EL digitaalsed COVIDi tõendid

Ava kõik vastused

Ei saa. Välisriigis lõpetatud vaktsineerimiskuuri, COVID-19 läbipõdemise või PCR testi andmete põhjal Eestis EL COVIDi tõendit väljastada ei ole võimalik.

 • Kui oled vaktsineeritud välismaal, saad oma vaktsineeritust tõestada välisriigis saadud immuniseerimistõendiga. Eesti tunnustab kõiki neid vaktsineerimisi, mida tunnustab inimese lähtekohariik (sealhulgas ka nt Sputnik V, Sputnik Lite'i, Sinovaci, Sinopharmi jne vaktsineerimiskuurid).
 • Läbipõdemist saad tõendada ametlikult kinnitatud dokumendi või teise riigi andmebaasi väljatrükiga. Positiivne antikehade test ei ole Eestis tõendina piisav.

Teises riigis väljastatud tõend peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles.

Viimati uuendatud: 24.11.2021 18:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Nn kolmandate ehk lisa- või tõhustusdooside saamise järel ükski COVIDi vaktsineerimistõend ise automaatselt ei uuene. Peale täiendavat doosi saad uue tõendi luua ise patsiendiportaalis digilugu.ee ja kasutusele võtta.

Kui täiendav doos on sinu kolmas doos:

 • Eestis saad tõendid kasutama hakata kohe samal päeval. Kui siseriiklikult tõendi kasutamisel tekib mõni probleem, nt kohvikusse minnes tuleb oranž veakood, palu kontrollijal kasutada Eesti kontrollirakendust (kontroll.digilugu.ee).

Kui täiendav doos on sinu teine doos (nt oled varasemalt vaktsineeritud Jansseniga või COVID-19 läbi põdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini):

 • Vaktsineerimistõend ei hakka kehtima kohe. Olenevalt vaktsiinist saad uut tõendit kasutama hakata seitse (Pfizer Comirnaty) või 14 (Moderna Spikevax) päeva pärast vaktsiinisüsti saamist. Seni tuleks kasutada endist kehtivat COVID tõendit.

Lisa- ja tõhustusdoosi tõendite kasutamine välismaal

 • Soovitame esialgu reisile minnes kaasa võtta nii oma eelnev kui uus vaktsineerimistõend, sest olenevalt riigist võib pärast kolmandat doosi rakenduda maksimaalse kaitse ootamise periood kuni 14 päeva (ka siis, kui tegu kolmanda süstiga). Vana tõend uue loomisel kehtivust ei kaota, aga kui oled tõendi loonud enne 20. oktoobrit 2021, soovitame ka see uuesti luua ja alla laadida, et olla kindel, et välismaiseid kontrollrakendused veateadet ei anna.
 • Enne reisile minekut veendu oma tõendi vastavuses siht- ja transiitriikide nõuetele kasutades selleks Eesti kontrollirakendust (pärast esmakordset tõendi kontrollimist saad veenduda oma tõendi vastavuses ka teiste riikide nõuetele) ning tutvu kindlasti ka teiste kohapeal kehtivate piirangutega. Info leiad lehtedelt reisitargalt.vm.ee ja reopen.europa.eu.

Oluline: kui oled oma vaktsineerimistõendi loonud enne 20. oktoobrit 2021 ja soovid minna reisile, siis tehnilise kehtivuse lõppemise tõttu palun uuenda seda patsiendiportaalis (digilugu.ee. Selleks kustuta oma vana vaktsineerimistõend ja loo uus, samade andmetega tõend.

Viimati uuendatud: 07.12.2021 13:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVIDi tõendi kehtivust on igal inimesel võimalik ise kontrollida minnes aadressile kontroll.digilugu.ee ja skaneerides seal oma tõendil olev QR-kood.

Antud aadressil on võimalik ka enne reisimist kontrollida tõendi vastavust sihtriigi reeglitega, aga seda vaid juhul, kui sihtriik on oma reeglid rakenduses kättesaadavaks teinud.

Oluline! Reisimiseks soovitame kõigil luua endale uued vaktsineerimistõendid, sest enne 20. oktoobrit 2021 loodud tõendid hakkavad detsembris järjest oma tehnilist kehtivust kaotama. See tähendab, et piiriületusel need enam ei kehti. Uue tõendi saab luua patsiendiportaalis digilugu.ee.

