Isikukaitsevahendid - maskid jms

Ava kõik vastused

Vastunäidustust maskikandmisele saab kinnitada üksnes arstliku tõendiga.

Arsti poolt väljastataval tõendil peab olema märgitud patsiendi nimi ja isikukood. Samuti peab olema loetavalt kirjas tõendi kehtivusaeg, väljastanud arsti nimi, asutus, arsti kood, kuupäev ja allkiri.

Perearstid selliseid tõendeid ei väljasta, kuid saavad koostada eriarsti konsultatsioonile saamiseks saatekirja. Samas säilib perearstil õigus hinnata, kas patsiendi kirjeldatud probleem on piisav eriarstilt hinnangu küsimiseks. Üksnes inimese enda arvamusest ei piisa.

Internetiportaalides müüdavad tõendid, mida reklaamitakse maskikandmise kohustusest vabastavate dokumentidena, juriidilist jõudu ei oma.

Viimati uuendatud: 03.11.2021 13:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Isetehtud maski puhul tuleb silmas pidada, et kuigi suu ja nina kaitsmine kinnistes rahvarohketes siseruumides on alati abiks, ei ole isetehtud mask samaväärne meditsiinilise maskiga ega takista samaväärselt viiruse levikut, küll aga võib sellise maski kandmine koos teiste ennetavate meetmetega vähendada sissehingamise kaudu nakkuse saamise ohtu ning teiste nakatamist.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab järgmised soovitused isetehtud maski valmistamiseks:

 • Riidemask peab olema õmmeldud mitmekordsest riidest, mis kannatab 60 kraadist pesu ja kuumutamist.
 • Maskiks sobivad muuhulgas näiteks puhastuslappide ja mikrokiududega rätikutes kasutatavad materjalid, tihedam nõude kuivatusrätiku kangas, antimikroobsete omadustega padjapüür.
 • Materjal peab olema selline, millest saab mugavalt läbi hingata.
 • Maski materjal ei tohiks olla liiga jäik, vaid naha vastas mugav. Tuleb arvestada, et maski pidev kohendamine vähendab oluliselt maskikandmise efektiivsust.
 • Mask tuleb kinnitada kõrvade taha ning kinnitamiseks saab kasutada kummipaela. Kummipaela asemel võib kasutada ka riidest igasse nurka kinnitatud paelu, aga sellisel moel on maski keerulisem kinnitada.

Viimati uuendatud: 10.05.2021 11:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsemask on avalikes siseruumides kohustuslik (sealhulgas ruumides, kus kontrollitakse COVID tõendeid, nt kinos, teatris, üritustel, koolitustel jne). Maski ei tule kanda tegevustes, kus see ei ole võimalik, näiteks vahetul sportimisel ja veega kokkupuutel, samuti restoranis süües.

Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse edasikandumist tõhusalt.

 • Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed.
 • Inimesed, kellele maski kandmine on tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peavad asjaolu kohta esitama tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud tõendi koos isikut tõendava dokumendiga.
 • Töösuhetes on tööl käimise ja isikukaitsevahendite kasutamise nõuete (sh maskikandmine) aluseks töökeskkonna riskianalüüs. Maskikandmise kohustusest on vabastatud töötajad, kui tööandja on konkreetse töökeskkonna riskianalüüsis näinud ette muul viisil koroonaviiruse leviku tõkestamise.
 • Maski kandmine on üldjuhul iga inimese enda vastutus, kuid avalikes siseruumides peavad maskikandmise kohustuse täitmist jälgima ka tegevuse eest vastutavad isikud, teenusepakkujad ja kauplejad. See tähendab, et ilma maskita inimesi nad oma müügi- või teenindusaladele lubada ei tohi.

Maski kandmisel tuleb silmas pidada järgmist:

 • Mask peab olema korralikult näo ees nii, et suu ja nina on kaetud. Kui maskil on traat, siis on see maski ülemises servas. Traadi peab vajutama korralikult ümber nina. Maski alumine serv on lõua all.
 • Kui mask on korra näolt alla või üles tõmmatud või seda on käega korduvalt kohendatud ja katsutud, tuleb mask välja vahetada.
 • Apteekides müüdava kaitsemaski maksimaalne kandmise aeg on kolm tundi. Seejärel on soovitatav maski vahetada, sest selle pealispind võib viirust edasi kanda.
 • Mask ei tohi olla niiske. Niiske mask tuleb välja vahetada.
 • Kasutatud mask tuleb visata kaanega prügikasti või panna kinnisesse kilekotti. Mitte mingil juhul ei tohi kasutatud maski jätta kuskile vedelema.

