Õpe hariduslike erivajadustega laste (HEV) koolides

Ava kõik vastused

Iga haridusasutus koos pidajaga mõtleb läbi, kuidas koroonaviiruse leviku tingimustes riske maandada, võttes arvesse, et võimalikult kaua tuleb pakkuda kontaktõpet 1.–6. klassi õpilastele ja tuge vajavatele õpilastele, kellele distantsõpe ei sobi.

Haridusliku erivajadusega õpilastele parima lahenduse leidmiseks saab abi Rajaleidja keskustest

Viimati uuendatud: 31.08.2020 16:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.