HOIA mobiilirakendus

Ava kõik vastused

HOIA on mobiilirakendus, mis aitab rakenduse kasutajate kaasabil piirata COVID-19 viiruse levikut. Rakenduse eesmärk on teavitada koroonaviirusesse nakatunute lähikontaktseid ja anda neile sellega ka esmased suunised, kuidas edasi käituda. Niimoodi saab kasutaja kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga, võimaldades tal astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 10:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Rakendust kasutavad telefonid registreerivad läheduses asuvate teiste telefonide Bluetooth signaalide olemasolu. Kui signaal on piisavalt lähedal ja selle kestvus piisavalt pikk, siis salvestub nende telefoni lähikontakti anonüümne kood. Kui nüüd inimene kinnitab oma nakkuse HOIA äpis, siis laetakse tema seadme anonüümsed koodid kesksesse serverisse, kust kõik kasutajad saavad need alla laadida. Anonüümse koodi põhjal ei ole inimest võimalik tuvastada. Kasutaja telefon võrdleb, kas haige anonüümne kood ühtib mõne koodiga, mis on tema telefoni varem talletunud. Kui jah, loetakse kasutaja lähikontaktseks ja ta saab vastava teavituse koos tegevusjuhistega. Kasutaja ei saa teada, kes oli see nakatunu, kellega ta kokku puutus, ega ka muud infot, mis võimaldaks nakatunut kaudselt tuvastada.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 10:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Me kõik loodame, et COVID-19 epideemia raskemad päevad on selleks puhuks seljataga. Sellegipoolest ei tohi me kaotada valvsust. Pandeemia ei ole lõppenud ja kui kasvab inimeste liikumine nii Eesti sees kui ka rahvusvaheliselt, on jätkuvalt oht, et haigus hakkab jälle levima. See ei tähenda, et peaksime normaalse elu pausile panema, kuniks teadlased suudavad leida ravimi või vaktsiini koroonaviiruse vastu. Rakendus HOIA on loodud selleks, et võiksime järgmisele lainele minna vastu üks samm viirusest ees. Mida varem nakkuse leviku ahel peatatakse, seda vähem inimesi nakkuse saab ning seda kergemini viirus seljatatakse. Inimeselt inimesele leviku piiramisel on nakatunu lähikontaktsete võimalikult kiire teavitamine oluline abivahend ning HOIA just nimelt seda teebki. Praegu, kui ajad on rahulikumad, on parim aeg seda olulist tööriista tundma õppida ning harjutada selle kasutamist koos oma lähedastega.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 10:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Viirused nagu COVID-19 võivad levida enne sümptomite teket, mille tõttu nakatunu võib enesele ja teistele teadmata haigust edasi levitada. See tähendab, et haigustunnuste tekkimise ajaks võib viirus olla juba teistele edasi kandunud ning ainuüksi sümptomaatiliste inimeste kodus püsimisest ei piisa, et viiruse levik peatada. HOIA äpi kaudu on nakatunul võimalik kiiresti teavitada kõiki inimesi, kellega ta on nakkusohtlikul perioodil lähedalt kokku puutunud. Niimoodi saavad äpi kasutajad varakult teada võimalikust nakatumisest ja saavad astuda samme enese ja teiste tervise kaitseks. HOIA äppi kasutades panustad seega nakkuste arvu vähendamisele Eestis, sõltumata sellest, kas osutud nakatunuks või lähikontaktseks.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 10:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Terviseametis on tõepoolest meeskond, kelle ülesanne on helistada läbi kõik koroonaviirusesse nakatunud, selgitada välja, kellega nad lähikontaktis olid ning neid lähikontaktseid omakorda teavitada võimalikust nakatumisest. See töö on väga oluline, et piirata nakkuse edasi kandumist, ent sel esineb teatud loomulikke puudujääke. Iga nakatunu ei pruugi suuta meenutada kõiki inimesi kellega ta lähikontaktis oli: mõni inimene läheb meelest ära ja mõne inimese puhul ei suuda nakatunu neid lihtsalt tuvastada. Näiteks ei tea nakatunud enamasti, kelle kõrval nad liinibussis istusid. HOIA loob seega olulist lisandväärtust Terviseameti tööle, sest suudab tuvastada ka need lähikontaktid, keda nakatunu ise ei tunne või ei mäleta.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 10:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

