Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Fookuses: Koroonakriisist järk-järgult väljatulek

Ava kõik vastused

Praegu kehtivad järgmised piirangud, mis on vajalikud tervise hoidmise ja viiruse leviku tõkestamise seisukohast.

 1. Kehtib 2 + 2 reegel.
 2. Koroonadiagnoosiga inimesed ja nende lähikontaktsed peavad püsima isolatsioonis.
 3. Koroonadiagnoosiga inimesel, kes viibib hooldekodus, on keelatud puutuda kokku teiste inimestega, välja arvatud hooldekodu töötajate ja meditsiinitöötajatega.
 4. Toitlustusasutused võivad olla lahti ja alkoholi tohib müüa kuni kella 22ni.
 5. Pealtvaatajatega spordivõistlused on lubatud ainult õues.
 6. Suletud on ööklubid, vesipiibukohvikud, täiskasvanute klubid jms meelelahutuskohad.
 7. Kasiinod ja mänguautomaatide saalid tohivad olla alates 1. juunist avada juhul, kui järgitakse 2 + 2 reeglit ja ruumides on kuni 50%-line täituvus, aga mitte üle 50 inimese.
 8. Tallinna-Stockholmi laevaliinil ei tehta kruiisi- jm huvireise.
 9. Kehtivad riigipiiri ületamise piirangud, välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega.

Valitsus vaatab piirangute vajaduse regulaarselt üle.

Viimati uuendatud: 01.06.2020 10:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestisse tulevatele välismaalastele kehtivad endiselt piirangud ja teatud juhtudel tuleb neil jääda 14 päevaks karantiini.

Karantiini ei pea jääma inimene, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eesti ning kes on saabunud vahetult

 • Lätist või Leedust ja on viibinud enne Eestisse saabumist Balti riikide territooriumil kokku vähemalt 14 järjestikust päeva;
 • Soomest, kus ta viibis töö või muu lepingulise kohustuse, õppimise või vältimatu perekondliku põhjuse (eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad või haigusjuhtumid) tõttu;
 • Soomest, kus ta viibis vahetult enne Eestisse saabumist vähemalt 14 järjestikust päeva.

Eestisse tohivad siseneda ning ei pea karantiini jääma kõik need haigustunnusteta inimesed, kellele see õigus laienes ka varem, näiteks

 • kauba ja tooraine transportijad,
 • rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimesed,
 • Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed,
 • tervishoiuteenuste osutajad,
 • diplomaadid,
 • rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed,
 • sisenemiseks eriloa saanud inimesed.

Samuti tohivad Eestisse siseneda ning ei pea karantiini jääma

 • haigustunnusteta Läti ja Leedu kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud,
 • Soome kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud, kes tulevad siia tööle, õppima või tungivatel perekondlikel põhjustel (nt lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid).

Endiselt tohivad Eestist läbi sõita haigustunnusteta välismaalased, kes liiguvad siitkaudu oma koduriiki.

1. juunist tohivad Eestisse vabalt siseneda kõik,

 • kes tulevad Euroopa Liidu või Schengeni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist;
 • kellel ei ole haigusnähte;
 • kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Euroopa Liidu või Schengeni liikmesriigis või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis, kus on viimase 14 päeva jooksul koroonaviirusesse nakatanuid 100 000 elaniku kohta kuni 15.

Kui inimene saabub Euroopa Liidu või Schengeni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist ja seal on viimase 14 päeva jooksul koroonaviirusesse nakatanuid 100 000 elaniku kohta rohkem kui 15, tuleb tal jääda karantiini.

See tähendab, et ta ei tohi 14 päeva jooksul lahkuda oma elukohast, välja arvatud tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või inimese elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral või toidu, esmatarbekaupade ja ravimite soetamiseks.

Viimase 14 päeva nakatumise statistika 100 000 elaniku kohta avaldab Välisministeerium oma kodulehel iga nädala reedel ning see kehtib esmaspäevast järgmised seitse päeva.

Piiriületuse info üksikasju täpsustatakse pidevalt. Ajakohast teavet saab Politsei- ja Piirivalveameti ning Välisministeeriumi kodulehelt.

NB! Need, kelle suhtes juba kehtib isolatsiooni või karantiini nõue, peavad seda täitma kuni määratud tähtaja möödumiseni.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 11:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 1. juunist võivad Eestisse võivad tulla haigustunnusteta inimesed, kes saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist.

Eestisse saabuja karantiinikohustus sõltub sellest, kui suur on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv riigis, kust ta tuleb.

Kui saabuja asukohariigis on nakatunuid 15 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, ei pea ta Eestis karantiini jääma. Inimene, kes saabub suurema nakatunute suhtarvuga riigist, peab Eestisse jõudes jääma 14 päevaks karantiini.

Igal reedel uuendatav info riikide ja karantiininõuete kohta on veebilehtedel https://kriis.ee ja https://vm.ee.

Soovitame jälgida reisiinfot ka Välisministeeriumi Reisi Targalt lehel https://reisitargalt.vm.ee/, kuhu on lisatud teave liikumispiirangute, karantiininõuete jm kohta riikides, kus Eestil on saatkond.

