Täienduskoolitus

Ava kõik vastused

Vabariigi Valitsuse korraldusega leevenesid 1. juunist oluliselt seni kehtinud piirangud haridusasutuste tegevusele. Leevendused kehtivad ka täiskasvanuhariduse pakkujatele ja täienduskoolitusasutustele.

Alates 1. juunist

  • Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 100 inimese.
  • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 100 osalejaga.

Alates 19. juunist

  • 2 + 2 reegli asemel kehtib inimeste hajutamise nõue. See tähendab, et jätkuvalt tuleb hoida inimeste vahel turvalist vahet, kuid 2 + 2 reegli kohustuslikus korras täitmist riik enam ei nõua.
  • Kõik teised kehtestatud nõuded osalejate arvu, ruumi täituvuse, desinfitseerimisvahendite ja muu kohta jäävad kehtima.

Alates 1. juulist

  • Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 500 inimese.
  • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 1000 osalejaga.

Hügieeni ja ruumide puhtuse tagamisel tuleb lähtuda Terviseameti soovitustest.

Viimati uuendatud: 30.06.2020 15:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui täienduskoolitusasutuse pidaja ei ole pakkunud koduõpet, tuleks esmalt ühendust võtta koolitusasutusega. Tähtis on vaadata üle sõlmitud koolitusleping, mida mõlemad pooled peavad koolitusteenuse pakkumisel järgima. Lisaks tuleks tutvuda ka õppekorralduse alustega, mis reguleerivad muu hulgas õppetasu maksmise ning tagastamise korda. Juhul kui täienduskoolitusasutuse pidaja ei täida sõlmitud koolituslepingut ja õpet ei toimu, on õppijal õigus leping koolituslepingus sätestatud tingimustel üles öelda.

Viimati uuendatud: 21.04.2020 11:14

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.