EL digitaalne COVID testitõend

Ava kõik vastused

EL digitaalne COVID testitõend võimaldab Eestis SARS-Cov-2 negatiivse PCR testi andnutel tõendada oma nakkusohutust. Tervishoiuteenuse osutaja juures tehtud PCR testi tulemuse kohta saab tõendi luua patsiendiportaalis www.digilugu.ee.

Erinevates COVIDi suhtes kontrollitud avalikes ruumides toimuvatest tegevustest osavõtmiseks (sh sportimine, meelelahutus, toitlustusasutuses kohapeal söömine-joomine jne) peab PCR test olema negatiivne ning tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist.

Lisaks digitaalsele PCR testi tulemusele võib Eestis tegevustest osavõtmisel nakkusohutust tõendada ka tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 48 tundi enne tehtud antigeen-RTD testiga. Soovi korral võib tegevuse eest vastutaja (nt kontserdikorraldaja) pakkuda ka testimisvõimalust kohapeal vastavalt Terviseameti juhistele. Tegevustes osalemiseks peab testitulemus olema negatiivne.

Viimati uuendatud: 06.09.2021 15:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Koroonaviiruse testitõendi eesmärk on pakkuda kasutajale võimalust tõendada kolmes keeles (eesti, inglise, vene) Sars-Cov-2 testi negatiivset tulemust.

Viimati uuendatud: 11.08.2021 21:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

EL digitaalne COVID testitõend võimaldab tõendada tervishoiutöötaja poolt tervise infosüsteemi edastatud info tõesust. Testitõendi aluseks on tervishoiutöötaja poolt tervise infosüsteemi saadetud Sars-Cov-2 negatiivse PCR testi saatekirja vastus, mille põhjal luuakse Euroopa Liidu nõuetele vastav tõend. Inimene saab tõendit luua ja kasutada patsiendiportaali kaudu kas väljaprindi või digitaalse dokumendiga (tegemist on PDF formaadis dokumendiga) nutiseadmes näitamiseks.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisaks isikuandmetele on sellel tõendi number; haigus, mille osas testiti; analüüsi tüüp; proovi võtmise aeg; analüüsi tulemus; analüüsi teostanud asutus ja riik, kus testiti. Samuti on ka tõendi väljaandja andmed.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID testitõendit saab kasutada patsiendiportaalis oleva negatiivse Sars-Cov-2 PCR testi info õigsuse tõendamiseks ning see võib, vastavalt kehtivatele nõuetele, olla aluseks piirangutest vabanemiseks ja tegevustest või üritustest osavõtmiseks.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides saab Sars-Cov-2 negatiivse PCR testitulemuse andnud inimene endale tõendi luua või taasesitada eelnevalt loodud kehtivaid tõendeid. Inimene saab patsiendiportaalis tõendi avada ja alla laadida. Kontrollimiseks saab inimene esitada negatiivse PCR testi tulemuse nutiseadmes või paberile prindituna.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada ka kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (.docx) ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Täpsed aadressid ja teenindusajad leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ees- ja perekonnanimi ja sünniaeg.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

Logides sisse patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saate vasakul üleval halli kuva taustal vahetada rolle, valides sealt sobiva rolli saab esindatavale testitõendi luua.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:25

Kas said vastuse oma küsimusele?

Patsiendiportaalist saadava testitõendi loomine on tasuta, testi tegemise eest tuleb tasuda inimesel endal.

Viimati uuendatud: 11.08.2021 21:39

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, seaduslik esindaja saab testitõendi luua esindatavale ning patsiendiportaalis määratud täieõiguslikud esindajad saavad luua testitõendi eestkostetavale.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

Esialgu saab endale testitõendi genereerida PCR testitulemuse pealt, töötame selle nimel, et tulevikus saaks testitõendit genereerida antigeeni testidelt.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Iga inimene, kes on andnud negatiivse Sars-Cov-2 testi, mille kohta on tervise infosüsteemis saatekirja vastus, saab endale patsiendiportaali sisse logides lasta süsteemil testitulemuse tõendi luua.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 17:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, testitõendi saab välja printida ning esitada paberil.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Testitõendi saab luua ja alla laadida koheselt pärast seda kui negatiivse PCR testitulemuse info jõuab saatekirja vastusena tervise infosüsteemi.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pea. Iga inimene, kes on andnud negatiivse Sars-Cov-2 PCR testi, saab endale testitõendi genereerida patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Testitõend ei ole aluseks riiki sisenemisel, see võib olla aluseks riikide poolt teatud piirangutest, nt eneseisolatsioonist vabastamiseks. Reisides tuleb arvestada võimalike piirangutega sihtriigis. Lisaks tuleb arvestada sihtriigi nõuetega testi andmise aja kohta.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.