Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

EL digitaalsed COVID tõendid

Ava kõik vastused

EL digitaalne COVID tõend võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel, negatiivse PCR testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) tõendada tervishoiuteenuse osutajate tervise infosüsteemi esitatud COVID-19 alase info tõesust.

Vastava infoga saab inimene tervise infosüsteemi patsiendiportaali (www.digilugu.ee) kaudu tutvuda ning endale tõendi luua.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 14:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei ole kohustuslik. Digitaalse COVID tõendi eesmärk on pakkuda lahendust, mis võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel, negatiivse PCR testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) tõendada tervishoiuteenuse osutaja tervise infosüsteemi esitatud COVID-19 alase info tõesust.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Info on tõenditel kolmes keeles – eesti, inglise ja vene.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 22:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ees-ja perekonnanimi ja sünniaeg.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Oluline on aru saada, et tegemist on kolme erineva tõendiga – immuniseerimise tõend, testitõend ja läbipõdemise tõend. Eesti arstide ja teadlaste nõukogu on teadusandmete põhjal teinud soovituse vaktsineerida läbipõdenuid kuus kuud pärast läbipõdemist ühe doosiga. Ehk senikaua kehtib läbipõdemise tõend ning hiljem kehtib immuniseerimise tõend.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:19

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõendite kontrollimiseks on igal tõendil kaks QR-koodi: üks viib kontrollimiseks mõeldud veebilehele kontroll.digilugu.ee ja teise QR-koodi abil saab tõendil olevate andmete õigsust ja tõendi autentsust kontrollida. Sobiliku QR-koodi lugemise rakenduse leiabki veebilehelt kontroll.digilugu.ee (tavapäraste QR-koodi lugemise rakendustega seda teha ei saa).

Kontrollija skaneerib tõendil olevat QR-koodi ning saab vastuse, kas tõendil esitatud info on õige ja kehtiv. Kontrollija peab ise hindama, kas esitatud info täidab kontrollijale antud tingimusi.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 10:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Üks QR-kood on mugavalt kindlale kontrollimise veebilehele jõudmiseks ja teine QR-kood, mille kaudu saab kontrollida tõendil olevate andmete õigsust ja tõendi autentsust.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 22:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kontrollimise veebileht on mõeldud digitaalse COVID tõendi kehtivuse kontrollimiseks, nt piiriületusel. Soovi korral saab ka piiriületaja selle abil oma tõendi kehtivust kontrollida. Iga EL riik, kes võtab kasutusele EL digitaalsed COVID tõendid, loob oma kontrollimise rakenduse või veebilehe, seega ei pea kasutaja EL piiriületusel kontrollimisel meie veebilehte kasutama.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Inimene saab COVID tõendi endale ise luua patsiendiportaalis. Kui inimene tõendit ei soovi, siis selleks midagi tegema ei pea ja tõendist eraldi loobuda pole vaja.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 22:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei hakka. Tõendite kontrollimiseks lõi Euroopa Komisjon vajaliku infrastruktuuri (EU Gateway), mille kaudu liidestatakse riiklikud süsteemid. Isikuandmeid (sh terviseandmeid) piiriiüleselt ei vahetata ja EL tasandil neid andmeid ei koguta. Isikuandmeid sisaldab üksnes isiku enda valduses olev tõend.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Iga digitaalne COVID tõend sisaldab digitaalselt allkirjastatud QR-koodi, mis sisaldab asjakohast teavet tõendi kohta. Digitaalallkiri luuakse allkirjastaja krüptograafilise privaatvõtme ja usaldusväärse asutuse (Eestis TEHIK – Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus) avaliku võtme abil.

Kui tõendi omanik esitab oma tõendi mõnes teises liikmesriigis, saab selle väljaandnud liikmesriigi avaliku võtme abil kontrollida selle ehtsust, terviklikkust ja kehtivust, kuna seda võtit vahetatakse ELi keskse värava (EU Gateway) kaudu. Iga EL liikmesriik loob oma tõendite kontrollimise lahenduse, nt veebi- või mobiilirakenduse, mille abil saab sihtriigis tõendi autentsust kontrollida. Eestis on selleks loodud veebileht kontroll.digilugu.ee.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõendil olevat QR-koodi ei saa lugeda tavapärase QR-koodi lugemise rakendusega, see vajab Euroopa Liidu tingimustele vastavat QR-koodi lugemise rakendust. Soovi korral saab inimene ise kontrollida oma tõendi kehtivust veebilehel kontroll.digilugu.ee oleva veebilahenduse abil.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõend ei ole aluseks välisriiki reisimiseks, vaid võib tulenevalt sihtriigi nõuetest anda vabastuse teatud piirangutest, mille riik on kehtestanud (nt eneseisolatsioon). Reisides tuleb alati arvestada sihtriigi nõuetega sisenemisel/isolatsioonikohustuste määramisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mida seavad transpordiettevõtted oma transiitreisijatele. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõend ei garanteeri eneseisolatsioonivabastust. Reisides tuleb arvestada võimalike piirangutega sihtriigis. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Enne reisile minemist tuleb tutvuda sihtriigi nõuetega riiki sisenemisel ja isolatsioonikohustusest vabastamisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mida seavad transpordiettevõtted oma transiitreisijatele.

Tuleb arvestada, et kuigi immuniseerimise tõendit saab luua kohe pärast esimese doosiga immuniseerimist, ei pruugi ühe doosiga vaktsineerimine (kahedoosilise vaktsiini puhul) sihtriigis kaasa tuua soovitud erisusi ega vabastusi.

Lisaks tuleb veenduda, millised on sihtriigi nõuded vaktsineerimise immuunsuse tekkimisele ehk millal loetakse sihtriigis vaktsineerimiskuur lõpetatuks või immuunsus saavutatuks. Näiteks võib olla olukord, kus eneseisolatsioonist vabastuseks peab kahedoosilise vaktsiini teisest doosi manustamisest olema möödunud teatud arv ööpäevi. Samuti ka negatiivse testitulemuse puhul tuleb arvestada, et ka selle käsitlus võib riikides erineda.

Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi. Korraldaja peab kontrollima tõendit või kiirtesti kohapeal ning tuvastama esitaja isikusamasuse. Kontrollida tuleb kõiki pealtvaatajaid, aga ka korraldamisega seotud inimesi, sealhulgas tehnilist meeskonda, toitlustajaid ja esinejaid. Kontrollimata inimesi ei tohi üritusele lubada.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, kui inimesel pole digitõendit või ta ei soovi seda kasutada, peab korraldaja tagama kohapeal võimaluse teha antigeeni kiirtest. Kui testi tulemus on negatiivne, saab inimene üritusel osaleda.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alla 12. aastastelt lastelt digitaalset COVID-tõendit ei küsita ja testi ei pea tegema, alates 12. eluaastast tuleb üritusel kohapeal teha antigeeni kiirtest. Seda juhul, kui laps ei ole haigust viimase 6 kuu jooksul läbipõdenud või ta pole vaktsineeritud. Kui on, siis alaealiste puhul saab lapsevanem patsiendiportaalis (www.digilugu.ee) talle vastava tõendi testitulemuse või läbipõdemise tõendamiseks tellida.

Viimati uuendatud: 07.06.2021 09:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Digitõenditega on võrdsustatud selle väljatrükk, kohapeal negatiivse tulemusega kiirtesti tegemine ja ka välismaal väljastatud tõendid.

Viimati uuendatud: 10.06.2021 08:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.