Viimati uuendatud: 01.06.2020 10:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 1. juunist on lubatud avalikud üritused nii õues kui ka siseruumis.

See tähendab, et lubatud on kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid jms.

Korraldaja peab tagama, et järgitakse järgmisi piiranguid:

 • 2 + 2 reegel;
 • siseüritusel tohib ruum olla täidetud kuni 50% ulatuses;
 • vabaõhuüritusel tohib olla kuni 100 inimest.

Alates 1. juunist ei kehti muuseumites ja näitustel 10-inimeselise rühma piirang. Endiselt tuleb täita 2 + 2 reeglit.

Viimati uuendatud: 29.05.2020 10:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kogu juunikuus kehtivad spordivõistlustele siseruumides järgmised piirangud:

 1. 2 + 2 reegel,
 2. kuni 100 osaleja piirang,
 3. pealtvaatajad ei ole lubatud.

See tähendab, et sisevõistlusel pealtvaatajaid olla ei tohi, aga võistlejad, korraldajad, treenerid jt on lubatud.

Õues toimuval spordivõistlusel tohivad olla ka pealtvaatajad ja osavõtjaid tohib samuti kokku olla kuni 100.

Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Viimati uuendatud: 01.06.2020 10:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Autokino seanss ja autokontsert võib toimuda ka sobivas siseruumis.

Autokino seansi ja autokontserdi võib korraldada selleks sobivas siseruumis (näiteks suurhallis) juhul, kui

 • järgitakse 2 + 2 reeglit,
 • autost ei väljuta vältimatu vajaduseta,
 • autod on pargitud piisava vahemaaga,
 • vajaduse korral tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Alates 1. juunist on lubatud avalikud üritused nii õues kui ka siseruumis.

See tähendab, et lubatud on kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid jms.

Korraldaja peab tagama, et järgitakse järgmisi piiranguid:

 • 2 + 2 reegel;
 • siseüritusel tohib ruum olla täidetud kuni 50% ulatuses, kuid seal ei tohi olla üle 100 inimese;
 • vabaõhuüritusel tohib olla kuni 100 inimest.

Alates 1. juunist ei kehti muuseumites ja näitustel 10-inimeselise rühma piirang.

Endiselt tuleb täita 2 + 2 reeglit.

1. juunil avatakse kasiinod ja mängusaalid.

Arvestada tuleb järgmisi piiranguid:

 • siseüritusel tohib ruum olla täidetud kuni 50% ulatuses, kuid seal ei tohi olla üle 100 inimese;
 • töötajatele ja klientidele on kättesaadavad desinfitseerimisvahendid.

Alates 1. juunist tohib veeta restoranides ja baarides aega ka pärast kella 22.

Arvestada tuleb järgmisi piiranguid:

 • 2 + 2 reegel,
 • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Alates 1. juunist ei kehti enam alkoholimüügi piirang. Alkoholi jaemüük on alates 1. juunist lubatud samamoodi nagu enne eriolukorda.

Alates 1. juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused nii siseruumis kui ka õues.

Arvestada tuleb järgmisi piiranguid:

 • 2 + 2 reegel;
 • siseüritusel tohib ruum olla täidetud kuni 50% ulatuses, kuid seal ei tohi olla üle 500 inimese;
 • kui järgitakse reegleid, tohib väliüritusel olla kuni 1000 inimest.

Viimati uuendatud: 29.05.2020 12:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, tohib. Lastelaagrid ja õpilasmalevad on lubatud alates 12. juunist.

Korraldaja peab tagama, et järgitakse neid reegleid:

 • kuni 300 inimese piirang,
 • rühmas tohib olla kuni 20 inimest,
 • kehtivad Terviseameti kehtestatud desinfitseerimisnõuded.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 10:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõepoolest, alates 1. juunist saab taas lahutada meelt veekeskustes, spaades, saunades jmt. Selleks tuleb täita eritingimusi.

Teenusepakkuja peab tagama, et järgitakse

 • broneeringusüsteemide jms lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet,
 • ruumide kuni 50% ulatuses inimestega täitmise nõuet.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 10:53

Kas said vastuse oma küsimusele?

18. mail on lubatud avada spordiklubid (sealhulgas jõusaalid ja ujulad) treeninguteks siseruumides.

Korraldaja peab tagama eritingimuste täitmise:

 • järgitakse 2 + 2 reeglit;
 • siseruumist tohib olla inimestega täidetud kuni 50%, kuid rühmas ei tohi olla üle 10 inimese.

Alates 18. maist on lubatud ka

 • korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ja neil osaleb kuni 100 inimest;
 • treenida kõigi spordialade võistkondadel vabas õhus, lähtudes spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

Alates 1. juunist on lubatud spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides teatud eritingimustel. Korraldaja peab tagama, et järgitakse

 • 2 + 2 reegli nõuet;
 • siseruumides on kuni 50% täituvus;
 • õues on kuni 100 inimest.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 15:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

1. juunini kehtib haiglates ja hoolekandeasutustes Terviseameti kehtestatud külastuskeeld, erandiks loetakse surija külastamist ja kliendi vaimse tervisega seotud abi andmist.

