Sporditegevus, välirajatised, treeninglaagrid

Ava kõik vastused

Harjumaal sh Tallinnas ja Ida-Virumaal on spordivõistlused lubatud vaid siseruumides professionaalidele 50% täituvusega kuni 250 inimest, pealtvaatajad on keelatud.

Mujal Eestis on spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • sisetingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võivad osaleda ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistriliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid;
 • välistingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võib osaleda, kui on tagatud osalejate arv rühmas kuni 25 isikut, sealhulgas juhendaja, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
 • pealtvaatajad ei ole lubatud;
 • ürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00.

Viimati uuendatud: 14.01.2021 19:35

Kas said vastuse oma küsimusele?

Harjumaal sh Tallinnas ja Ida-Virumaal on alates 18. jaanuarist 2021. a kuni 31. jaanuarini 2021. a sportimine ja treenimine lubatud järgmistel piirangutega:

Välitingimustes lubatud kuni 10-liikmelistes gruppides (pluss juhendaja).

Sisetingimustes lubatud, kui on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga. Piiranguid ei rakendata õppekavajärgsele tegevusele. Formaalhariduses arvestatakse rühmapiirangul seda, et ei ole põhjendatud mitte lubada tegevusi rühmades, kes klassitundides iga päev kokku puutuvad.

Tegevusi tuleb läbi viia individuaaltegevusena. See tähendab, et isik võib üksinda või juhendajaga sportida või treenida, individuaaltundi läbi viia või läbi viia muud tegevust ning teistest individuaaltegevuste või -õppe läbiviijatest tuleb tagada vähemalt 2-meetrine vahemaa. Tegevuste välisel ajal, näiteks üldkasutatavates ruumides, kehtib läbivalt 2+2 reegel. 2+2 reegel ei kohaldu peredele, kes võivad koos näiteks sportida. Samuti tuleb tegevuse läbiviimisel kanda maski, välja arvatud siis, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Maski ei pea kandma ka alla 12- aastased lapsed.

Individuaaltreeningu all peetakse silmas individuaalset (sportlane-treener), füüsiliselt distantseeritud sportlikku tegevust, mis viiakse läbi kindlal kokkulepitud ajal ja kohas. Seega ei ole piirangute kehtivuse ajal lubatud kontaktspordialad (näiteks judo, poks ja maadlus).

Piirang ei kohaldu riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

Mujal Eesti (va Harjumaa ja Ida-Virumaa) on sportimine ja treenimine alates 11. jaanuarist lubatud järgmistel tingimustel:

Välistingimustes:

 • rühmas on kuni 25 isikut, sealhulgas juhendaja, ei puututa kokku teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad;
 • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu;
 • tagatud on desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Osalejate arvu piirmäära ei kohaldata riikliku õppekava järgsele tegevusele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Sisetingimustes:

 • rühmas on kuni 11 isikut, sealhulgas juhendaja, ei puututa kokku teiste rühmadega (nt spordihallis treeniva teise 11 liikmelise grupiga sh nii saabumisel, lahkumisel, tegevusel treeningpaigas), välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad;
 • tagatud on ruumi kuni 50% täituvus;
 • siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik (nt spordialade või tegevuste puhul, mil hingamine intensiivistub, ei tohiks maske kanda);
 • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu;
 • tagatud on desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Osalejate arvu piirmäära ja ruumi täituvuse nõuet ei kohaldata riikliku õppekava järgsele tegevusele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • sisetingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võivad osaleda ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistriliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid;
 • välistingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võib osaleda, kui on tagatud osalejate arv rühmas kuni 25 isikut, sealhulgas juhendaja, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
 • pealtvaatajad ei ole lubatud;
 • ürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00.

Viimati uuendatud: 18.01.2021 11:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Mujal Eestis (va Harjumaal sh Tallinnas ja Ida-Virumaal) on spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • sisetingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võivad osaleda ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistriliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid;
 • välistingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võib osaleda, kui on tagatud osalejate arv rühmas kuni 25 isikut, sealhulgas juhendaja, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
 • pealtvaatajad ei ole lubatud;
 • ürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00.

Harjumaal sh Tallinnas ja Ida-Virumaal ei ole spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused 18. jaanuarist 2021. a kuni 31. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) lubatud, välja arvatud spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele.

Viimati uuendatud: 18.01.2021 11:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kuni 31. jaanuarini (ka) ei või Ida-Virumaal ja Harjumaal sh Tallinnas, viibida ja liikuda avalikuks kasutamiseks mõeldud spordiklubides ja muudes spordiobjektides, saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates välja arvatud individuaalspordiks. Individuaalseks ujumiseks kui sportlikuks tegevuseks on lubatud kasutada neid siseujumisbasseine spordiobjektides, mis on registreeritud Eesti spordiregistris ja mille siseujumisbasseinil on määratud võistlusradade arv. Lubatud on ka lastebasseinide kasutamine nimetatud spordiobjektides individuaalseks tegevuseks, nt laps koos vanemaga.

Mujal Eestis ei ole erakasutajatel keelatud saunades ega ujulates viibida. Samas tuleb lähtuda tegeliku tegevuse läbiviimisest koolide ujulas, kui tegevus on olemuslikult seotud huvitegevusega- või haridusega, sportimisega või treenimisega, siis tuleb järgida nendele kehtestatud piiranguid.

Viimati uuendatud: 18.01.2021 11:57

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 11. jaanuarist on spordivõistlused ja spordi- ja liikumisüritused lubatud (välja arvatud Harjumaal sh Tallinnas ja Ida-Virumaal) ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • sisetingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võivad osaleda ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistriliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid;
 • välistingimustes toimuvatel spordivõistlustel ja spordi- ja liikumisüritustel võib osaleda, kui on tagatud osalejate arv rühmas kuni 25 isikut, sealhulgas juhendaja ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Tingimust ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele.
 • pealtvaatajad ei ole lubatud;
 • siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • ürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Tingimust ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele;
 • võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
 • võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Alates 11. jaanuarist lubatakse spordivõistlused Harjumaal ja Ida-Virumaal ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis meistriliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid;
 • pealtvaatajad ei ole lubatud;
 • spordivõistlusel võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
 • spordivõistluse siseruumides kantakse maski, välja arvatud alla 12-aastased lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • spordivõistluse korraldaja peab tagama siseruumis kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 250 inimest;
 • õues osalejate arvu kuni 500 inimest;
 • desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Täpsem info ja COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele on leitav kultuuriministeeriumi koduehelt.

Viimati uuendatud: 19.01.2021 09:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.