Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Suletud ja avatud kultuuriasutused

Ava kõik vastused

Jah, suvel võib valitsuse otsusel Eestis jälle avalikke üritusi korraldada, aga eritingimustel.

Mais ei tohi veel avalikke üritusi korraldada.

Erandina tohib alates 15. maist korraldada eritingimustel vabaõhuüritusi, kus osalejad viibivad kogu ürituse ajal autos.

Näiteks on sel moel lubatud korraldada autokino seansse ja autokontserte.

 • Ühes autos tohib olla kuni kaks inimest (piirang ei kehti koos viibivatele perekonnaliikmetele).
 • Autode vahel peab olema piisav ruum.
 • Autost väljuda pole osalejatel lubatud (v.a tervislikel põhjustel või tualeti minekuks).
 • Korraldajad ja esinejad peavad pidama kinni 2 + 2 reeglist.
 • Pileteid tohib müüa ainult internetis.
 • Kohapeal kontrollitakse pileteid läbi autoakna: osaleja näitab nutitelefoni ekraanilt e-piletit.
 • Kui üritusel on toitlustamine, peab saama toite valida ja nende eest maksta nutitelefoni rakenduse kaudu ning tellitud toit tuuakse auto juurde.
 • Kehtivad ka muud soovitused ja nõuded (maskide kandmine, desinfitseerimisvahendite olemasolu).

Autokinosid ja -kontserte võib korraldada ka sobivates sisetingimustes, kui on täidetud samad tingimused, mis ka vabaõhu autokinos.

1. juunist alates tohib korraldada avalikke üritusi, kui korraldaja tagab:

 • 2+2 reegli täitmise;
 • kuni 100 osalejat.

NB! Siseruumi avaliku ürituse puhul tohib olla hõivatud kuni 50% ruumi lubatud mahust.

Piirangute leevendamine annab seega alates juunist võimaluse ka kinodel ja teatritel tegevust taasalustada.

Valitsuse otsused on kooskõlas teadusnõukoja soovitustega.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 11:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 2. maist lubati

 1. külastada vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal olevaid eksponaate ning
 2. korraldada õues sporditegevusi ja -treeninguid.

Vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealadel

 • tuleb järgida 2 + 2 reeglit (välja arvatud perekonnad),
 • peab muuseum tagama desinfitseerimisvahendid,
 • on ühiskülastus lubatud kuni 10 inimesele rühmas,
 • kehtib avalike ürituste keeld.

Lisaks ei tohtinud kuni 10. maini siseneda eksponaathoonesse.

Loe ka COVID-19 käitumisjuhendit vabaõhumuuseumidele ja muuseumide õuealadele.

Alates 11. maist on lisaks lubatud eritingimustel külastada

 1. muuseumide ja näituseasutuste siseruume,
 2. vabaõhumuuseumide eksponaathooneid ja muuseumide õuealade eksponaate.

Eritingimused:

 • järgida tuleb 2 + 2 reeglit (välja arvatud perekonnad);
 • muuseumis peavad olema käte desinfitseerimise vahendid;
 • muuseumid peavad märgpuhastama pindu, mida külastajad sagedasti puudutavad;
 • ühiskülastus on lubatud kuni 10 inimesele rühmas;
 • kuna viirus võib levida ka saastunud pindadelt, ei ole lubatud külastajatele jagada füüsilisel kandjal olevaid tasuta infomaterjale (nt reklaamvoldikuid) ega korraldada ühiselt kasutatavate töövahenditega loovtöid ja töötube;
 • riskirühma kuulujatel on soovituslik katta nina ja suu.

Loe ka juhendit: COVID-19 käitumisjuhend muuseumidele ja näituseasutustele (külastajatele taasavamise korral).

Alates 15. maist tohib eritingimustel korraldada vabas õhus avalikke üritusi, mille külastajad viibivad kogu ürituse toimumise ajal autos. Näiteks on sel moel lubatud korraldada autokino seansse ja autokontserte.