Kaitsemaskide kohta leiad rohkem juhiseid ja infot Terviseameti koduleheküljelt.

Viimati uuendatud: 20.12.2021 14:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, kuid riidemaskid peavad olema õmmeldud mitmekordsest riidest ja neid peab saama pesta kõrgel temperatuuril. Maski tuleb pesta vähemalt 60 kraadi juures. NB! Kasutatud maskid tuleb koguda kinnisesse plastkotti või karpi. Kindlasti ei tohi jätta kasutatud maski vedelema.

Viimati uuendatud: 10.05.2021 11:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Maske võib müüa igal pool – apteekides, ehituspoodides, tervisepoodides, toidupoodides, e-poes. Oluline, et inimesele antakse õiget infot - inimene peab teadma, mida ta ostab, mille eest see kaitseb ja kuidas maski kasutada.

Seepärast peab tootega olema kaasas toote info (nimetus, vastavus standardile ja info kaitseomaduste kohta), eestikeelne kasutusjuhend ja importija andmed.

Kui kaitseomaduste kohta info puudub, võib seda reklaamida ainult kui näomaski.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 11:42

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui kanda pikemat aega nina ja suu ees näomaskiks sobimatust materjalist näokatet, siis võivad mikrokiud, tolm või muud osakesed sattuda hingamisteedesse ja neid kahjustada.

TTJA hinnangul on kandmiseks sobimatud materjalid järgmised:

 • Materjal, millest ei ole võimalik läbi hingata – näiteks teksariie, nahk, kiletaoline materjal vmt;
 • Materjal, mis on väga hõre, vastu valgust vaadates paistavad augud, selline materjal ei filtreeri inimese sisse- ega väljahingatavat õhku;
 • Materjal, mis on immutatud/värvitud nahale sobimatute kemikaalidega.

Mask on täiendav abinõu viiruse leviku tõkestamiseks, aga see ei asenda teisi olulisi nakatumist vähendavaid abinõusid nagu käte pesemine, pindade puhastamine ning ka teiste inimestega vahe hoidmine.

Viimati uuendatud: 21.11.2020 13:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tööandja viib läbi riskianalüüsi, mille käigus teeb ta kindlaks, millised ohutegurid töökeskkonnas esinevad. Sealhulgas hinnatakse bioloogilisi ohutegureid ja nende hulgas võimalikku koroonaviirusesse nakatumist. Seejärel saab otsustada, millised meetmed ohtude vältimiseks või vähendamiseks kasutusele võetakse.

Isikukaitsevahendeid tuleb kasutada, kui riskianalüüsi tulemusel leitakse, et haigestumise ohtu ei saa vältida ega vähendada ühiskaitsevahendite kasutamisega (näiteks paigaldada viiruse leviku tõkestamiseks kaitseklaasid) või töökorralduslike abinõudega (distantsi hoidmine, desinfitseerimisvahendite kättesaadavus).

Tööandja on kohustatud töötajatele selgitama, millised on riskianalüüsiga tuvastatud võimalikud ohukohad (nakkusoht konkreetses ettevõttes, konkreetset tööd tehes) ning millised on meetmed, mida rakendatakse.

Tööandja peab töötajale selgitama, miks on vajalik isikukaitsevahendeid kasutada ning seejärel kasutamist ka nõudma. Nõuete selgitamine töötajatele on oluline, et töötaja mõistaks, miks nõuded on kehtestud. Kui nõuete kehtestamise tagamaid töötajale ei selgitata, võib olla vastusseis nõuete täitmisele suurem.

Kui töötaja ei allu tööandja korraldustele, saab tööandja töötajat hoiatada, et temaga lõpetatakse töösuhe, kui töötaja ei järgi kehtestatud reegleid. Kui töötaja ka peale hoiatamist reeglitest kinni pidama ei hakka, on tööandjal võimalik töösuhe lõpetada.

Viimati uuendatud: 03.05.2021 13:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Niisked ja märgunud maskid meid enam ei ei kaitse, sest viiruseosakesed jäävad niiske materjali külge hästi kinni. Kuid - õues ei olegi vajalik maski kanda. Juhul kui see on vajalik näiteks tööülesande tõttu, siis tuleb maski vahetada tihedamini või iga kord kui see hakkab muutuma niiskeks või märjaks (ei ole vahet, millisest materjalist mask tehtud on).

Viimati uuendatud: 28.12.2020 12:37

Kas said vastuse oma küsimusele?

