Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Välismissioonid

Ava kõik vastused

Seoses kujunenud julgeolekuolukorra ja koroona levikuga on Iraagi valitsus teinud ettepaneku senine väljaõpetegevus Iraagi üksustele määramata ajaks edasi lükata. Sellest tulenevalt otsustati Eesti väljaõppemeeskond, mis teenis Iraagis Taani kontingendi koosseisus, Eestisse tagasi tuua. USA juhitaval operatsioonil Inherent Resolve teeniva 6-liikmelise väljaõppemeeskonna lennutranspordi koju tagab Taani.

Kokku osaleb kaitsevägi praegu üheksal erineval rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil veidi rohkem kui 100 tegevväelasega. Praeguse plaani kohaselt jätkab kaitsevägi rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemist seni kehtivatel põhimõtetel. Muudatusi tehakse vastavalt muutuvale olukorrale, et tagada oma üksuste tervis ja turvalisus.

Koroonapandeemia ja sellega kaasnenud liikumispiirangute tõttu võivad pikeneda üksuste operatsioonipiirkonnas viibimise ajavahemikud. Muudatusi tehakse vastavalt vajadusele ja muutuvale olukorrale.

Viimati uuendatud: 04.04.2020 14:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsevägi osaleb tänase seisuga üheksal rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil kokku veidi rohkem kui 100 tegevväelasega.

Viimati uuendatud: 04.04.2020 14:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

Hetkel ei ole rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalevate Eesti kaitseväelaste hulgas teadaolevalt ühtegi kooroonasse nakatunut.

Viimati uuendatud: 13.05.2020 01:25

Kas said vastuse oma küsimusele?

Praeguse plaani kohaselt jätkab kaitsevägi rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemist seni kehtivatel põhimõtetel. Muudatusi tehakse vastavalt, kuidas olukord muutub, et tagada oma üksuste tervis ja turvalisus. Seoses koroona levikuga on enamik maailma riike kehtestanud oma territooriumil eriolukorra ja seadnud sisse riiki sisenemise keelu või piirangud. Kuna lennujaamade sulgemise tõttu tühistavad tsiviillennufirmad lende, välja- ega sisselende ei toimu, pikeneb välisoperatsioonidel viibivate kaitseväelaste teenistusaeg kuni kaks kuud või kuni taastub lennuliiklus.

Viimati uuendatud: 04.04.2020 14:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sõjaliste operatsioonide juhtstaabid on juba rakendanud ja rakendavad vajadusel veel mitmesuguseid muid piiranguid seoses üksuste tegevuste ja ülesannetega operatsioonil, et isikkoosseisu turvalisus oleks tagatud ja koroonasse nakatumine välistatud. Lisaks üldtuntud hügieeninõutele piiratakse vajadusel täiendavalt inimeste liikumist, samuti kokkupuuteid tsiviilelanikega. Operatsioonipiirkonda liikujatele ning sealt naasjatele rakendadakse lisaks erinevate riikide kehtestatud karantiini- ja isolatsiooninõudeid.

Viimati uuendatud: 04.04.2020 14:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõigile sõjalisel operatsioonil haigestunutele on tagatud igakülgne arstiabi vastavalt seni toiminud korraldusele. Kaitseväel on olemas võimekus kõik haigestunud või meditsiiniabi vajavad kaitseväelased erakorraliselt koju transportida.

Viimati uuendatud: 04.04.2020 13:39

Kas said vastuse oma küsimusele?

Pandeemia ning sellega kaasnenud liikumispiirangute tõttu võib üksuste operatsioonipiirkonnas viibimise ajavahemik tõesti pikeneda. Muudatusi tehakse vastavalt vajadusele ja kuidas olukord muutub.

Hetkeseisuga on tühistatud või edasi lükatud kõik planeeritud isikkoosseisu puhkused, maastikuluured ning visiidid. Seda tingib ennekõike soov vältida koroonasse nakatumist, samuti sõltub see riikide kehtestatud piirangutest rahvusvahelistele reisidele.

Viimati uuendatud: 04.04.2020 13:53

Kas said vastuse oma küsimusele?

Enamik maailma riike on kehtestanud praegu riikidesse sisenemise keelu või piirangud. Samuti rakendatakse riiki saabumisel kohustuslikke karantiiniperioode. Lennujaamade sulgemise tõttu tühistavad tsiviillennufirmad oma lende. Praeguses olukorras on igasugune rahvusvaheline liikumine ning riigipiiride ületamine kahjuks raskendatud.

Piirangud ja keelud on kehtestanud enamik riike, kus Eesti kaitseväelased sõjalistel operatsioonidel osalevad või läbi mille kaitseväelasi operatsioonipiirkonda ja koju transporditakse. Seetõttu on inimeste operatsioonipiirkonda ja sealt tagasi toimetamine raskendatud. Kui me mõtleme veel lisaks välisoperatsioonidel teenivate sõdurite viirusesse nakatumise riski maandamisele, siis on mõistlik sõdurite rahvusvahelist liikumist vältida, kuni liikumine on ohutum.

Viimati uuendatud: 04.04.2020 13:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Selles osas muutusi ega piiranguid ei ole. Kodustega sidepidamine ja suhtlemine on korraldatud samadel põhimõtetel nagu ennegi.

Viimati uuendatud: 04.04.2020 13:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsevägi tagab koostöös liitlastega kõigile rahvusvahelistel operatsioonidel osalevatele üksustele igakülgselt vajaliku logistilise toetuse ning varustatuse.

Viimati uuendatud: 04.04.2020 13:40

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.