EL digitaalsed COVID tõendid

Ava kõik vastused

EL digitaalne COVID tõend võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel, negatiivse PCR testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) tõendada tervishoiuteenuse osutajate tervise infosüsteemi esitatud COVID-19 alase info tõesust.

Vastava infoga saab inimene tervise infosüsteemi patsiendiportaali (www.digilugu.ee) kaudu tutvuda ning endale tõendi luua.

https://www.tehik.ee/el-covid-toendite-loomise-juhend

Viimati uuendatud: 02.08.2021 10:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida ehk tal esineb vastunäidustus vaktsineerimisele (nt tal on anafülaksia ehk tugev allergiline reaktsioon mõnele vaktsiini koostisainele, varem esinenud kapillaaride lekke sündroom vms), on tegevustes osalemiseks võimalik kasutada negatiivse testitulemuse tõendit. COVID-19 vaktsineerimise vastunäidustuse dokumenteerib pere- või raviv eriarst selleks ettenähtud rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni (RHK-10) koodiga ning see on aluseks tasuta testimiseks perearsti või perearsti nõuandeliini (1220 või +372 634 6630) kaudu saatekirja alusel tervishoiuteenuse osutaja juures. Kui testimine on korraldatud muul viisil kui tervishoiuteenuse osutaja juures, siis on testimine tasuline.
 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel ei testida ega vaktsineerida, saab pere- või raviv eriarst väljastada paberil tõendi, mis on aluseks tegevustes osalemiseks. Tuleb tähele panna, et tõend on kehtiv siseriiklikult ning välisriigis tuleb lähtuda sealsetest piirangutest ja nõuetest. Isikutel, kel esineb väga haruldane (ja arsti poolt tõendatud) kombineeritud vastunäidustus nii testimisele kui vaktsineerimisele, on tungivalt soovitatav tegevustes osalemisel kasutada nakkusohu vähendamiseks isikukaitsevahendeid, näiteks FFP2 või FFP3 respiraatorit.
 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel testida (nt tal on spetsiifiline näotrauma), siis on võimalik vaktsineerida ning tegevustes osaleda COVID immuniseerimistõendiga (kas paberil immuniseerimispass või digitõend).

Viimati uuendatud: 20.09.2021 10:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei ole kohustuslik. Digitaalse COVID tõendi eesmärk on pakkuda lahendust, mis võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel, negatiivse PCR testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) tõendada tervishoiuteenuse osutaja tervise infosüsteemi esitatud COVID-19 alase info tõesust.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui inimesel ei ole võimalik tehnilistel põhjustel kodus patsiendiportaali siseneda ja tõendit luua või puudub tõendi välja printimise võimalus, saab pöörduda näiteks kohalikku raamatukogusse. See eeldab aga toimiva ID-kaardi ja paroolide olemasolu. Vajadusel saab inimest aidata ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Kui takistuseks osutub ID-kaardi paroolide aegumine või on need paroolid sootuks kadunud, saab Politsei- ja Piirivalveameti esindusest taotleda uue kasutajatunnuse ja salasõna. See teenus maksab 5 eurot.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, selleks avalduse esitada kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel inimestel peab tõendi loomiseks olema Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (DOCX) ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta. Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tegemist on kolme erineva COVID-19 tõendiga: vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend.

 • Läbipõdemistõend on nakkusohutuse tõestamisel piisav, kui positiivse testitulemuse (PCR test) saamisest on möödas vähem kui 180 päeva.
 • COVID-19 haiguse läbipõdenuid on soovituslik vaktsineerida ühe doosiga kuuendal kuul pärast tervenemist. Seejärel saab vaktsineerimiskuuri lugeda lõpetatuks ning maksimaalse kaitse saavutamisel hakkab kehtima vaktsineerimistõend. Maksimaalse kaitse saavutamine on vaktsiiniti erinev: Pfizer-BioNTech Comirnaty 7 päeva peale teist doosi, Spikevax (Moderna) 14 päeva peale teist doosi, Vaxzevria (AstraZeneca) 15 päeva peale teist doosi ja Jannsen (Johnson & Johnson) 14 päeva peale ühte doosi.
 • Kui läbipõdemistõend on aegunud, vaktsineerimistõend ei ole veel kehtiv või inimene ei ole vaktsineeritud, saab oma nakkusohutust tõendada negatiivse testitulemusega.

