Kehtivad piirangud hariduses, noorsootöös, huvitegevuses ja spordis

Ava kõik vastused

Alates 11. märtsist kehtivad järgmised piirangud:

Hariduselu

Üldhariduskoolides, kutsekoolides ja kõrgkoolides jätkub distantsõpe 25. aprillini, sh algklasside õpilastel.

Lisaks soovitab valitsus tungivalt lapsi mitte lasteaeda ja lastehoidu viia.

Õppehoonetes võib viibida üksnes õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.


Noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Siseruumides on keelatud kõik noorsootööd, huvitegevust või -haridust, täiendkoolitusi- ja -õpet puudutavad tegevused. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

Välitingimustes on need lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Vabaajateenus läheb sõltuvalt tegevusest meelelahutuse või huvitegevuse, ka spordi alla, mis on välitingimustes lubatud vaid juhul, kui on tagatud, et tegevuses ei osale rohkem kui kaks inimest, sh juhendaja. Avatud on näiteks suusamäed, sest suuskade rentimisega ei toimu üldjuhul organiseeritud tegevust, kus osaleb suurem grupp, kui kaks inimest. Kui tegevuse korraldaja aga juhendab rohkemaid inimesi, ei ole tegevus lubatud.

Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.


Sport väli- ja sisetingimustes

  • Siseruumides on keelatud kõik sporditegevused. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.
  • Välitingimustes on sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.
  • Siseruumides ja välitingimustes sportimise piirangud ei laiene ka professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega -kandidaatidele. Samuti ei laiene nimetatud piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

Spordivõistlused ja liikumisüritused

Spordivõistlused on lubatud ainult professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja -kandidaadile ning meistriliigale. Esiliigale ei ole võistlused lubatud.

Liikumisürituste piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele, samut riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele.


Avalikud üritused, koosolekud, jumalateenistused ja kultuuri- ja meelelahutusvaldkond

Siseruumides ei tohi korraldada avalikke üritusi, sh kinoseansse, kontserte, teatrietendusi ega konverentse, niisamuti avalikke jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi. Samuti ei tohi viibida meelelahutusteenuse osutamise kohtades, nt kasiinos, ööklubis, keegli- või piljardisaalis ega laste mängutoas, muuseumides ja näituseasutustes.

Välitingimustes lubatud läbi viia vaid avalikke koosolekuid ja avalikke jumalateenistusi, mille osavõtjate piirarvuks on kuni 10-inimeselised rühmad. Muuseumide välialadel tohib viibida 2+2 liikumisreeglit järgides arvestusega, et piiratud ruumiga ala täitumus ei tohi olla rohkem kui 25 protsenti. Üritusi ei tohi korraldada ajavahemikus kella 21.00-st kuni 6.00-ni.

Spaad, saunad, veekeskused ja ujulad jäävad samuti suletuks.

Viimati uuendatud: 01.04.2021 11:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.