Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Õpe hariduslike erivajadustega laste (HEV) koolides

Ava kõik vastused

Koolides, kus pole võimalik täielikult koduõppele üle minna, tuleb õppetöö korraldada nii, et arvestataks iga õpilase eripära.

Kõik lapsevanemad, kellel see on vähegi võimalik, peaksid lapsed siiski koju jätma. Haigeid ja haigustunnustega lapsi ei tohi kooli lubada.

Haridus- ja Teadusministeerium on saatnud HEV-koolidele lisajuhiseid ning hoiab nendega ühendust. Lapsevanemad saavad infot koolist.

Viimati uuendatud: 15.04.2020 20:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Nii nagu tavakoolid, lähevad ka hariduslike erivajadustega laste koolid üle koduõppele. Õppetöö täpsemad tingimused (sh õppetöös edenemise ja selle hindamise) otsustab kool. Puudumisi tavapärasel viisil ei märgita. Hästi korraldatud koduõppe puhul ei jää õpilased õppekavast maha.

Rajaleidja keskused on valmis toetama kõiki koole ja õpetajaid erivajadustega laste koduõppe korraldamisel.

Viimati uuendatud: 29.03.2020 17:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.