Asutuse pidaja peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhend ja seda ka täidetakse.

Muu hulgas on vaja tagada, et

 • külaline, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (nt maski);
 • kohtutakse võimaluse korral õues või eriruumis;
 • külaline esitab enne tervisedeklaratsiooni (täidab asutuses kohapeal);
 • külastusjuhendi alusel on täidetud desinfitseerimisnõuded.

Ühtlasi on lubatud üld- ja erihooldekodus viibivatel inimestel alates 1. juunist lahkuda hooldekodu territooriumilt tingimusel, et nad kasutavad vajaduse korral isikukaitsevahendeid.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 19:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

See sõltub sellest, kas kuulud nende inimeste hulka, kellele Soome seda praegu võimaldab.

Soome tohivad endiselt siseneda:

 • Soomes registreeritud elamisõigusega Eesti kodanikud;
 • Soomes töötavad inimesed, kel on püsiv tööleping ja tööandja hangitud eriluba, mida tuleb piiril näidata;
 • Soomes õppivad inimesed;
 • Eesti kodanikud, kelle pereliige elab Soomes, juhul kui külastus on vältimatult vajalik.

Enne reisimist vaata ka lisateavet erandite ja eriloa kohta ning piiriületuse juhendit.

Tõendamiskohustus piiril lasub inimesel, lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb Soome piirivalve. Vaata ka erandite täisnimekirja.

Soome saabujatele kehtib üldine 14-päevase eneseisolatsiooni nõue.

Lisateave laeva- ja lennureiside kohta

 • Tallink, Viking Line ja Eckerö Line laevareiside kohta saab infot nende kodulehelt.
 • Finnair plaanib lennata Tallinna ja Helsingi vahel nõudluse alusel. Lisateabe saamiseks soovitame pöörduda Finnairi poole.

Kaubavedu Eesti ja Soome vahel jätkub mõlemas suunas, samuti saavad reisijad sõita Helsingi-Tallinna suunal.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 18:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vabariigi Valitsuse korraldusega leevenesid 1. juunist oluliselt seni kehtinud piirangud haridusasutuste tegevusele. Leevendused kehtivad põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel.

Koolieelsete lasteasutuste töökorralduse otsustab endiselt pidaja, järgides Terviseameti juhiseid.

Alates 1. juunist: • Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 100 inimese. • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 100 osalejaga.

Alates 1. juulist: • Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 500 inimese. • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 1000 osalejaga.

Endiselt tuleb järgida 2+2 nõuet, välja arvatud juhul, kui seda ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik mõistlikult tagada.

Lõpuürituste korraldamisel tuleb arvestada üldiselt kehtivate piirangutega ning vajadusega viiruse levikut takistada. Lõpetamisi saab korraldada paindlikult, hajutatult (näiteks klasside või rühmade kaupa) soovitatavalt vabas õhus ja kitsas pereringis, samuti saab kasutada erinevaid nutikaid lahendusi.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 13:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Valitsus lubab alates 1. juunist kaubanduskeskustes ja mujal taas meelt lahutada, st avada mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid jms. Selleks tuleb aga täita eritingimusi.

Teenusepakkuja peab tagama, et järgitakse

 • ruumi kuni 50% ulatuses täituvuse nõuet,
 • desinfitseerimisnõudeid Terviseameti juhiste alusel.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 10:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Avalikke koosolekuid võib taas pidada alates 18. maist.

Kuni mai lõpuni peetava avaliku koosoleku korraldaja peab tagama, et järgitakse eritingimusi:

 • siseruumist tohib olla inimestega täidetud kuni 50%, kuid seal ei tohi olla üle 10 inimese;
 • õues tohib olla kuni 100 inimest.

Alates 1. juunist on lubatud pidada avalikku koosolekut siseruumis suurema inimeste hulgaga. Korraldaja peab tagama, et järgitakse eritingimusi:

 • siseruumist tohib olla inimestega täidetud kuni 50%, kuid seal ei tohi olla üle 50 inimese;
 • õues tohib olla kuni 100 inimest.

Alates 1. juulist kasvab lubatud inimeste hulk veelgi. Avalik koosolek on lubatud tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse eritingimusi:

 • siseruumist tohib olla inimestega täidetud kuni 50%, kuid seal ei tohi olla üle 500 inimese;
 • õues tohib olla kuni 1000 inimest.

Sõltumata koosoleku ajast tuleb avalikul koosolekul täita 2 + 2 reeglit.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 09:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Soome valitsus otsustas 7. mail, et taastab alates 14. maist Schengeni riikide ja Soome vahelise töörände.

Kõik muud 19. märtsil kehtestatud piiriliikluse ajutised piirangud (nt piirikontroll piiripunktides, piiriliikluse piiramine turistidele) kehtivad praeguse seisuga 14. juunini.

KES JA MIKS TOHIB ALATES 14. MAIST SOOME MINNA?

Eestist on lubatud minna Soome:

 • sealse töösuhte või -ülesandega seoses;
 • vältimatul perekondlikul põhjusel, nt kohtumine lähedastega, matus, pulm, haigestumine;
 • õppimise eesmärgil.