Viimati uuendatud: 27.08.2021 14:24

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kel ei ole võimalik tehnilistel põhjustel patsiendiportaali siseneda või kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides.

Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel inimestel peab tõendi loomiseks olema:

 • Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument
 • vaktsiin peab olema tehtud Eestis

Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (DOCX) ja selle välja printida. Eelnevalt või kohapeal täidetud avaldus tuleb esitada sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel ja tegevustes, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta. Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Kui inimesel puudub tõendi välja printimise või nutiltelefonis kuvamise võimalus, saab pöörduda näiteks ka kohalikku raamatukogusse. See eeldab aga toimiva ID-kaardi ja paroolide olemasolu. Vajadusel saab inimest aidata ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Kui ID-kaardi paroolid on aegunud või kadunud, saab Politsei- ja Piirivalveameti esindusest taotleda uue kasutajatunnuse ja salasõna. Teenus maksab 5 eurot.

Viimati uuendatud: 23.09.2021 14:41

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõendite kontrollimiseks on igal tõendil kaks QR-koodi: üks (pisem) viib kontrollimiseks mõeldud veebilehele ja teise (suurema) QR-koodi abil saab kontrollida tõendil olevate andmete õigsust ja autentsust.

Tõendeid saab kontrollida veebilehel kontroll.digilugu.ee oleva QR-koodi skaneerimise rakenduse abil (tavapäraste QR-lugeritega seda teha ei saa).

Lahendus võimaldab hinnata tõendi ehtsust ning vastavust hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Kontrollijale kuvatakse skaneerimisel kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tõendi tehniline viga, tõend ei kehti).

Kontrollirakendus näitab, kas:

 • vaktsineerimiskuur on lõpetatud (1/1st, 2/2st vaktsiinidoosist jne)
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul seitse päeva
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta
 • negatiivse tulemusega PCR testiproov on võetud viimase 72 tunni sees
 • negatiivse tulemusega kiirtesti proov on võetud viimase 48 tunni sees
 • positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11 päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva

Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Detailse juhendi EL COVID tõendite kontrollimiseks leiab veebilehelt tehik.ee.

Viimati uuendatud: 07.09.2021 22:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Info on tõenditel kolmes keeles – eesti, inglise ja vene.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 22:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ees-ja perekonnanimi ja sünniaeg.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Digitõenditega on võrdsustatud selle väljatrükk, kohapeal negatiivse tulemusega kiirtesti tegemine ja ka välismaal väljastatud tõendid.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Üks QR-kood on mugavalt kindlale kontrollimise veebilehele jõudmiseks ja teine QR-kood, mille kaudu saab kontrollida tõendil olevate andmete õigsust ja tõendi autentsust.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 22:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kontrollimise veebileht on mõeldud digitaalse COVID tõendi kehtivuse kontrollimiseks, nt piiriületusel. Soovi korral saab ka piiriületaja selle abil oma tõendi kehtivust kontrollida. Iga EL riik, kes võtab kasutusele EL digitaalsed COVID tõendid, loob oma kontrollimise rakenduse või veebilehe, seega ei pea kasutaja EL piiriületusel kontrollimisel meie veebilehte kasutama.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Inimene saab COVID tõendi endale ise luua patsiendiportaalis. Kui inimene tõendit ei soovi, siis selleks midagi tegema ei pea ja tõendist eraldi loobuda pole vaja.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 22:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei hakka. Tõendite kontrollimiseks lõi Euroopa Komisjon vajaliku infrastruktuuri (EU Gateway), mille kaudu liidestatakse riiklikud süsteemid. Isikuandmeid (sh terviseandmeid) piiriiüleselt ei vahetata ja EL tasandil neid andmeid ei koguta. Isikuandmeid sisaldab üksnes isiku enda valduses olev tõend.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Iga digitaalne EL COVID tõend sisaldab digitaalselt allkirjastatud QR-koodi, mis sisaldab asjakohast teavet tõendi kohta. Digitaalallkiri luuakse allkirjastaja krüptograafilise privaatvõtme ja usaldusväärse asutuse (Eestis TEHIK – Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus) avaliku võtme abil.

