Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Kaitsevägi

Ava kõik vastused

Kaitsevägi on piiranud tegevväelaste liikumist välismaale ja on vaadanud väga kriitiliselt üle välislähetuste vajadused ja eesmärgid. Kaitseväelastel on keelatud minna lähetustesse välismaale. Kõik välismaalt saabujad jäävad kontrollperioodiks võimalusel kodusele tööle. Samuti suunatakse võimalusel ennetava meetmena kodutööle kaitseväelased, kes on välismaal kokku puutunud inimestega, kes võivad olla potentsiaalsed viirusekandjad.

Struktuuriüksuste ülemad on kohustatud tegema iga Eesti-sisese ürituse asjus otsuse ürituse toimumise või ärajätmise kohta. Kui üritusele on kutsutud osalejaid väljastpoolt kaitseväge, on üksuse ülemal õigus need tühistada või kasutada kaugtöö vahendeid. Need üritused, mis muutuvad avalikeks üritusteks, kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega.

Samuti on piiratud ajateenijate väljaõppega seotud liikumist tegevväelastel, kes jäävad võimalusel linnakutesse ööbima. Haigusnähtudega teenistujatel tuleb jääda kaugtööle.

Viimati uuendatud: 13.05.2020 01:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ettevaatusabinõuna rakendatakse kaitseväes karantiini ja isolatsiooni. Karantiini paigutatakse haigestunud teenistujad, kes pannakse teistest eraldatud ruumidesse. Isolatsiooni rakendatakse teenistujatele, kel ei ole haigusnähte, kuid kelle puhul on kahtlus, et nad on võinud viirusekandjaga kokku puutuda.

Viimati uuendatud: 04.04.2020 14:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, Kaitseväe Akadeemia ja Balti kaitsekolledž on samuti distantsõppel. Palun küsi täpsemat infot õppeasutusest!

Viimati uuendatud: 04.04.2020 13:39

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.