Mõned uuringud on näidanud, et kui me kasutaksime ainult äppi, võiks 60% elanikkonna kaetusega olla võimalik epideemiat ohjata. Tegelikkuses ei ole nii suure kasutajate hulga saavutamine vajalik, sest äpp on ainult üks mitmest vahendist meie tööriistakastis selle viiruse leviku piiramiseks. See on lihtne ja turvaline kaitsevahend, mille kasutamise tulemusena muutuvad ka kõik teised meetmed tõhusamaks. Oleneb ka, kes on kasutajad – väga palju ringi liikuvad, potentsiaalselt haigestunutega ja üldse rohkemate inimestega igapäevaselt kokku puutuvad võiksid kindlasti äppi kasutada. Kuna üks inimene keskmiselt kannab COVID-19 üle kahele teisele inimesele, siis ei lähe kaua, et ühest nakatunust haigus väga paljudele leviks. Seega iga kasutaja loeb: kui me tänu äpi kasutamisele kasvõi ühe nakkusahela läbi lõikame, siis väldime viiruse suuremat levikut.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 11:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

HOIA äpi kasutamine on täiesti vabatahtlik. Meie soov pole kedagi kohustada, vaid anda kõigile võimalus aidata kaasa viiruse leviku piiramisele Eestis.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 11:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Rakendus toetab kolme keelt - eesti, inglise ja vene keelt. iOS rakenduse puhul toimub keelevaliku muutmine rakenduses sees. Android rakenduse esimeses versioonis rakenduse keel muutub vastavalt operatsioonisüsteemi keelele. Kui telefon on eesti keeles, siis on seda ka rakendus. Kui telefon on inglise keeles, on rakendus inglise keeles jne. Uuematel Androidi seadmetel saab keelt muuta, minnes Settings -> General management -> Language and input ("Seaded" -> "Üldine haldus" -> "Keel ja sisestus"). Täpsema juhise saab oma telefoni tootjalt. Järgnevates Androidi versioonides lisame rakendusepõhise keelevaliku toetamise.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 11:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Äppi kasutatakse ainult Eesti koroonaviiruse leviku ohjamiseks. Peame olema valmis, et viiruse levikul on Eestis rohkem kui üks laine, seega võib ka äpp olla aktiivses kasutuses rohkem kui ühel perioodil. Esialgu me ei oska öelda, kas HOIA võiks sobida ka mõne teise viirushaiguse leviku piiramiseks, ent oleme sellele võimalusele avatud.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 11:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui said äpilt teavituse, siis see tähendab ainult seda, et oled tõenäoliselt olnud lähikontaktis koroonaviirusesse nakatunuga. See ei tähenda, et jääd kindlasti haigeks. Oluline on nüüd püsida kodus ja jälgida oma sümptomeid. Kui sul tekib näiteks kuiv köha, palavik või tunned raskust hingamisel, siis võta ühendust oma perearstiga, kes korraldab sinu testimise ja ravi. Oluline on meeles pidada, et kui ka oled saanud nakkuse, ei tähenda see, et nakkus kulgeb raskekujuliselt: enamik juhte kulgeb rahulikult.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 16:40

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui oled lähikontakti teavituse saabumiseks end juba isoleerinud ja oled kindel, et isolatsiooni käigus ei ole puutunud kokku kellegagi viisil, et nakkus võis üle kanduda, siis arvesta 14 päeva lugemist alates päevast, mil end isoleerisid. Kui isoleerisid end 7 päeva tagasi ja teavitus tuli täna, siis püsi kodus veel 7 päeva.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 11:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Äpi kaudu teavituse saanud lähikontaktseid koheldakse samaväärselt nende lähikontaktsetega, keda tuvastatakse Terviseameti poolt nakatunu intervjuu käigus. Praeguste juhiste alusel tähendab see seda, et kui sul tekivad sümptomid, siis pääsed ka perearsti kaudu testima.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 11:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui HOIA tuvastab, et oled olnud lähikontaktis viirusekandjaga, siis soovitab ta sul end 14 päevaks teistest isoleerida ja oma tervist jälgida. Viiruse leviku piiramiseks on säärane ettevaatlikkus hädavajalik. Samuti pakutakse sulle telefoninumbrit, kuhu helistada lisainfo saamiseks. Äpi kaudu pole võimalik kellelgi peale sinu enda tuvastada, et olete olnud lähikontaktis viirusekandjaga, seetõttu ei saa ka keegi sulle kehtestada liikumispiirangut. Oma liikumise piiramine on iga äpi kasutaja enda südameasi, mida ükski teine inimene ega asutus kontrollida ei saa.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 11:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

