Kasutamata jäänud piletid ja nende hüvitamine

Ava kõik vastused

Riik on töötanud kultuuri- ja spordivaldkonda eriolukorra tõttu tabanud kriisi leevendamiseks välja kriisipaketi.

Eesmärk on anda koroonakriisist tingituna erakorralist abi järgmiselt:

  • organisatsioonide tegevuse katkemisega kaasnenud juba tehtud kulude ja eesolevate möödapääsmatute kulude kompenseerimine – ligi 20 miljonit eurot;

  • vabakutseliste loovisikute, treenerite ja rahvakultuurikollektiivide juhtide toetamine – ligi 5 miljonit eurot.

Rohkem infot on siin: https://www.kul.ee/et/abipakett.

Ettevõtjaid ja loojaid toetatakse ka muudel viisidel.

  • Loomeettevõtetel on soovitatav kasutada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse taotlusvooru.

  • Vabakutselistele loovisikutele võib olla toeks loovisikute ja loomeliitude seadusest tulenev vabakutseliste loovisikute loometoetus. Loometoetuste eelarve suureneb tunduvalt ning toetusi on võimalik välja maksta umbes 1200 vabakutselisele loovisikule, kes võivad tegutseda mis tahes vormis ega pea olema ühegi loomeliidu liikmed. Lisateavet leiad siit.

  • Kultuurkapital kehtestas eriolukorra ajaks meetme, millega on sihtkapitalidel ja maakondlikel eksperdirühmadel õigus eraldada ka toetuste jagamise vahelisel ajal eristipendiume, et säilitada loominguline või sportlik tegevus. Lisateavet leiad siit.

  • Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiline makse jääb ära, st FIE-de esimese kvartali ettemakse tühistatakse. Lisateavet leiad siit.

  • Maksu- ja Tolliamet peatas 1. märtsist 2020 kuni eriolukorra lõpuni intresside võtmise maksuvõlgadelt. Pärast eriolukorra lõppu langeb intress maksuvõlgnevuselt poole võrra (0,06%-lt 0,03%-le).

  • Eesti Töötukassa hakkab maksma töötasu hüvitist. Selleks on kavandatud 250 miljonit eurot.

  • Ettevõtjad saavad oma murede ja küsimustega pöörduda ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole e-posti aadressil covid19@mkm.ee.

Loe lisa Kultuuriministeeriumi veebilehelt.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 19:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui korraldaja otsusel ärajääv või edasilükatav sündmus on saanud toetust riigieelarvest, palume korraldajal sellest ministeeriumi kohe teavitada. Küsimused, mis seonduvad toimumata jäänud või edasilükatud sündmuse ja riigilt saadud toetusega, lahendatakse iga juhtumi asjaolusid arvestades. Toetusi lausaliselt tagasi küsima ei hakata.

Viimati uuendatud: 31.03.2020 21:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kultuuriministeeriumi hinnangul tuleb koroonaviiruse tõttu ära jäänud kultuuriüritustele pileti ostnud inimeste õigusi ja korraldajate kohustusi hinnata juhtumipõhiselt. Hinnata tuleb poolte vahel sõlmitud kokkuleppe sisu ja kokkuleppe muutmise võimalust, et leida vastastikku sobiv lahendus. Sündmusi korraldavad asutused ja organisatsioonid võivad pakkuda näiteks kinkekaarte või sündmuse toimumist muul ajal, ent kui pileti ostja pakkumisega nõus ei ole, on tal õigus kokkuleppest taganeda ja piletiraha tagasi küsida.

Kuna ärajäävate ürituste hulk on väga suur, tuleb kindlasti varuda kannatust asjaajamisel.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 19:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Seda otsustab iga korraldaja vastavalt oma äranägemisele ja võimalustele. Muutustest mängukavades või programmides annavad asutused ise operatiivselt teada. Seda on juba ka tehtud ning publikut muutustest teavitatud. Tuleb jälgida korraldajate teadaandeid.

Viimati uuendatud: 25.03.2020 02:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.