Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Trennid, huviringid ja noortekeskused

Ava kõik vastused

Vabariigi Valitsuse korraldusega leevenesid 1. juunist oluliselt seni kehtinud piirangud huvitegevusele ja -haridusele.

Alates 1. juunist:

• Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 100 inimese.

• Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 100 osalejaga.

Alates 1. juulist:

• Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 500 inimese.

• Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 1000 osalejaga.

Endiselt tuleb järgida 2+2 nõuet, välja arvatud juhul, kui seda ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik mõistlikult tagada.

Alates 15. maist lubati osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli minna üle distantsõppele.

Iga huvikooli ja huviringi otsustada on, kas jätkatakse distantsõppega või minnakse üle kontaktõppele.

Täpsemat infot töökorralduse kohta jagavad huvikoolid ja huvitegevuse pakkujad.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 14:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui tasu küsitakse teenuse eest, mida on võimalik pakkuda koduõppe vormis, siis võib tasu küsida. Kui koduõpet läbi viia ei saa ja teenuse osutamine peatatakse, siis ei saa vanemalt selle eest ka tasu nõuda. Julgustame huvikoole leidma koostöös vanematega head lahendust, et eriolukorra lõppemisel oleks võimalik huvikoolis jätkata tavapärase õppega.

Viimati uuendatud: 12.05.2020 09:40

Kas said vastuse oma küsimusele?

Juhul, kui eriolukord ei võimalda tööd teha, korraldab riik vähenenud töötasu hüvitamise Eesti Töötukassa kaudu. Toetuse täpsemad tingimused leiab Eesti Töötukassa veebilehelt.

Kui lapsevanemad keelduvad teenuse eest tasumast, võiks kaaluda lepingute ülevaatamist ning kompromissi leidmist. Iseenesest ei muutnud eriolukorra puhul vastu võetud valitsuse korraldus nr 77 õppetasu lepinguid, ent teisalt ei ole põhjust maksta teenuse eest, mida ei osutata.

Haridusvaldkonna eraettevõtjad saavat taotleda kriisi leevenduseks Haridus- ja Teadusministeeriumist toetust möödapääsmatute kulude katmiseks. Rohkem infot https://www.hm.ee/et/uudised/haridusvaldkonna-eraettevotjad-saavad-taotleda-kriisi-leevenduseks-toetust

Viimati uuendatud: 01.05.2020 01:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 1. juunist leevenesid avatud noortekeskuse tegevusele kehtivad piirangud.

Lubatud on tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 100 inimese. Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 100 osalejaga.

Alates 1. juulist: • Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 500 inimese. • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 1000 osalejaga.

Endiselt tuleb järgida 2+2 nõuet, välja arvatud juhul, kui seda ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik mõistlikult tagada. Soovitame noori teavitada sellest, et noortekeskuses korraga viibivate inimeste arv on piiratud.

  1. maist võis noortekeskused taas avada, ent järgida tuli kõiki Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 14:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, tohib. Lastelaagrid ja õpilasmalevad on lubatud alates 12. juunist.

Korraldaja peab tagama, et järgitakse neid reegleid:

  • kuni 300 inimese piirang,
  • rühmas tohib olla kuni 20 inimest,
  • kehtivad Terviseameti kehtestatud desinfitseerimisnõuded.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 10:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.