Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus

Ava kõik vastused
 • Kui haigustunnused ilmnevad koolis või lasteaias, tuleb sellest teaviitada asutuse juhtkonda ja/või inimest, kes edasist tegevust korraldab. Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole.
 • Haigustunnustega inimesele tuleb anda mask ja ta teistest isoleerida.
 • Sõltuvalt lapse vanusest saadetakse haigestunu koju või isoleeritakse teistest õpetaja/kooliõe järelvalvel lapsevanema saabumiseni, kasutades selleks sobivat ruumi.
 • Mistahes haigustunnuste korral tuleb jääda koju ja vajadusel võtta edasiste suuniste saamiseks ühendust oma perearstiga. Kiirete küsimustega saab pöörduda ka perearsti nõuandeliinile 1220.

Viimati uuendatud: 31.08.2022 16:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui viiruse levik on laialdane, on soovituslik õppekäike, väljasõite ja ekskursioone korraldada kindla grupi või nn mulli põhiselt. Järgida tuleb kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid.

Kool saab kasutada erinevaid (vt näitlik loetelu) ohutusmeetmeid aktuste ja ürituste korraldamiseks laialdase viiruse leviku korral:

 • soovitada osalejatel tulla aktusele eelkõige vaktsineeritult või testituna, et vähendada viiruse leviku tõenäosust;
 • piirata näiteks üritusel osalejate arvu;
 • korraldada sündmuse õues;
 • tagada hajutatus;
 • tagada ruumis hea ventilatsioon (loomuliku ventilatsiooni korral nt intensiivselt tuulutades ja aknaid tuulutusasendis hoides);
 • korraldada üritus videosilla teel;
 • tuletada osalejatele meelde, et haigustunnustega inimesed peavad jääma koju.

Kool ei saa lapsevanemalt sündmustel osalemiseks nõuda COVID-tõendit või negatiivset testitulemust.

Kui viiruse levik on riigis laialdane, tuleks suuremate ürituste, asutustevaheliste võistluste, olümpiaadide, õpilasvõistluste, kontsertide jms puhul kaaluda ürituse korraldamise riske ja otstarbekust, .

Samuti on soovituslik viiruse laialdase leviku korral korraldada õpilaste transport kindlate rühmade põhiselt. Kui transpordivahendis on koos grupid, kes omavahel iga päev kokku ei puutu, tuleks kanda maski.

Viimati uuendatud: 31.08.2022 17:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Laialdase viiruse leviku korral soovitab Haridus- ja Teadusministeerium alushariduses, üldhariduse nooremates kooliastmetes ning noorsootöös ja huvitegevuses (sh eelkoolides) tegevused võimalusel korraldada nn mullides ehk kindlates rühmades, mis omavahel kokku ei puutu. Võimalusel soovitatakse õppijate paiknemist ruumis ja hoones hajutada ka teistes vanuserühmades.

Kuidas hajutatust korraldada?

 • Korralda tegevused võimalikult suurtes ruumides.
 • Hoia inimeste vahel vähemalt 1–2 meetrit distantsi.
 • Korralda võimalikult palju tegevusi õues.
 • Võimalusel kavanda eri gruppide õppetöö algus- ja lõpuajad ning vahetunnid eri aegadele, kombineeri õuevahetunde söögivahetundidega.
 • Väldi või vähenda nii palju kui võimalik eri rühmade kokkupuuteid ja ristuvaid trajektoore garderoobis, sööklas, aulas, koridorides jm ühiskasutatavates ruumides.
 • Kus võimalik, peaksid ruumide vahel liikuma õpetajad, mitte õppijad.
 • Distantsõpet õpilaste hajutamise eesmärgil üldjuhul ei rakendata. Üksikuid e-õppepäevi võib õpilaste hajutamiseks kasutada eelkõige gümnaasiumiastmes ja kutseõppes, arvestades seejuures õpilaste võimalusi õppes osaleda. Reeglina ei rakendata distantsõpet põhikooli I ja II kooliastmele ja täiendavat tuge vajavatele õpilastele.

Lasteaias ja -hoius tuleks vältida rühmade liitmist.

Kõrgkoolid otsustavad õppe korraldamise viisi ise.

Viimati uuendatud: 06.09.2022 17:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Maski on soovitav kanda koroonaviiruse laialdase leviku korral aladel, kus puutub kokku palju inimesi.

Õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel on maski kandmine soovituslik kui ühiskonnas on koroonaviiruse levik laialdane, eriti siseruumides toimuvatel suurüritustel, kus ei ole võimalik distantsi hoida.

Viimati uuendatud: 31.08.2022 13:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Mistahes haigustunnuste korral peavad jääma koju nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesed.

Kerge nohu või köhaga võib haridus- ja noorsootööasutuses viibida siis, kui haigustunnuste päritolu on teada, näiteks on inimene paranenud mõnest hooajalisest nakkushaigusest, tema enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu. Samuti juhul, kui on tegemist allergilise seisundiga.

Viimati uuendatud: 31.08.2022 16:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pea. Kerge nohu või köhaga võib koolis ning muus haridus- või noorsootööasutuses viibida siis, kui haigustunnuste päritolu on teada: näiteks on tegu kroonilise seisundiga (allergia, astma) või on inimene hiljuti paranenud mõnest hooajalisest nakkushaigusest, tema enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu.

Väga oluline on kõikide inimeste vastutustundlikkus.

Viimati uuendatud: 06.09.2022 17:08

Kas said vastuse oma küsimusele?

Haridusvaldkonnaga seotud küsimustes aitavad:

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi infoliinid 5690 0353 ja 5690 0340
 • meiliaadress info@hm.ee

Ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondi puudutavatest reeglitest ja asutustele saadetud juhistest leiab veebilehelt https://www.hm.ee/koroona.

Viimati uuendatud: 31.08.2022 17:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, aga ainult erandjuhul üksikute õpilaste puhul hoolikalt kaalutletud ja põhjendatud vajadusel. Distantsõppele lubamiseks tuleb saavutada kolmepoolne kokkulepe õppekorralduse osas kooli, lapsevanema ja õpilase vahel.

Lapsevanema soovil võib kaaluda ka koduõppe võimalust, eeldusel, et kool on põhjalikult selgitanud koduõppe põhimõtteid, kohustusi ja vastutust.

Viimati uuendatud: 06.09.2022 16:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.