Kuni 13. maini on lubatud üksnes vältimatu Soomes tööl käimine (tervishoiu-, pääste- ja transporditöötajad, eakate hooldajad jt). Alates 14. maist ei pea töö vältimatust enam tõendama: siis tohivad Soome minna kõik, kellel on seal töösuhe või -ülesanne.

Soome maismaapiiridel, sadamates ja lennujaamades teeb piirikontroll kindlaks Soome sisenemise põhjuse, st reisija peab suutma piiril reisi eesmärki tõendada. Millised dokumendid on selleks piisavad, otsustab Soome Piirivalve, kes teeb lõpliku otsuse riiki lubamise kohta.

MIDA TULEB TEHA SOOME SAABUDES?

Iga Soome saabuv inimene peab püsima 14 päeva karantiinitaolistes oludes. See tähendab, et lubatud on liikuda töö- ja elukoha vahel, kuid vältida tuleb tarbetuid kontakte.

Karantiini ei pea järgima esmaabi- ja päästetöötajad ning piirivalve- ja tolliametnikud. Siiski tuleb ka neil viiruse leviku tõkestamiseks järgida Soome ametlikke juhiseid, hügieeninõudeid ja turvalise vahemaa reeglit ning vältima füüsilisi kontakte.

Sotsiaal- ja tervishoiutöötajad peaksid leppima tööandjaga kokku töökorralduse. Tööandja peab hindama nakatumisohtu ja vajaduse korral muutma tööülesandeid esimeseks 14 päevaks pärast riiki saabumist, et tagada klientide ja patsientide ohutus ning töökeskkonna turvalisus.

KUST SAAB LISATEAVET?

Tallinnas asuv Soome saatkond on tõlkinud eesti keelde Soome Piirivalve eeskirjad. Loe neid siit joone alt.


SOOME VALITSUSE 07.05.2020 ANTUD OTSUSELE VASTAV PIIRIVALVEAMETI JUHEND PIIRILIIKLUSE KOHTA

Soome Valitsus otsustas 07.05.2020 jätkata sisepiiride valvamist ja piiriliikluse piiranguid kuni 14.06.2020. Piirivalveameti juhendis antakse reisijatele informatsiooni 14.05.2020 kehtima hakkavatest muudatustest lubatud piiriliikluse kohta.

Sisepiiridel lubatakse:

 • tagasisõiduliiklus Soome
 • tagasisõidu- või transiitliiklus teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse
 • tööpõhine liiklus
 • muu vältimatu liiklus

Välispiiridel lubatakse:

 • tagasisõiduliiklus Soome
 • tagasisõidu- või transiitliiklus teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse
 • kolmanda riigi kodaniku riigist lahkumine
 • muu vältimatu liiklus

Soome põhiseaduse § 9 järgi ei tohi Soome kodaniku naasmist riiki takistada, samuti on igaühel õigus Soomest lahkuda. Õigust riigist lahkuda saab seadusega piirata, et tagada kohtuprotsessi või karistuse täidesaatmine või kaitseväekohustuse täitmine.

LIIKLUS SISEPIIRIDEL

Soome piirivalveametnikud lubavad sisepiiridel ehk Soome ja teise Schengeni riigi vahelises liikluses järgmist.

 1. Tagasisõiduliiklus Soome: a) Soome kodanikud ja nende pereliikmed, b) Soomes elavad EL-i ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed, c) Soomes elamisloa alusel elavad kolmanda riigi kodanikud.

 2. Tagasisõidu- või transiitliiklus teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse: a) teiste EL-i ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed, b) elamisloa alusel teises EL-i või Schengeni riigis elavad kolmanda riigi kodanikud.

 3. Tööpõhine liiklus ja muu vältimatu liiklus: a) tööpõhine liiklus, mis põhineb töösuhtel ja tööülesannete täitmisel; b) diplomaadid, rahvusvaheliste organisatsioonide personal, sõjaväe ja abistamisorganisatsioonide personal tööülesannete täitmisel; c) Soomes õppivad isikud; d) Soome väljastatud elamisloa või elamisõiguse alusel Soome tulevad isikud (sh elamisõiguse registreerinud EL-i või Schengeni riigi kodanikud); e) vältimatul perekondlikul põhjusel reisivad isikud (nt lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid); f) rahvusvahelist kaitset vajavad isikud või mõnel humanitaarsel põhjusel reisivad isikud; g) muu vältimatu ja põhjendatud liiklus (nt vältimatud personaalsed põhjused, saamide eluala ja kultuuri teostamine).

Lisaks sisepiiride ületamisele Soome ja Rootsi ning Soome ja Norra välisel piiril oleks piiri ületamine lubatud ka kalapüügi eesmärgil maabumiseta teise riigi territooriumile.

Kaubaliikluses lubatakse peale rahvusvahelise kaubaveo ka tellimusvedu ettevõtetelt tarbijatele.

Töösuhtel ja -ülesannetel põhineva töörände eesmärk ja eeldused selgitatakse piirikontrolli käigus. Töörände alusel sõitva isiku käest võidakse paluda riigisisenemisõiguse tõendamiseks dokumente. Sellised dokumendid on näiteks tõendid töösuhte ja -ülesannete kohta.

