Lasteaiad

Ava kõik vastused

Koolieelses lasteasutuses lähikontakti sattunud lapse puhul tuleb jälgida tervist ja kui lapsel ei ilmne haigussümptomeid, tohib ta lasteaias või -hoius edasi käia ja ka osaleda sama rühma huvitegevuses. Väljaspool asutust toimuvatest trennidest või muudest huviringidest tohib ta osa võtta pärast 10 päeva möödumist lähikontaktist.

Lihtsustatud karantiin ei kehti, kui lähikontakt toimus mujal - näiteks kodus või lasteaiavälises huvitegevuses.

  • Kui lapsel tekivad tervise jälgimise perioodil haigussümptomid, tuleb pöörduda oma perearsti poole, kes annab saatekirja testimisele.
  • Kui haigussümptomeid ei teki, on võimalik soovi korral teha karantiiniperioodi lõpus PCR test. Saatekirja saamiseks ja aja broneerimiseks sobivas punktis tuleb helistada numbril 646 4848 (E-R 8-19, L 10-16), soovituslikult kaheksandal või üheksandal päeval.

Viimati uuendatud: 25.11.2021 14:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah. Lasteaiad saavad jätkata tavapärast tööd, ent silmas tuleb pidada vajalikke ohutusmeetmeid.

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhis lasteaedade ja -hoidude töö korraldamiseks on leitav ministeeriumi kodulehelt.

Viimati uuendatud: 22.09.2021 12:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Soovitame viibida lastega võimalikult palju õues.

Tegevuste korraldamisel tuleks järgida nn mullide põhimõtet ehk tegevused, sh õppekäigud ja väljasõidud, peaksid toimuma kindlates ja püsivates rühmades. Eri rühmade kokkupuuteid tuleks vältida ka ühiskasutatavates ruumides.

Rühmade ühendamisel soovitame liita alati samade rühmade lapsed.

Viimati uuendatud: 22.09.2021 19:25

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui võimalik, tuleks laste üleandmine korraldada õues ning leida koostöös peredega ka sobivad lahendused esmakordselt lasteaeda või -hoidu tulevate laste toetamiseks.

Lasteasutuses ei tohi viibida haigustunnustega lapsed, lapsevanemad ja töötajad.

Viimati uuendatud: 22.09.2021 19:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, huviringid võivad toimuda, kuid ka siin tuleks võimalikult palju järgida nn mullide põhimõtet ehk korraldada tegevused võimalikult püsivates rühmakooslustes. Kui ilm lubab, soovitame huvitegevusi võimalusel teha õues.

Viimati uuendatud: 22.09.2021 19:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaktsineerimata töötajatel on soovituslik kanda maski. Üritustel, kus ei ole võimalik distantsi hoida, ja olukordades, kus puutuvad kokku erinevate rühmade lapsed, soovitame kanda maski kõigil täiskasvanutel.

Viimati uuendatud: 22.09.2021 18:57

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lapse lasteaeda mittelubamine peab olema põhjendatud, näiteks juhul, kui:

  • on teada, et reisilt tulles on rikutud kodus püsimise nõuet
  • laps elab koos või on kokku puutunud perekonnaliikme või muu inimesega, kes on koroonahaige või selle haiguse kahtlusega. Vanemal on kohustus esitada tõesed andmed võimaliku nakkusohu kohta.

Kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada vajaduse korral lasteaiakoht kõigile lastele, kelle vähemalt üks vanem on omavalitsusse sisse kirjutatud. See tähendab, et juhul, kui lasteaia juht keeldub last vastu võtmast, tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Kindlasti tuleb jälgida enda ja oma pereliikmete terviseseisundit ja mitte viia lasteaeda haigusnähtudega last. Lasteaial on õigus haiged lapsed koju saata.

Viimati uuendatud: 23.09.2021 10:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.