Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Lasteaiad

Ava kõik vastused

Lähikontaktsel on soovitav jälgida hoolega oma tervist, sümptomite ilmnemisel kiirtestida ning haigustunnuste korral jääda koheselt koju ning vajadusel võtta ühendust perearstiga. Kui võimalik, soovitab Terviseamet lähikontaktsetel viieks päevaks koju jääda.

Oluline: mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil (sh ka vaktsineeritutel) jääda koju, võimalusel teha kiirtest ning võtta vajadusel ühendust oma perearstiga.

Viimati uuendatud: 14.09.2022 15:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Piiranguid ei ole. Lasteaiad saavad vajadusel ohutusmeetmeid kasutades jätkata tavapärast tööd.

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhis lasteaedade ja -hoidude töö korraldamiseks on leitav ministeeriumi kodulehelt (vt "JUHISED lasteaedadele ja -hoidudele").

Viimati uuendatud: 14.09.2022 15:19

Kas said vastuse oma küsimusele?

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab:

  • viibida lastega võimalikult palju õues
  • viiruse laialdase leviku tingimustes võimalusel järgida nn mullide põhimõtet ehk viia läbi kõiki tegevusi kindlates ja püsivates rühmakooslustes
  • viiruse leviku tingimustes korraldada üritusi ja õppekäike võimalusel välitingimustes ja püsivates rühmakooslustes, ehk nn mullides
  • võimalusel vältida eri rühmade laste ja lasteaia või -hoiu töötajate kokkupuuteid lasteaia ja -hoiu ühiskasutatavates ruumides.
  • lasteaedades ja -hoidudes, kus laste toitlustamine toimub söögisaalis, hajutada söögiaegu nii, et ruumis viibiks vähem lapsi; korraldada võimalusel toitlustus selliselt, et erinevad rühmad omavahel kokku ei puutuks või hoiaksid distantsi.

Oluline! Kindlasti ei ole lubatud viia lasteaeda või -hoidu haigusnähtudega lapsi.

Täpsemad juhised lasteadeadadele ja -hoidudele leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt hm.ee/et/koroona (vt "JUHISED lasteadedele ja hoidudele")

Viimati uuendatud: 14.09.2022 15:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Koroonaviiruse laialdase leviku tingimustes soovitab Haridus- ja Teadusministeerium võimalusel kolmandaid isikuid ilma mõjuva põhjuseta hoonesse mitte lubada ning korraldada laste üleandmine võimalusel õues. Läbi tuleb mõelda ka esmakordselt lasteaeda tulevate laste toetamine.

Lähtuda tuleb konkreetsest lasteasutusest ning selle võimalustest.

Viimati uuendatud: 14.09.2022 15:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, huviringide tegevus ei ole keelatud.

Viimati uuendatud: 14.09.2022 15:35

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaktsineerimata töötajatel on soovituslik kanda maski. Üritustel, kus ei ole võimalik distantsi hoida, ja olukordades, kus puutuvad kokku erinevate rühmade lapsed, soovitame kanda maski kõigil täiskasvanutel.

Viimati uuendatud: 22.09.2021 18:57

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.