edastama tervise infosüsteemi ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta on immuniseerimise teatise enda infosüsteemis kinnitanud.

Viimati uuendatud: 25.04.2021 12:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah.

Viimati uuendatud: 20.04.2021 09:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaktsineerimistõend ei ole aluseks riiki sisenemisel, see võib olla aluseks riikide teatud piirangutest nt eneseisolatsioonist vabastamiseks. Reisides tuleb arvestada võimalike reisipiirangutega sihtriigis. Lisaks tuleb arvestada, et riigid võivad nõuda, et vaktsiinikuur oleks lõpetatud. Enne reisimist tuleb tutvuda sihtriigi nõuetega. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt.

Viimati uuendatud: 25.04.2021 12:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaktsineerimistõend ei ole aluseks välisriiki reisimiseks, vaid võib tulenevalt sihtriigi nõuetest anda vabastuse teatud piirangutest, mis riik on kehtestanud (nt eneseisolatsioon). Reisides tuleb arvestada sihtriigi nõuetega sisenemisel/isolatsioonikohustuste määramisel. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt.

Viimati uuendatud: 25.04.2021 12:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaktsineerimistõend ei ole aluseks välisriiki reisimiseks, vaid võib tulenevalt sihtriigi nõuetest anda vabastuse teatud piirangutest, mis riik on kehtestanud (nt eneseisolatsioon). Reisides tuleb arvestada sihtriigi nõuetega sisenemisel/isolatsioonikohustuste määramisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mida seavad transpordiettevõtted oma transiitreisijatele. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt (https://reisitargalt.vm.ee/).

Viimati uuendatud: 21.04.2021 22:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaktsineerimistõend ei garanteeri eneseisolatsioonivabastust. Reisides tuleb arvestada võimalike piirangutega sihtriigis. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt (https://reisitargalt.vm.ee/).

Viimati uuendatud: 21.04.2021 22:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei ole kohustuslik. COVID-19 vaktsineerimistõendi eesmärk on pakkuda vaktsineeritutele võimalust kiirelt ja kasutajasõbralikult pakkuda lahendust oma vaktsineerituse tõendamiseks.

Viimati uuendatud: 25.04.2021 12:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei, vaktsineerimine on vabatahtlik.

Viimati uuendatud: 20.04.2021 09:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaktsineerimistõendi saamiseks tuleb vaktsineeritul patsiendiportaalis luua vaktsineerimistõend. Olukorras kus vaktsineerimistõendit ei soovita, ei tule midagi teha.

Viimati uuendatud: 20.04.2021 09:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Euroopa Liit on loomas rohelise digitõendi (Digital Green Certificate) raamistikku, mille eesmärk on luua piiriülene raamistik koostöövõimeliste vaktsineerimiste, testimise ja läbipõdemise tõendite väljastamiseks, verifitseerimiseks ja tunnustamiseks.

Töö eelnõuga on käimas, eesmärk on määrus vastu võtta juuni keskpaigas. Määruse rakendamine eeldab liikmesriikidelt ka tehnilist valmisolekut, mis ei pruugi nii lühikeses ajaperspektiivis olla kõikides riikides saavutatav. Seega tuleb arvestada võimalusega, et määruse tegelik rakendumine võib võtta kauem aega.

Viimati uuendatud: 25.04.2021 12:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei ole. Euroopa Liidu algatusega luuakse raamistik tõendite piiriüleseks verifitseerimiseks, mitte eraldi tõendilahendus. Samuti ühtlustatakse andmed, mis tõendil olema peavad.

Viimati uuendatud: 25.04.2021 12:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lihtsustatuna tähendab see võimalust kogu Euroopas tõendada erinevates Euroopa riikides välja antud vaktsineerimistõendite (hiljem ka COVID-19 testitõendite ja läbipõdemise tõendite) õigsust. Nii saab iga riigi kodanik kasutada just tema kodumaal välja antud tõendit, mille õigsust saab kontrollida kogu Euroopas. Ehk siis Euroopa riikidel tekib kohustus anda välja tõendeid neile, kes on selles riigis vaktsineeritud.

Viimati uuendatud: 25.04.2021 12:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Töö käib selle nimel, et ühineda Euroopa Liidu rohelise digitõendi raamistikuga, et saaksite patsiendiportaalist saadavat vaktsineerimistõendit kasutada piiriületuse hõlbustamiseks kogu Euroopas.

Viimati uuendatud: 25.04.2021 12:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaktsineerimistõendit saab piiriületusel esitada nii paberil kui ka näidata nutiseadmest. Vaktsineerimistõendil on QR-kood, mille skaneerimisel saab kiirelt kontrollida andmete tõesust ja ajakohasust.

Kontrollija peab ise hindama, kas esitatud info täidab sihtriigi tingimusi (nt: kas immuniseerimise kuupäev vastab sihtriigi tingimustele).

Viimati uuendatud: 28.04.2021 10:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, töötame selle nime, et pärast COVID-19 vaktsineerimistõendi kasutuselevõttu, saaksite lisaks tõendada ka COVID-19 negatiivset testitulemust ja läbipõdemist positiivse COVID-19 testitulemuse alusel.

Viimati uuendatud: 20.04.2021 09:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Töötame selle nimel, et COVID-19 testitulemuse ja läbipõdemise tõendid oleksid kättesaadavad patsiendiportaalis võimalikult ruttu.

Viimati uuendatud: 20.04.2021 09:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Hetkel ei ole planeeritud luua lahendust COVID-19 läbipõdemist antikehade testi alusel, sest sellised testid ei võimalda täpsustada, millal COVID-19 on läbi põetud.

Viimati uuendatud: 20.04.2021 09:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei saa. Vaktsineerimistõend annab kinnituse Eestis vaktsineerimise kohta. Välisriigis tehtud vaktsineerimisi me tõendada ei saa ning vaktsineerimistõendi kohta info saamiseks tasub pöörduda asutuse poole, kus vaktsineerimine tehti.

Viimati uuendatud: 25.04.2021 12:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.