Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Fookuses: Koroonakriisist järk-järgult väljatulek

Ava kõik vastused

Teave riikide ja liikumisvabaduse piirangu kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi lehel: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele. Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast.

Eestisse võivad reisida:

 • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte.
 • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid. Vaata nimekirja.
 • elanikud, pikaajalist viisat omaval isikul sõltumata nende kodakondsusest, kes saabuvad riiki Euroopa Liidu või Schengeni riigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, kui neil ei ole haigustunnuseid. Vaata eneseisolatsiooni kohustusest vabastatud riikide nimekirju.
 • Alžeeria, Austraalia, Gruusia, Jaapani, Kanada, Maroko, Montenegro, Lõuna-Korea, Rwanda, Serbia, Tai, Tuneesia, Uruguay ja Uus-Meremaa elanikud, kui neil ei ole haigustunnuseid. Vaata nimekirja.
 • Kolmandate riikide kodanikud, kes saabuvad töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil. Vaata eneseisolatsiooni kohustusest vabastatud riikide nimekirju.
 • Eneseisolatsiooni kohustus on kõikidel haigustunnustega isikutel. Haigustunnusteta isikute eneseisolatsiooni kohustus sõltub riigist, kust nad teekonda alustasid või mida nad läbisid. Kui riigist, kust isikud tulevad või mida nad läbisid, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 16, peavad Eestisse jõudes jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.

Isolatsiooni jäämine tähendab, et inimene ei tohi lahkuda 14 päeva jooksul oma elukohast, välja arvatud tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või vältimatuteks käikudeks. Näiteks võib kodust lahkuda, kui sinu elu on ohus või vajad arstiabi, pead uuendama toiduvarusid, soetama esmatarbekaupu, muretsema ravimeid. Kõigil neil juhtudel tuleb vältida kokkupuudet teiste inimestega. Seetõttu ei tohi käia tööl või rahvarohkel metsarajal. Küll aga võib minna näiteks jooksma või rattaga sõitma, kui teed seda teistega kokku puutumata.

Viimati uuendatud: 15.07.2020 18:19

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 15. juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused sise- ja välitingimustes.

Siseruumides on lubatud kuni 1500 inimest ning õues kuni 2000 inimest, siseruumides tuleb täita maksimaalselt 50% täituvuse reeglit.

Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Viimati uuendatud: 24.07.2020 17:24

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lastelaagrid ja õpilasmalevad on lubatud alates 12. juunist.

Korraldaja peab tagama, et järgitakse neid reegleid:

 • Ühes rühmas võib maksimaalselt olla 20 noort ning maksimaalne osalejate arv ühes vahetuses on 300 noort.
 • Laagrites ja malevates ei tohi osaleda ega nende toimumiskohtades viibida haigussümptomitega inimesed.
 • Kui noor või töötaja on viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud kellegagi, kellel on Covid-19 (või sellele sarnased) sümptomid, ei tohi ta laagrisse või malevasse minna.
 • Igapäevaselt tuleb pesta ja desinfitseerida ruumid, tööpinnad ja esemed ning tuulutada ruumid.
 • Osalejaid ja töötajaid tuleb informeerida ja juhendada üldhügieeni nõuete täitmisest ning seda kontrollida. Samuti tuleb tagada võimalused kätepesuks ja desinfitseerimiseks.

Loe lähemalt:

Viimati uuendatud: 03.07.2020 09:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 1. juuninist saavad haiglad ja hoolekandeasutused ise otsustada külastajate lubamise üle. Ühtlasi on lubatud üld- ja erihooldekodus viibivatel inimestel alates 1. juunist lahkuda hooldekodu territooriumilt tingimusel, et nad kasutavad vajaduse korral isikukaitsevahendeid.

Viimati uuendatud: 06.07.2020 13:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Avalikke koosolekuid võib taas pidada alates 18. maist.

Kuni mai lõpuni peetava avaliku koosoleku korraldaja peab tagama, et järgitakse eritingimusi:

 • siseruumist tohib olla inimestega täidetud kuni 50%, kuid seal ei tohi olla üle 10 inimese;
 • õues tohib olla kuni 100 inimest.

Alates 1. juunist on lubatud pidada avalikku koosolekut siseruumis suurema inimeste hulgaga. Korraldaja peab tagama, et järgitakse eritingimusi:

 • siseruumist tohib olla inimestega täidetud kuni 50%, kuid seal ei tohi olla üle 50 inimese;
 • õues tohib olla kuni 100 inimest.

Alates 1. juulist kasvab lubatud inimeste hulk veelgi. Avalik koosolek on lubatud tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse eritingimusi:

 • siseruumist tohib olla inimestega täidetud kuni 50%, kuid seal ei tohi olla üle 500 inimese;
 • õues tohib olla kuni 1000 inimest.

Sõltumata koosoleku ajast tuleb avalikul koosolekul täita 2 + 2 reeglit.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 09:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 15. juulist on lubatud avalikud üritused (etendused, kontserdid, festivalid, rahvakultuurisündmused, laadad, konverentsid jne). Lubatud on ka mitmepäevased ettevõtmised, mille raames võib toimuda eraldi üritusi eri kohtades üheaegselt.

Üritustel ei tohi viibida rohkem kui 2000 külastajat vabas õhus või 1500 külastajat sisetingimustes (sealhulgas ei tohi ruumide täituvus ületada 50%).

Valitsus otsustas alates 19. juunist asendada 2+2 reegli inimeste hajutamise nõudega. See tähendab, et inimeste vahel tuleb hoida turvalist distantsi.

