Täienduskoolitus

Ava kõik vastused

Vabariigi Valitsuse otsusega kaotati 18. sugustil haridusasutustele kehtinud piirangud, mida uuel kooliaastal hakkavad asendama haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti koostöös koroonaviiruse leviku ennetamiseks antavad soovitused. Otsus puudutab üldharidus-, kutse- ja kõrgkoole, täienduskoolitusasutusi, huvikoole, avatud noortekeskusi, noortelaagreid, õpilasmalevaid ning autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituste korraldamist. Otsuse kohaselt ei kehti neis paigus ja tegevuste juures enam ruumide 50% täituvuse nõue.

Ka täiskasvanuhariduse ja täienduskoolituste pakkujad peavad õppeaastat planeerides mõtlema läbi, kuidas maandada riske seoses koroonaviiruse levikuga. Meeles tuleb pidada, et kogu aeg peab järgima head kätehügieeni ning haigustunnuste ilmnemisel püsima kodus. Võimalusel tuleks tegevusi hajutada ning vähendada kontakte erinevate õppegruppide vahel.

Kogu õppeaasta vältel on soovitatav säilitada valmisolek distantsõppeks.

Hügieeni ja ruumide puhtuse tagamisel tuleb lähtuda Terviseameti soovitustest.

Viimati uuendatud: 31.08.2020 16:20

Kas said vastuse oma küsimusele?

Õppeasutusel ei ole otsest kohustust tagada kaitsemaske kõigile õppijatele ja personalile. Koostöös õppijatega leitakse sobivaimad lahendused.

Oluline on järgida universaalseid soovitusi, sh haigena õppes ei osale, tagada kätepesu võimalus, tuulutada vajadusel ruume, puhastada pindasid ja hajutada õppegruppe.

Viimati uuendatud: 02.09.2020 10:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.