Lasteaiad

Ava kõik vastused

Kui lähikontakt COVID-19 haigega toimus lasteaias või -hoius, huvi- või eelkoolis ning lapsel haigustunnuseid ei ole, ei pea ta eneseisolatsiooni jääma ning saab jätkata oma tavapärast elu.

Positiivse testitulemuse või haigustunnuste esinemise puhul tuleb jääda koju.

Erand kehtib vaid juhul, kui lähikontakt koroonahaigega toimus haridusasutuses või huvikoolis. Kui COVID-19sse nakatunuga puutus laps kokku mujal (nt pereringis), tuleb jääda eneseisolatsiooni vastavalt kehtivatele reeglitele..

Viimati uuendatud: 05.02.2022 15:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah. Lasteaiad saavad jätkata tavapärast tööd, ent silmas tuleb pidada vajalikke ohutusmeetmeid.

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhis lasteaedade ja -hoidude töö korraldamiseks on leitav ministeeriumi kodulehelt.

Viimati uuendatud: 22.09.2021 12:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Soovitame viibida lastega võimalikult palju õues.

Tegevuste korraldamisel tuleks järgida nn mullide põhimõtet ehk tegevused, sh õppekäigud ja väljasõidud, peaksid toimuma kindlates ja püsivates rühmades. Eri rühmade kokkupuuteid tuleks vältida ka ühiskasutatavates ruumides.

Rühmade ühendamisel soovitame liita alati samade rühmade lapsed.

Viimati uuendatud: 22.09.2021 19:25

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui võimalik, tuleks laste üleandmine korraldada õues ning leida koostöös peredega ka sobivad lahendused esmakordselt lasteaeda või -hoidu tulevate laste toetamiseks.

Lasteasutuses ei tohi viibida haigustunnustega lapsed, lapsevanemad ja töötajad.

Viimati uuendatud: 22.09.2021 19:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, huviringid võivad toimuda, kuid ka siin tuleks võimalikult palju järgida nn mullide põhimõtet ehk korraldada tegevused võimalikult püsivates rühmakooslustes. Kui ilm lubab, soovitame huvitegevusi võimalusel teha õues.

Viimati uuendatud: 22.09.2021 19:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaktsineerimata töötajatel on soovituslik kanda maski. Üritustel, kus ei ole võimalik distantsi hoida, ja olukordades, kus puutuvad kokku erinevate rühmade lapsed, soovitame kanda maski kõigil täiskasvanutel.

Viimati uuendatud: 22.09.2021 18:57

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.