EL digitaalne COVIDi läbipõdemise tõend

Ava kõik vastused

Antigeeni kiirtesti positiivse tulemuse pealt saab EL COVID läbipõdemise tõendit luua juhul, kui kasutatud test on mõeldud professionaalseks kasutuseks ning testimise viis läbi tervishoiutöötaja, kes edastas vastavad andmed tervise infosüsteemi (patsiendiportaali). Lisaks peab kasutatud test olema Euroopa Nõukogu soovituse alusel koostatud COVID-19 antigeeni kiirtestide ühises loetelus.

EL COVID läbipõdemistõendi aluseks ei ole poest või apteegist ostetud COVID-19 kiirtestiga kodus/apteegis saadud tulemus.

Viimati uuendatud: 18.03.2022 16:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

EL COVIDi läbipõdemistõendi saab luua iga inimene, kes on Eestis andnud positiivse Sars-Cov-2 PCR testi või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti, mis on tervishoiutöötaja poolt dokumenteeritud ja kantud patsiendiportaali. Tõendi loomiseks tuleb inimesel endal minna patsiendiportaali (digilugu.ee) ning luua endale tõend. Tõend ei teki automaatselt.

Tõendit on võimalik luua vaid positiivse PCR testi testi või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti tulemuse alusel, antikehade testi või arsti diagnoosi põhjal EL COVIDi tõendit luua ei saa. Läbipõdemistõend kehtib 180 päeva positiivsest PCR testi tulemusest ja selle saab luua kõige varem alates 11. päevast peale proovi andmist (10 päeva loetakse 180 päeva sisse). Oluline roll on kellaajal: et tõendit luua, peab testimisest olema möödunud vähemalt 11 x 24 tundi ning mitte rohkem kui 180 päeva. Kui põete kuue kuu jooksul koroonat korduvalt, saab uue tõendi luua, kui vana on lõpetanud kehtivuse või (alates 12.04.2022) viimase läbipõdemise alusel, kui vahe kahe läbipõdemise algust kinnitava positiivse testi vahel on vähemalt 60 päeva.

Viimati uuendatud: 11.04.2022 14:08

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei, QR-koodiga EL COVIDi läbipõdemistõendi saab luua vaid positiivse PCR testi või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti tulemuse alusel. Sümptomite põhjal pandud koroonadiagnoosi (epikriisi) ei saa läbipõdemistõendina kasutada ei reisimisel ega teistes riikides.

Oluline on ka meeles pidada, et PCR-testi või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti ei saa teha tagantjärgi (s.o. kui oled haiguse läbi põdenud ja tervenenud) COVID-19 läbipõdemise kinnitamiseks. Seega kui tead, et vajad rahvusvaheliselt aktsepteeritavat läbipõdemistõendit (nt su vaktsineerimistõend on aegunud või puudub), tuleks diagnoos tervishoiuteenuse osutaja juures tehtud testiga üle kinnitada.

Viimati uuendatud: 31.10.2022 15:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui arst on COVID-19 diagnoosi kinnitanud ning teinud selle kohta vastava märke patsiendiportaali, sobib läbipõdemise tõendamiseks siseriiklikult ka epikriis.

Millega peab arvestama?

  • Arsti sissekannet ei saa läbipõdemistõendina kasutada ei reisimisel ega teistes riikides: QR-koodiga EL COVIDi läbipõdemistõendi saab luua vaid positiivse PCR testi tulemuse alusel.
  • PCR-testi või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni testi ei saa teha tagantjärgi (s.o. kui oled haiguse läbi põdenud ja tervenenud) COVID-19 läbipõdemise kinnitamiseks.

Seega kui on teada, et vaja läheb rahvusvaheliselt aktsepteeritavat läbipõdemistõendit (nt inimese vaktsineerimistõend on aegunud või puudub), tuleks diagnoos tervishoiuteenuse osutaja juures PCR-testi või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni testiga üle kinnitada.

Viimati uuendatud: 31.10.2022 16:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui inimene on nii vaktsineeritud kui ka andnud positiivse testi (PCR või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti), siis saab andmete põhjal luua mõlemad tõendid. Oluline on, et läbipõdemistõend kehtib positiivsest PCR testist 180 päeva ehk 6 kuud. Peale seda on inimesel võimalik teha kas uus vaktsiinidoos või kasutada vaktsineerimistõendit, kui ta oli vaktsineeritud enne läbipõdemist.

Mõlemaid tõendeid saab võrdväärselt kasutada COVIDi tõendina nii siseriiklikult kui ka reisimiseks, kuid kindlasti tuleb enne reisi tutvuda sihtriigi nõuetega, sest erinevad riigid on kehtestanud erinevaid reegleid. Erinevate sihtriiikide nõuetega saab tutvuda reisitargalt.vm.ee

Viimati uuendatud: 18.03.2022 17:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

EL digitaalne COVIDi läbipõdemise tõend võimaldab inimesel tõendada haiguse läbipõdemist. Tõendi aluseks on Eestis antud SARS-COV-2 positiivne PCR või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti proov, mille kohta on info kantud tervise infosüsteemi (digilugu.ee). Vaid arsti diagnoosi või antikehade testi alusel QR-koodiga EL läbipõdemistõendit luua ei saa.

EL COVID läbipõdemise tõendi saab patsiendiportaalis www.digilugu.ee ise luua SARS-COV-2 positiivsest PCR-testi või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti proovi andmisest 11. päeval. Oluline roll on kellaajal: et tõendit luua, peab testimisest olema möödunud vähemalt 11 x 24 tundi ning mitte rohkem kui 180 päeva.

