EL digitaalne COVIDi testitõend

Ava kõik vastused

Euroopa Liidu (EL) digitaalne COVID testitõend võimaldab Eestis tervishoiuteenuse osutaja juures tehtud SARS-COV-2 negatiivse PCR või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti andnutel tõendada oma testitulemust patsiendiportaalis oleva info põhjal. Tulemuse kohta saab tõendi luua www.digilugu.ee.

EL COVIDi digitõendit saab kasutada kõikides Euroopa Liikmesriikides vastavalt kehtivatele nõuetele.

Viimati uuendatud: 15.03.2022 00:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Koroonaviiruse testitõendi eesmärk on pakkuda kasutajale võimalust tõendada kolmes keeles (eesti, inglise, vene) Sars-Cov-2 testi negatiivset tulemust.

Viimati uuendatud: 11.08.2021 21:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Euroopa Liidu (EL) digitaalne COVID testitõend võimaldab tõendada patsiendiportaalis www.digilugu.ee oleva info põhjal COVID-19 testi tulemust. Tõendi aluseks on tervishoiutöötaja poolt tervise infosüsteemi saadetud Sars-Cov-2 negatiivse testi saatekirja vastus, mille põhjal luuakse Euroopa Liidu nõuetele vastav sertifikaat. Tõendi saab luua patsiendiportaalis www.digilugu.ee ja kasutada näitamiseks kas väljaprindituna või digitaalselt nutiseadmes (tegemist on PDF formaadis dokumendiga).

Viimati uuendatud: 07.10.2021 17:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisaks isikuandmetele on sellel tõendi number; haigus, mille osas testiti; analüüsi tüüp; proovi võtmise aeg; analüüsi tulemus; analüüsi teostanud asutus ja riik, kus testiti. Samuti on ka tõendi väljaandja andmed.

Viimati uuendatud: 09.06.2021 23:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID testitõendit saab kasutada patsiendiportaalis oleva negatiivse SARS-COV-2 testi info õigsuse tõendamiseks ning see võib (nt reisimisel), vastavalt riigis kehtivatele nõuetele, olla aluseks teatud piirangutest vabanemiseks.

Viimati uuendatud: 15.03.2022 00:15

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eesti tervishoiuteenuse osutaja juures Sars-Cov-2 negatiivse testitulemuse andnud inimene saab digitaalse COVID tõendi luua või kehtiva tõendi taasesitada patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Tõendit saab nii avada kui alla laadida. Kontrollimiseks tuleb negatiivne testitulemus esitada kas nutiseadmes või paberile prindituna.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada ka kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Peale avalduse esitamist sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Täpsema info leiab tehik.ee veebilehelt.

Viimati uuendatud: 07.10.2021 16:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Patsiendiportaalist saadava testitõendi loomine on tasuta, testi tegemise eest tuleb tasuda inimesel endal.

Viimati uuendatud: 11.08.2021 21:39

Kas said vastuse oma küsimusele?

Euroopa Liidu (EL) COVID testitõendit saab luua PCR testide ning professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtestide negatiivse tulemuse pealt, mille kohta on patsiendiportaalis digilugu.ee saatekirja vastus.

Viimati uuendatud: 08.10.2021 09:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

Iga inimene, kes on andnud negatiivse Sars-Cov-2 testitulemuse, mille kohta on patsiendiportaalis www.digilugu.ee saatekirja vastus, saab endale portaali sisse logides luua EL digitaalse COVID testi tõendi.

Viimati uuendatud: 07.10.2021 17:15

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.