Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Ava kõik vastused

Ettevõtjal tuleb mitme kriisitoetuse hulgast (nt turismiettevõtjatele mõeldud toetus ja väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus) valida üks toetus ja ta saab seda taotleda ühe korra.

Endale sobivaima toetuse leiad ja avalduse saad esitada siin.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 22:15

Kas said vastuse oma küsimusele?

Mikro- ja väikeettevõtjal on COVID-19 kriisi toetusena võimalik taotleda väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetust. Toetust saab mikroettevõte, kelle 2019. aasta käive oli minimaalselt 20 000 ja maksimaalselt 100 000 eurot.

Tutvu toetuse tingimustega: http://www.eas.ee/teenus/covid-ettevotlus/.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 23:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Turismisektori ettevõtjate COVID-19 puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus kogumahus 25 miljonit eurot on suunatud kriisist enim puudutatud ja kannatanud sihtgruppidele, kelle äritegevus on reisimise peatumise tõttu seiskunud või oluliselt kannatanud. Selleks on turismisektoris tegutsevad majutusettevõtjad, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, püsiatraktsioonide ning turismiteenuse pakkujad.

Lisaks on võimalik taotleda toetust turismi ärimudelite arendamiseks.

Loe lähemalt: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 23:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Majutusettevõtjate kahjude hüvitamise toetuse kohta leiad lähema info siit: https://www.eas.ee/teenus/covid-majutus/.

Lisaks on COVID-19 viiruspuhangus kannatada saanud turismiteenuse pakkujal võimalus taotleda toetust oma ärimudeli arendamiseks, et kohaneda uute oludega. Loe lähemalt: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 23:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Toitlustusettevõtjate kahjude hüvitamise toetuse kohta leiad lähema info siit: https://www.eas.ee/teenus/covid-toitlustus/.

Lisaks on COVID-19 viiruspuhangus kannatada saanud turismiteenuse pakkujal võimalus taotleda toetust oma ärimudeli arendamiseks, et kohaneda uute oludega. Loe lähemalt: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 23:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Reisiettevõtjate kahjude hüvitamise toetuse kohta leiad lähema info siit: https://www.eas.ee/teenus/covid-reisiettevote/.

Lisaks on COVID-19 viiruspuhangus kannatada saanud turismiteenuse pakkujal võimalus taotleda toetust oma ärimudeli arendamiseks, et kohaneda uute oludega. Loe lähemalt: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 23:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Turismiatraktsioonide kahjude hüvitamise toetuse kohta leiad lähema info siit: https://www.eas.ee/teenus/covid-turismiatraktsioon/.

Lisaks on COVID-19 viiruspuhangus kannatada saanud turismiteenuse pakkujal võimalus taotleda toetust oma ärimudeli arendamiseks, et kohaneda uute oludega. Loe lähemalt: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 23:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Turismiteenuste pakkujate kahjude hüvitamise toetuse kohta leiad lähema info siit: https://www.eas.ee/teenus/covid-turismi-teenuse-pakkuja/.

Lisaks on COVID-19 viiruspuhangus kannatada saanud turismiteenuse pakkujal võimalus taotleda toetust oma ärimudeli arendamiseks, et kohaneda uute oludega. Loe lähemalt: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 23:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Üldjuhul käib taotluste esitamine EASi e-teeninduses eesti keeles. COVID-19 mõjude leevendamiseks mõeldud toetuste taotlusi on võimalik esitada tegevuste sisulise kirjelduse osas ka vene ja inglise keeles.

Taotluse esitamisel on taotleja kontaktandmed ja projekti nimetus vajalik täita siiski eesti keeles. Projekti tegevusi ja tulemusi on võimalik vajadusel kirjeldada inglise või vene keeles. Et oleks lihtsam, oleme tõlkinud taotlusvormide näidised vene ja inglise keelde, leiad need vastava toetuse lehelt.

Kõigi COVID-19 toetuste info on koondatud siia: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/. Vajaliku taotlusvormi näidise leiad Sind huvitava toetuse lehelt.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 23:20

Kas said vastuse oma küsimusele?

Pärast taotluse esitamist toimub taotluse analüüs ja rahuldava või äraütleva otsuse koostamine. Kriisiabi meetmetega seotud toetuse maksab riigikassa välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Selleks kulub kuni kümme tööpäeva. Tavatoetustega seotud meetmete puhul makstakse raha üldjuhul välja pärast aruannete kinnitamist.

Meetme määruses on määratud toetuse maksmise tingimused.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 23:24

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.