Iga Euroopa Liidu liikmesriigil on oma tõendite kontrollimise lahenduse, nt veebi- või mobiilirakendus, mille abil saab sihtriigis tõendi autentsust kontrollida. Kui tõendi omanik esitab oma tõendi mõnes teises liikmesriigis, saab selle väljaandnud liikmesriigi avaliku võtme abil kontrollida selle ehtsust, terviklikkust ja kehtivust, kuna seda võtit vahetatakse ELi keskse värava (EU Gateway) kaudu. Eestis on selleks loodud veebileht kontroll.digilugu.ee.

Veebileht võimaldab kontrollida tõendi ehtsust ning vastavust hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Kontrollijale kuvatakse kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tõendi tehniline viga, tõend ei kehti).

Viimati uuendatud: 07.09.2021 21:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõendil olevat QR-koodi ei saa lugeda tavapärase QR-koodi lugemise rakendusega, vaid see vajab Euroopa Liidu tingimustele vastavat QR-koodi lugemise rakendust. Soovi korral saab inimene ise oma tõendi kehtivuses veenduda veebilehel kontroll.digilugu.ee oleva veebilahenduse abil. Kontrollijale kuvatakse kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tehniline viga ja/või tõend ei kehti).

Viimati uuendatud: 07.09.2021 21:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõend ei ole aluseks välisriiki reisimiseks, vaid võib tulenevalt sihtriigi nõuetest anda vabastuse teatud piirangutest, mille riik on kehtestanud (nt eneseisolatsioon). Reisides tuleb alati arvestada sihtriigi nõuetega sisenemisel/isolatsioonikohustuste määramisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mida seavad transpordiettevõtted oma transiitreisijatele. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõend ei garanteeri eneseisolatsioonivabastust. Reisides tuleb arvestada võimalike piirangutega sihtriigis. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Enne reisile minemist tuleb tutvuda sihtriigi nõuetega riiki sisenemisel ja isolatsioonikohustusest vabastamisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mida seavad transpordiettevõtted oma transiitreisijatele.

Tuleb arvestada, et kuigi immuniseerimise tõendit saab luua kohe pärast esimese doosiga immuniseerimist, ei pruugi ühe doosiga vaktsineerimine (kahedoosilise vaktsiini puhul) sihtriigis kaasa tuua soovitud erisusi ega vabastusi.

Lisaks tuleb veenduda, millised on sihtriigi nõuded vaktsineerimise immuunsuse tekkimisele ehk millal loetakse sihtriigis vaktsineerimiskuur lõpetatuks või immuunsus saavutatuks. Näiteks võib olla olukord, kus eneseisolatsioonist vabastuseks peab kahedoosilise vaktsiini teisest doosi manustamisest olema möödunud teatud arv ööpäevi. Samuti ka negatiivse testitulemuse puhul tuleb arvestada, et ka selle käsitlus võib riikides erineda.

Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Enne ürituse või tegevuse algust peavad alates esimesest osalejast kõik üle 18-aastased haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud, samuti kas PCR või antigeeni kiirtesti teinud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.

Korraldaja peab kontrollima COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Samuti võib korraldaja Terviseameti juhiseid jälgides pakkuda kiirtesti tegemist võimalust kohapeal, kuid kui ta seda ei tee, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja või üldapteegi tegevusloa omaja juures ise korraldama.

Viimati uuendatud: 09.09.2021 11:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, kui inimesel pole digitõendit või ta ei soovi seda kasutada, saab nakkusohutust tõendada ka testiga. Kui testi tulemus on negatiivne, saab inimene üritusel osaleda.

Korraldaja võib terviseameti juhiseid järgides pakkuda kiirtesti tegemise võimalust kohapeal, kuid kui ta seda ei tee, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja või üldapteegi tegevusloa omaja juures ise korraldama.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:20

Kas said vastuse oma küsimusele?

Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust ei pea esialgu tõendama alla 18-aastased inimesed. Kui vaktsineerituse hõlmatus alla 18-aastaste hulgas suureneb ja noortel on olnud võimalus saada ka teine vaktsiinidoos, vaadatakse vanusepiir üle.

Viimati uuendatud: 03.08.2021 11:07

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.