TTJA sõnul peab korduvkasutatava maski pakendil või kaasasoleval infolehel kirjas olema alljärgnev info:

 1. filtreerimistõhusus ja osakeste suurus, millega seda on katsetatud;
 2. viide, kas tegu on korduvkasutatava või ühekordse näomaskiga;
 3. korduvkasutatava maski puhul lisaks teave, et „maski tuleb puhastada vastavalt tootja juhistele pärast iga kasutamist“ ning lisatud peavad olema juhised toote puhastamiseks/pesemiseks. PS! Viirusosakesed hävinevad alates 60-kraadise pesu puhul. Näiteks, kui juhisel on viidatud 40-kraadisele pesule ja puuduvad viited teistele puhastusjuhistele, mis tagaks viirusosakeste hävinemise, ei saa sellist toodet pidada korduval kasutamisel kasutajale ohutuks;
 4. kasutusjuhised (kuidas näokate/mask peab olema paigaldatud jms - võib olla piktogrammidena);
 5. lisatud peab olema muu hulgas järgmine teave: „Kontrollige alati, et näokate oleks õigesti sätitud ja kataks teie nina, suu ja lõua; habe võib vähendada filtreerimistõhusust.“ Samuti peab olema lisatud järgmine info: „Näokatte kasutamine ei asenda teisi kaitsemeetmeid nagu regulaarne kätepesu, vajalik distantsihoidmine jms.“;
 6. lisatud peab olema hoiatus: „Hoiatus/tähelepanu! Tegu ei ole meditsiinilise maski ega isikukaitsevahendiga. Näokate/mask piirab kasutaja hingamisteedest piisakeste lendumist keskkonda.“ (vastav hoiatus peab olema kergesti märgatav);
 7. tootja ja/või importija nimi ja kontaktandmed;
 8. toote identifitseerimisvahend (mudeli-, partiinumber vms).

Sama märgistus peab olema ka e-poes toote kirjelduse juures.

Selline mask, millel ei ole üldse mingisugust infot kaasas või e-poes ei ole vastavat kirjeldust toote juures, soovitab TTJA pigem ostmata jätta.

Viimati uuendatud: 08.02.2021 11:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, riidemaski peab peale kandmist panema otse pesumasinasse või kinnisesse plastkotti või karpi. Maski tuleb pesta vähemalt 60 kraadi juures. Mitte mingil juhul ei tohi kasutatud maski jätta kuskile vedelema. Riiulile seisma jäetud kasutatud mask võib levitada viirust tolmnakkusena ja on seega ohtlik ruumis viibijatele.

Viimati uuendatud: 08.02.2021 11:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Mida kõrgem on maski filtreerimisvõime ning mida väiksemaid osakesi ta on võimeline filtreerima, seda efektiivsem on mask. Rangelt soovituslik on kasutada meditsiinilisi või nendega võrdsustatud maske (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), kuna nende kasutamine tõkestab koroonaviiruse õhu kaudu edasikandumist väga tõhusalt.

Haigega lähedalt kokku puutudes tuleks eelistada isikukaitsevahendi nõuetele vastavat respiraatormaski.

Viimati uuendatud: 20.12.2021 14:39

Kas said vastuse oma küsimusele?

Uued tüved on oluliselt nakkavamad kui pandeemia alguses levinud koroonaviiruse variandid ning suu ja nina katmine millegi muu kui kaitsemaskiga ei aita nakatumist vältida.

Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Rangelt soovituslik on kasutada meditsiinilisi või nendega võrdsustatud maske (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), kuna nende kasutamine tõkestab koroonaviiruse delta tüve õhu kaudu edasikandumist väga tõhusalt.

Maskikandmine on avalikes siseruumides kohustuslik kõikidele alates 12. eluaastast (nt kinod, teatrid, ühistransport, kauplused, kaubanduskeskused, erinevad teeninduspunktid ja -saalid). Inimesed, kes ei saa maski kanda tervislikel põhjustel, peavad seda arsti vastava otsusega tõendama.

Maski ei tule kanda tegevustes, kus see ei ole võimalik, näiteks vahetul sportimisel ja veega kokkupuutel, samuti restoranis süües.

NB! Töösuhetes tuleb käituda vastavalt tööandja riskianalüüsile. See tähendab, et kui tööandja on riskianalüüsis jõudnud tulemuseni, et konkreetses töökohas on viiruse levikuga seonduvad ohud piisavalt maandatud teiste isikukaitsevahendite kasutamisega nagu näiteks visiir või kaitseklaas, ei pea töötaja kandma kaitsemaski. Kui riskianalüüsis on tuvastatud, et tööülesannete ohutuks täitmiseks on vajalik kanda kaitsemaski, on töötajal kohustus kanda maski.

Viimati uuendatud: 20.12.2021 14:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.