Hajutamise nõue vahetab välja senise 2+2 reegli kõikjal avalikus ruumis. Selle asemel tuleb inimeste hajutatus tagada avalikel üritustel, avalikel koosolekutel, samuti sportimisel, muuseumide ja näituste külastamisel jm.

Ühtlasi otsustas valitsus alates 1. juulist taastada ööklubide, vesipiibukohvikute ning täiskasvanute klubide tegevuse. Need tohivad oma uksed avada samuti tingimusel, et pidaja tagab kohalviibijate hajutamise, maksimaalselt 50% täituvuse ja maksimaalselt 100 inimese osalemise ning desinfitseerimisnõuete täitmise.

Viimati uuendatud: 24.07.2020 17:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui Sa lähed kaubanduskeskusse või mujale poodi, siis kehtib tungiv soovitus kanda seal maski või katta suu ja nina muul viisil. Maski kandmise kohustust siiski ei ole.

Viimati uuendatud: 07.05.2020 09:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kohustust maski kanda ei ole, kuid isikukaitsevahendite kasutamine on soovitatav. Kaupluse omanik peaks töötajatele tagama isikukaitsevahendite või alternatiivsete meetmete olemasolu, see võib olla nii mask, visiir, pleksiklaasist kate kassa ümber vms.

Viimati uuendatud: 06.05.2020 10:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, kaubanduskeskustes on alates 11. maist lubatud pakkuda toitlustusasutustes toitu ka kohapeal söömiseks.

Kehtivad järgmised reeglid:

 • 2 + 2 reegel,
 • tagada tuleb desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele,
 • lauas teenindamine on kohustuslik,
 • kliendid tohivad ise võtta ainult pakendatud toitu.

Toidu kohapealne söömine peab lõppema hiljemalt kell 22, et vältida inimeste õhtust kogunemist.

Viimati uuendatud: 09.05.2020 11:53

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kauplejal tuleb tõenäoliselt viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) visata teistest jäätmetest eraldi ja hoida neid suletud kotis. Jäätmed tuleb visata olmejäätmemahutisse 72 tunni möödudes.

Viimati uuendatud: 05.05.2020 14:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 15. maist lubati eritingimuste täitmisel naasta tavalise õppetegevuse juurde kooli ruumides. See kehtib

 • üldhariduskoolidele,
 • kutseõppeasutustele,
 • kõrgkoolidele,
 • täienduskoolitusasutustele,
 • huvikoolidele ja huvitegevuse pakkujatele ning
 • avatud noortekeskustele.

Kooli ruumides on lubatud õpe kuni 10-liikmelistes rühmades. See piirang ei kehti eksamite, riigieksamite ja kutseeksamite kohta juhul, kui eksam korraldatakse suuremas ruumis, näiteks aulas, võimlas või suuremas auditooriumis.

Tavalise õppetegevuse jaoks tuleb

 1. kooli ruumides piisavalt desinfitseerida ühiskasutatavaid asju ja ruume pidevalt õhutada;
 2. nii õppijatel, harrastajatel kui ka õpet korraldavatel inimestel teha kõik, et koroonaviiruse levikut piirata.

Kaitsemaski kanda ei ole kohustuslik, aga see on tungivalt soovituslik riskirühma kuuluvate huvitegevuse harrastajate, õpetajate ning kõrgkoolides õpet korraldavate akadeemiliste töötajate, õpilaste ja üliõpilaste jaoks. Lisaks on neil tungivalt soovitatav kasutada muid isikukaitsevahendeid.

Viimati uuendatud: 25.05.2020 21:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Liikumisvabaduse piirangu kinnitus on dokument, mille välismaalt Eestisse tulija allkirjastab piiril. Ta kinnitab, et on:

 • teadlik liikumisvabaduse piirangust ja
 • kohustub viibima 14 kalendripäeva kodus või majutuskohas.
 • Inimene esitab isiku- ja kontaktandmed ning kodu või majutuskoha aadressi.

Viimati uuendatud: 03.07.2020 09:37

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestisse on töötama ja õppima võimalik tulla kõigist maailma riikidest. Kohustusliku eneseisolatsiooninõue kehtib, kui tullakse riigist, mille nakkuskordaja on 16 või enam. Ülevaade nakkuskordajatest on koostamisel ning avaldatakse välisministeeriumi kodulehel.

Viimati uuendatud: 11.07.2020 14:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eesti välisesindustes, mis menetlevad viistaotlusi ja mis asuvad Euroopa Nõukogu erinimekirja kuuluvates riikides, on taas võimalik viisat taotleda Eesti külastamiseks kõikidel reisieesmärkidel, sh turism. Riikide nimekirja vaata siit: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele (keri leheküljel alla).

Teistes Eesti välisesindustes, mis menetlevad viisataotlusi, on võimalik viisat taotleda inimestel, kes tulevad Eestisse töö- või õppimise eesmärgil või kellel on lubatud Eestisse siseneda. Nimekirja vaata siit: https://www.kriis.ee/et/reisimine-eestisse-valisriikide-kodanikud

Viimati uuendatud: 11.07.2020 13:57

Kas said vastuse oma küsimusele?

Turismi eesmärgil ei ole võimalik reisida kolmandatest riikidest Eestisse. Erand on õppimine või töötamine, millisel juhul on kolmandatest riikidest Eestisse reisimine lubatud. Erandid võivad puudutada ka kolmandaid riike, mis on Euroopa Nõukogu riikide erinimekirjas.

Viimati uuendatud: 11.07.2020 13:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.