Viimati uuendatud: 22.11.2021 16:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

 • Läbipõdemise tõend kehtib 180 päeva alates positiivse Sars-Cov-2 PCR testitulemuse andmisest. Tõendi pikendamine võimalik ei ole.
 • Vaktsineerimistõendit saab Eestis kasutada 365 päeva alates vaktsineerimiskuuri lõpetamisest, vaktsineerimiskuuri lõppu tähistab tõendil märge üks doos ühest (1/1), kaks doosi kahest (2/2) või kolm doosi kolmest (3/3).

Oluline! Kõik, kes soovivad minna reisile ning on oma vaktsineerimise tõendi teinud enne 21. oktoobrit 2021, tuleks patsiendiportaalis luua samade andmetega uus tõend (varasem tuleb tõend digilugu.ee-s kustutada ja seejärel uus luua).

Viimati uuendatud: 07.12.2021 11:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui inimesel ei ole Eesti isikukoodi (nt välismaalased, välistudengid jne), aga on siin COVID-19 vastu vaktsineeritud või teinud PCR testi, saab EL COVIDi tõendit taotleda Sotsiaalkindlustusametist.

COVIDi tõendi saamiseks tuleb pöörduda lähimasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning esitada isikut tõendav dokument (soovitatavalt sama, mida kasutati vaktsineerides või testi tehes).

Viimati uuendatud: 15.11.2021 09:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

Euroopa Liidu (EL) digitaalne COVIDi tõend võimaldab Eestis koroonaviiruse vastu vaktsineeritutel, negatiivse testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) seda tõestada patsiendiportaalis www.digilugu.ee oleva info põhjal.

EL COVIDi digitõendit saab kasutada kõikides Euroopa Liikmesriikides vastavalt kehtivatele nõuetele (nt reisimisel, tegevustes osalemiseks, restoranides kohapeal söömiseks jne).

Tõendi saad endale patsiendiportaalis ise luua: vaata juhendit.

Alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud tuleb Eestis kontrollitud avalikus ruumis korraldatud tegevustest osavõtmiseks (sh meelelahutus, restoranides kohepeal tarbimine, kino, üritused jne) esitada kehtiv COVIDi tõendi. Noored vanuses 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 aastat (kaasa arvatud) saavad üritusel osaleda ka tõendiga, et nad on teinud tervishoiuteenuse osutaja juures testi, mille tulemus on negatiivne. Sobivad nii kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend. Täiskasvanutel negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa. Alla 12 aasta ja kolme kuu vanused lapsed tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 19:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Erinevatele vanuserühmadele kehtivad järgmised reeglid:

Meelelahutusasutustes käimine (nt kino, teater), toitlustusasutustes kohapeal söömine, erinevatel üritustel osalemine jms kontrollitud tegevustest osavõtmine:

Nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud:

 • Piirangud puuduvad: COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitada vaja ei ole

Vanus 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 (kaasa arvatud):

 • Kontrollitud tegevustes saavad osaleda vaktsineeritud, vaktsineerituga võrdsustatud (st haiguse läbi põdenud ja vaktsineeritud) või COVID-19 haiguse läbi põdenud lapsed ning noored
 • Osaleda saab ka negatiivse testitulemusega: tõendina sobivad enne tegevuses osalemist nii tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi enne tehtud PCR, kuni 48 tundi enne tehtud antigeen-RTD test kui ka üldapteegis enesetestimiseks mõeldud kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend.

Vanus 18+

 • Kontrollitud tegevustes osalemiseks peavad täisealised olema vaktsineeritud, vaktsineerituga võrdsustatud või COVID-19 haiguse läbi põdenud
 • Negatiivsest testitulemusest osalemiseks ei piisa.

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus- ja õpe, spordivõistlustel osalemine ning õppekava täitmise raames toimuvad muuseumi- ja näituseasutuste külastused:

Nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud:

 • Piirangud puuduvad: COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitada vaja ei ole

Vanus vanus 12 aastat ja kolm kuud kuni 18 (kaasa arvatud) ja 2021/2022 õppeaastal 19-aastaseks saavad noored:

 • Ei pea esitama COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust, kui nad õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja neil ei esine haigusnähte.

