Kasutamata jäänud piletid ja nende hüvitamine

Ava kõik vastused

Kultuuriministeeriumi kriisipaketi suurus kultuuri- ja spordiasutuste töö jätkamise ning sündmuste toimumise kindlustamiseks oli 25 miljonit eurot. Kriisipaketi toetused on praeguseks välja makstud. Eelarvepiire tajudes tuli alustada pigem konservatiivselt. Nii tekkis osas valdkondades jääk. See raha - umbkaudu 2,5 miljonit eurot - ei lähe kultuuri- ja spordivaldkonnale kaduma. Kultuuriministeerium kuulutab lähiajal välja lisavoorud.

Lisavoorudega on plaanis toetada rahvusliku käsitöö tegijaid, rahvamaju, muusika suursündmuste korraldajaid ning filmindust. Uute voorude täpsed tingimused töötatakse välja ja neist antakse taotlejatele aegsasti teada.

Viimati uuendatud: 31.08.2020 17:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kultuuriministeeriumi hinnangul tuleb koroonaviiruse tõttu ära jäänud kultuuriüritustele pileti ostnud inimeste õigusi ja korraldajate kohustusi hinnata juhtumipõhiselt. Hinnata tuleb poolte vahel sõlmitud kokkuleppe sisu ja kokkuleppe muutmise võimalust, et leida vastastikku sobiv lahendus. Sündmusi korraldavad asutused ja organisatsioonid võivad pakkuda näiteks kinkekaarte või sündmuse toimumist muul ajal, ent kui pileti ostja pakkumisega nõus ei ole, on tal õigus kokkuleppest taganeda ja piletiraha tagasi küsida.

Kuna ärajäävate ürituste hulk on väga suur, tuleb kindlasti varuda kannatust asjaajamisel.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 19:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.