Teise Schengeni riigi kaudu riiki saabuvate kolmanda riigi kodanikud registreeritakse erijuhendite alusel.

Riiki saabuval isikul tuleb 14 päeva vältel hoiduda lähikontaktidest ja püsida karantiinitaolistes oludes. See tähendab, et lubatud on liikuda töö ja kodu vahel ning muu vältimatu liikumine. See põhimõte ei laiene esmasele ravi- ja päästepersonalile ega piirivalveameti ja tolliameti personalile, ent ka neil tuleb jälgida ametnike üldiseid juhendeid hügieeninõuete, vahemaa hoidmise ja lähikontaktide vältimise kohta nakkushaiguse leviku takistamiseks. Hingamisteede haiguste nähtude korral tuleb viivitamata pöörduda tervishoiutöötaja poole.

Terviseametnike reaalajas juhendid jagatakse riiki sisenemisel.

Viimati uuendatud: 17.05.2020 17:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 15. maist taastub Eesti, Läti ja Leedu kodanike ja elanike vaba liikumine Baltimaades.

Muu hulgas loobutakse:

 • Eesti ja Läti piiril ajutiselt taastatud piirikontrollist;
 • Lätist või Leedust Eestisse saabuvatele Eesti, Läti või Leedu kodanikele või elanikele seatud 14-päevasest isolatsiooninõudest.

Piiriületajad peavad endiselt järgima koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtivaid nõudeid, näiteks maski kandmise nõuet või 2 + 2 reeglit, mille järgi tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahemaad. Kuna nõuded võivad riigiti erineda, tuleb piiriületajal tutvuda talle kättesaadavaks tehtava teabega.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 11:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 14. maist ei kehti 14-päevane isolatsiooninõue inimestele, kes saabuvad Soomest Eestisse

 1. tööle;
 2. õppima;
 3. vältimatul perekondlikul põhjusel, nt matustele, pulma, lähisugulasega kohtuma või haigusjuhtumite korral.

NB! Soomest tohivad Eestisse isolatsiooninõudeta töö ja õppimise eesmärgil või perekondlikel põhjustel senisest tihedamini tulla ainult need, kellel on Soome kodakondsus või elamisluba või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soomes ja kellel ei ole haigusnähte. Eesti kodakondsete ja elanike liikumist Soomest Eestisse see piirang ei puuduta.

Soomest Eestisse saabujatel on siiski soovitatav piirata 14 päeva jooksul kokkupuuteid teiste inimestega (välja arvatud tööl käimine või muu vältimatu).

Laevadel ja sadamates rakendatakse lisameetmeid:

 • Soome ja Eesti vahel sõitvatel laevadel toimub 14.–19. maini koroonaviiruse vabatahtlik testimine, et vähendada viiruse võimalikku levikut Eestisse. Testimiskorralduse töötab välja Sotsiaalministeerium;
 • Soome piiril jääb kehtima pisteline piirikontroll piiriületaja isiku ja tema reisi eesmärgi tuvastamiseks.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 22:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, suvel võib valitsuse otsusel Eestis jälle avalikke üritusi korraldada, aga eritingimustel.

Mais ei tohi veel avalikke üritusi korraldada.

Erandina tohib alates 15. maist korraldada eritingimustel vabaõhuüritusi, kus osalejad viibivad kogu ürituse ajal autos.

Näiteks on sel moel lubatud korraldada autokino seansse ja autokontserte.

 • Ühes autos tohib olla kuni kaks inimest (piirang ei kehti koos viibivatele perekonnaliikmetele).
 • Autode vahel peab olema piisav ruum.
 • Autost väljuda pole osalejatel lubatud (v.a tervislikel põhjustel või tualeti minekuks).
 • Korraldajad ja esinejad peavad pidama kinni 2 + 2 reeglist.
 • Pileteid tohib müüa ainult internetis.
 • Kohapeal kontrollitakse pileteid läbi autoakna: osaleja näitab nutitelefoni ekraanilt e-piletit.
 • Kui üritusel on toitlustamine, peab saama toite valida ja nende eest maksta nutitelefoni rakenduse kaudu ning tellitud toit tuuakse auto juurde.
 • Kehtivad ka muud soovitused ja nõuded (maskide kandmine, desinfitseerimisvahendite olemasolu).

Autokinosid ja -kontserte võib korraldada ka sobivates sisetingimustes, kui on täidetud samad tingimused, mis ka vabaõhu autokinos.

1. juunist alates tohib korraldada avalikke üritusi, kui korraldaja tagab:

 • 2+2 reegli täitmise;
 • kuni 100 osalejat.

NB! Siseruumi avaliku ürituse puhul tohib olla hõivatud kuni 50% ruumi lubatud mahust.

Piirangute leevendamine annab seega alates juunist võimaluse ka kinodel ja teatritel tegevust taasalustada.

