Laagrid, trennid, huviringid, noortekeskused

Ava kõik vastused

Kolmandatest riikidest pärit inimesed, kes osalevad rahvusvahelisel kõrge tasemega võistlusel, ja inimesed, kes on otseselt seotud spordivõistluste läbi viimisega, saavad Eestisse saabumise järgselt täita oma töökohustusi eeldusel, et ta on teinud riiki saabumise järel vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonatesti, mille tulemus on negatiivne, või kui arst on tunnistanud isiku nakkusohutuks.

Kui neil sportlastel ei oleks piirangute tõttu võimalik võistlustel osaleda, oleks võistluste sportlik tase märgatavalt madalam kui varasematel aastatel ning võib vähendada ka sportlaste huvi võistlustel osalemiseks järgmistel aastatel.

Viimati uuendatud: 14.05.2021 10:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 2. augustist on üritustel ja tegevustes, mille eel ei kontrollita külastajate nakkusohutust ehk tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta, siseruumides lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat. Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, jääb kehtima senine kord ning sisetingimustes saab seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Piirangud puudutavad sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täiendkoolitust ja täiendõpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist.

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes üritusest osa võtta maksimaalselt 600 inimest, alates 28. juunist 1000. Arvestada tuleb hajutatuse nõudega. Piiratud alaga välitingimustes tohib üritusest osa võtta maksimaalselt 1000 inimest, alates 28. juunist 5000.

Viimati uuendatud: 24.07.2021 10:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 2. augustist on üritustel ja tegevustes, mille eel ei kontrollita külastajate nakkusohutust ehk tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta, siseruumides lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat. Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, jääb kehtima senine kord ning sisetingimustes saab seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Piirangud puudutavad sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täiendkoolitust ja täiendõpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist.

Alates 28. juunist tohib sisetingimustes korraldada üritusi kuni 1000le inimesele, kaasa arvatud pealtvaatajad. Piiratud alaga välitingimustes tohib üritustest osa võtta kuni 5000 osalejat, seal hulgas ka pealtvaatajad.

Viimati uuendatud: 24.07.2021 10:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 2. augustist on üritustel ja tegevustes, mille eel ei kontrollita külastajate nakkusohutust ehk tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta, siseruumides lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat. Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, jääb kehtima senine kord ning sisetingimustes saab seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Piirangud puudutavad sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täiendkoolitust ja täiendõpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist.

Alates 28. juunist tohib sisetingimustes üritusest osa võtta maksimaalselt 1000 inimest, arvestada tuleb hajutatuse nõudega. Piiratud alaga välitingimustes tohib üritusest osa võtta maksimaalselt 5000 inimest.

Viimati uuendatud: 24.07.2021 10:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.