Näiteks 17-aastane kooliõpilane saab seega osaleda ilma piiranguteta tantsutrennis ja käia klassiekskursioonil muuseumis, kuid kino või restorani külastuseks peab ta esitama kas kehtiva COVIDi tõendi või nõuetekohase negatiivse testitulemuse tõendi. 18- või 19-aastane õpilane saab aga osaleda jalgpallitrennis tõendit või testi negatiivset tulemust esitamata, kuid kino või restorani saab ta külastada üksnes kehtiva COVIDi tõendiga (negatiivne testitulemus tõendina ei piisa).

Viimati uuendatud: 15.11.2021 13:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida ehk tal esineb vastunäidustus vaktsineerimisele (nt tal on anafülaksia ehk tugev allergiline reaktsioon mõnele vaktsiini koostisainele, varem esinenud kapillaaride lekke sündroom vms), on tegevustes osalemiseks võimalik kasutada arsti tõendit. COVID-19 vaktsineerimise vastunäidustuse tuvastab arst ja dokumenteerib rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni (RHK-10) koodiga, mille alusel saab ta väljastada paberil tõendi.

Tuleb tähele panna, et mainitud arstitõend alusel saab kontrollitud tegevustes osaleda vaid siseriiklikult, välisriigis tuleb lähtuda sealsetest piirangutest ja nõuetest. Tungivalt on inimestel, kes ei saa end meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida soovitatav tegevustes osalemisel kasutada nakkusohu vähendamiseks ka isikukaitsevahendeid, näiteks FFP2 või FFP3 respiraatorit.

Viimati uuendatud: 25.10.2021 13:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei ole kohustuslik. Digitaalse COVID tõendi eesmärk on pakkuda lahendust, mis võimaldab Eestis koroonaviiruse vastu vaktsineeritutel, negatiivse testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) seda tõestada patsiendiportaalis www.digilugu.ee oleva info põhjal.

Viimati uuendatud: 08.10.2021 10:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui inimesel ei ole võimalik tehnilistel põhjustel kodus patsiendiportaali siseneda ja tõendit luua või puudub tõendi välja printimise võimalus, saab pöörduda näiteks kohalikku raamatukogusse. See eeldab aga toimiva ID-kaardi ja paroolide olemasolu. Vajadusel saab inimest aidata ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Kui takistuseks osutub ID-kaardi paroolide aegumine või on need paroolid sootuks kadunud, saab Politsei- ja Piirivalveameti esindusest taotleda uue kasutajatunnuse ja salasõna. See teenus maksab 5 eurot.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, selleks avalduse esitada kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel inimestel peab tõendi loomiseks olema Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (DOCX) ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta. Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Haiguse läbipõdemine on nakkusohutuse tõestamiseks piisav, kui positiivse testitulemuse (PCR test) saamisest on möödas vähem kui 180 päeva. See tähendab, et COVID-19 läbipõdemistõend kehtib kuus kuud.

Kui läbipõdemistõend hakkab aeguma, tuleks end vaktsineerida: Teadusnõukoja liikme ja Tartu ülikooli matemaatilise statistika professori Krista Fischeri juuli ja augusti nakatumisnäitajate põhjal tehtud arvutuste kohaselt on neil, kes on haiguse läbi põdenud ja end seejärel vaktsineerinud, 20 korda väiksem tõenäosus uuesti nakatuda.

Koroonahaiguse läbipõdenuid soovitatakse vaktsineerida ühe doosiga kuuendal kuul pärast tervenemist. Seejärel saab vaktsineerimiskuuri lugeda lõpetatuks ning maksimaalse kaitse saavutamisel hakkab kehtima vaktsineerimistõend. Maksimaalse kaitse saavutamine on vaktsiiniti erinev: Pfizer-BioNTech Comirnaty 7 päeva peale teist doosi, Spikevax (Moderna) 14 päeva peale teist doosi, Vaxzevria (AstraZeneca) 15 päeva peale teist doosi ja Janssen (Johnson & Johnson) 14 päeva peale ühte doosi.

