Täienduskoolitus

Ava kõik vastused

Uuel kooliaastal kehtivad haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti koostöös koroonaviiruse leviku ennetamiseks antavad soovitused. See puudutab üldharidus-, kutse- ja kõrgkoole, täienduskoolitusasutusi, huvikoole, avatud noortekeskusi, noortelaagreid, õpilasmalevaid ning autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituste korraldamist.

Täiskasvanuhariduse ja täienduskoolituste pakkujad peavad õppeaastat planeerides mõtlema läbi, kuidas maandada riske seoses koroonaviiruse levikuga. Meeles tuleb pidada, et kogu aeg peab järgima head kätehügieeni ning haigustunnuste ilmnemisel püsima kodus. Võimalusel tuleks tegevusi hajutada ning vähendada kontakte erinevate õppegruppide vahel.

Kogu õppeaasta vältel on soovitatav säilitada valmisolek distantsõppeks.

Hügieeni ja ruumide puhtuse tagamisel tuleb lähtuda Terviseameti soovitustest.

Alates 24. novembrist kehtivad Harjumaal ja Ida-Virumaal eritingimused huvihariduse- ja tegevuse, täiendkoolituse ning täiendõppe läbiviimiseks siseruumides:

  • Kehtib grupi suuruse piirang kuni 10 inimest. Läbiviija peab tagama, et omavahel ei puutu kokku erinevad grupid.
  • Kohustuslik on kanda maski või katta nina ja suu. See nõue ei laiene alla 12-aastastele lastele, inimestele, kellel tervislikud põhjused või erivajadused ei võimalda maski kanda, või olukordades, kus maski kandmine ei ole töö ja tegevuse iseloomu tõttu võimalik.
  • Ühiskasutatavaid esemeid tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist; teenuse osutaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise vastavalt terviseameti juhistele.
  • Ükski nimetatud piirangutest ei laiene täiendkoolituse ja täiendõppe läbiviimisele, mis on seotud riigi sõjalise kaitsega, tagamaks kaitseväelaste, kaitseliitlaste ning Eestis sõjalise koostöö raames viibivate välisriikide üksuste planeeritud väljaõppetsükli läbiviimine. Samuti ei laiene piirang sisejulgeolekuvaldkonna tegevustele.

Viimati uuendatud: 24.11.2020 17:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Õppeasutusel ei ole otsest kohustust tagada maske kõigile õppijatele ja personalile. Koostöös õppijatega leitakse sobivaimad lahendused.

Oluline on järgida universaalseid soovitusi, sh haigena õppes ei osale, tagada kätepesu võimalus, tuulutada ruume, puhastada pindasid ja hajutada õppegruppe.

Viimati uuendatud: 24.11.2020 01:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.