Raamatukogud

Ava kõik vastused

Raamatukogu siseruumides asuvates lugemis-, teenindus- või internetisaalides ning teistes üldkasutatavates ruumides tuleb tagada täituvus kuni 50% ning selle raames tuleb järgida ka 2 + 2 reeglit.

 • 50% piirangu täituvuse tagamiseks tuleb esmalt välja arvutada ruumi avalikuks kasutuseks olevast põrandapinnast 50%. 2 + 2 reegli järgimise tagamiseks tuleb 50% jagada neljaga, et igale külastajale jaguks 4 m2; piirang ei kehti koos liikuvatele perekondadele, iga päev samas lasteaiarühmas käivatele lastele ja erivajadustega inimestele või kui tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada. Raamatukogu iga saali uksele tuleb panna silt selle kohta, mitu külastajat võib samal ajal ruumis viibida.
 • Ülerahvastatuse vältimiseks tuleb vajaduse korral kasutusele võtta eelregistreerimise süsteem.
 • Internetiarvutites on meelelahutuslik tegevus keelatud. Lubatud on kasutada Riigi Teatajat, külastada kohaliku omavalitsuse ja riigi veebilehti, tasuda arveid, kasutada postkasti ja teha muid igapäevaeluks olulisi tegevusi.
 • Ühiskasutatavaid esemeid (nt internetiarvutit) tuleb iga kasutuskorra järel desinfitseerida. Raamatukogu peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste järgi.
 • Kui külastaja vajab internetiarvuti või teenuste kasutamisel siseruumis abi, tuleb järgida 2 + 2 reeglit või lähikontakti aega minimeerida.

Piirangud raamatukogudele Ida-Virumaal ja Harjumaal (sh Tallinnas) kuni 31.01.2021 (k.a):

 • keelatud on meelelahutusteenuste osutamine siseruumides ja õuealal. Piirangud ei kehti veebiüritustele ning kontaktivabadele üritustele ja teenustele:
 • raamatukogus on avalikud üritused (statsionaarse istekohaga ja istekohata avalikud koosolekud, avalikud üritused, sh konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid) keelatud ning suletud on raamatukogus või selle ruumides tegutsevad kinod, teatrid, kontserdikohad, muuseumid ja näitused ning toitlustuskohad (lubatud on kaasa ostmine).
 • suletud on ka raamatukogu ruumides tegutsevad spordiklubid. Piirangud kehtivad nii sise- kui välitingimustes. Külastajad ei või nimetatud teenuse osutamise kohas viibida. Piirangut ei kohaldata teenuse osutamise koha töötajatele ja teenindamiseks vajalikele isikutele.
 • Raamatukogu näitusesaalid võivad olla alates 18. jaanuarist külalistele avatud kui järgitakse 50% täituvuse nõuet, 2+2 reeglit, maskikandmise kohustust ja desinfitseerimisvahendite kasutamist.
 • Siseruumides ja õuealal on huviharidus, huvitegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja täiendõpe keelatud. Ka kõigi nende tegevustega seotud esemete kohapeal kasutamine on keelatud (nt video- ja lauamängud, mängulauad). Võimaluse korral tuleb pakkuda kojulaenutust.
 • Piirangud ei kehti veebiüritustele ning kontaktivabadele üritustele ja teenustele. Huviharidus, huvitegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja täiendõpe (sh individuaalkoolitus) tuleb teha veebis.
 • Raamatukogu külastajatele tuleb soovitada kontaktivabade ja veebiteenuste kasutamist.
 • Raamatukogusid ei suleta, kuid avalike ürituste piiranguid Ida-Virumaale ja Harjumaale on soovitatav rakendada kõigis maakondades üle Eesti.
 • Asutus võib kehtestada allpool nimetatutest rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.

Raamatukogu siseruumides tuleb järgida järgmisi nõudeid:

 • Kohustuslik on kanda maski või katta nina ja suu avalikes siseruumides (raamatukogu lugemissaalides, internetipunktides, teeninduskohtades, konverentsidel, huvihariduses- ja tegevuses, täiendõppes, täiendkoolitusel, täiendõppes, avalikel üritustel ning koolitusel). Erandiks on alla 12-aastased lapsed; inimesed, kel see ei ole tervislike põhjuste (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate) tõttu võimalik; erivajadustega inimesed, nt arenguhäirega inimesed, kes ei ole võimelised nõuete kohaselt maski kandma või ole võimelised endale ise maski ette panema ja eest ära võtma; vaegkuuljast inimese saatja või isik, kes suhtleb inimesega, kellel on suhtlemiseks vajalik lugeda huultelt, lugeda näoilmeid, kes vajab selget kõnet jmt, kui maski kandmine raskendab huultelt lugemist.

 • Kõigis raamatukogu avalikes siseruumides kehtib 2+2 reegel, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad (ei kehti koos liikuvale perekonnale).

 • Võimalusel eraldada raamatukogusse sisenemise ja väljumise teekond.

 • Võimalusel hoida uksed avatuna, et vältida ukselinkide katsumist.

 • Raamatukogu tagab külastajatele võimalused käte desinfitseerimiseks ja pesuks.

Täpsemat juhendit raamatukogude töö korraldamiseks saab lugeda kultuuriministeeriumi koduleheküljelt

Viimati uuendatud: 22.01.2021 10:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.