EL digitaalne COVIDi vaktsineerimistõend

Ava kõik vastused

Patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides saab COVID-19 vaktsiini saanud inimene endale immuniseerimise tõendi luua või taasesitada eelnevalt loodud kehtivaid tõendeid. Inimene saab patsiendiportaalis tõendi avada ja alla laadida. Kontrollimiseks saab inimene tõendi esitada nutiseadmes või paberile prindituna.

Vaktsineerimistõend kehtib 12 kuud.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis COVIDi tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada ka kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (.docx) ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse COVIDi tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Täpsed aadressid ja teenindusajad leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Viimati uuendatud: 16.11.2021 16:24

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisaks isikuandmetele on sellel tõendi number; haigus, mille vastu vaktsineeriti; toimeaine; immuunpreparaat; vaktsiini müügiloa hoidja; manustamise kordus; immuniseerimise kuupäev ja riik, kus immuniseeriti. Samuti ka tõendi väljaandja andmed.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Logides sisse patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saate vasakul üleval halli kuva taustal vahetada rolle, valides sealt sobiva rolli saab esindatavale vaktsineerimistõendi luua.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Iga inimene, kellele on tehtud COVID-19 vaktsineerimine, mille kohta on tervise infosüsteemis vaktsineerija saadetud ja inimesele patsiendiportaalis nähtav immuniseerimise teatis, saab endale patsiendiportaali sisse logides lasta süsteemil vaktsineerimise tõendi luua.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, Eestis saab teha nii teise kui täiendava doosi (nn kolmas süst), kui vaktsineerimiskuuri on alustatud vaktsiiniga, millel on Euroopa Ravimiameti müügiluba (Pfizer-Biontechi Comirnaty, Moderna Spikevax, Johnson & Jonsoni Janssen, AstraZeneca Vaxzevria) ning inimesel on eelneva immuniseerimise kohta olemas usaldusväärne tõend.

Tõendil peab selgelt ja arusaadavalt olema kirjas vähemalt järgmised andmed:

  • keda vaktsineeriti (nimi, perekonnanimi, isikukood või passi number);
  • mis haiguse vastu vaktsineeriti;
  • vaktsiini nimetus/nimetused, kui tegemist on kombineeritud skeemiga;
  • mitu doosi tehti;
  • millal oli iga doos manustatud;
  • kes vaktsineeris (asutuse logo/tervishoiuteenuse osutaja tempel, nimi vms).

Peale vaktsineerimist saab endale patsiendiportaalis luua ka EL COVIDi vaktsineerimistõendi.

Erinevate vaktsineerimisvõimaluste kohta leiad infot aadressil vaktsineeri.ee.

Viimati uuendatud: 24.11.2021 17:53

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tänane otsus põhineb senistel teadusuuringutel. Kohe, kui tekivad täiendavate uuringute tulemused, korrigeeritakse vajadusel ka kehtivuse tähtaega.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 14:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Patsiendiportaalist saadav immuniseerimistõend on tasuta.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Digitaalse covid tõendi saate luua ja alla laadida koheselt pärast seda kui vaktsineerija on vastava informatsiooni kandnud tervise infosüsteemi. Andmed vaktsineerimise kohta peab tervishoiuteenuse osutaja edastama tervise infosüsteemi ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta on immuniseerimise teatise enda infosüsteemis kinnitanud.

Viimati uuendatud: 11.08.2021 14:40

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVIDi tõend hakkab kehtima, kui inimene on pärast vaktsineerimist saavutanud maksimaalse kaitse.

Periood, kaua peale teist süsti ootama peab, et tõend oleks kehtiv, on vaktsiiniti erinev. Vastavalt tootja juhistele loetakse maksimaalse kaitse saabumise ajaks:

  • Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi
  • AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi
  • Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi
  • Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi.

Näide: kui saadakse Comirnaty teine doos esmaspäeval, hakkab tõend kehtima järgmisel esmaspäeval.

Oluline: maksimaalse kaitse perioodid võivad riigiti erineda. Tõendi vastavust Eestis kehtivatele nõuetele näitab kontroll.digilugu.ee, rakendusest saab kontrollida ka vaktsineerimispassi kehtivust mitmes teises Euroopa Liidu riigis

Viimati uuendatud: 24.11.2021 15:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, seaduslik esindaja saab immuniseerimistõendi luua esindatavale ning patsiendiportaalis määratud täieõiguslikud esindajad saavad luua immuniseerimistõendi eestkostetavale.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pea, iga inimene, kes on saanud COVID-19 vaktsiini, saab endale vaktsineerimistõendi patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides. Juhul, kui patsiendiportaalis ei ole teie vaktsineerimise kohta infot laekunud tuleb info saamiseks pöörduda vaktsineerimist teostanud tervishoiuteenuse osutaja poole.

Viimati uuendatud: 11.08.2021 14:39

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõik COVID immuniseerimistõendi andmed pärinevad tervise infosüsteemist, kuhu tervishoiutöötajal on kohustus need esitada pärast vaktsineerimist ühe tööpäeva jooksul. Eraldi andmeid vaktsineerimistõendi kasutaja ise meeles pidama ja lisama ei pea.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täieõigusliku esindaja staatuse saate ise määrata patsiendiportaalis (wwwi.digilugu.ee). Täieõiguslik esindaja saab vaadata kõiki teie andmeid (v.a aegkriitilised andmed ja teie enda poolt esindajale suletud dokumendid) ja teha kõiki toiminguid teie eest (uuendada isikuandmeid, sulgeda arstile üksikuid dokumente või kogu terviseloo, teha tahteavaldusi ja tellida vaktsineerimise tõendit). Täieõigusliku esindaja määramiseks tuleb patsiendiportaali sisse logides valida “minu andmed” ja seal endale täieõiguslik esindaja määrata.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei saa. Kui oled vaktsineeritud välismaal, saad oma vaktsineerituse tõestamiseks kasutada välisriigis saadud immuniseerimistõendit. Eesti tunnustab kõiki neid vaktsineerimisi, mida tunnustab inimese lähtekohariik (sealhulgas ka nt Sputnik V, Sputnik Lite'i, Sinovaci, Sinopharmi jne tehtud vaktsineerimiskuurid).

EL COVIDi digitõendi saad Eestis vaid juhul, kui sinu vaktsineerimiskuur on lõpetatud Eestis.

Viimati uuendatud: 24.11.2021 17:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.