Välismaal õppimine

Ava kõik vastused

Õppemaksu tasumine toimub vastavalt ülikooliga sõlmitud lepingule. Eriolukorras sõltub tasumine ülikooli otsustest või eraldi kokkulepetest. Sama kehtib elamiskulude kohta. Kui seoses eriolukorraga peate vajalikuks naasta Eestisse, on kulud teie enda katta. Kindlasti tutvuge enne piirangutega, mis on seotud välismaalt Eestisse tagasipöördumisega.

Viimati uuendatud: 31.08.2020 16:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kahjuks ei, sest välismaale õppima suundumine ja sealsete õpingute katkestamine on isiklik otsus.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 19:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Õpingute katkestamine välismaal sõltub ülikooli reeglitest ja/või ülikooliga sõlmitud õppelepingust. Eestis on võimalik kõrgkoolidesse sisse astuda vastavalt koolide poolt seatud tingimustele ja ajaraamile. Seni omandatud kogemusi ja õppeaineid võib olla võimalik üle kanda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise protsessi VÕTA raames.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 20:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Reisi kavandades tuleb läbi mõelda võimalikud riskid. Soovitame välisreisid edasi lükata.

Reisile minnes tuleb arvestada, et nii sihtkohta jõudes kui naastes võib olla vajadus jääda mõneks ajaks eneseisolatsiooni.

Eneseisolatsiooni peavad jääma kõik Eestisse saabuvad isikud, kes alustasid reisiteekonda riikidest või läbisid riike, mille kohta andmed puuduvad või koroonaviirusesse nakatanute suhtarv on suurem kui 16. Samuti Eestisse saabuvad isikud, kellel on haigustunnused. Täpsemat infot reisipiirangute kohta leiab Välisministeeriumi kodulehelt.

Viimati uuendatud: 31.08.2020 16:50

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui õpilane soovib minna õppima välisriigi ülikooli, väljastab Haridus- ja Teadusministeerium vajaduse korral konkreetse ülikooli jaoks infokirja. Kirjas selgitab ministeerium, millised on sel õppeaastal Eestis kehtivad gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja milliseid eksameid on abiturientidel sel aastal võimalik teha.

Infokirja saamiseks tuleb kirjutada aadressil pille.koiv@hm.ee.

Viimati uuendatud: 11.06.2020 13:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.