HOIA äpp toimib läbi telefonide omavahelise privaatse suhtluse. Kui oled suundumas kusagile, kus võid puutuda kokku teiste inimestega, siis oleks parima tulemuse saavutamiseks tõesti hea rakendust omavat telefoni kaasas kanda. Samuti peab vaatama, et telefonil oleks Bluetooth sisse lülitatud.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 11:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei. HOIA äppi on võimalik kasutada igas vanuses, ka alla 13-aastastel. Kuivõrd äpp ei töötle isikuandmeid, siis ei nõua äpi kasutamine alla 13-aastastelt eraldi vanema nõusolekut. Vanematel on siiski võimalik alati kontrollida, milliseid rakendusi nende laste telefonidesse võib tõmmata. Õiguslike piirangute tõttu pole alla 13-aastasel võimalik oma nakatumist ise äpile kinnitada, kuid nad saavad kasutada rakendust selleks, et ise saada teavitusi lähikontaktist. Tulevastes äpi versiooniuuendustes leiame võimaluse, kuidas ka alla 13-aastase nakatunu haiguse saaks äpile kinnitada.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 12:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kiiruse ja kasutajamugavuse huvides tegime esimese äpi väljalaske sellisena, et äpp toetab vaid mobiilseid autentimisvahendeid, milleks Eestis on mobiil-ID ja SmartID. Nii on võimalik äpi kasutajal otse telefonist Patsiendiportaalis oma nakkus kinnitada. Lisaks mobiil-ID ja SmartID põhisele nakkuse kinnitamisele, oleme loomas juurde võimalust oma nakkus kinnitada ka Terviseametiga peetud intervjuu käigus, mis tehakse iga nakatunuga ja mille käigus pole vaja ühtegi autentimisvahendit. Soovitame igal eestlasel teha endale mobiil-ID või SmartID, mis võimaldavad ka ilma kaardilugejata riigiteenuseid kasutada. Loe lähemalt mobiil-ID kohta siit ja SmartID kohta siit. SmartID on tasuta turvaline nutirakendus, mille laadimise ja seadistamise peale kulub vaid paar minutit.

Viimati uuendatud: 11.09.2020 10:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei tähenda. Võib juhtuda, et inimene kellega olid lähikontaktis, ei kasuta äppi ja seega ei tuvastanud sinu telefon ka lähikontakti. Kui teine inimene kasutas äppi, siis ikkagi ei saa teavituse mittelaekumise järgi kindlalt väita, et nakkusohtu ei olnud. Nakkus levib ka kontaktpindade kaudu ning sellist levikut äpp ei suuda tuvastada, küll aga manuaalne kontaktijälgimine. Seega, kui töötad nakatunuga samas kohas, aga näost näkku kokku ei puutunud, siis võid ikkagi olla nakatunud, ehkki lähikontakti inimesega ei olnud ja äpp teavitust ei saatnud.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 12:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kuivõrd lähikontaktsed peavad end isoleerima teistest, et nakkust mitte edasi kanda, siis on neil õigus haiguslehele, kui see peaks vajalikuks osutuma. Õigus haiguslehele on sõltumata sellest, kas lähikontakti on tuvastatud Terviseameti töötaja või HOIA äpp. Iga lähikontaktne peab haiguslehte taotlema perearstilt. Selleks, et perearst võiks kinnitada, et lähikontakt on toimunud, teeb ta järelpärimise Terviseametile.

Seega, kui sinu lähikontakti on tuvastanud äpp, peaksid sa sellest teada andma Terviseametile, helistades äpis kuvatud numbrile (+372 794 3500). Sealt suunatakse sind edasi sinu regiooni lähikontakti tuvastamise spetsialistini, kes küsib mõned täpsustavad küsimused ja registreerib sinu lähikontakti. Seejärel on sul võimalik perearstilt haiguslehte taotleda.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 12:25

Kas said vastuse oma küsimusele?

