Õpe hariduslike erivajadustega laste (HEV) koolides

Ava kõik vastused
Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.