Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Perekonnasündmuste tähistamine ja traditsioonid

Ava kõik vastused

Jah tohib. Silmas tuleb pidada, et toitlustusettevõtted võivad klientidele olla avatud kuni 21.00, siseruumides tohib ühes lauas või grupis olla kuni 6 inimest ning teise laudkonna või grupiga peab olema vähemalt 2-meetrine vahemaa. Kuni 6 isiku koos viibimise või liikumise nõue ei kehti perekondade kohta. Müügi- või teenindussaali täituvus on kuni 50% (kehtib alates 22.02). Siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;

Teenuse osutaja tagab, et ürituse toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis viibivad ajavahemikus kella 21-st kuni 06-ni üksnes isikud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks, teenuse osutamise koha omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud isikud ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud isikud. Teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasol ning desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Viimati uuendatud: 19.02.2021 09:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Turismitaludes võib eraüritusi korraldada. Küll aga soovitame suuremad erapeod edasi lükata või teha neid järgides usaldusmeetmeid (distantsi hoidmine, vajadusel mask, desinfitseerimine).

Toitlustus- ja meelelahutusasutustes kehtivad järgmised piirangud:

  • Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad sulgema kohapeal viibivatele külastajatele (sh erapidudele) oma uksed alates 21-st kuni kella 6-ni. Teenuse osutaja tagab, et ürituse toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis viibivad ajavahemikus kella 21-st kuni 06-ni üksnes isikud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks, teenuse osutamise koha omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud isikud ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud isikud.
  • Kehtib 6+2 reegel ehk rühmas saab koos olla kuni 6 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada.
  • Müügi- või teenindussaali täituvus on kuni 50% (kehtib alates 22.02).
  • Samuti tuleb tagada kõigi teiste kehtivate reeglite järgimine.

Viimati uuendatud: 19.02.2021 09:24

Kas said vastuse oma küsimusele?

Abielu registreerimisel asutuses kehtivate nõuete teadasaamiseks tuleb ühendust võtta selle kohaliku omavalitsuse, vaimuliku või notariga, kes abielu sõlmib.

Isikliku koosviibimise korraldamisel on eriti oluline kaitsta just vanemaealisi ja nõrga immuunsüsteemiga inimesi, sest neid ohustab koroonaviirus kõige rängemalt. Perekondliku koosviibimise korraldaja vastutustundlik suhtumine aitab tõkestada viiruse levikut ja ära hoida uusi ohvreid.

Pulmakülaliste arvu kavandamisel veenduge, et kõigil oleks piisavalt ruumi, et soovi korral hoida teineteisega ohutut distantsi. Enne tavapärast embamist või kätlemist mõelge, et see võib soodustada viiruse levikut.

Täpsemat infot selle kohta, kuidas koroonaviirusest hoiduda, leiate lehelt: https://www.kriis.ee/et/koroonaviirus-selle-ennetamine-tunnused-ja-levimine. Soovitame kõikidel inimestel selle infoga enne üritusel osalemist tutvuda.

Viimati uuendatud: 17.02.2021 13:35

Kas said vastuse oma küsimusele?

Matuseid tohib korraldada, kuid oluline on:

  • hoida pere- ja sõpradering nii väike kui võimalik,
  • lähtuda mõistlikkusest.

Lisaks soovitame vältida siseruume ja pidada matusetseremoonia otse kalmistul.

Välismaalastel on matustele tulekuks võimalik erandkorras Eesti viisat taotleda:

  • Eesti välisesindustest,
  • piiripunktis (põhjendatud juhul, kui polnud viisat võimalik saatkonnast taotleda).

Viimati uuendatud: 02.02.2021 17:57

Kas said vastuse oma küsimusele?

Koroonaviiruse tõttu surnu lähedased ja leinajad ei tohi surnukeha puudutada. Lubatud on nii matmine kui ka tuhastamine. Nakkusohutuse seisukohast on eelistatum tuhastamine, kuid kindlasti ei ole see kohustuslik ja sõltub lähedaste soovist.

Avatud kirstuga matus on lubatud tingimusel, et leinajad surnukehaga kokku ei puutu. Matusetalitusel leinajate ohutuse tagamine on matusekorraldaja kohustus.

Ärasaatmisel oleks soovitav lähtuda inimeste hulga puhul minimaalsuse põhimõttest, et vähendada nakkusohtu. Lisaks tuleb hoiduda kogunemisest siseruumides ja võimalusel pidada matusetseremoonia otse kalmistul.

Terviseamet on andnud välja juhised COVID-19 nakkusega või nakkuskahtlusega surnute käitlemiseks nii haiglates kui matusebüroodes (juhised matusebüroodele).

Erimeetmed puudutavad surnukeha säilitamist, kremeerimist ja matmiseks ettevalmistamist. Võimalusel tuleb minimeerida surnukehaga otsest kontakti nõudvaid protseduure ja järgida ettevaatusabinõusid, kasutades spetsiaalseid isikukaitsevahendeid.

Viimati uuendatud: 25.01.2021 14:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Covid-19 positiivsele kehtib eneseisolatsiooni aeg 10 päeva. Loodetavasti saab lähedase surnukeha hoida kas haigla või matusebüroo külmakambris kuni COVID-19 haige patsiendi isolatsiooniaja lõpuni. Siiski, kui tekivad probleemid, soovitame abi saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Viimati uuendatud: 18.01.2021 15:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

3.–28. märtsini ei ole siseruumides avalikke jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi lubatud korraldada. Välitingimustes tohib jumalateenistusi korraldada kui sellest võtavad osa kuni 250 inimest, kes on kuni 10 inimesega rühmades. Öiseid üritusi lubatud ei ole, tegevused on keelatud kell 21.00 kuni 6.00.

Mitmed kogudused kannavad jumalateenistusi üle ka kontaktivabalt interneti vahendusel. Täpsemat infot jumalateenistuste või kiriklike talitluste toimumise kohta saab koguduse kodulehelt või telefonilt.

Viimati uuendatud: 27.02.2021 09:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.