Teavituste saabumine sõltub sellest, millal rakendus nakatunute koode küsib ja millal nakatunuga kokku puutusid. Kui puutusid nakatunuga kokku päeval, mil tema nakkus kinnitati, siis avalikustab süsteem nakatunu koodi sulle järgmisel päeval. Kui puutusid nakatunuga kokku enne päeva, mil tema nakkus kinnitati, siis avalikustab süsteem nakatunu koodi sulle nii pea, kui sinu rakendus koode küsib. Hetkel võimaldab Google ja Apple rakendusliides koode küsida kaks korda päevas.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vastavalt telefoni mudelile ja operatsioonisüsteemile saadavad telefonid kasutajale iganädalaseid informatiivseid teavitusi, mis sisaldavad summaarset infot nakatumiste arvu kohta. Apple'i iOS-is on võimalik need sisse või välja lülitada valides telefonist Settings - Notifications - COVID-19 Exposure Notifications - Allow Notifications (lülitada kas sisse või välja). Androidi puhul tuleb valida Seaded - Google - COVID-19 kokkupuute märguanded (lülitada kas sisse või välja). Teavitused säilivad ainult teavituste paneelil kuniks kasutaja sellele vajutab või teavituse vasakule või paremale eest ära lükkab.

HOIA äpp saadab kasutajale teate teavituste paneelile sisuga "Uus märguanne. Ava rakendus, et vaadata märguannet", millele vajutades avaneb HOIA äpp. Lähikontakti olemasolu korral kuvatakse äpi avalehel vastavasisuline info koos soovitusega teatud ajani kodus püsida "Sul on olnud 1 lähikontakt COVID-19 haigega. Viiruse leviku riski vähendamiseks püsi kodus kuni xx.xx.xx". See info on äpis nähtav järgmised 10 päeva. Kui kasutaja kustutab HOIA äpist oma andmed kaob ka nakkuse teavitus. Kui kasutaja lükkab teavituse teavituste paneelilt ära, siis on nakkuse teavituse info HOIA äpis ikka nähtav.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Äpi peamine funktsioon on sind teavitada ja juhendada, kui võisid olla lähikontaktis COVID-19 nakatunuga. Seega kasutab äpp kolme sorti teavet: teave lähikontakti kohta, teave nakatumise kohta ning teave tegevusjuhiste kohta.

  1. Lähikontaktiks loetakse seda, kui oled olnud nakatunuga päeva jooksul koos vähemalt 15 minutit ja üksteisest vähem kui 2 meetri kaugusel. Telefonid koguvad infot lähikontakti kohta automaatselt läbi Bluetooth raadiosignaalide ning signaali tõlgendamine kauguseks põhineb põhjalikel rahvusvahelistel uuringutel, mida on muuhulgas läbi viinud ka sinu telefoni operatsioonisüsteemi loonud Google ja Apple.
  2. Inimeste nakatumine kinnitatakse välise tõeallika vastu, milleks Eestis on Terviseamet ja Tervise Infosüsteem. See tähendab, et ükski kasutaja ei saa end märkida nakatunuks, kui ta päriselt haige ei ole. Kui telefon teavitab sind lähikontaktist nakatunuga, võid kindel olla, et teavituse väljasaatnud inimene on ka päriselt nakatunud.
  3. Kui osutud lähikontaktseks, siis sulle kuvatud tegevusjuhised on Terviseameti poolt kinnitatud. Lisaks kuvatakse sulle Terviseameti telefoninumber, kuhu saad lisainfo küsimiseks helistada.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

HOIA äpi kasutamine ei nõua, et ta loobuksid oma õigusest privaatsusele. Äppi on võimalik kasutada nii, et ükski teine kasutaja ei saa teada sinu nakatumisest ega kokkupuutest nakatunuga. Ühelgi riigiasutusel ei teki äpi kaudu võimalust ühtegi kasutajat jälgida. Kui äpp tuvastab, et oled olnud lähikontaktis nakatunuga, on sul võimalik võtta ühendust Terviseametiga, et sellest teada anda, ent äpi kaudu Terviseamet seda infot ei kogu. Kui osutud nakatunuks, siis see info jõuab Terviseametile läbi laborite ja perearstide, mitte läbi äpi.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kuna Bluetooth on positsioneerimistehnoloogia, mis on formaalselt osa Androidi asukohateenustest, nõuab Bluetoothi sisselülitamine Android telefoni rakenduselt luba kasutada asukohateenuseid. Kinnitame, et HOIA äpp ei kogu kunagi infot teie asukoha kohta.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

