Pangandus

Ava kõik vastused

Pangad on kinnitanud soovi oma kliente aidata, et nad keerulise olukorraga hakkama saaksid.

Eesti Pank otsustas 25. märtsil langetada kommertspankadele kehtiva süsteemse riski puhvri 1%-lt 0%-ni. Sel moel vabaneb pankade jaoks 110 miljonit eurot, mida nad saavad kasutada, et katta võimalikke laenukahjumeid ja väljastada uusi laene.

Viimati uuendatud: 12.05.2020 20:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eesti Pangaliidu andmetel annavad kõik pangad maksepuhkust nii laenude kui ka liisingute puhul, kuid maksepuhkuse andmise üksikasjades võib esineda erinevusi.

Makseraskuste korral on soovitatav pöörduda panga poole aegsasti, enne maksetähtaja ületamist, et vältida võla tekkimist.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 14:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui näed, et sissetulekute vähenemise tõttu võib Sul tekkida raskusi laenumaksete õigeaegse või täismahus tagastamisega, võta kohe ühendust laenuandjaga.

Kiire tegutsemine on tähtis kahel põhjusel:

  • laenuandja poole pöördumine enne võla tekkimist loob hea eelduse kokkuleppele jõudmiseks;
  • Sul on kasulik hoida oma makseajalugu korrektne ja vältida märget maksehäireregistris.

Vaata lisa: https://minuraha.ee/et/pangandus/laenud/makseraskustes-kaitumine.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 13:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui Sul on tekkinud näiteks laenu-, järelmaksu- või liisinguvõlg, tegele probleemiga kohe. Võta ühendust laenuandjaga või ettevõttega, kellele oled võlgu jäänud.

Pea meeles:

  • mida kiiremini reageerid, seda suurem on võimalus saavutada mõlemale poolele sobiv kokkulepe;
  • Sul on kasulik hoida oma makseajalugu korrektne ja vältida märget maksehäireregistris.

Vaata lisa: https://minuraha.ee/et/kui-laenu-tagasimaksmine-kaib-ule-jou.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 13:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Laenu- või maksepuhkus on kokkulepe pangaga lükata laenu põhiosa maksete tasumine teatavaks ajaks edasi (eluasemelaenude puhul üldjuhul 3–12 kuuks, liisingu ja tarbimislaenude puhul 3–6 kuuks). Sõltuvalt laenutüübist ja muudest asjaoludest (nt sissetulek on täiesti kadunud) võib laenuandja anda puhkust ka intresside maksmises.

Edasilükatud maksete summa jaotatakse ülejäänud laenuperioodile, vajaduse korral pikendatakse laenulepingu tähtaega. Laenulepingu muid tingimusi ei muudeta.

Maksepuhkuse vormistamisel ei võeta üldjuhul teenustasu või võetakse tavapärasest väiksemat teenustasu. Mõningatel juhtudel võib lisanduda lepingu muutmise tasu. Erijuhtumite korral võib laenuandja teha erandeid.

Laenu- või maksepuhkust saab kasutada kokkuleppel laenuandjaga. Üldjuhul sõlmitakse selline kokkulepe sissetulekute ajutise vähenemise tõttu. Et uurida oma võimalusi, palun pöördu laenuandja poole. Kui oled juba laenu tagasimaksmisega hilinenud ehk laenuandjaga sõlmitud lepingu tingimusi rikkunud, siis võib laenuandja maksepuhkuse andmisest keelduda.

Vaata lisa: https://www.minuraha.ee/et/pangandus/laenud/makseraskustes-kaitumine.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 13:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eluasemelaenu tagatised on kokku lepitud laenulepingus. Kui poolte omavaheliste kohustuste tasakaal muutub, võib olla põhjust kokku leppida nii lepingutingimuste kui ka laenu tagatiste muutuses. Siiski ei anna üldise majandusolukorra halvenemine pangale õigust nõuda lisatagatisi.

See keeld tuleneb asjaõigusseaduse § 335 lõikest 3, mille kohaselt ei või pank nõuda lisatagatist ega võla osalist tasumist juhul, kui inimese põhiliseks eluasemeks oleva kinnisasja väärtus väheneb kinnisasjade turuolukorra muutumise tõttu.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 15:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kindlustuslepingus on kirjas, millistel juhtudel kindlustuskaitse kehtib. Täpsemate selgituste saamiseks võta ühendust kas kindlustusandja, -maakleri või -vahendajaga.

Lisateavet leiad ka siit: https://www.minuraha.ee/index.php/et/kindlustus/probleem-kindlustusega.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 21:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Klientidele, kelle maksevõime on vähenenud, võib laenuandja anda maksepuhkust. Tarbimis- ja väikelaenu ning liisingu puhul on maksepuhkuse pikkus üldjuhul 3–6 kuud.

Edasilükatud maksete summa jaotatakse ülejäänud laenuperioodile, vajaduse korral pikendatakse laenulepingu tähtaega. Laenulepingu muid tingimusi ei muudeta.

Maksepuhkuse vormistamisel ei võeta üldjuhul teenustasu või võetakse tavapärasest väiksemat teenustasu. Erijuhtumite korral võib laenuandja teha erandeid.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 21:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

Väikeettevõtjad saavad maksepuhkust taotleda üldiselt lihtsustatud korras nagu eraisikudki.