Valitsuse otsused on kooskõlas teadusnõukoja soovitustega.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 11:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaubanduskeskused võis avada alates 11. maist. Seal tuleb järgida 2 + 2 reeglit ning tagada töötajate ja klientide ohutus. Klientidel on tungivalt soovitatav kanda maski või katta nina ja suu muul viisil.

Keskuste toitlustusasutustes võib pakkuda toitu ka kohapeal, aga ainult kuni kella 22-ni. Nii välditakse restoranides, kohvikutes ja baarides inimeste õhtust kogunemist.

NB! Keskustes jäävad endiselt suletuks laste mängutoad, kasiinod, mänguautomaatide saalid ning meelelahutusasutused, sealhulgas keegli-, bowlingu- ja piljardisaalid ning täiskasvanute klubid.

Samuti jääb nii kaubanduskeskustes kui ka mujal kehtima avalike kogunemiste, kinoseansside, ööklubiürituste, etenduste, kontsertide ja konverentside korraldamise keeld.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 15:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui Sa lähed kaubanduskeskusse või mujale poodi, siis kehtib tungiv soovitus kanda seal maski või katta suu ja nina muul viisil. Maski kandmise kohustust siiski ei ole.

Viimati uuendatud: 07.05.2020 09:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kohustust maski kanda ei ole, kuid isikukaitsevahendite kasutamine on soovitatav. Kaupluse omanik peaks töötajatele tagama isikukaitsevahendite või alternatiivsete meetmete olemasolu, see võib olla nii mask, visiir, pleksiklaasist kate kassa ümber vms.

Viimati uuendatud: 06.05.2020 10:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, alates 11. maist on lubatud kaubanduskeskustes avada kõik kauplused ja pakkuda kõiki teenuseid eeldusel, et seal

 1. järgitakse 2 + 2 reeglit ja
 2. tagatakse desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele.

Klientidel soovitame tungivalt kanda kaupluses maski või katta oma suu ja nina muul viisil.

Peale selle soovitame Sul ostud enne läbi mõelda, et viibiksid kaupluses võimalikult lühikest aega ja väldiksid kauba tarbetut katsumist.

NB! Kui Sul on haigusnähte, siis Sa ei tohi kauplusse minna.

Viimati uuendatud: 06.05.2020 08:53

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, kaubanduskeskustes on alates 11. maist lubatud pakkuda toitlustusasutustes toitu ka kohapeal söömiseks.

Kehtivad järgmised reeglid:

 • 2 + 2 reegel,
 • tagada tuleb desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele,
 • lauas teenindamine on kohustuslik,
 • kliendid tohivad ise võtta ainult pakendatud toitu.

Toidu kohapealne söömine peab lõppema hiljemalt kell 22, et vältida inimeste õhtust kogunemist.

Viimati uuendatud: 09.05.2020 11:53

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kauplejatel on tungiv soovitus hoida ostukampaaniad e-poodides ja mitte korraldada tootetutvustusi, et vältida inimeste massilist kogunemist keskustesse.

Viimati uuendatud: 05.05.2020 14:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kauplejal tuleb tõenäoliselt viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) visata teistest jäätmetest eraldi ja hoida neid suletud kotis. Jäätmed tuleb visata olmejäätmemahutisse 72 tunni möödudes.

Viimati uuendatud: 05.05.2020 14:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 15. maist lubati eritingimuste täitmisel naasta tavalise õppetegevuse juurde kooli ruumides. See kehtib

 • üldhariduskoolidele,
 • kutseõppeasutustele,
 • kõrgkoolidele,
 • täienduskoolitusasutustele,
 • huvikoolidele ja huvitegevuse pakkujatele ning
 • avatud noortekeskustele.

Kooli ruumides on lubatud õpe kuni 10-liikmelistes rühmades. See piirang ei kehti eksamite, riigieksamite ja kutseeksamite kohta juhul, kui eksam korraldatakse suuremas ruumis, näiteks aulas, võimlas või suuremas auditooriumis.

Tavalise õppetegevuse jaoks tuleb

 1. kooli ruumides piisavalt desinfitseerida ühiskasutatavaid asju ja ruume pidevalt õhutada;
 2. nii õppijatel, harrastajatel kui ka õpet korraldavatel inimestel teha kõik, et koroonaviiruse levikut piirata.

Kaitsemaski kanda ei ole kohustuslik, aga see on tungivalt soovituslik riskirühma kuuluvate huvitegevuse harrastajate, õpetajate ning kõrgkoolides õpet korraldavate akadeemiliste töötajate, õpilaste ja üliõpilaste jaoks. Lisaks on neil tungivalt soovitatav kasutada muid isikukaitsevahendeid.

Viimati uuendatud: 25.05.2020 21:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 2. maist lubati

 1. külastada vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal olevaid eksponaate ning
 2. korraldada õues sporditegevusi ja -treeninguid.

Vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealadel

 • tuleb järgida 2 + 2 reeglit (välja arvatud perekonnad),
 • peab muuseum tagama desinfitseerimisvahendid,
 • on ühiskülastus lubatud kuni 10 inimesele rühmas,
 • kehtib avalike ürituste keeld.

Lisaks ei tohtinud kuni 10. maini siseneda eksponaathoonesse.