HOIA saadab välja teavituse kui oled olnud lähikontaktis nakatunuga. See teavitus ei ütle sulle kes see nakatunu oli, kus ja kui kaua sa temaga kokku puutusid või millal sa temaga kokku puutusid. Seega ei ole teavituse põhjal võimalik nakatunu isikut tuvastada.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Rakendus ei pääse ligi telefonis olevale teabele (kontaktid, asukoht jms). Kui asud rakenduse kaudu kinnitama oma nakkust, siis suunab rakendus sind edasi riiklikku Patsiendiportaali, ent Patsiendiportaal ei saada rakendusesse tagasi sinu terviseinfot, vaid ainult kinnitab nakatumise fakti rakenduse serverile mitteisikustatud kujul.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Iga rakenduse kasutaja kohta genereeritakse lühiajaline anonüümne kood, mis regulaarselt vahetub. Kui oled teise kasutajaga piisavas läheduses, vahetavad teie telefonid teineteise anonüümseid koode. Lisaks koodile endale salvestab telefon kui kaua ta seda koodi nägi ja mis kaugusel selle koodi omanik võis teist selle aja jooksul olla (Bluetooth signaali tugevuse alusel). Kui osutud nakatunuks, siis on sul võimalus oma anonüümsed koodid laadida rakenduse serverisse, kust teised kasutajad saavad need alla laadida, et võrrelda, kas nende telefon on juba sinu koodi näinud või mitte. Muud infot rakendus sinu ega sinu lähikontaktsete kohta ei kogu.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Esimene ja kõige olulisem samm infolekke piiramiseks on kogutava info hulga minimeerimine. Rakenduse kogutavad andmed ei ole isikuga seostatavad. Info nakatunute kohta, mis on vajalik nakkushaiguse kinnitamiseks, on hoitud Tervise Infosüsteemis, nagu seda on tänaseks tehtud juba üle kümne aasta. Äpi tarbeks ei looda uut andmebaasi, seega ei looda ka uut infolekkeriski. Rakenduse server kuhu laekuvad nakatunute anonüümsed koodid, paikneb Riigipilves, kus ta on rünnakute eest kaitstud. Isegi siis, kui keegi suudaks serverile ligi pääseda, näeks ta seal ainult hunnikut anonüümseid koode, mis iseeneses mingit infot edasi ei kanna. Rakendus on loodud hajusal põhimõttel, mille tulemusena tekib rakenduse kaudu vahetatavatest andmetest kasulik teave alles rakenduse eri komponentide koostöö tulemusena ja see teave kuvatakse ainult sulle sinu telefonis. Infot, kuidas oma telefoni võimalike infolekete eest paremini kaitsta, loe lähemalt siit.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:36

Kas said vastuse oma küsimusele?

HOIA koodi ja tehnilise dokumentatsiooniga saab tutvuda lehel https://koodivaramu.eesti.ee/tehik/hoia. Avatus on meie jaoks oluline, sest võimaldab kõigil ise veenduda, et äpp on turvaline ja privaatne. Lisaks usume, et säärane avatus väliste osapoolte tagasisidele aitab meil äppi veelgi paremaks teha.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:37

Kas said vastuse oma küsimusele?

Rakenduse kasutamiseks on vaja Android või iOS operatsioonisüsteemil põhinevat telefoni. HOIA parimaks toimimiseks on vaja kasutada Google & Apple poolt pakutavat lähikontakti teavitamise rakendusliidest. Seetõttu on kasutatavus piiratud viimase 5 aasta jooksul toodetud telefonidega. Android telefonidest sobivad seega kõik telefonid, mis toetavad Android 6.0 operatsioonisüsteemi. Apple'i telefonidest sobivad kõik, mis toetavad iOS 13.5 operatsioonisüsteemi (alates iPhone 6S).

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Esialgu on HOIA äpp kättesaadav ainult nutitelefonide kasutajatele. Kui nakatunul ei ole nutitelefoni, siis on tal võimalus ikkagi oma lähikontaktseid teavitada: selleks on Terviseametis üles seatud eraldi meeskond inimestest, kes aitavad nakatunul intervjuu käigus oma lähikontaktsed välja selgitada ja neid teavitada.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

HOIA rakendus töötab telefonis taustal ja vajab oma tööks Bluetooth ühendust. Sellega kaasneb ka mõnevõrra suurem akukasutus. Bluetoothi ühenduseks kasutab rakendus Google ja Apple poolt arendatud ametlikku rakendusliidest. See liides püüab võimalikult palju minimeerida rakenduse kasutamisest tulenevat aku tühjenemist ja maksimeerida seadme tööaega.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:44

Kas said vastuse oma küsimusele?