Keskmise suurusega ettevõtjate puhul lähtutakse ettevõtja olukorrast ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 21:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Suurettevõtjatega tegeletakse juhtumipõhiselt.

Lisaks kavandab KredEx abimeetmeid, mis võimaldavad kasutada olemasolevate laenude proportsionaalset käendust (50% laenusummast) või fikseeritud käendust (35% laenusummast).

Maksimaalne käendussumma on 5 miljonit eurot või ettevõtja 2019. aasta kahekordne palgakulu koos sotsiaalmaksuga. KredExi meetmete esialgne maht on vaid 100 miljonit eurot, ilmselt on vaja seda suurendada.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 21:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaugteel on võimalik notariaalset toimingut teha ainult videosilla kaudu, kusjuures kõik tehingu osapooled peavad sellise mooduse kasutamisega nõus olema. Abielluda ja abielu lahutada videosilla kaudu ei saa, küll aga saab esitada abiellumise või lahutamise avalduse.

Kui soovid teha notariaalset toimingut kaugtõestuse teel, tuleb tähele panna järgmist:

  • Notariga tuleb enne kokku leppida, mis on see tehing, mida kaugtõestuse kaudu tahetakse teha, ja millal on selle tegemiseks sobiv aeg. Seda kokkulepet saab notariga teha kas otse või notar.ee iseteeninduskeskkonna kaudu.
  • Osapooltel peab kaugtõestusega toimingu tegemiseks olema arvuti, milles on veebikaamera ja mikrofon, ID-kaart koos kaardilugejaga või mobiil-ID digiallkirjastamiseks.
  • Kaugtõestus töötab vaid Google Chrome’i veebibrauseriga ja kliendi internetiühenduse kiirus peab olema selline, mis võimaldab videokõnet.

Toimingu tegemiseks tuleb notar.ee veebilehel logida iseteenindusse.

Viimati uuendatud: 13.04.2020 19:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Laenu võttes pead olema veendunud, et suudad tagasi maksta nii laenu põhiosa kui ka tasuda intresse. Ootamatuste puhuks peaks Sul olema rahaline puhver, millest katta paari kuu kulutused, sh laenumaksed.

Kui tead, et Su tulevik on ebakindel, näiteks võib Sind ees oodata koondamine või sissetulekute märkimisväärne vähenemine, ja Sul ei ole rahalist puhvrit, tasub laenuvõtmist pisut edasi lükata.

Kui laenu on siiski kohe vaja, siis vaata oma rahaasjad üle ja hakka kohe ootamatuste puhuks säästma.

Enne laenu võtmist tutvu sagedasemate küsimustega.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 22:20

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sissetulekute vähenemine, töökoha kaotus või ebakindlus tuleviku ees võivad ohustada pea igat peret. Seetõttu on oluline omada ülevaadet oma või pere sissetulekutest ja kulutustest, laenukohustustest ning tagasimaksetähtaegadest ning mõelda läbi, millised kulutused annaks keerulise perioodil üleelamise nimel edasi lükata või tühistada. Kui sissetulekud on alles ning olukord võimaldab, tuleks panna kehvemateks päevadeks raha kõrvale, et toime tulla kõikvõimalike ootamatute olukordadega. Hea oleks kui rahaline puhver või meelerahufond kataks vähemalt 3 kuu kulutused, aga iga kõrvalepandud summa pehmendab lööki, kui teha tuleb ootamatu väljaminek või kui kriisi tõttu tuleb leppida sissetulekute vähenemisega. Vaata lisaks siit: https://blogi.fin.ee/2020/03/3-lihtsat-sammu-mida-teha-rahaliste-raskuste-uletamiseks-ja-valtimiseks/.

Viimati uuendatud: 11.04.2020 14:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, sularaha jätkub. Sularahakäitlusettevõte G4S on lubanud sularahaautomaate piisavalt täita ka olukorras, kus nõudlus on ajutiselt suurenenud. Eesti Pank on valmis täitma kõik pankade soovid sularaha juurde saamiseks.

Viimati uuendatud: 28.03.2020 23:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Selleks ei ole põhjust. Viirusepuhangu ajal soovitab Eesti Pank inimestel võimaluse korral maksta kaardiga viibates (viipemaksed on viiruse leviku tõkestamisel eriti mõistlikud) või nutitelefoniga. Kommertspangad on tõstnud viipemakse limiidi 50 euroni makse kohta. Inimesed, kes saavad oma pangakaardi siduda mobiiltelefoniga läbi Apple Pay või Google Pay rakenduse, saavad mobiiliga tasuda ka 50 eurot ületavaid summasid.

Kindlasti tasub jälgida hügieenireegleid, kui oled kasutanud sularaha või kaardimaksel terminalis PIN-koodi sisestanud.

Viimati uuendatud: 29.03.2020 13:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, tõepoolest soovitame maksta

  • eelkõige viipemaksega (ajutiselt on selle limiit 50 eurot) või
  • pangakaardiga tavalisel moel.

Kui võimalik, ära sularaha kasuta.

Kui oled siiski sunnitud sularahas tasuma, jälgi hoolega kätehügieeni.

Koroonaviirus võib säilida saastunud metall-, plast- ja roostevabal pinnal kuni 72 tundi, poorsel materjalil (paber, papp) kuni 24 tundi.

Viimati uuendatud: 09.04.2020 08:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.