Suletud ja avatud kultuuriasutused

Ava kõik vastused

Alates 15. juulist on lubatud avalikud üritused (etendused, kontserdid, festivalid, rahvakultuurisündmused, laadad, konverentsid jne). Lubatud on ka mitmepäevased ettevõtmised, mille raames võib toimuda eraldi üritusi eri kohtades üheaegselt.

Üritustel ei tohi viibida rohkem kui 2000 külastajat vabas õhus või 1500 külastajat sisetingimustes (sealhulgas ei tohi ruumide täituvus ületada 50%).

Valitsus otsustas alates 19. juunist asendada 2+2 reegli inimeste hajutamise nõudega. See tähendab, et inimeste vahel tuleb hoida turvalist distantsi.

Hajutamise nõue vahetab välja senise 2+2 reegli kõikjal avalikus ruumis. Selle asemel tuleb inimeste hajutatus tagada avalikel üritustel, avalikel koosolekutel, samuti sportimisel, muuseumide ja näituste külastamisel jm.

Ühtlasi otsustas valitsus alates 1. juulist taastada ööklubide, vesipiibukohvikute ning täiskasvanute klubide tegevuse. Need tohivad oma uksed avada samuti tingimusel, et pidaja tagab kohalviibijate hajutamise, maksimaalselt 50% täituvuse ja maksimaalselt 100 inimese osalemise ning desinfitseerimisnõuete täitmise.

Viimati uuendatud: 24.07.2020 17:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.