Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Sporditegevus, välirajatised, treeninglaagrid

Ava kõik vastused

Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus toimuvat treenimist.

Ühes rühmas võib üldjuhul olla kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt, ning järgida tuleb 2 + 2 reeglit (s.t rühmas tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet). Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on inimeste soovituslik vahe 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta grupisõit vms).

NB! Järk-järgult on kehtestatud ka erandeid!

Alates 5. maist on lubatud Kultuuriministeeriumiga kooskõlastatult täiskasvanute koondistesse kuuluvatele tippsportlastele ka sporditreeningud siseruumides eesmärgiga tagada nende sportlik tase ning treeningute järjepidevus. Selline erisus ei kehti harrastussportlastele, vaid ainult tippsportlastele. Juhend täpsete suunistega on Kultuuriministeeriumi kodulehel: https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-files/tippsportlaste_treeningute_korraldamine_siseruumides.pdf.

Valitsuse 7. mai otsusega tehti erisus ka võistkondlike sportmängude võistkondade treeningutele välitingimustes, arvestades võistkondlike spordialade spetsiifikat ning rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud võistlusmäärustikku. Võistkondlike sportmängude alad on jalgpall, korvpall, käsipall, võrkpall, saalihoki, jäähoki, ragbi, kriket. Nendest mängitakse enam kui 10-liikmeliste võistkondadega jalgpalli, ragbit ja kriketit. Selliste võistkondade treeningutel ei kohaldata 2 + 2 reeglit.

Alates 18. maist on lubatud spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides. Selleks tuleb täita eritingimusi. Korraldaja peab tagama, et

 • järgitakse 2 + 2 reeglit;
 • siseruumide täituvus on maksimaalselt 50%, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes rühmas.

Alates 18. maist on lubatud ka korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ning osaleb kuni 100 inimest.

Alates 18. maist tohivad ka kõigi spordialade võistkonnad treenida vabas õhus vastavalt spordiala rahvusvahelisele võistlusmäärustikule.

Alates 1. juunist on lubatud spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides teatud eritingimustel. Korraldaja peab tagama, et

 • järgitakse 2 + 2 reeglit;
 • siseruumide täituvus on maksimaalselt 50%;
 • õues ei ole rohkem kui 100 inimest.

Alates 1. juunist kuni 30. juunini kehtib 2+2 reegel ja kuni 100 osaleja piirang ka pealtvaatajateta spordivõistluste puhul siseruumides. Välitingimustes tohib spordivõistluseid korraldada koos pealtvaatajatega arvestades, et osavõtjaid tohib samuti kokku olla 100. Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Alates 1. juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused nii sise- kui välitingimustes teatud eritingimustel. Korraldaja peab tagama, et:

 • järgitakse 2+2 reeglit;
 • siseruumide täituvus on maksimaalselt 50%, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (osalejad ja pealtvaatajad kokku);
 • õues ei ole rohkem kui 1000 inimest (osalejad ja pealtvaatajad kokku).

Viimati uuendatud: 02.06.2020 13:19

Kas said vastuse oma küsimusele?

Treeneritoetuse taotlemine ja eraldamine ning töötasu maksmine jätkub senises korras. Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus ei korralda olukorra normaliseerumiseni paikvaatlusi.

Viimati uuendatud: 31.03.2020 22:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tõepoolest, alates 1. juunist saab taas lahutada meelt veekeskustes, spaades, saunades jmt. Selleks tuleb täita eritingimusi.

Teenusepakkuja peab tagama, et järgitakse

 • broneeringusüsteemide jms lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet,
 • ruumide kuni 50% ulatuses inimestega täitmise nõuet.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 10:53

Kas said vastuse oma küsimusele?

18. mail on lubatud avada spordiklubid (sealhulgas jõusaalid ja ujulad) treeninguteks siseruumides.

Korraldaja peab tagama eritingimuste täitmise:

 • järgitakse 2 + 2 reeglit;
 • siseruumist tohib olla inimestega täidetud kuni 50%, kuid rühmas ei tohi olla üle 10 inimese.

Alates 18. maist on lubatud ka

 • korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ja neil osaleb kuni 100 inimest;
 • treenida kõigi spordialade võistkondadel vabas õhus, lähtudes spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

Alates 1. juunist on lubatud spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides teatud eritingimustel. Korraldaja peab tagama, et järgitakse

 • 2 + 2 reegli nõuet;
 • siseruumides on kuni 50% täituvus;
 • õues on kuni 100 inimest.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 15:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Välijõusaalis ehk õues asuvate treeninguseadmete ja -vahenditega võib treenida, kui selle omanik või valdaja tagab jõusaali inventari desinfitseerimise mitte harvem kui iga 24 tunni järel. 2 + 2 reegel ei kehti koos treenivate perekondade kohta. Nõuetest kinnipidamise järelevalvet teevad omavalitsused. Välijõusaalide puhul võivad omavalitsused kehtestada nende avamiseks oma reeglid ehk sõltuvalt kohalikest oludest võivad reeglid omavalitsuseti erineda.

Kuni maini lõpuni on lubatud vabas õhus spordi- ja liikumisüritused eritingimustel, kus ühes rühmas on üldjuhul kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt. Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on inimeste soovituslik vahe 20 meetrit (lõikude jooksmine, jalgratta grupisõit vmt).

Alates 18. maist on lubatud korraldada sporditreeninguid siseruumides ja avada selleks spordiklubid, jõusaalid ja ujulad. Selleks tuleb täita eritingimusi. Korraldaja peab muuhulgas tagama, et

 • järgitakse 2 + 2 reeglit (s.t rühmas tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet),
 • siseruumides on täituvus maksimaalselt 50%, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes rühmas.

Lubatud on korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui

 • need on pealtvaatajateta,
 • osaleb korraga kuni 100 inimest. Lubatud on ka kõigi spordialade võistkondadel treenida vabas õhus tulenevalt spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

Alates 1. juunist on lubatud vabas õhus sportida, treenida, korraldada spordi- ja liikumisüritusi eritingimustel, kui

 • järgitakse 2 + 2 reeglit (s.t rühmas tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet).,
 • kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on inimeste soovituslik vahe 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta grupisõit vms),
 • osalejaid võib olla kuni 100 inimest.

Lubatud on ka spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides teatud eritingimustel. Rühma suurus piiratud ei ole. Korraldaja peab tagama, et lisaks 2 + 2 nõudele täidetakse siseruumides maksimaalselt 50% täituvuse reeglit.

Alates 1. juulist on lubatud sise- ja välitingimustes spordivõistlused pealtvaatajatega. Korraldaja peab tagama, et järgitakse

 • 2 + 2 reegli nõuet,
 • siseruumides maksimaalselt 50% täituvuse reeglit (kuid mitte rohkem kui 500 inimest) ning õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 15:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.