Laagrid, trennid, huviringid, noortekeskused

Ava kõik vastused

Laagrise minevatel lastel on võimalus teha koroonatest, et laagrivahetusse oleks kindlam minna ja nakatumisvõimalused oleks minimeeritud. Testi tegemine on soovituslik, see pole aga kohustus. Haridus- ja Teadusministeerium on edastanud laagrikorraldajatele info testimisvõimaluse kohta.

Testimine on tasuta nii laagris osalevatele lastele kui ka õpetajatele ja kasvatajatele. Testi tegemiseks tuleb igaühel ise broneerida aeg helistades avaliku testimise kõnekeskuse numbril 646 4848 (E – R 8 – 18, L – P 10 – 16). Lapsed saavad testimispunktis valida, kas soovivad proovi anda ninaneelust või kurguloputusvedelikust. Vastused saabuvad orienteeruvalt 24-48 tunni jooksul digilugu.ee keskkonda ja testi.me rakendusse. Proov tuleks anda mitte rohkem kui 72 tundi enne laagrisse minemist.

Viimati uuendatud: 11.08.2021 21:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vastavalt piirangutele on õigus tegevuses osaleda, kui esitatakse negatiivse tulemusega tõend testi tegemise kohta (kas EL heaks kiidetud antigeeni test kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist või PCR test kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist). Samuti saab üldapteegi tegevusloa omaja juures vastavalt Terviseameti juhistele teha enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi.

Kui testi tehtud ei ole, võib ujula või klubi korraldada kiirtesti tegemise kohapeal Terviseameti juhiste kohaselt. Tegevuses osalemiseks peab testi tulemus olema negatiivne.

Terviseameti juhend on leitav siin: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/covid-19_ag_kontrollitud_kiirtestide_kasutamine.pdf

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:35

Kas said vastuse oma küsimusele?

Piirangud sise- või välitingimustes on kehtestatud sõltumata sellest, mis eesmärgil või kui lühikest aega seal viibitakse. Seega peavad ka vanemad hoonesse sisenemisel esitama kas tõendi või tegema kiirtesti.

Viimati uuendatud: 11.08.2021 21:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Taidlus- ja sporditegevuste puhul tuleb kõigil osalejatel, inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

Kui tegevuse eest vastutav isik kontrollib isikute nakkusohutust, võib nimetatud korda järgides üritustel ja tegevustes osaleda siseruumides 6000 isikut ning välistingimustes 12 000 isikut.

Erandid on ette nähtud puuetega inimeste tegevustele. Puude mõiste defineerimisel lähtutakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (PISTS) § 2 lõikes 1 toodud definitsioonist. Eelduseks ei ole, et tegevuses osalejatel on puude raskusaste määratud, aga tuleb meeles pidada, et kui COVID tõendeid ei kontrollita, peavad osalejad kandma maski.

Viimati uuendatud: 27.08.2021 16:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud juhendi "Praktilised juhised laagrite ja malevate korraldamiseks COVID-19 nakkuse leviku perioodil". Lisainfo vajadusel pöörduge palun e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0535 ja 5690 0340.

Viimati uuendatud: 05.08.2021 13:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kolmandatest riikidest pärit inimesed, kes osalevad rahvusvahelisel kõrge tasemega võistlusel, ja inimesed, kes on otseselt seotud spordivõistluste läbi viimisega, saavad Eestisse saabumise järgselt täita oma töökohustusi eeldusel, et ta on teinud riiki saabumise järel vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonatesti, mille tulemus on negatiivne, või kui arst on tunnistanud isiku nakkusohutuks.

Kui neil sportlastel ei oleks piirangute tõttu võimalik võistlustel osaleda, oleks võistluste sportlik tase märgatavalt madalam kui varasematel aastatel ning võib vähendada ka sportlaste huvi võistlustel osalemiseks järgmistel aastatel.

Viimati uuendatud: 14.05.2021 10:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes tuleb kõigil osalejatel, inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Nakkusohutust tuleb tõendada ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks teatrisaali või konverentsiruumi rentimisel huvitegvuse tarbeks.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite või testide kontrollimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid vastavalt Terviseameti juhistele.

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, saab sisetingimustes seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele: sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel (sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:36

Kas said vastuse oma küsimusele?

Spordivõistlustel, spordi- ja liikumisüritustel tuleb kõigil osalejatel, inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel, näiteks metsas või linnatänavatel. Oluline on siinjuures arvestada, et piiratud alaks tuleb lugeda ka nt stardikoridori, enne stardikoridori sisenemist toimuvat võistlejate kontrolli, numbrite väljastamist jm. Seega isegi kui võistlus ise toimub piiramata alal, tuleb korraldajatel enne starti tagada eelnev nakkusohutuse kontroll.

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite või testide kontrollimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid vastavalt Terviseameti juhistele.

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, saab sisetingimustes seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele: sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel (sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel.

Viimati uuendatud: 26.08.2021 00:35

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lubatud on üksi või koos kaaslastega sportimine ja treenimine, kui tegemist ei ole nt mõne klubi või muu organisatsiooni poolt korraldatud tegevusega, millega kaasneb ka majanduslik tulu.

Kui tegevusega kaasneb tulu teenimine, tuleb rakendada korraldatud tegevustele kehtivaid piiranguid, sest sellisel juhul võib olla tegemist isikutega, kes igapäevaselt omavahel ei lävi, ning tõstavad seetõttu riski koroonaviiruse levikuks.

Sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates peavad alates 18. eluaastast kõik osalejad esitama COVID tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite või testide kontrollimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid vastavalt Terviseameti juhistele.

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, saab sisetingimustes seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele: sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel (sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel.

Viimati uuendatud: 27.09.2021 09:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.