Tasub silmas pidada, et digitaalsetel COVID tõenditel ei muutu staatus automaatselt, vaid tõendid tuleb uuesti luua, kui tervishoiuteenuse osutaja on patsiendiportaali digilugu.ee sisestanud uue info. Juhul, kui loodud COVID tõendil oleva info osas on küsimusi, saab abi Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoe telefonilt +372 794 3943 (7.00-22.00) või elektronposti aadressilt abi@tehik.ee.

Viimati uuendatud: 27.10.2021 15:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kel ei ole võimalik tehnilistel põhjustel patsiendiportaali siseneda või kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides.

Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel inimestel peab tõendi loomiseks olema:

 • Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument
 • vaktsiin peab olema tehtud Eestis

Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (DOCX) ja selle välja printida. Eelnevalt või kohapeal täidetud avaldus tuleb esitada sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel ja tegevustes, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta. Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Kui inimesel puudub tõendi välja printimise või nutiltelefonis kuvamise võimalus, saab pöörduda näiteks ka kohalikku raamatukogusse. See eeldab aga toimiva ID-kaardi ja paroolide olemasolu. Vajadusel saab inimest aidata ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Kui ID-kaardi paroolid on aegunud või kadunud, saab Politsei- ja Piirivalveameti esindusest taotleda uue kasutajatunnuse ja salasõna. Teenus maksab 5 eurot.

Viimati uuendatud: 23.09.2021 14:41

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõendite kontrollimiseks on igal tõendil kaks QR-koodi: üks (pisem) viib kontrollimiseks mõeldud veebilehele ja teise (suurema) QR-koodi abil saab kontrollida tõendil olevate andmete õigsust ja autentsust.

Tõendeid saab kontrollida veebilehel kontroll.digilugu.ee oleva QR-koodi skaneerimise rakenduse abil (tavapäraste QR-lugeritega seda teha ei saa).

Lahendus võimaldab hinnata tõendi ehtsust ning vastavust hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Kontrollijale kuvatakse skaneerimisel kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tõendi tehniline viga, tõend ei kehti).

Kontrollirakendus näitab, kas:

 • vaktsineerimiskuur on lõpetatud (1/1st, 2/2st vaktsiinidoosist jne)
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul seitse päeva
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta
 • negatiivse tulemusega PCR testiproov on võetud viimase 72 tunni sees
 • negatiivse tulemusega kiirtesti proov on võetud viimase 48 tunni sees
 • positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11 päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva

Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Soovi korral saab Eesti veebilehel kontrollida oma tõendi vastavust ka valitud teistes Euroopa Liidu riikides kehtivatele nõuetele. Riikide hulk täieneb jooksvalt.

Rohkem infot: EL COVID tõendite kontrollimise juhend

Viimati uuendatud: 15.10.2021 12:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Info on tõenditel kolmes keeles – eesti, inglise ja vene.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 22:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ees-ja perekonnanimi ja sünniaeg.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Digitõenditega on võrdsustatud selle väljatrükk, nn kollane vaktsineerimispass ja ka välismaal väljastatud tõendid.

Viimati uuendatud: 22.10.2021 17:08

Kas said vastuse oma küsimusele?

Üks QR-kood on mugavalt kindlale kontrollimise veebilehele jõudmiseks ja teine QR-kood, mille kaudu saab kontrollida tõendil olevate andmete õigsust ja tõendi autentsust.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 22:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kontrollimise veebileht kontroll.digilugu.ee on mõeldud digitaalse COVID tõendi kehtivuse kontrollimiseks, nt piiriületusel või erinevates tegevustes osalemiseks.

Soovi korral saab kontrollrakendusega kontrollida oma tõendi vastavust ka valitud teistes Euroopa Liidu riikides kehtivatele nõuetele. Riikide hulk täieneb jooksvalt.

