EL digitaalne COVID vaktsineerimistõend

Ava kõik vastused

Patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides saab COVID-19 vaktsiini saanud inimene endale immuniseerimise tõendi luua või taasesitada eelnevalt loodud kehtivaid tõendeid. Inimene saab patsiendiportaalis tõendi avada ja alla laadida. Kontrollimiseks saab inimene tõendi esitada nutiseadmes või paberile prindituna.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada ka kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (.docx) ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Täpsed aadressid ja teenindusajad leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Viimati uuendatud: 25.08.2021 15:25

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisaks isikuandmetele on sellel tõendi number; haigus, mille vastu vaktsineeriti; toimeaine; immuunpreparaat; vaktsiini müügiloa hoidja; manustamise kordus; immuniseerimise kuupäev ja riik, kus immuniseeriti. Samuti ka tõendi väljaandja andmed.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Logides sisse patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saate vasakul üleval halli kuva taustal vahetada rolle, valides sealt sobiva rolli saab esindatavale vaktsineerimistõendi luua.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Iga inimene, kellele on tehtud COVID-19 vaktsineerimine, mille kohta on tervise infosüsteemis vaktsineerija saadetud ja inimesele patsiendiportaalis nähtav immuniseerimise teatis, saab endale patsiendiportaali sisse logides lasta süsteemil vaktsineerimise tõendi luua.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tänane otsus põhineb senistel teadusuuringutel. Kohe, kui tekivad täiendavate uuringute tulemused, korrigeeritakse vajadusel ka kehtivuse tähtaega.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 14:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sellist tõendit täna ei ole. Kui inimene ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida, siis COVID tõendi esitamise kohustusest tal vabastust ei ole, sel juhul tuleb tõendada oma nakkusohutust testimisega.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 10:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Patsiendiportaalist saadav immuniseerimistõend on tasuta.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei kinnita. Vaktsineerimistõend kinnitab, et vaktsineerimine on tehtud.

Viimati uuendatud: 11.08.2021 14:37

Kas said vastuse oma küsimusele?

Digitaalse covid tõendi saate luua ja alla laadida koheselt pärast seda kui vaktsineerija on vastava informatsiooni kandnud tervise infosüsteemi. Andmed vaktsineerimise kohta peab tervishoiuteenuse osutaja edastama tervise infosüsteemi ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta on immuniseerimise teatise enda infosüsteemis kinnitanud.

Viimati uuendatud: 11.08.2021 14:40

Kas said vastuse oma küsimusele?

Enne 10. juunit 2021 patsiendiportaalis loodud vaktsineerimise tõendid tuleks patsiendiportaalis asendada uue standardi alusel loodud tõendiga. Selleks tuleb patsiendiportaalis (www.digilugu.ee) luua endale uus tõend. Uus tõend vastab automaatselt uutele nõuetele. Meeles tuleb pidada, et tõend ei ole aluseks välisriiki reisimiseks, kuid võib sõltuvalt sihtriigi nõuetest anda vabastuse piirangutest, mille riik on kehtestanud (nt eneseisolatsioon). Reisides tuleb arvestada sihtriigi nõuetega sisenemisel/isolatsioonikohustuste määramisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mille on transpordiettevõtted seadnud oma transiitreisijatele.

Viimati uuendatud: 11.08.2021 14:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pea, iga inimene, kes on saanud COVID-19 vaktsiini, saab endale vaktsineerimistõendi patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides. Juhul, kui patsiendiportaalis ei ole teie vaktsineerimise kohta infot laekunud tuleb info saamiseks pöörduda vaktsineerimist teostanud tervishoiuteenuse osutaja poole.

Viimati uuendatud: 11.08.2021 14:39

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõik COVID immuniseerimistõendi andmed pärinevad tervise infosüsteemist, kuhu tervishoiutöötajal on kohustus need esitada pärast vaktsineerimist ühe tööpäeva jooksul. Eraldi andmeid vaktsineerimistõendi kasutaja ise meeles pidama ja lisama ei pea.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, seaduslik esindaja saab immuniseerimistõendi luua esindatavale ning patsiendiportaalis määratud täieõiguslikud esindajad saavad luua immuniseerimistõendi eestkostetavale.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täieõigusliku esindaja staatuse saate ise määrata patsiendiportaalis (wwwi.digilugu.ee). Täieõiguslik esindaja saab vaadata kõiki teie andmeid (v.a aegkriitilised andmed ja teie enda poolt esindajale suletud dokumendid) ja teha kõiki toiminguid teie eest (uuendada isikuandmeid, sulgeda arstile üksikuid dokumente või kogu terviseloo, teha tahteavaldusi ja tellida vaktsineerimise tõendit). Täieõigusliku esindaja määramiseks tuleb patsiendiportaali sisse logides valida “minu andmed” ja seal endale täieõiguslik esindaja määrata.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

EL digitaalse COVID tõendi eelnõu näeb ette, et tõendite väljastamisel ja erisuste tegemisel tuleb aktsepteerida kõiki Euroopa Ravimiameti (ehk millel on EL müügiluba) heakskiidu saanud vaktsiine. Teiste vaktsiinide osas on antud vabad käed liikmesriikidele. Eestis aktsepteeritakse lisaks eelmainitule ka neid vaktsiine ja vaktsiiniskeeme, mis Euroopa Ravimiameti heakskiitu veel ei oma, kuid mis on tunnustatud skeem lähteriigis. Eestis vaktsineeritakse hetkel nelja Euroopa Ravimiameti heakskiidu saanud vaktsiiniga (AZ, Pfizer, Moderna ja J&J).

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestis on see periood vaktsiiniti erinev. Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi.

Viimati uuendatud: 17.08.2021 17:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.