Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Kohtute, prokuratuuri vanglate töö

Ava kõik vastused

Kohus lähtub töökorralduses sellest, et kohtusse tulla oleks ohutu.

Kohtusaalis kehtib hajutatuse reegel, soovitatav on kasutada isikukaitsevahendeid ja haigena peab püsima kodus.

Kui menetlusosaline on haigestunud, annab ta sellest teada ja siis on kohtuniku otsustada, kuidas edasi toimetatakse.

Viimati uuendatud: 27.08.2020 11:32

Kas said vastuse oma küsimusele?

Prokuratuur täidab oma ülesandeid tavapärases korras. Toimub kodanike vastuvõtt. Avaldusi saab saata nii elektrooniliselt kui ka paberil. Prokuratuuriga on võimalik ühendust saada telefoni ja e-kirja teel, kontaktid leiab Prokuratuuri kodulehelt https://www.prokuratuur.ee/.

Viimati uuendatud: 29.10.2020 11:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Viiruse leviku ohu tõttu on kõikides Eesti vanglates peatatud pikaajalised kokkusaamised. Lühiajalised kokkusaamised toimuvad kõikides vanglates vaid klaasiga eraldatud ruumis. Samuti toimuvad kokkusaamised vanglate avaosakondades. Kokkusaamiste piirangud ei puuduta kohtumisi vangi kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku, notari ning konsulaartöötajaga.

Vanglate infotelefonidelt saab küsida juhiseid, kuidas saada teavet vangis viibiva lähedase kohta:

  • Tallinna vanglast saab infot küsida telefonil 612 7539,
  • Tartu vanglast saab infot küsida telefonil 750 0806,
  • Viru vanglast saab infot küsida telefonil 663 7900.

Kuna telefoni teel ei ole võimalik tuvastada helistaja isikut, siis palume vangis viibiva lähedase terviseseisundi kohta saata küsimus digiallkirjastatud vormis vastava vangla aadressile:

  • Tallinna Vangla: talv.info@just.ee
  • Tartu Vangla: tartu.vangla@just.ee
  • Viru Vangla: viruv.info@just.ee

Lähedastele jagatakse infot tingimusel, et vang on andnud selleks oma nõusoleku. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.

Vaata lisaks ka www.vangla.ee.

Viimati uuendatud: 06.01.2021 16:15

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.