Rohkem infot: EL COVID tõendite kontrollimise juhend

Viimati uuendatud: 15.10.2021 11:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei hakka. Tõendite kontrollimiseks lõi Euroopa Komisjon vajaliku infrastruktuuri (EU Gateway), mille kaudu liidestatakse riiklikud süsteemid. Isikuandmeid (sh terviseandmeid) piiriiüleselt ei vahetata ja EL tasandil neid andmeid ei koguta. Isikuandmeid sisaldab üksnes isiku enda valduses olev tõend.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Iga digitaalne EL COVID tõend sisaldab digitaalselt allkirjastatud QR-koodi, mis sisaldab asjakohast teavet tõendi kohta. Digitaalallkiri luuakse allkirjastaja krüptograafilise privaatvõtme ja usaldusväärse asutuse (Eestis TEHIK – Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus) avaliku võtme abil.

Iga Euroopa Liidu liikmesriigil on oma tõendite kontrollimise lahendus, nt veebi- või mobiilirakendus, mille abil saab sihtriigis tõendi autentsust kontrollida. Kui tõendi omanik esitab oma tõendi mõnes teises liikmesriigis, saab selle väljaandnud liikmesriigi avaliku võtme abil kontrollida selle ehtsust, terviklikkust ja kehtivust, kuna seda võtit vahetatakse ELi keskse värava (EU Gateway) kaudu.

Eestis on selleks veebileht kontroll.digilugu.ee, mis võimaldab kontrollida tõendi ehtsust ning vastavust hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Kontrollijale kuvatakse kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tõendi tehniline viga, tõend ei kehti).

Soovi korral saab Eesti veebilehel kontrollida oma tõendi vastavust ka valitud teistes Euroopa Liidu riikides kehtivatele nõuetele. Riikide hulk täieneb jooksvalt.

Rohkem infot: EL COVID tõendite kontrollimise juhend

Viimati uuendatud: 15.10.2021 11:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõendil olevat QR-koodi ei saa lugeda tavapärase QR-koodi lugemise rakendusega, vaid see vajab Euroopa Liidu tingimustele vastavat QR-koodi lugemise rakendust. Soovi korral saab inimene ise oma tõendi kehtivuses veenduda veebilehel kontroll.digilugu.ee oleva veebilahenduse abil. Kontrollijale kuvatakse kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tehniline viga ja/või tõend ei kehti).

Viimati uuendatud: 07.09.2021 21:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõend ei ole aluseks välisriiki reisimiseks, vaid võib tulenevalt sihtriigi nõuetest anda vabastuse teatud piirangutest, mille riik on kehtestanud (nt eneseisolatsioon). Reisides tuleb alati arvestada sihtriigi nõuetega sisenemisel/isolatsioonikohustuste määramisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mida seavad transpordiettevõtted oma transiitreisijatele. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõend ei garanteeri eneseisolatsioonivabastust. Reisides tuleb arvestada võimalike piirangutega sihtriigis. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Enne reisile minemist tuleb tutvuda sihtriigi nõuetega riiki sisenemisel ja isolatsioonikohustusest vabastamisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mida seavad transpordiettevõtted oma transiitreisijatele.

Tuleb arvestada, et kuigi immuniseerimise tõendit saab luua kohe pärast esimese doosiga immuniseerimist, ei pruugi ühe doosiga vaktsineerimine (kahedoosilise vaktsiini puhul) sihtriigis kaasa tuua soovitud erisusi ega vabastusi.

Lisaks tuleb veenduda, millised on sihtriigi nõuded vaktsineerimise immuunsuse tekkimisele ehk millal loetakse sihtriigis vaktsineerimiskuur lõpetatuks või immuunsus saavutatuks. Näiteks võib olla olukord, kus eneseisolatsioonist vabastuseks peab kahedoosilise vaktsiini teisest doosi manustamisest olema möödunud teatud arv ööpäevi. Samuti ka negatiivse testitulemuse puhul tuleb arvestada, et ka selle käsitlus võib riikides erineda.

Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Viimati uuendatud: 05.06.2021 23:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVIDi tõend on kohustuslik (alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud)

Enne ürituse või tegevuse algust peavad kõik alates vanusest 12 aastast ja kolm kuud esitama kehtiva COVIDi tõendi. Üritusel saavad osaleda inimesed, kes

 • on viimase aasta jooksul läbinud vaktsineerimiskuuri (või läbinud vaktsineerimiskuuri ja saanud täiendava doosi)
 • on COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).
 • ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida, kui nad esitavad asjaolu kinnitava tõendi, mille on väljastanud arst.

