Õpe hariduslike erivajadustega laste (HEV) koolides

Ava kõik vastused

Distantsõppe perioodil jäävad koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel, avatuks. Samuti võivad kontaktõppel jätkata HEV õpilaste klassid.

  • Kui õpetaja hindab, et laps suudab ka distantsõppega õpitulemused saavutada ja vanem on sellega nõus, ei pea õpe ilmtingimata täielikult koolimajas toimuma. Kui lapse erivajadus tingib vajaduse ka pidevaks järelevalveks ja ta iseseisvalt distantsõppel ilma vanema olulise abita hakkama ei saa, peab õppe korraldama koolis.

Alates 25. jaanuarist taastub Harjumaal sh Tallinnas ja Ida-Virumaal kontaktõpe täies mahus.

Piirangud Harjumaal sh Tallinnas ja Ida-Virumaal kuni 17. jaanuar (ka):

  • Avatuks jäävad koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel. Samuti saavad kontaktõppel jätkata HEV õpilaste eriklassid.
  • Teiste õppeasutuste õppijatel on keelatud viibida ja liikuda õppehoonetes, välja arvatud juhul, kui õppija vajab hariduslikke tugiteenuseid, õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks, on tarvis sooritada praktilist õpet, eksameid, teste või osaleda olümpiaadil.

Alates 11. jaanuarist toimub üldhariduskoolides õppetöö taas tavaõppevormis välja arvatud Harjumaal sh Tallinnas ja Ida-Virumaal, kus piirang üldhariduskoolide tegevuse osas kehtib kuni 17. jaanuarini (ka).

Distantsõppe korraldamisel parima lahenduse leidmiseks saab abi Rajaleidja keskustest

Viimati uuendatud: 14.01.2021 12:36

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.