Vabatahtlike töö

Ava kõik vastused
  • Enne vabatahtlikku tegevust veendu, et oled terve ja oskad nii ennast kui ka teisi viiruse eest kaitsta. Ära pane end teisi aidates ohtu ning ära levita ise viiruseid edasi. Järgi Terviseameti juhiseid veebilehelt https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus. Kui kuulud riskigruppi – oled vanuses 60+ või põed mõnd kroonilist haigust – on mõistlik püsida kodus. Teisti inimesi saaksid aidata näiteks toetavate telefonivestlustega.
  • Kui oled terve ja soovid vabatahtlikuna panustada, alusta enda lähedalt: kodumajast, tänavast, külast, asumist, seltsist. Nii saad aidata kaasa sellele, et keegi ei jääks tähelepanuta. Abi pakkumisel hoidu füüsilistest kontaktidest, et vähendada ja vältida viiruse edasist levikut ning suurema kahju tekitamist.
  • Veendu, et vabatahtlikule tegevusele üleskutsuja, tegevuse eesmärk ja vahendaja on usaldusväärsed. Nii kaitsed end kelmuste eest.
  • Jälgi ametlikke vabatahtliku tegevuse üleskutseid, mis on tehtud usaldusväärsetes kanalites.
  • Praegu on kasutusel kolm ametlikku kanalit: Kogukondaitab, Vabatahtlike Värav ja eesti.ee portaal.
  • Abivajajaid ja vabatahtlikke viib kokku veebileht https://www.kogukondaitab.ee . Sellele veebilehele saad kirja panna nii abivajaduse kui ka abipakkumise. Tegemist on häkatoni „Hack the Crisis“ raames valminud veebilehega.
  • Organisatsioonidele saad vabatahtlikuna oma abi pakkuda Vabatahtlike Väravas veebilehel https://www.vabatahtlikud.ee. Samas leiad tuge vabatahtlikuna tegutsedes. Vabatahtlike Väravast leiad juhised vabatahtlikele ja vabaühendustele praeguses olukorras tegutsemiseks. Portaali haldab MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant.
  • Ettevõtja või eriväljaõppega spetsialistina saad riigile abi pakkuda eesti.ee portaali https://www.eesti.ee/pakunabi vahendusel. Portaali on loonud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga.

Kõigi nimetatud veebilehtede sisu koondub lähiajal veebilehele: https://www.vabatahtlikud.ee. Veebilehte haldab Siseministeerium.

Viimati uuendatud: 03.04.2020 13:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.