Noored vanuses 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 aastat (kaasa arvatud) saavad üritusel osaleda ka tõendiga, et nad on teinud tervishoiuteenuse osutaja juures testi, mille tulemus on negatiivne. Sobivad nii kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend. Täiskasvanutel (18+) negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVIDi tõendite kehtivust koos tõendi esitaja isikut tõendava dokumendiga. QR-koodiga tõendeid tuleb kontrollida digitaalselt, et veenduda nende ehtsuses.

Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

Kaitsemask on kohustuslik

12-aastastel lastel ja vanematel tuleb avalikes siseruumides (sealhulgas ruumid, kus kontrollitakse COVID tõendit, nt meelelahutuskohad, üritused, kinod, teatrid) kanda kaitsemaski. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab tõhusalt koroonaviiruse delta tüve edasikandumist. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel maski kanda, peab vastunäidustuse kohta esitama tõendi, mille on väljastanud tervishoiuteenuse osutaja.

Maski kandmine on üldjuhul iga inimese enda vastutus, kuid avalikes siseruumides peavad maskikandmise kohustuse täitmist jälgima ka tegevuse eest vastutavad isikud.

Osalejate piirarv

Üritustel ja tegevustes saab sisetingimustes osaleda kuni 1000 ja õues kuni 2000 inimest.

Üritused peavad lõppema hiljemalt kell 23:00

Avalike ürituste toimumise kohtadele (sh meelelahutuskohad, kinod, teatrid) kehtib lahtiolekuaja piirang kell 23.00-06.00. Tegevuse eest vastutav isik peab tagama, et alates 23:00 kuni 06:00 viibivad ruumis ainult tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.

Nõuded töötajatele

Töösuhetes on töötajate tööl käimise, isikukaitsevahendite kasutamise nõuete ning muude viiruse leviku kontrollmeetmete (sh COVIDi tõendite esitamine, testimine, maskikandmine jne) aluseks tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüs. Näiteks maskikandmise kohustusest on töötajad vabastatud, kui tööandja on konkreetse töökeskkonna riskianalüüsis näinud ette muul viisil koroonaviiruse leviku tõkestamise.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVIDi tõend on kohustuslik alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud

Noored alates vanusest 12-aastast ja kolm kuud peavad esitama tõendi, et nad on kas:

 • läbinud vaktsineerimiskuuri, saanud täiendava doosi või haiguse läbi põdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini mitte rohkem kui aasta tagasi
 • COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva)
 • kuni 17-aastased (kaasa arvatud) saavad üritusel osaleda ka negatiivse testitulemusega. Sobivad nii tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD test kui ka apteegis tehtud kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend. Täiskasvanutel (18-aastased ja vanemad) negatiivsest testitulemusest osalemiseks ei piisa.

Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel vaktsineerida, saab ta üritusel osaleda ka vastava arstitõendi alusel.

Nooremad kui 12-aastat ja kolm kuud COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea.

Üritusele tuleb minna tervena. Haigena, haigustunnustega või ka lihtsustatud karantiinis olles peab jääma koju.

Erand: 12 aasta ja kolme kuu kuni 18 aasta vanused (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad lapsed ja noored ei pea COVIDi tõendit esitama huvihariduses ja -tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes, sportimisel, treenimisel ega spordivõistlustel võistlemisel tingimusel, et neil esine haigusnähte ning nad õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, kuna nad saavad osaleda oma koolides mitu korda nädalas toimuvatel sõeltestimistel. Ka ei pea nad esitama tõendit ega negatiivset testitulemust, kui nad külastavad muuseumi või näituseasutust õppekava raames ja selles osalevad ainult ühe klassi või rühma õpilased.

Kaitsemask on kohustuslik

12-aastastel lastel ja vanematel tuleb avalikes siseruumides kanda kaitsemaski, välja arvatud juhul, kui tegevus seda ei võimalda (nt vahetul sportimisel, kokkupuutel veega, süües-juues jne). Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab tõhusalt koroonaviiruse delta tüve edasikandumist. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks.

Viimati uuendatud: 14.11.2021 20:42

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.