Käitumine nakatumise korral

Ava kõik vastused

Kui töötaja saab teada, et tema koroonaviiruse proov oli positiivne, siis tuleb tal sellest kohe teavitada tööandjat.

Tööandja peab saatma nii haigestunud kui ka haiguskahtlusega töötajad koju karantiini.

Selleks selgitab tööandja välja töötajad, kes on haigestunud kolleegiga viimasel kahel nädalal töökohal kokku puutunud. Nemad peavad samuti 14 päevaks koju jääma ja hoolikalt oma tervist jälgima. Kui sel ajal tekib inimesel palavik või köha, tuleb tal võtta ühendust oma perearstiga.

Need töötajad, kes haigestunuga otse kokku ei puutunud, võivad jätkata oma igapäevatööd, kuid peaksid oma tervist hoolikamalt jälgima.

Tööandja peab tagama, et tööl kasutatakse nakkuse piiramiseks

 • vajalikke kaitsevahendeid,
 • tuulutatakse ruume ja
 • puhastatakse hoolega pindu.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 14:25

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui mõni kaupluse töötaja haigestub töövälisel ajal,

 • siis peab ta püsima kodus 14 päeva ning võtma ühendust oma perearstiga, kes saadab ta vajaduse korral testimisele ja avab haiguslehe.
 • Haigestunud töötaja võib 14 päeva pärast tööle naasta, kui tal ei ole palavikku, köha, nohu ega muid hingamisteede haiguste nähte.

Kui arst on töötaja haiguslehe lõpetanud, siis võib ta tööle naasta ja tööandjal ei ole õigust töötajalt uut testi nõuda.

Kui mõni kaupluse töötaja haigestub tööajal,

 • siis peab ta kohe koju minema, võtma ühendust oma perearstiga ja püsima kodus 14 päeva.
 • Kui haigestunud töötaja saab positiivse koroonaviiruse diagnoosi, peab ta sellest tööandjat teavitama.
 • Tööandja peab seejärel kohe kaupluse sulgema vähemalt 48 tunniks ja desinfitseerima ruumid.
 • Tuleb välja selgitada haigestunud töötajaga lähikontaktis olnud inimesed ning paluda ka neil 14 päeva kodus olla.

Täpse juhise leiate siit: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kaubandusettevotete_juhis_12.04.20-2.pdf.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 11:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Pärast lähikontakti koroonaviirusesse nakatunuga, tuleb töötajal jääda 14 päevaks koju ja jälgida oma terviseseisundit. Tervisemurede korral tuleb võtta ühendust oma perearstiga.

Arsti kaalutletud otsusel on võimalik saada haigusleht.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 16:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui Sul on diagnoositud koroonaviirus, pead püsima kodus kuni tervenemiseni. Tervenemine tähendab, et vähemalt viimased 48 tundi ei ole Sul olnud palavikku ja vähemalt viimased 24 tundi ei ole olnud köha ega kurguvalu.

Et hoida ära viiruse levik, on Sul keelatud haiguse ajal oma elukohast lahkuda. Kodust võid lahkuda üksnes tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või juhul, kui kodus oleks ohus Su elu või tervis.

Kui mitte kellelgi pole võimalik tuua Sulle koju eluks hädavajalikku (toit, ravimid), pöördu palun abi saamiseks telefoni või e-kirja teel oma kohaliku omavalitsuse poole.

Kui Sul endal haigusnähte ei ole, aga Sa elad koos inimesega, kellel on diagnoositud koroonaviirus, võid kodust lahkuda ainult siis, kui

 • lähed tervishoiutöötajana täitma tööülesandeid või osutad muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
 • lähed kodu lähedalt hankima igapäevaseks toimetulekuks vajalikke kaupu (nt toit, ravimid) ja keegi teine Sind selles aidata ei saa;
 • Sul on välistatud igasugune kokkupuude koroonaviirusesse haigestunud inimesega;
 • soovid olla õues.

Igal juhul järgi avalikus kohas kehtivaid piiranguid: hoia teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet, liigu üksi või kahekesi (piirang ei kehti perega liikudes). Lisaks pead kandma kaasas isikut tõendavat dokumenti.

Politsei- ja Piirivalveametil on õigus teha liikumispiirangute täitmise üle järelevalvet. Kui inimene nõudeid ei täida, on võimalik määrata talle kuni 2000 euro suurune sunniraha.

Vaata ka Vabariigi Valitsuse 26. märtsi korraldust: [https://www.riigiteataja.ee/akt/326032020007].

Viimati uuendatud: 30.04.2020 17:57

Kas said vastuse oma küsimusele?

Nakatunu peab kindlasti püsima kodus kuni tervenemiseni.

Ka pereliikmed peavad jääma 14 päevaks koju, kuna nad on vahetult haigega kokku puutunud. See aitab vältida viiruse edasist levikut.

Kui pereliikmel tekib sel ajal palavik või köha, tuleb pidada nõu perearstiga.

Nakatunud pereliige tuleb eraldada nii palju kui võimalik ja temaga peaks suhtlema vaid üks inimene.

Kodus tuleb iga päev hoolega puhastada kõiki katsutavaid pindu ning tuulutada tuba.

Viimati uuendatud: 15.04.2020 11:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Koroonaviiruse spetsiifiline ravi puudub, võimalik on leevendada ainult haigusnähte. Maailma Terviseorganisatsioon ei ole veel soovitanud ühtegi ravimit, mida võtta raviskeemi. Mõnes riigis on katsetatud malaariaravimit, kuid Eestis eksperimentaalset ravi ei praktiseerita.

Viimati uuendatud: 07.04.2020 09:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Uuringud on näidanud, et haigestunud inimene on nakkusohtlik 7–14 päeva pärast haigusnähtude tekkimist.

Seetõttu tuleb isolatsioonis olla 14 päeva.

Isolatsioonist võib väljuda, kui inimene on

 • vähemalt 48 tundi ilma palavikuta ja
 • vähemalt 24 tundi ilma ägedate viirushaiguse nähtudeta.

Kui palavik ja köha püsivad veel ka 14ndal päeval, siis tuleb olla kodus nende möödumiseni ja seejärel veel kaks päeva.

Kui inimene on olnud haiglaravil, siis sõltub terveks tunnistamine tema seisundist. Haiglad soovitavad enamasti olla kodus veel kaks nädalat pärast haiglat.

See ei kehti nende inimeste kohta, kel on kerged haigusnähud, aga kes on mingil põhjusel siiski haiglas ravil olnud.

Viirus võib olla laboratoorselt tuvastatav isegi kuni 37 päeva, kuid patsient ei ole enam nakkusohtlik.

14-päevases isolatsioonis tuleb püsida ka siis, kui kõik haigusnähud on mõne päevaga kadunud. See aitab ennetada haiguse levimist.

Nii kodusel ravil kui ka haiglas saab kõiki juhiseid perearsti või raviarsti käest.

Arsti soovitusi tuleb järgida.

Viimati uuendatud: 09.04.2020 17:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.