Läbipõdemistõendit ei saa pikendada. Kui põete kuue kuu jooksul koroonat korduvalt, saab uue tõendi luua, kui vana on lõpetanud kehtivuse või (alates 12.04.2022) viimase läbipõdemise alusel, kui vahe kahe läbipõdemise algust kinnitava positiivse testi vahel on vähemalt 60 päeva.

Läbipõdemistõend on nakkusohutuse tõendamisel piisav, kui positiivse testitulemuse saamisest on möödas vähem kui 180 päeva.

Viimati uuendatud: 11.04.2022 14:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

EL COVIDi läbipõdemise tõendi saab luua, kui positiivsest PCR või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti proovi andmisest on möödas vähemalt 11 päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva. Oluline on ka kellaaeg: nt kui tulemus on süsteemi kantud kell 17, saab ka tõendi luua 11. päeval alates kell 17.

Läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testitulemuse sisestamise hetkest 180 päeva (11 päeva loetakse 180 päeva sisse). Läbipõdemistõendit ei saa pikendada. Kui põete kuue kuu jooksul koroonat korduvalt, saab uue tõendi luua, kui vana on lõpetanud kehtivuse või (alates 12.04.2022) viimase läbipõdemise alusel, kui vahe kahe läbipõdemise algust kinnitava positiivse testi vahel on vähemalt 60 päeva..

Viimati uuendatud: 11.04.2022 14:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

EL COVID läbipõdemise tõendi saab patsiendiportaalis www.digilugu.ee ise luua SARS-COV-2 positiivsest PCR-testi või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti proovi andmisest 11. päeval. Oluline roll on kellaajal: et tõendit luua, peab testimisest olema möödunud vähemalt 11 x 24 tundi ning mitte rohkem kui 180 päeva.

Tõendi aluseks on Eestis antud SARS-COV-2 positiivne PCR või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti proov, mille kohta on patsiendiportaalis andmed olemas. Vaid arsti diagnoosi või antikehade testi alusel QR-koodiga EL läbipõdemistõendit luua ei saa.

Läbipõdemistõendit ei saa pikendada. Kui põete kuue kuu jooksul koroonat korduvalt, saab uue tõendi luua, kui vana on lõpetanud kehtivuse või (alates 12.04.2022) viimase läbipõdemise alusel, kui vahe kahe läbipõdemise algust kinnitava positiivse testi vahel on vähemalt 60 päeva.

Läbipõdemistõend on nakkusohutuse tõendamisel piisav, kui positiivse testitulemuse saamisest on möödas vähem kui 180 päeva.

Eestlased ja välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada ka kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Soovijatel tuleb täita avaldus, viia see sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Täpsed aadressid ja teenindusajad leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Viimati uuendatud: 11.04.2022 14:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID-19 läbipõdemise tõendi eesmärk on pakkuda kasutajale võimalust tõendada kolmes keeles (eesti, inglise, vene) COVID-19 haiguse läbipõdemist, tuginedes Sars-Cov-2 positiivsele PCR või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti tulemusele.

Viimati uuendatud: 18.03.2022 17:07

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID läbipõdemise tõendit saab kasutada COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendamiseks patsiendiportaalis oleva positiivse Sars-Cov-2 PCR testi või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtestii info alusel ning see võib, vastavalt kehtivatele nõuetele, olla aluseks piirangutest vabanemiseks ja tegevustest või üritustest osavõtmiseks.

Viimati uuendatud: 18.03.2022 16:36

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pea.

Kui oled teinud PCR-testi või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti, mille tulemus on positiivne, saad QR-koodiga EL COVID läbipõdemistõendi luua ise patsiendiportaalis www.digilugu.ee.

Eestis kehtib läbipõdemistõend proovi andmisest 180 päeva. Tõendi saab luua PCR-testi või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti tegemisest 11. päeval (eelnevad 10 päeva loetakse kehtivusaja sisse). Oluline roll on kellaajal: et tõendit luua, peab testimisest olema möödunud vähemalt 11 x 24 tundi ning mitte rohkem kui 180 päeva. Tõendit pikendada ei saa. Kui põete kuue kuu jooksul koroonat korduvalt, saab uue tõendi luua, kui vana on lõpetanud kehtivuse või (alates 12.04.2022) viimase läbipõdemise alusel, kui vahe kahe läbipõdemise algust kinnitava positiivse testi vahel on vähemalt 60 päeva.

Oluline! Kui arst on koroonadiagnoosi pannud kiirtesti tulemuse või sümptomite alusel, siis ise patsiendiportaalis QR-koodiga tõendit luua ei saa. Ehk kui tead, et vajad digitaalset EL COVID läbipõdemistõendit (nt kui planeerid reisida, vaktsineerimistõend on aegumas või puudub), küsi kindlasti saatekiri PCR-testimisele või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtestimisele. Testi ei saa teha tagantjärgi.

Viimati uuendatud: 11.04.2022 14:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Iga inimene, kes on andnud positiivse Sars-Cov-2 PCR testi või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti tulemuse, mille kohta on olemas info patsiendiportaalis digilugu.ee, saab endale sisse logides luua QR-koodiga EL COVIDi läbipõdemise tõendi luua.

Oluline! EL COVIDi läbipõdemise tõendi saab luua testi andmisest 11. päeval. Oluline roll on kellaajal: et tõendit luua, peab testimisest olema möödunud vähemalt 11 x 24 tundi ning mitte rohkem kui 180 päeva.

Läbipõdemistõendit ei saa pikendada. Kui põete kuue kuu jooksul koroonat korduvalt, saab uue tõendi luua, kui vana on lõpetanud kehtivuse.

Viimati uuendatud: 18.03.2022 17:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.