EL digitaalne COVID läbipõdemise tõend

Ava kõik vastused

EL digitaalne COVID läbipõdemise tõend on lahendus, mis võimaldab inimesel tõendada haiguse läbipõdemist. Tõendi aluseks on Eestis antud Sars-Cov-2 positiivne PCR proov, mille kohta info on tervishoiuteenuse osutaja kandnud tervise infosüsteemi.

EL COVID läbipõdemise tõendi saab patsiendiportaalis www.digilugu.ee ise luua alates esimese Sars-Cov-2 positiivse PCR proovi tulemuse 11. päevast. Läbipõdemistõend on nakkusohutuse tõendamisel piisav, kui positiivse testitulemuse (PCR test) saamisest on möödas vähem kui 180 päeva.

Viimati uuendatud: 07.09.2021 14:36

Kas said vastuse oma küsimusele?

EL digitaalne COVID läbipõdemise tõend võimaldab tõendada tervishoiutöötaja poolt tervise infosüsteemi edastatud info tõesust. Läbipõdemise tõendi aluseks on tervishoiutöötaja poolt tervise infosüsteemi saadetud Sars-Cov-2 positiivse PCR testi saatekirja vastus, mille põhjal luuakse Euroopa Liidu nõuetele vastav tõend. Tõendit saab luua proovivõtmise 11. päevast. Inimene saab tõendit luua ja kasutada patsiendiportaali kaudu kas vaate, väljaprindi või digitaalse dokumendina (tegemist on PDF formaadis dokumendiga) nutiseadmes näitamiseks.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:35

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID tõendite loomine on patsiendiportaalis tasuta.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

EL COVID läbipõdemise tõendit saab luua alates SARS-CoV-2 positiivse PCR proovi tulemuse 11. päevast. Oluline on ka kellaaeg: nt kui tulemus on saadud kell 17, saab ka tõendi luua 11. päeval alates kell 17.

Läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testitulemuse sisestamise hetkest 180 päeva.

Viimati uuendatud: 07.09.2021 21:57

Kas said vastuse oma küsimusele?

Patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides saab Sars-Cov-2 positiivse PCR testitulemuse andnud inimene endale tõendi luua või taasesitada eelnevalt loodud kehtivaid tõendeid. Tõendi saab genereerida 11. päevast alates proovi andmisest. Inimene saab patsiendiportaalis tõendi avada ja alla laadida. Kontrollimiseks saab inimene läbipõdemise tõendi esitada nutiseadmes või paberile prindituna.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada ka kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (.docx) ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Täpsed aadressid ja teenindusajad leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID-19 läbipõdemise tõendi eesmärk on pakkuda kasutajale võimalust tõendada kolmes keeles (eesti, inglise, vene) COVID-19 haiguse läbipõdemist, tuginedes Sars-Cov-2 positiivsele PCR testitulemusele.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:42

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID läbipõdemise tõendit saab kasutada COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendamiseks patsiendiportaalis oleva positiivse Sars-Cov-2 PCR testi info alusel ning see võib, vastavalt kehtivatele nõuetele, olla aluseks piirangutest vabanemiseks ja tegevustest või üritustest osavõtmiseks.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Logides sisse patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saab vasakul üleval halli kuva taustal vahetada rolle, valides sealt sobiva rolli saab esindatavale läbipõdemise tõendi luua.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:42

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, seaduslik esindaja saab läbipõdemise tõendi luua esindatavale ning patsiendiportaalis määratud täieõiguslikud esindajad saavad luua läbipõdemise tõendi eestkostetavale.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pea, iga inimene, kes on andnud positiivse Sars-Cov-2 PCR testi, saab endale läbipõdemise tõendi luua patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides. Tõendi saab luua 11. päevast alates proovi andmisest.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Läbipõdemise tõend ei ole aluseks riiki sisenemisel, see võib olla aluseks sihtriigis piirangutest, nt eneseisolatsioonist vabastamiseks. Reisides tuleb arvestada võimalike piirangutega sihtriigis.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, tõendi saab välja printida ja esitada paberil.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Iga inimene, kes on andnud positiivse Sars-Cov-2 PCR testi, mille kohta on tervise infosüsteemis saatekirja vastus, saab endale patsiendiportaali sisse logides lasta süsteemil läbipõdemise tõendi luua. Pane tähele, et tõendit saab luua proovivõtmise 11. päevast. Läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testist 180 päeva.

Viimati uuendatud: 24.07.2021 10:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisaks isikuandmetele on sellel tõendi number; haigus, mille osas testiti; esimese positiivse testi kuupäev; riik, kus testiti; tõendi kehtivusajad. Samuti ka tõendi väljaandja andmed.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:37

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ees-ja perekonnanimi ja sünniaeg.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:35

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõendi loomisel saan haiguse läbipõdemist tõendada positiivse PCR testitulemuse olemasolul.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Praegu ei ole planeeritud luua lahendust COVID-19 läbipõdemise tõendamiseks antikehade testi alusel, sest sellised testid ei võimalda täpsustada, millal COVID-19 on läbi põetud. Lisaks puudub rahvusvaheliselt ühtne seisukoht vajaliku antikehade taseme osas.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.