Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Vanglate töö

Ava kõik vastused

Alates 27. augustist on vanglates ajutiselt peatatud pikaajaliste ja lühiajaliste kokkusaamiste registreerimised. Muudatus ei puuduta juba septembrikuusse planeeritud kokkusaamisi. Kõik registreeritud kokkusaamised toimuvad plaanipäraselt. Peamiselt puudutab ajutine otsus oktoobrisse kavandatavaid kokkusaamisi. Vanglad jälgivad pidevalt koroonaviiruse levikut ning teevad otsuseid kokkusaamiste registreerimise osas jooksvalt.

Kokkusaamiste kohta saab rohkem infot küsida: Tallinna Vangla 612 7539 Tartu Vangla 750 0806 Viru Vangla 663 7900

Kokkusaamise piirangud ei kehti vangistusseaduse § 26 nimetatud isikutele, st kinnipeetava kaitsjale, advokaadist esindajale, vaimulikule, oma riigi konsulaartöötajale ning tõestamistoimingu tegemiseks notarile.

Vangidel ei ole Eestis koroonaviirust tuvastatud.

Viimati uuendatud: 28.08.2020 09:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.