Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

EL digitaalne COVID vaktsineerimistõend

Ava kõik vastused

Lisaks isikuandmetele on sellel tõendi number; haigus, mille vastu vaktsineeriti; toimeaine; immuunpreparaat; vaktsiini müügiloa hoidja; manustamise kordus; immuniseerimise kuupäev ja riik, kus immuniseeriti. Samuti ka tõendi väljaandja andmed.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides saab COVID-19 vaktsiini saanud inimene endale immuniseerimise tõendi luua või taasesitada eelnevalt loodud kehtivaid tõendeid. Inimene saab patsiendiportaalis tõendi avada ja alla laadida. Kontrollimiseks saab inimene tõendi esitada nutiseadmes või paberile prindituna.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Logides sisse patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saate vasakul üleval halli kuva taustal vahetada rolle, valides sealt sobiva rolli saab esindatavale vaktsineerimistõendi luua.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Patsiendiportaalist saadav immuniseerimistõend on tasuta.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Iga inimene, kellele on tehtud COVID-19 vaktsineerimine, mille kohta on tervise infosüsteemis vaktsineerija saadetud ja inimesele patsiendiportaalis nähtav immuniseerimise teatis, saab endale patsiendiportaali sisse logides lasta süsteemil vaktsineerimise tõendi luua.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei kinnita. Vaktsineerimistõend kinnitab, et vaktsineerimine on tehtud.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 13:42

Kas said vastuse oma küsimusele?

Enne 10. juunit 2021 patsiendiportaalis loodud vaktsineerimise tõendid tuleks patsiendiportaalis asendada uue standardi alusel loodud tõendiga. Selleks tuleb patsiendiportaalis (www.digilugu.ee) luua endale uus tõend. Uus tõend vastab automaatselt uutele nõuetele. Meeles tuleb pidada, et tõend ei ole aluseks välisriiki reisimiseks, kuid võib sõltuvalt sihtriigi nõuetest anda vabastuse piirangutest, mille riik on kehtestanud (nt eneseisolatsioon). Reisides tuleb arvestada sihtriigi nõuetega sisenemisel/isolatsioonikohustuste määramisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mille on transpordiettevõtted seadnud oma transiitreisijatele.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:08

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pea, iga inimene, kes on saanud COVID-19 vaktsiini, saab endale vaktsineerimistõendi patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides. Juhul, kui patsiendiportaalis ei ole teie vaktsineerimise kohta infot laekunud tuleb info saamiseks pöörduda vaktsineerimist teostanud tervishoiuteenuse osutaja poole.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõik COVID immuniseerimistõendi andmed pärinevad tervise infosüsteemist, kuhu tervishoiutöötajal on kohustus need esitada pärast vaktsineerimist ühe tööpäeva jooksul. Eraldi andmeid vaktsineerimistõendi kasutaja ise meeles pidama ja lisama ei pea.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, seaduslik esindaja saab immuniseerimistõendi luua esindatavale ning patsiendiportaalis määratud täieõiguslikud esindajad saavad luua immuniseerimistõendi eestkostetavale.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täieõigusliku esindaja staatuse saate ise määrata patsiendiportaalis (wwwi.digilugu.ee). Täieõiguslik esindaja saab vaadata kõiki teie andmeid (v.a aegkriitilised andmed ja teie enda poolt esindajale suletud dokumendid) ja teha kõiki toiminguid teie eest (uuendada isikuandmeid, sulgeda arstile üksikuid dokumente või kogu terviseloo, teha tahteavaldusi ja tellida vaktsineerimise tõendit). Täieõigusliku esindaja määramiseks tuleb patsiendiportaali sisse logides valida “minu andmed” ja seal endale täieõiguslik esindaja määrata.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Immuniseerimistõendi saate luua ja alla laadida koheselt pärast seda kui vaktsineerija on vastava informatsiooni kandnud tervise infosüsteemi. Andmed vaktsineerimise kohta peab tervishoiuteenuse osutaja edastama tervise infosüsteemi ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta on immuniseerimise teatise enda infosüsteemis kinnitanud.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

EL digitaalse COVID tõendi eelnõu näeb ette, et tõendite väljastamisel ja erisuste tegemisel tuleb aktsepteerida kõiki Euroopa Ravimiameti (ehk millel on EL müügiluba) heakskiidu saanud vaktsiine. Teiste vaktsiinide osas on antud vabad käed liikmesriikidele. Eestis aktsepteeritakse lisaks eelmainitule ka neid vaktsiine ja vaktsiiniskeeme, mis Euroopa Ravimiameti heakskiitu veel ei oma, kuid mis on tunnustatud skeem lähteriigis. Eestis vaktsineeritakse hetkel nelja Euroopa Ravimiameti heakskiidu saanud vaktsiiniga (AZ, Pfizer, Moderna ja J&J).

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Enne reisile minemist peaks iga inimene ise kontrollima, millised on sihtriigi nõuded kuna hetkel ei ole EU üleselt see täielikult ühtlustatud, kuigi töö nõuete ühtlustamisega käib.

Eestis on see periood vaktsiiniti erinev. Nii saabub nt Comirnaty vaktsiini puhul maksimaalne võimalik kaitse ja kuur loetakse lõpetatuks 7 päeva pärast 2. doos, Moderna 14 päeva pärast teist, AZ 15 päeva pärast teist, Jansseni 14 päeva pärast esimest doosi.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 09:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.