Loe ka COVID-19 käitumisjuhendit vabaõhumuuseumidele ja muuseumide õuealadele.

Alates 11. maist on lisaks lubatud eritingimustel külastada

 1. muuseumide ja näituseasutuste siseruume,
 2. vabaõhumuuseumide eksponaathooneid ja muuseumide õuealade eksponaate.

Eritingimused:

 • järgida tuleb 2 + 2 reeglit (välja arvatud perekonnad);
 • muuseumis peavad olema käte desinfitseerimise vahendid;
 • muuseumid peavad märgpuhastama pindu, mida külastajad sagedasti puudutavad;
 • ühiskülastus on lubatud kuni 10 inimesele rühmas;
 • kuna viirus võib levida ka saastunud pindadelt, ei ole lubatud külastajatele jagada füüsilisel kandjal olevaid tasuta infomaterjale (nt reklaamvoldikuid) ega korraldada ühiselt kasutatavate töövahenditega loovtöid ja töötube;
 • riskirühma kuulujatel on soovituslik katta nina ja suu.

Loe ka juhendit: COVID-19 käitumisjuhend muuseumidele ja näituseasutustele (külastajatele taasavamise korral).

Alates 15. maist tohib eritingimustel korraldada vabas õhus avalikke üritusi, mille külastajad viibivad kogu ürituse toimumise ajal autos. Näiteks on sel moel lubatud korraldada autokino seansse ja autokontserte.

Eritingimused:

 • ühes autos tohib olla kuni kaks inimest (piirang ei kehti koos viibivatele perekonnaliikmetele);
 • autode vahel peab olema piisav ruum;
 • autost väljuda pole osalejatel lubatud (v.a tervislikel põhjustel või tualetti minekuks);
 • korraldajad ja esinejad peavad pidama kinni 2 + 2 reeglist;
 • pileteid tohib müüa ainult internetis;
 • kohapeal kontrollitakse pileteid läbi autoakna: osaleja näitab nutitelefoni ekraanilt e-piletit;
 • kui üritusel on toitlustamine, peab saama toite valida ja nende eest maksta nutitelefoni rakenduse kaudu ning tellitud toit tuuakse auto juurde;
 • kehtivad ka muud soovitused ja nõuded (maskide kandmine, desinfitseerimisvahendite olemasolu).

1. juunist alates tohib korraldada

 • üritusi kuni 100 osalejale.

NB! Siseruumi avaliku ürituse puhul tohib olla hõivatud kuni 50% ruumi lubatud mahust.

See tähendab, et kinod ja teatrid võivad alates 1. juunist taas etteantud piirides tööd alustada.

Valitsuse kriisikomisjoni otsuse alusel olid kinod ja muud kultuuriasutused eriolukorra ajal suletud. Valitsuse otsusel ei toimu Eestis mais avalikke üritusi.

Alates 5. maist on lubatud Kultuuriministeeriumiga kooskõlastatult täiskasvanute koondistesse kuuluvatele tippsportlastele sporditreeningud ka siseruumides eesmärgiga tagada nende sportlik tase ning treeningute järjepidevus. See erand ei kehti mitte harrastussportlastele, vaid ainult tippsportlastele.

Alates 7. maist on võistkondlike sportmängude meistriliigade võistkondadel lubatud treenida vabas õhus, lähtudes spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

Alates 18. maist võis taasavada spordiklubid, korraldada treeninguid siseruumides ja ujulates. Samuti võib korraldada spordivõistlusi vabas õhus juhul, kui need on pealtvaatajateta ja osaleb kuni 100 inimest.

1. juunist saab taas meelt lahutada veekeskustes, spaades, saunades jm. Selleks tuleb täita eritingimusi.

Teenusepakkuja peab tagama, et järgitakse

 • broneeringusüsteemide vm lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet;
 • ruumi kuni 50% ulatuses täituvuse nõuet.

Alates 1. juunist kuni 30. juunini kehtib 2+2 reegel ja kuni 100 osaleja piirang ka pealtvaatajateta spordivõistluste puhul siseruumides.

Välitingimustes tohib spordivõistluseid korraldada koos pealtvaatajatega arvestades, et osavõtjaid tohib samuti kokku olla 100. Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Alates 1. juulist on lubatud sise- ja välitingimustes spordivõistlused pealtvaatajatega. Siseruumides tuleb täita maksimaalselt 50% täituvuse reeglit (kuid mitte rohkem kui 500 inimest) ning õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

Siseruumides ja välistingimustes ei ole 1. juulini lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused.

Alates 1. juunist on lubatud avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid ja konverentsid.

Ürituse korraldaja peab tagama, et järgitakse

 • 2 + 2 reeglit;
 • ruumi kuni 50% ulatuses täituvuse nõuet (kuid ruumis ei tohi olla üle 50 inimese);
 • nõuet, et õues ei ole üritusel üle 100 inimese.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 11:32

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 2. maist on lubatud

 1. külastada vabaõhu- ja teiste muuseumide õuealal olevaid eksponaate,
 2. teha õues sporti ja korraldada seal treeninguid.

Mõlemad tegevused on lubatud sarnastel tingimustel.