Eritingimused:

 • ühes autos tohib olla kuni kaks inimest (piirang ei kehti koos viibivatele perekonnaliikmetele);
 • autode vahel peab olema piisav ruum;
 • autost väljuda pole osalejatel lubatud (v.a tervislikel põhjustel või tualetti minekuks);
 • korraldajad ja esinejad peavad pidama kinni 2 + 2 reeglist;
 • pileteid tohib müüa ainult internetis;
 • kohapeal kontrollitakse pileteid läbi autoakna: osaleja näitab nutitelefoni ekraanilt e-piletit;
 • kui üritusel on toitlustamine, peab saama toite valida ja nende eest maksta nutitelefoni rakenduse kaudu ning tellitud toit tuuakse auto juurde;
 • kehtivad ka muud soovitused ja nõuded (maskide kandmine, desinfitseerimisvahendite olemasolu).

1. juunist alates tohib korraldada

 • üritusi kuni 100 osalejale.

NB! Siseruumi avaliku ürituse puhul tohib olla hõivatud kuni 50% ruumi lubatud mahust.

See tähendab, et kinod ja teatrid võivad alates 1. juunist taas etteantud piirides tööd alustada.

Valitsuse kriisikomisjoni otsuse alusel olid kinod ja muud kultuuriasutused eriolukorra ajal suletud. Valitsuse otsusel ei toimu Eestis mais avalikke üritusi.

Alates 5. maist on lubatud Kultuuriministeeriumiga kooskõlastatult täiskasvanute koondistesse kuuluvatele tippsportlastele sporditreeningud ka siseruumides eesmärgiga tagada nende sportlik tase ning treeningute järjepidevus. See erand ei kehti mitte harrastussportlastele, vaid ainult tippsportlastele.

Alates 7. maist on võistkondlike sportmängude meistriliigade võistkondadel lubatud treenida vabas õhus, lähtudes spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

Alates 18. maist võis taasavada spordiklubid, korraldada treeninguid siseruumides ja ujulates. Samuti võib korraldada spordivõistlusi vabas õhus juhul, kui need on pealtvaatajateta ja osaleb kuni 100 inimest.

1. juunist saab taas meelt lahutada veekeskustes, spaades, saunades jm. Selleks tuleb täita eritingimusi.

Teenusepakkuja peab tagama, et järgitakse

 • broneeringusüsteemide vm lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet;
 • ruumi kuni 50% ulatuses täituvuse nõuet.

Alates 1. juunist kuni 30. juunini kehtib 2+2 reegel ja kuni 100 osaleja piirang ka pealtvaatajateta spordivõistluste puhul siseruumides.

Välitingimustes tohib spordivõistluseid korraldada koos pealtvaatajatega arvestades, et osavõtjaid tohib samuti kokku olla 100. Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Alates 1. juulist on lubatud sise- ja välitingimustes spordivõistlused pealtvaatajatega. Siseruumides tuleb täita maksimaalselt 50% täituvuse reeglit (kuid mitte rohkem kui 500 inimest) ning õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

Siseruumides ja välistingimustes ei ole 1. juulini lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused.

Alates 1. juunist on lubatud avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid ja konverentsid.

Ürituse korraldaja peab tagama, et järgitakse

 • 2 + 2 reeglit;
 • ruumi kuni 50% ulatuses täituvuse nõuet (kuid ruumis ei tohi olla üle 50 inimese);
 • nõuet, et õues ei ole üritusel üle 100 inimese.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 11:32

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 1. juunist on lubatud avalikud üritused nii õues kui ka siseruumis.

See tähendab, et lubatud on kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid jms.

Korraldaja peab tagama, et järgitakse järgmisi piiranguid:

 • 2 + 2 reegel;
 • siseüritusel tohib ruum olla täidetud kuni 50% ulatuses;
 • vabaõhuüritusel tohib olla kuni 100 inimest.

Alates 1. juunist ei kehti muuseumites ja näitustel 10-inimeselise rühma piirang. Endiselt tuleb täita 2 + 2 reeglit.

Viimati uuendatud: 29.05.2020 10:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.