Äpp vajab regulaarseks toimimiseks ainult Bluetoothi. Vähemalt korra päevas võiks telefon olla ühendatud internetivõrku, et kontrollida, kas on olnud lähikontakte. Selle kontrollimise käigus laetakse alla väike kogus infot, mis ei tohiks ületada 200 kb. Seega kasutab äpp internetiühendust vähe ja mobiilne internet ei ole ilmtingimata vajalik − teavituste jaoks vajaliku info allalaadimine toimib ka üle wifi.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui seadmel on asukohateenused välja lülitatud, kasutaja valikul või automaatselt akusäästmise eesmärgil, siis kuvab Hoia rakendus sellekohase teavituse. Hoia rakenduse tööks on vajalik asukohateenused uuesti lubada. Need saab üle kontrollida seadme seadete alt "Seaded -> Asukoht -> Kasuta asukohta". Kui asukoht on lubatud, aga HOIA kuvab jätkuvalt teavituse, siis on võimalik, et asukoht pole rakendusele lubatud aku säästmise eesmärgil. Sel juhul tuleb üle vaadata, et seadmel ei oleks aku säästureziimi reziimi sisse lülitatud. Viimase kohta saab rohkem infomatsiooni tootja kodulehelt või https://dontkillmyapp.com/

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lähikontaktide teavitamise telefonirakenduste puhul räägitakse "tsentraliseeritud" ja "detsentraliseeritud" ehk hajusast lähenemisest. Tsentraliseeritud rakenduste puhul toimub lähikontakti tuvastamise arvutus keskses serveris. See tähendab, et serverisse laetakse üles nii nakatunu kui temaga kokkupuutunud isikute anonüümsed koodid, ning serveris toimub arvutus, mis selgitab välja, kas vastavad isikud olid lähikontaktis. Hajusate rakenduste puhul laetakse serverisse ainult nakatunu anonüümsed koodid ning teised telefonid laevad need anonüümsed koodid endale alla. Seega ei saa hajusa lahenduse puhul server välja arvutada lähikontakti toimumist, vaid seda peab tegema inimese, st sinu enda telefon. Tsentraliseeritud lahenduste puhul saab rakenduse serveri omanik (enamjaolt riik) veidi enam infot nakatunute ja nende lähikontaktsete kohta kui hajusate lahenduste puhul. Privaatsusteadurid on välja toonud, et tsentraliseeritud lahenduse puhul on serveri omanikul võimalik luua sotsiaalne graafik nakatunutest, mis on epidemioloogiliste uuringute tarbeks hea, ent mis loob ka võimaluse nakatunu lähikontaktseid kaudselt tuvastada. Hajusa lahenduse puhul ei ole serveri omanikul võimalik nakatunu lähikontaktseid tuvastada ei otseselt ega kaudselt. HOIA on hajus lahendus.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lähikontaktsete teavitamise äpid on maailma maastikul võrdlemisi uued ja kõige pikem kogemus nendega on olnud Singapuril, kus epideemiat on seni väga edukalt ohjatud. Peamine õppetund on olnud, et selliste rakenduste arendamisel on vaja teha lähedast koostööd firmadega, kes telefonide operatsioonisüsteeme loovad, et hoida ära tüüpilisi probleeme rakenduse toimimises. Seetõttu on Eesti rakendus integreeritud Google ja Apple arendatud rakendusliidesega, mis tagab rakenduse sujuvama toimimise ja võimalikult madala akukasutuse.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

HOIA on loodud riigi ja Eesti ettevõtete koostöös. Sealjuures on ettevõtted panustanud äpi arendusse tasuta, kuivõrd usuvad selle äpi väärtusesse nakkuse leviku piiramisel ja normaalse elu taastamisel. Seega kulutab riik maksumaksjate raha minimaalselt, ent riigi hinnangul äpp siiski loob maksumaksjatele kasu, võimaldades kodanikel kiiremini reageerida võimaliku nakkusohu korral.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Septembri alguses teatasid Google ja Apple, et plaanivad kuu lõpuks lisada Android ja IOS süsteemidesse universaalsed koroonaäpid. Praeguse seisuga ei ole aga teada, kuidas nende äppides nakkuse kinnitamine plaanitud on ja kas seda oleks võimalik ühendada Eesti terviseandmete infosüsteemiga. Seega ei ole praegu võimalik hinnata, kas tulevikus võiks ka Eesti nendele universaalsetele äppidele üle minna või peaks jätkama HOIA arendamist. Ilma diagnoosi kontrollimata enda haigeks märkimist ei saa lubada, sest siis oleks võimalik äppi kasutada asjata paanika külvamiseks.

Viimati uuendatud: 09.09.2020 15:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.