Muuseumide õuealal

 1. tohib olla rühmas kuni 10 inimest,
 2. kes järgivad 2 + 2 reeglit ja
 3. kellele on muuseum taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu;
 4. ei tohi siseneda hoonetesse, näiteks vabaõhumuuseumi talumajadesse.

Sporditegevuste ja -treeningute õues korraldamise tingimused:

 1. rühmas tohib olla kuni 10 inimest;
 2. nad järgivad 2 + 2 reeglit;
 3. sporditegevuste korraldaja tagab neile desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerib sportimisvahendeid;
 4. tegevus on korraldatud nii, et rühma inimesed hoiavad omavahel distantsi ja tegutsevad hajutatult, samuti on rühmade loomisel arvestatud osalejate vanust.

2 + 2 reegel tähendab, et koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2 meetrit vahet.

Valitsuse kriisikomisjoni otsusega on endiselt suletud kõik muud kultuuri- ja spordiasutused 17. maini (kaasa arvatud).

Sportimispaikade erand kehtib ligikaudu 115 Eesti sportlase, treeneri ja abipersonali suhtes, kes osalevad olümpiaettevalmistuses. Vähesed erisused võivad puudutada raamatukogusid.

Viimati uuendatud: 03.05.2020 13:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Välijõusaalide all mõeldakse õues asuvaid treeninguseadmeid ja -vahendeid.

Välijõusaalis võib alates laupäevast, 2. maist treenida juhul, kui selle

 1. omanik või valdaja tagab jõusaali inventari desinfitseerimise pärast igat kasutuskorda, kuid mitte harvem kui iga 24 tunni järel;
 2. kasutaja peab kinni 2 + 2 reeglist.

2 + 2 reegli järgi võib jõusaalis olla üksi või kahekesi ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2 meetrit vahet. See ei kehti koos treenivate perekondade kohta.

Nõuetest kinnipidamise järelevalvet teevad kohalikud omavalitsused.

Endiselt on keelatud viibida siseruumides olevates jõusaalides, sest siseruumides on nakkuse leviku oht suur.

NB! Välijõusaalide puhul võivad kohalikud omavalitsused kehtestada nende avamiseks omad reeglid ehk sõltuvalt kohalikest oludest võivad reeglid omavalitsuseti erineda.

Viimati uuendatud: 29.04.2020 19:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eritingimustel on taas lubatud alates 11. maist

 • külastada muuseume ja näituseasutuste siseruume,
 • minna vabaõhumuuseumide eksponaathoonetesse ja muuseumi õuealadel asuvatesse eksponaatidesse.

Nende siseruumide kohta kehtivad järgmised eritingimused:

 1. külastajaid lubatakse ruumi kuni 10-liikmelistes rühmades (peredele on erandid);
 2. järgida tuleb 2 + 2 reeglit;
 3. tagatud peavad olema käte desinfitseerimise vahendid;
 4. pindu, mida külastajad sageli puudutatavad, tuleb märgpuhastada;
 5. interaktiivsete eksponaatide puhul tuleb kasutusele võtta abinõud, et tagada nende kasutamine koroonaviiruse nakkuse ohuta (alternatiivina võib interaktiivsed eksponaadid hoida suletuna);
 6. külastajatele ei tohi jagada näiteks reklaamvoldikuid, sest viirus võib levida ka saastunud pindadelt;
 7. pole lubatud korraldada ühiskasutuses töövahenditega loovtöid ja töötube.

Alates 1. juunist jääb muuseumite ja näituste külastamisel kehtima 2+2 nõude täitmine.

Riskirühma kuulujatel on muuseumis ja näitusesaalis soovituslik katta suu ja nina.

Kultuuriministeerium on valmistanud koostöös valdkonna asutuste ja Terviseametiga ette käitumisjuhendi, kus on nii kohustuslikud miinimumnõuded kui ka lisasoovitused.

Viimati uuendatud: 21.05.2020 18:36

Kas said vastuse oma küsimusele?

Mandri ja saarte vahel võivad alates 8. maist taas vabalt liikuda kõik peale nende, kes on nakatunud koroonaviirusega, ja nendega koos elavate või samas elukohas püsivalt viibivate inimeste.

Viimati uuendatud: 11.05.2020 09:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, sest haiglad ja polikliinikud on samm-sammult alustanud plaanilist ravi.

Soovitame pöörduda enda perearsti poole või helistada perearsti nõuandeliinile 1220. Seal osatakse anda raviasutuste kohta täpsemat nõu.

Viimati uuendatud: 26.04.2020 02:25

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui soovid minna õppima välisriigi ülikooli ja vajad sellist tõendit, siis kirjuta oma soovist Haridus- ja Teadusministeeriumi aadressile pille.koiv@hm.ee. Anna kindlasti teada, millise ülikooli jaoks Sa tõendit vajad.

Ministeeriumist saad sellele ülikoolile edastamiseks mõeldud infokirja, kus on selgitatud, millised tingimused kehtivad sel õppeaastal Eestis gümnaasiumi lõpetamise kohta ja milliseid eksameid on abiturientidel võimalik teha.

Viimati uuendatud: 20.05.2020 09:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.